CourseCatalogVersionCourse codeTitle DKTitle UKIsPhd
2002/2003010271Lineær algebraLinear AlgebraFalse
2002/2003010611Statistisk grundkursusStatistics, Basic CourseFalse
2002/2003010888DatabehandlingData processingFalse
2002/2003015111ProgrammeringProgrammingFalse
2002/2003015128Udvidet programmeringProgramming, Advanced CourseFalse
2002/2003015311Matematisk grundkursusMathematics, basic courseFalse
2002/2003015338OptimeringsmetoderOptimisation MethodsFalse
2002/2003015341DifferentialligningerDifferential EquationsFalse
2002/2003015421Statistisk ForsøgsplanlægningExperimental Statistical DesignFalse
2002/2003016040BiomodelsBiomodelsFalse
2002/2003018060Praktisk statistisk dataanalyseStatistical Data Analysis in PracticeFalse
2002/2003019711RegressionsanalyseRegression AnalysisFalse
2002/2003021418Isotopteknik og helsefysikIsotope Methodology and Radiation ProtectionFalse
2002/2003025111Anvendt fysik AApplied Physics AFalse
2002/2003025121Anvendt fysik BApplied Physics BFalse
2002/2003025211BiofysikBiophysicsFalse
2002/2003025228Molekylær biofysikMolecular BiophysicsFalse
2002/2003025318Fysiske metoder i biologienBiological Applications of PhysicsFalse
2002/2003025521Klima, vejr og planter AClimate, weather and plants AFalse
2002/2003025531Klima, vejr og planter BClimate, weather and plants BFalse
2002/2003028060Biofysiske målemetoderBiophysical Methods of MeasurementFalse
2002/2003030611Analytisk og fysisk kemiAnalytical and Physical ChemistryFalse
2002/2003035131Kemi 1Chemistry 1False
2002/2003035141Kemi 2Chemistry 2False
2002/2003035210Biokemisk øvelseskursusBiochemistry, Laboratory CourseFalse
2002/2003035218BiokemiBiochemistryFalse
2002/2003035301Biologiske makromolekylers kemiChemistry of Macromolecules in Biological SystemsFalse
2002/2003035311Geologi og JordbundslæreGeology and Soil ScienceFalse
2002/2003035321PedologiPedologyFalse
2002/2003035339Terrestrisk miljøkemiEnvironmental Soil ChemistryFalse
2002/2003035511SpektroskopiSpectroscopyFalse
2002/2003035610Eksperimentel organisk kemiOrganic Chemistry, Laboratory CourseFalse
2002/2003035618Organisk kemiOrganic ChemistryFalse
2002/2003035711JordbundslæreSoil ScienceFalse
2002/2003035910PlantebiokemiPlant BiochemistryFalse
2002/2003036112Metalioner i biologiske systemerMetal Ions in Biological SystemsFalse
2002/2003038010Eksperimentel biokemiExperimental BiochemistryFalse
2002/2003038013Mossbauer spektroskopi i biogeokemiMossbauer Spectroscopy in BiogeochemistryFalse
2002/2003038050JordbundskortlægningSoil and Land Use ClassificationFalse
2002/2003038061LevnedsmiddelanalyseFood AnalysisFalse
2002/2003038516Tema: Biologisk kemiThematic Course: Biological ChemistryFalse
2002/2003045121Molekylær genetikMolecular GeneticsFalse
2002/2003045141Vedplanters genetikGenetics of Woody PlantsFalse
2002/2003045158Management of Genetic Resources of Woody PlantsManagement of Genetic Resources of Woody PlantsFalse
2002/2003045161Genetisk kortlægning i planterPlant Genetic MappingFalse
2002/2003045319Mikrobiologi AMicrobiology AFalse
2002/2003045518ZoologiZoologyFalse
2002/2003045541ØkologiEcologyFalse
2002/2003045658Biological Control of InsectsBiological Control of InsectsFalse
2002/2003045678Biological Control of Pests and Diseases in Agriculture, Horticulture and ForestryBiological Control of Pests and Diseases in Agriculture, Horticulture and ForestryFalse
