CourseCatalogVersionCourse codeTitle DKTitle UKIsPhd
2003/2004010311Lineær algebraLinear AlgebraFalse
2003/2004010611Statistisk grundkursusStatistics, Basic CourseFalse
2003/2004010888DatabehandlingData processingFalse
2003/2004015111ProgrammeringProgrammingFalse
2003/2004015128Udvidet programmeringProgramming, Advanced CourseFalse
2003/2004015211BioinformatikBioinformaticsFalse
2003/2004015311Matematisk grundkursusMathematics, basic courseFalse
2003/2004015338OptimeringsmetoderOptimisation MethodsFalse
2003/2004015341DifferentialligningerDifferential EquationsFalse
2003/2004015421Statistisk ForsøgsplanlægningExperimental Statistical DesignFalse
2003/2004016040BiomodelsBiomodelsFalse
2003/2004018060Praktisk statistisk dataanalyseStatistical Data Analysis in PracticeFalse
2003/2004019711RegressionsanalyseRegression AnalysisFalse
2003/2004021418Isotopteknik og helsefysikIsotope Methodology and Radiation ProtectionFalse
2003/2004025118Anvendt fysikApplied PhysicsFalse
2003/2004025211BiofysikBiophysicsFalse
2003/2004025229Molekylær biofysikMolecular BiophysicsFalse
2003/2004025318Fysiske metoder i biologienBiological Applications of PhysicsFalse
2003/2004025541Klima, vejr og planterClimate, weather and plantsFalse
2003/2004030611Analytisk og fysisk kemiAnalytical and Physical ChemistryFalse
2003/2004035131Kemi 1Chemistry 1False
2003/2004035141Kemi 2Chemistry 2False
2003/2004035210Biokemisk øvelseskursusBiochemistry, Laboratory CourseFalse
2003/2004035218BiokemiBiochemistryFalse
2003/2004035311Geologi og JordbundslæreGeology and Soil ScienceFalse
2003/2004035321PedologiPedologyFalse
2003/2004035340Environmental Soil ChemistryEnvironmental Soil ChemistryFalse
2003/2004035341Biologiske makromolekylers kemiChemistry of Macromolecules in Biological SystemsFalse
2003/2004035511SpektroskopiSpectroscopyFalse
2003/2004035610Eksperimentel organisk kemiOrganic Chemistry, Laboratory CourseFalse
2003/2004035618Organisk kemiOrganic ChemistryFalse
2003/2004035711JordbundslæreSoil ScienceFalse
2003/2004035911Plant BiochemistryPlant BiochemistryFalse
2003/2004036112Metalioner i biologiske systemerMetal Ions in Biological SystemsFalse
2003/2004036304European Field Excursion in Environmental ScienceEuropean Field Excursion in Environmental ScienceFalse
2003/2004038010Eksperimentel biokemiExperimental BiochemistryFalse
2003/2004038050JordbundskortlægningSoil and Land Use ClassificationFalse
2003/2004038061LevnedsmiddelanalyseFood AnalysisFalse
2003/2004038516Tema: Biologisk kemiThematic Course: Biological ChemistryFalse
2003/2004040568BioLinux: Bioinformatics and Linux CourseBioLinux: Bioinformatics and Linux CourseFalse
2003/2004045122GenetikGeneticsFalse
2003/2004045141Vedplanters genetikGenetics of Woody PlantsFalse
2003/2004045158Management of Genetic Resources of Woody PlantsManagement of Genetic Resources of Woody PlantsFalse
2003/2004045320MikrobiologiMicrobiologyFalse
2003/2004045331MiljømikrobiologiEnvironmental MicrobiologyFalse
2003/2004045518ZoologiZoologyFalse
2003/2004045541ØkologiEcologyFalse
2003/2004045658Biological Control of InsectsBiological Control of InsectsFalse
2003/2004045665Introduction to Biosystems EngineeringIntroduction to Biosystems EngineeringFalse
2003/2004045678Biological Control of Pests and Diseases in Agriculture, Horticulture and ForestryBiological Control of Pests and Diseases in Agriculture, Horticulture and ForestryFalse
2003/2004045689Research Topic in Biological Control of Plant Diseases in Agriculture and HorticultureResearch Topic in Biological Control of Plant Diseases in Agriculture and HorticultureFalse
2003/2004045718Faunaens vilkår og pleje i skov og åbent landFauna management in forests and open landscapesFalse
2003/2004045728Faunaen i det byprægede landskabFauna in Urbanized LandscapesFalse
2003/2004045741Skadedyr og sygdomme i skovbrugetForest Zoology and Forest PathologyFalse
2003/2004045751BiosystemteknologiBiosystems TechnologyFalse
2003/2004045918Økologisk forvaltning af skov- og naturressourcerEcological Management of Nature Based ResourcesFalse
2003/2004045931LandskabsøkologiLandscape EcologyFalse
2003/2004045941Applied EcologyApplied EcologyFalse
2003/2004045951Global Seminar: Environment and Sustainable Food SystemsGlobal Seminar: Environment and Sustainable Food SystemsFalse
2003/2004045961International Seminar: Agriculture, Food Systems and EnvironmentInternational Seminar: Agriculture, Food Systems and EnvironmentFalse
2003/2004046121Genome and Cell BiologyGenome and Cell BiologyFalse
2003/2004046230Genetisk AnalyseGenetic AnalysisFalse
2003/2004046313Parasite SystematicsParasite SystematicsFalse
2003/2004046411Markernes skadedyr, nyttedyr og øvrige faunaInsect Pests, Beneficials and other Fauna of Arable FieldsFalse
2003/2004048017AkvakulturAquacultureFalse
2003/2004048019Multidisciplinary Tropical Field CourseMultidisciplinary Tropical Field CourseFalse
2003/2004048020Projekt i LandskabsøkologiProject in Landscape EcologyFalse
2003/2004048021Molecular and Physiological Plant PathologyMolecular and Physiological Plant PathologyFalse
2003/2004048069Mikrobiel ØkologiMicrobial EcologyFalse
2003/2004048070Diagnosis of Diseases and Pests of Agricultural and Horticultural PlantsDiagnosis of Diseases and Pests of Agricultural and Horticultural PlantsFalse
2003/2004048071Cellebiologi og genekspressionCell Biology and Gene ExpressionFalse
2003/2004048072VildtforvaltningWildlife ManagementFalse
2003/2004048073The Tropical and Subtropical EnvironmentThe Tropical and Subtropical EnvironmentFalse
2003/2004048074Akvatisk BiologiAquatic BiologyFalse
2003/2004048075Bakteriel fysiologi og genetikBacterial Physiology and GeneticsFalse
2003/2004048516Tema: JordbundsmikrobiologiThematic Course: Soil MicrobiologyFalse
2003/2004048526Tema: Mikrobiel bioteknologiTheme: Microbial BiotechnologyFalse
2003/2004048536Theme: Ecology of ParasitesTheme: Ecology of ParasitesFalse
2003/2004052528VæksthuskulturGreenhouse Production and ManagementFalse
2003/2004052558AfgrødelæreCrop ScienceFalse
2003/2004055110Herbarium i Almen LandbrugsbotanikHerbarium in Basic Agricultural BotanyFalse
2003/2004055118Almen botanik for landskabsarkitekterBotany for Landscape Architects, BasicFalse
2003/2004055248Almen landbrugsbotanikBasic Agricultural BotanyFalse
2003/2004055271Plantegeografi og danske plantesamfundPlant Geography and Danish Plant CommunitiesFalse
2003/2004055286Tropical BotanyTropical BotanyFalse
2003/2004055292Videregående systematisk botanikAdvanced Systematic BotanyFalse
2003/2004055329Frugt og bær. Fysiologi og dyrkningFruit and Berry, Physiology and GrowingFalse
2003/2004055411PlanteforædlingPlant BreedingFalse
2003/2004055511Plantevækstfaktorer og afgrødefysiologi APlant Growth Factors and Crop PhysiologyFalse
2003/2004055638Jord og vand i planteproduktionenSoil and Water Management in Crop ProductionFalse
2003/2004055639Planternes ernæring i land- og havebrugetPlant Nutrition in Agriculture and HorticultureFalse
2003/2004055651Miljø, naturressourcer og jordbrugEnvironment, Natural Resources and AgricultureFalse
2003/2004055711Introduktionskursus i planteproduktionIntroduction Course in Crop ProductionFalse
2003/2004055714Land Resources and Crop Production in the Tropics - ALand Resources and Crop Production in the Tropics - AFalse