2002/2003045689Research Topic in Biological Control of Plant Diseases in Agriculture and HorticultureResearch Topic in Biological Control of Plant Diseases in Agriculture and HorticultureFalse
2002/2003045711ForstzoologiForest ZoologyFalse
2002/2003045728Faunaen i det bynære landskabFauna in Urbanized LandscapesFalse
2002/2003045911SkovøkologiForest EcologyFalse
2002/2003045918Økologisk forvaltning af skov- og naturressourcerEcological Management of Nature Based ResourcesFalse
2002/2003045921SystemøkologiEcosystems EcologyFalse
2002/2003045931LandskabsøkologiLandscape EcologyFalse
2002/2003046220Genom og cellebiologiGenome and Cell BiologyFalse
2002/2003046230Genetisk AnalyseGenetic AnalysisFalse
2002/2003046313Parasite SystematicsParasite SystematicsFalse
2002/2003046411Markernes skadedyr, nyttedyr og øvrige faunaInsect Pests, Beneficials and other Fauna of Arable FieldsFalse
2002/2003048011Mikrobiel fysiologi og genetikMicrobial Physiology and GeneticsFalse
2002/2003048014Molecular and Physiological Plant PathologyMolecular and Physiological Plant PathologyFalse
2002/2003048017AkvakulturAquacultureFalse
2002/2003048019Multidisciplinary Tropical Field CourseMultidisciplinary Tropical Field CourseFalse
2002/2003048020Projekt i LandskabsøkologiProject in Landscape EcologyFalse
2002/2003048069Mikrobiel økologiMicrobial EcologyFalse
2002/2003048070Diagnosis of Diseases and Pests of Agricultural and Horticultural PlantsDiagnosis of Diseases and Pests of Agricultural and Horticultural PlantsFalse
2002/2003048071Cellebiologi og genekspressionCell Biology and Gene expressionFalse
2002/2003048072VildtforvaltningWildlife ManagementFalse
2002/2003048073The Tropical and Subtropical EnvironmentThe Tropical and Subtropical EnvironmentFalse
2002/2003048074Akvatisk BiologiAquatic BiologyFalse
2002/2003048516Tema: JordbundsmikrobiologiThematic Course: Soil MicrobiologyFalse
2002/2003048526Tema: Mikrobiel bioteknologiTheme Microbial BiotechnologyFalse
2002/2003048536Theme: Ecology of ParasitesTheme: Ecology of ParasitesFalse
2002/2003052528VæksthuskulturGreenhouse Production and ManagementFalse
2002/2003055118Almen botanik for landskabsarkitekterBotany for Landscape Architects, BasicFalse
2002/2003055248Almen landbrugsbotanikBasic Agricultural BotanyFalse
2002/2003055271Plantegeografi og danske plantesamfundPlant Geography and Danish Plant CommunitiesFalse
2002/2003055286Tropical BotanyTropical BotanyFalse
2002/2003055292Videregående systematisk botanikAdvanced Systematic BotanyFalse
2002/2003055329Frugt og bær. Fysiologi og dyrkningFruit and Berry, Physiology and GrowingFalse
2002/2003055331Planteskoledrift. Fysiologi og dyrkningNursery Stock Production. Physiology and GrowingFalse
2002/2003055411PlanteforædlingPlant BreedingFalse
2002/2003055441Applied Plant GeneticsApplied Plant GeneticsFalse
2002/2003055450Biotechnology in Plant BreedingBiotechnology in Plant BreedingFalse
2002/2003055511Plantevækstfaktorer og afgrødefysiologi APlant Growth Factors and Crop PhysiologyFalse
2002/2003055638Jord og vand i planteproduktionenSoil and Water Management in Crop ProductionFalse
2002/2003055639Planternes ernæring i land- og havebrugetPlant Nutrition in Agriculture and HorticultureFalse
2002/2003055651Miljø naturressourcer og jordbrugEnvironment, Natural Resources and AgricultureFalse
2002/2003055711Introduktionskursus i planteproduktionIntroduction Course in Crop ProductionFalse
2002/2003055729UkrudtslæreWeed ScienceFalse
2002/2003055765Tropical Crop ProductionTropical Crop ProductionFalse
2002/2003055814Almen PlantepatologiBasic Plant PathologyFalse
2002/2003055838Plant VirologyPlant VirologyFalse
2002/2003055849Disease Resistance in PlantsDisease Resistance in PlantsFalse
2002/2003055858Research Topic in Disease ResistanceResearch Topic in Disease ResistanceFalse
2002/2003055912PlanteanvendelseDesign with PlantsFalse
2002/2003055922Videregående planteanvendelsePlant Materials and Planting Design, AdvancedFalse
2002/2003056121Almen forstbotanikForestry Botany, BasicFalse
2002/2003056321Vedplanters patologiForest PathologyFalse
2002/2003056422Adaptive Physiology and Tree ManagementAdaptive Physiology and Tree ManagementFalse
2002/2003056521SkovdyrkningSilvicultureFalse
2002/2003056532Skovdyrkningens biologi og teknikSilvicultureFalse
2002/2003056618AgroforestryAgroforestryFalse
2002/2003056718Integrated Plant Nutrition and Soil Fertility Management in the TropicsIntegrated Plant Nutrition and Soil Fertility Management in the TropicsFalse
2002/2003056811Crop Protection in the TropicsCrop Protection in the TropicsFalse
2002/2003056918Plant PhysiologyPlant PhysiologyFalse
2002/2003057012Soil, Water and Plant Nutrients in the TropicsSoil, Water and Plant Nutrients in the TropicsFalse
2002/2003057111Frilandsgrønsager: Fysiologi og dyrkningOutdoor Vegetables: Physiology and GrowingFalse
2002/2003057211PlanteanatomiPlant AnatomyFalse
2002/2003057518PlantebiologiPlant BiologyFalse
2002/2003057521Planters økofysiologiPlant Ecological PhysiologyFalse
2002/2003057611CellebiologiCell BiologyFalse
2002/2003058014Land and Water Management in the TropicsLand and Water Management in the TropicsFalse
2002/2003058015Kulturplanters botanik, oprindelse og udviklingBotany, Origin and Evolution of Cultivated PlantsFalse
2002/2003058016PyntegrøntdyrkningChristmas Tree and Greenery ProductionFalse
2002/2003058017Diagnostisk vedanatomiDiagnostic Wood AnatomyFalse
2002/2003058019Postgenomic Plant BiologyPostgenomic Plant BiologyFalse
2002/2003058063Pleje af PlantningerPlant ManagementFalse
2002/2003058500Thematic Course: Ecological Agriculture l (SOCRATES European Curriculum)Thematic Course: Ecological Agriculture l (SOCRATES European Curriculum)False
2002/2003058538Theme: Plant BiotechnologyTheme: Plant BiotechnologyFalse
2002/2003058546Tema: Plantevækstfaktorer og Afgrødefysiologi BThematic Course: Crop Growth Factors and Crop Physiology BFalse
2002/2003058568Tema: Eksperimentel molekylærbiologiTheme: Experimental Molecular BiologyFalse
2002/2003058577Tema: Videregående havebrugThematic Course: Horticultural Crops, Adv.False
2002/2003058598Tema: Planteproduktion og miljøThematic Course: Crop Production and the EnvironmentFalse
2002/2003065111Husdyrenes anatomi og fysiologiAnimal Anatomy and PhysiologyFalse
2002/2003065248EpidemiologiEpidemiologyFalse
2002/2003065260Sundhed og smittebeskyttelse i produktionsbesætningerHerd Health and BiosecurityFalse
2002/2003065311Almen husdyravlAnimal Breeding, Basic CourseFalse
2002/2003065331Advanced Animal BreedingAdvanced Animal BreedingFalse
2002/2003065511Etologi(Ethology)False
2002/2003065618Fjerkræets avl og ernæring(Poultry Breeding and Nutrition)False
2002/2003065811PelsdyrproduktionFur Animal ProductionFalse
2002/2003065920Animal Production and Animal Health in the TropicsAnimal Production and Animal Health in the TropicsFalse
2002/2003066011Praktisk husdyrproduktionProduction of Domestic AnimalsFalse
2002/2003066116Advanced Herd ManagementAdvanced Herd ManagementFalse
2002/2003066311Parasitological MethodsParasitological MethodsFalse
2002/2003066321Parasitic ZoonosesParasitic ZoonosesFalse
2002/2003068010Hestens avl og ernæringHorse Breeding and NutritionFalse
2002/2003068012Får og andre små drøvtyggere(Sheep and other small ruminants )False
2002/2003068063SygdomsgenetikDisease GeneticsFalse
2002/2003068065MælkeproduktionMilk ProductionFalse
2002/2003068067Genome AnalysisGenome AnalysisFalse
2002/2003068506Tema:KvægproduktionTheme Course:Cattle ProductionFalse
2002/2003068516Tema: SvineproduktionTheme course: Pig ProductionFalse
2002/2003068526Tema: Husdyrfysiologi og husdyrernæringTheme: Animal Physiology and NutritionFalse
2002/2003068536Theme: Animal BiotechnologyTheme: Animal BiotechnologyFalse
2002/2003068546Theme: Quantitative Experimental Animal Nutrition and PhysiologyTheme: Quantitative Experimental Animal Nutrition and PhysiologyFalse
2002/2003071213LevnedsmiddelmikrobiologiFood MicrobiologyFalse
2002/2003071214LevnedsmiddelmikrobiologiFood MicrobiologyFalse
2002/2003071230Diagnostisk bakteriologiDiagnostic BacteriologyFalse
2002/2003071318LevnedsmiddeltoksikologiFood ToxicologyFalse
2002/2003075611Oxidative ændringer i levnedsmidlerOxidative changes in foodFalse
2002/2003075710Vand i levnedsmidlerWater in FoodsFalse
2002/2003075818Gær og skimmelsvampe i levneds- og nydelsesmidlerYeasts and Moulds in Foods and BeveragesFalse
2002/2003075919Fresh Meat ProductionFresh Meat ProductionFalse
2002/2003075938Fundamental Principles of Meat QualityFundamental Principles of Meat QualityFalse
2002/2003076018Mikrobiologiske aspekter af levnedsmiddelkonservering og kvalitetssikringMicrobial Aspects of Food Preservation and Quality AssuranceFalse
2002/2003076067ErnæringsepidemiologiNutritional EpidemiologyFalse
2002/2003076069Ernæring på cytologisk niveauNutrition in a Cytological ContextFalse
2002/2003076113Introduktion til fermenteringsprocesserIntroduction to Fermentation ProcessesFalse
2002/2003076124Fermented FoodFermented FoodFalse
2002/2003076211NydelsesmidlerConfectionary and BeveragesFalse
2002/2003076221Vegetabilske levnedsmidlerPlant Food ProductsFalse
2002/2003076319MakronæringsstofferMacronutrientsFalse
2002/2003076321Kost- og ernæringsstatusNutritional AssessmentFalse
2002/2003076338Eksplorativ dataanalyse / kemometriExploratory Data Analysis / ChemometricsFalse
2002/2003076341MikronæringsstofferMicronutrientsFalse
2002/2003076351Folkesundhed og ernæringPublic Health NutritionFalse
2002/2003076360Madens sociologiThe Sociology of FoodFalse
2002/2003076371Kostrelaterede sygdommeDiet Related DiseasesFalse
2002/2003076428Mejeriteknologi aDairy Technology aFalse
2002/2003076429Mejeriteknologi bDairy Technology bFalse
2002/2003076518Dairy MicrobiologyDairy MicrobiologyFalse
2002/2003076621Fødevarelovgivning og kvalitetsstyring 2Food Legislation and Quality Management 2False
2002/2003076711LevnedsmiddelkemiFood ChemistryFalse
2002/2003076811Mælk som råvareRaw Milk QualityFalse
2002/2003076820Vegetabilier som råvareFood Plants as Raw MaterialsFalse
2002/2003076838Meat as a Raw MaterialMeat as a Raw MaterialFalse
2002/2003076910Mad og samfundFood in Relation to SocietyFalse
2002/2003076921Advanced Sensory ScienceAdvanced Sensory ScienceFalse
2002/2003077011ImmunologiImmunologyFalse
2002/2003078018Introduktion til levnedsmiddelproduktionIntroduction to Food ProductionFalse
2002/2003078019Food and Nutrition Security in Developing CountriesFood and Nutrition Security in Developing CountriesFalse
2002/2003078020Emballering af levnedsmidlerPackaging of FoodsFalse
2002/2003078022Funktionalitet og funktionelle ingredienser i levnedsmidlerFunctionality and Functional Ingredients in FoodFalse
2002/2003078024Kvantitativ levnedsmiddelspektroskopiQuantitative Food SpectroscopyFalse
2002/2003078025ZoonoserZoonosesFalse
2002/2003078026Fødevarelovgivning og kvalitetsstyring 1Food Legislation and Quality Management 1False
2002/2003078028Emballering af levnedsmidlerPackaging of FoodsFalse
2002/2003078050Food Culture - past, present and future. Why do we eat as we do?Food Culture - past, present and future. Why do we eat as we do?False
2002/2003078061SensorikSensory ScienceFalse
2002/2003078064BørneernæringNutrition in Infancy and ChildhoodFalse
2002/2003078526Tema: Levnedsmiddelteknologi - ølproduktionskædenFood Technology - Production of BeerFalse
2002/2003078536Tema: Naturlige antioxidanter - levnedsmiddelkemiske, toksikologiske og ernæringsmæssige aspekterNatural Antioxidants - in relation to Food Chemistry, Toxicology and Human NutritionFalse
2002/2003078566Tema: Human ernæring: Kost og velfærdssygdommeThematic Course: Human Nutrition: Diet and Lifestyle DiseaseFalse
2002/2003078576Tema: Måling af levnedsmiddelkvalitet: Aroma, sensorik og kemometriMeasuring food quality: Aroma, sensory analysis and chemometricsFalse
2002/2003080510ByplanlægningTown PlanningFalse
2002/2003085229Digital visualisering og 3D modellerComputer Visualization and 3D ModelsFalse
2002/2003085258TræteknologiWood TechnologyFalse
2002/2003085271LandbrugsmaskinerAgricultural MachineryFalse
2002/2003085272Agricultural Machinery ManagementAgricultural Machinery ManagementFalse
2002/2003085273Precision Farming TechnologyPrecision Farming TechnologyFalse
2002/2003085274Agricultural Sensor Technology and MechantronicsAgricultural Sensor Technology and MechantronicsFalse
2002/2003085410Landbrugsbygninger, grundkursusFarm Buildings, BasicFalse
2002/2003085427Klimateknik i landbrugsbygningerClimatization in Animal HousesFalse
2002/2003085431Landbrugsbygninger, dokumentation og projektstyringFarm Buildings/Documentation and Project ManagementFalse
2002/2003085518AnlægsgartneriLandscape TechniqueFalse
2002/2003085621Træ- og plantefibre som råstofWood and Plant Fibres as Raw MaterialFalse
2002/2003085818Miljø- og økoteknologiEnvironmental and EcotechnologyFalse
2002/2003085938NOVA Course: Digital Terrain ModelingNOVA Course: Digital Terrain ModelingFalse
2002/2003086011Praktisk anlægsgartneriPractical Landscape ConstructionFalse
2002/2003086118Introduktion til geografiske informations systemer - GISIntroduction to Geographic Information SystemsFalse
2002/2003086211Havebrugets teknikHorticultural EngineeringFalse
2002/2003088015Kort- og landskabsanalyseMap Interpretation and Landscape AnalysisFalse
2002/2003088016CAD grundkursusCAD Basic CourseFalse
2002/2003091021Landboret og miljøretAgrarian Land Law and Environmental LawFalse
2002/2003092338Controlling and InformationControlling and InformationFalse
2002/2003093611Økonomisk rådgivning og virksomhedsledelseConsulting in farm economics and managementFalse
2002/2003093701ForvaltningsretAdministrative LawFalse
2002/2003093730Forvaltningsret og offentlig økonomiAdministrative Law and Public EconomicsFalse
2002/2003093831International Economics and AgricultureInternational Economics and AgricultureFalse
2002/2003094010ØkonometriEconometricsFalse
2002/2003095111Borgerlig retCivil LawFalse
2002/2003095138PlanlægningslovgivningPlanning LegislationFalse
2002/2003095141SkatteretTax LawFalse
2002/2003095168EU-ret og jordbrugets erhvervsretEU-Law and Agricultural Commercial LawFalse
2002/2003095238Economics and AgricultureEconomics and AgricultureFalse
2002/2003095251MikroøkonomiMicro EconomicsFalse
2002/2003095261Macro EconomicsMacro EconomicsFalse
2002/2003095311ProduktionsøkonomiProduction EconomicsFalse
2002/2003095329Investment and FinanceInvestment and FinanceFalse
2002/2003095331OperationsøkonomiOperation AnalysisFalse
2002/2003095348Produktionsøkonomisk modellering og analyseProductioneconomic Modelling and AnalysisFalse
2002/2003095358Mensuration and ModellingMensuration and ModellingFalse
2002/2003095513Agricultural MarketingAgricultural MarketingFalse
2002/2003095610SociologiSociologyFalse
2002/2003095628Organisation og virksomhedsledelseOrganization & ManagementFalse
2002/2003095630Sociologi/organisation og virksomhedsledelseSociology/Organization and ManagementFalse
2002/2003095728MiljøøkonomiEnvironmental EconomicsFalse
2002/2003095738Development Economics 2Development Economics 2False
2002/2003095741Videregående miljøøkonomiAdvanced Environmental EconomicsFalse
2002/2003095758Development Economics 1Development Economics 1False
2002/2003095918Natural Resource EconomicsNatural Resource EconomicsFalse
2002/2003095948Skov- og naturressourceplanlægningForest and Nature Resource PlanningFalse
2002/2003095949Skov- og naturressourceplanlægningForest and Nature Resource PlanningFalse
2002/2003095951Skov- og naturressourceøkonomi og -politik 1Forest and Natural Resource Economics and Policy 1False
2002/2003095962Skov- og naturressourceøkonomi og -politik 2Forest and Natural Resources Economics and Policy 2False
2002/2003096111Project Management in LDC'SProject Management in LDC'SFalse
2002/2003096222Tropical Forestry ATropical Forestry AFalse
2002/2003096226Tropical Forestry BTropical Forestry BFalse
2002/2003096312Community ForestryCommunity ForestryFalse
2002/2003096512Problemløsning og konflikthåndtering ved forvaltning af skov og naturProblem-Solving and Conflict ManagementFalse
2002/2003096611Introduktion til driftsøkonomiIntroduction to Managerial EconomicsFalse
2002/2003096621PatentkursusPatent courseFalse
2002/2003096711Samfundsøkonomi 1Economics 1False
2002/2003096721International EconomicsInternational EconomicsFalse
2002/2003096811Introduktion til jordbrugspolitikIntroduction to Agricultural PolicyFalse
2002/2003096821Jordbrugspolitisk analyseAgricultural Policy AnalysisFalse
2002/2003098011RådgivningConsultingFalse
2002/2003098012Basic Development StudiesBasic Development StudiesFalse
2002/2003098013Miljøøkonomisk cost-benefit analyseEnvironmental Cost-Benefit AnalysisFalse
2002/2003098014ProjekteringsprocedureProject ManagementFalse
2002/2003098015Agri-Business and Economic Organisation of the Agri-Food ChainAgri-Business and Economic Organisation of the Agri-Food ChainFalse
2002/2003098016Food, Agricultural and Environmental PolicyFood, Agricultural and Environmental PolicyFalse
2002/2003098506Tema: Anvendt miljø- og naturressourceøkonomiThematic Course: Applied Environmental and Resource EconomicsFalse
2002/2003103018Veterinærmedicinsk videnskabsteoriIntroductory Philosophy Course for veterinary StudentsFalse
2002/2003103101KemiChemistryFalse
2002/2003103118CellebiologiCell biologyFalse
2002/2003103318Veterinær biofysikVeterinary BiophysicsFalse
2002/2003103528Fødevare- og miljøhygiejne samt fiskesygdommeFood-/Environmental Hygiene and Fish DiseasesFalse
2002/2003103550Mikrobiologisk projektMicrobiology ProjectFalse
2002/2003103623Speciel patologiSpecial PathologyFalse
2002/2003104010Klinisk UndersøgelsmetodikClinical MethodsFalse
2002/2003108010Akvatisk patobiologiAquatic PathobiologyFalse
2002/2003108011Akvatisk patobiologiAquatic PathobiologyFalse
2002/2003108013Teoretisk klinisk patologiTheoretical Clinical PathologyFalse
2002/2003108015Laboratory Animal ScienceLaboratory Animal ScienceFalse
2002/2003108016Ernæring og diætik af hund og katDog and Cat Nutrition and DieteticsFalse
2002/2003108021Anvendt klinisk epidemiologiApplied Clinical EpidemiologyFalse
2002/2003108038FødevaremikrobiologiFood MicrobiologyFalse
2002/2003108039Klinisk mikrobiologiClinical MicrobiologyFalse
2002/2003108057Videregående toksikologiAdvanced ToxicologyFalse
2002/2003108058Videregående toksikologiAdvanced ToxicologyFalse
2002/2003108059Praktisk veterinærklinik - mindre husdyr med hovedvægt på Klinisk DiagnostikVeterinary Clinical Practics - Small AnimalsFalse
2002/2003108060ReproduktionReproductionFalse
2002/2003108070SygdomsgenetikDisease GeneticsFalse
2002/2003108079StordyrsklinikLarge Animal ClinicsFalse
2002/2003108081Videregående diagnostisk patologiAdvanced Diagnostic PathologyFalse
2002/2003108082Introduction to Infectious Diseases of Livestock in the TropicsIntroduction to Infectious Diseases of Livestock in the TropicsFalse
2002/2003108098Clinical PharmacologyClinical PharmacologyFalse
2002/2003112080Fællesnordisk kursus i jordbrugspolitikNordic Course in Agricultural PolicyFalse
2002/2003112178Læreanstalternes fælles formidlingskursusJoint Communication CourseFalse
2002/2003112188Læreanstalternes fælles byplankursus, LFBJoint Town Planning CourseFalse
2002/2003113120Læreanstalternes fælles projektleder og innovationskursusJoint Course in Project Management and InnovationFalse
2002/2003115110Metode og projektarbejdeMethods in Problem-Based ProjectsFalse
2002/2003115221Skov- og landskabshistorieForest and Landscape HistoryFalse
2002/2003115301Internationalt havebrugInternational HorticultureFalse
2002/2003115319Havekunstens historieHistory of Garden ArchitectureFalse
2002/2003115418Landskabsplanlægning - introLandscape Design, IntroductionFalse
2002/2003115428Landskabsplanlægning & tegningLandscape Planning & DesignFalse
2002/2003115620NaturforvaltningNature ManagementFalse
2002/2003115701Projekt i videnskabelig teori og metodeProject in Scientific Theory and MethodFalse
2002/2003115718Planlægningsteori og metodePlanning Theory and MethodologyFalse
2002/2003115911Introduktion til økologisk jordbrugIntroduction to Organic FarmingFalse
2002/2003115920Økologisk jordbrugOrganic FarmingFalse
2002/2003116010Praktisk produktionsstyringPractical Farm ManagementFalse
2002/2003116219Interdisciplinary Land Use and Natural Resource Management(Agricultural Development Tema A)Interdisciplinary Land Use and Natural Resource Management(Agricultural Development Tema A)False
2002/2003116301ParkforvaltningManagement of Open SpacesFalse
2002/2003116410VidenskabsteoriPhilosophy of ScienceFalse
2002/2003116420Faglig formidlingScience Communication and PopularizationFalse
2002/2003116430Fagets videnskabsteoriPhilosophy and ScienceFalse
2002/2003116521Methods in Natural Resource ManagementMethods in Natural Resource ManagementFalse
2002/2003118011Grafisk præsentationsteknikGraphic Presentation TechniquesFalse
2002/2003118013Introduction to Methods in Problem Based ProjectsIntroduction to Methods in Problem Based ProjectsFalse
2002/2003118060Environmental Impact AssessmentEnvironmental Impact AssessmentFalse
2002/2003118061Natursyn og landskabsforvaltningNature Perception and Landscape ManagementFalse
2002/2003118506Tema: LandskabsplanlægningThematic Course: Landscape PlanningFalse
2002/2003118516Tema: LandskabsforvaltningTheme Course: Landscape ManagementFalse
2002/2003118536Thematic Course: Interdisciplinary Land Use and Natural Resource Management BThematic Course: Interdisciplinary Land Use and Natural Resource Management BFalse
2002/2003120111Introduction to HorticultureIntroduction to HorticultureFalse
2002/2003120211Plant Physiology and ChemistryPlant Physiology and ChemistryFalse
2002/2003120311Genetics, Botany and Breeding of Horticultural PlantsGenetics, Botany and Breeding of Horticultural PlantsFalse
2002/2003120411Plant Protection in HorticulturePlant Protection in HorticultureFalse
2002/2003120511External Growth FactorsExternal Growth FactorsFalse
2002/2003120611Basic StatisticsBasic StatisticsFalse
2002/2003120700Horticultural Economics and ManagementHorticultural Economics and ManagementFalse
2002/2003120800EcologyEcologyFalse
2002/2003E0201230BioteknologiBiotechnologyFalse
2002/2003E0203240Landbrugsregnskaber og økonomistyringLandbrugsregnskaber og økonomistyringFalse
2002/2003F0301130BioLinux: Bioinformatics and Linux courseBioLinux: Bioinformatics and Linux courseFalse
2002/2003F0301240Ad hoc: Global Seminar: Environment and Sustainable Food SystemsAd hoc: Global Seminar: Environment and Sustainable Food SystemsFalse
2002/2003F0301250Ad hoc AfgrødelæreAd hoc Crop ScienceFalse
2002/2003F0301330Ad hoc: Mechanics of the CellAd hoc: Mechanics of the CellFalse
2002/2003F0380250Ad hoc: Turf Grass ManagementAd hoc: Turf Grass ManagementFalse
2002/2003sbj010271Lineær algebraLinear AlgebraFalse