2003/2004055715Land Resources and Crop Production in the Tropics - BLand Resources and Crop Production in the Tropics - BFalse
2003/2004055725Plant GenomicsPlant GenomicsFalse
2003/2004055729UkrudtslæreWeed ScienceFalse
2003/2004055838Plant VirologyPlant VirologyFalse
2003/2004055849Disease Resistance in PlantsDisease Resistance in PlantsFalse
2003/2004055851PlantesygdommePlant DiseasesFalse
2003/2004055858Research Topic in Disease ResistanceResearch Topic in Disease ResistanceFalse
2003/2004055912PlanteanvendelseDesign with PlantsFalse
2003/2004055922Videregående planteanvendelsePlant Materials and Planting Design, AdvancedFalse
2003/2004056011Bioteknologi - ErhvervsindsigtskursusBiotechnology - VocationalFalse
2003/2004056121Almen forstbotanikForestry Botany, BasicFalse
2003/2004056422Adaptive Physiology and Tree ManagementAdaptive Physiology and Tree ManagementFalse
2003/2004056532Skovdyrkningens biologi og teknikSilvicultureFalse
2003/2004056618AgroforestryAgroforestryFalse
2003/2004056811Crop Protection in the Tropics: Pests and DiseasesCrop Protection in the Tropics: Pests and DiseasesFalse
2003/2004056918Plant PhysiologyPlant PhysiologyFalse
2003/2004057211PlanteanatomiPlant AnatomyFalse
2003/2004057518PlantebiologiPlant BiologyFalse
2003/2004057521Planters økofysiologiPlant Ecological PhysiologyFalse
2003/2004057611CellebiologiCell BiologyFalse
2003/2004057612Cellebiologi u/øvelserCell BiologyFalse
2003/2004058015Kulturplanters botanik, oprindelse og udviklingBotany, Origin and Evolution of Cultivated PlantsFalse
2003/2004058016PyntegrøntdyrkningChristmas Tree and Greenery ProductionFalse
2003/2004058017Diagnostisk vedanatomiDiagnostic Wood AnatomyFalse
2003/2004058018Applied Plant BioinformaticsApplied Plant BioinformaticsFalse
2003/2004058019Postgenomic Plant BiologyPostgenomic Plant BiologyFalse
2003/2004058063Pleje af PlantningerPlant ManagementFalse
2003/2004058071Seed Science and TechnologySeed Science and TechnologyFalse
2003/2004058500Thematic Course: Ecological Agriculture l (SOCRATES European Curriculum)Thematic Course: Ecological Agriculture l (SOCRATES European Curriculum)False
2003/2004058505Thematic Course: Plant Protection - Pests and DiseasesThematic Course: Plant Protection - Pests and DiseasesFalse
2003/2004058538Theme: Plant BiotechnologyTheme: Plant BiotechnologyFalse
2003/2004058546Tema: Plantevækstfaktorer og Afgrødefysiologi BThematic Course: Crop Growth Factors and Crop Physiology BFalse
2003/2004058568Tema: Eksperimentel molekylærbiologiTheme: Experimental Molecular BiologyFalse
2003/2004058577Tema: Videregående havebrugThematic Course: Horticultural Crops, Adv.False
2003/2004058598Tema: Planteproduktion og miljøThematic Course: Crop Production and the EnvironmentFalse
2003/2004060012Cattle Production SystemsCattle Production SystemsFalse
2003/2004060013Pig Production SystemsPig Production SystemsFalse
2003/2004060021Husdyrproduktion, GrundkursusAnimal production, basic courseFalse
2003/2004065111Husdyrenes anatomi og fysiologiAnimal Anatomy and PhysiologyFalse
2003/2004065248EpidemiologiEpidemiologyFalse
2003/2004065260Sundhed og smittebeskyttelse i produktionsbesætningerHerd Health and BiosecurityFalse
2003/2004065311Almen husdyravlAnimal Breeding, Basic CourseFalse
2003/2004065331Advanced Animal BreedingAdvanced Animal BreedingFalse
2003/2004065512EtologiEthologyFalse
2003/2004065811PelsdyrproduktionFur Animal ProductionFalse
2003/2004066011Praktisk husdyrproduktionProduction of Domestic AnimalsFalse
2003/2004066116Advanced Herd ManagementAdvanced Herd ManagementFalse
2003/2004066311Parasitological MethodsParasitological MethodsFalse
2003/2004066321Parasitic ZoonosesParasitic ZoonosesFalse
2003/2004068010Hestens avl og ernæringHorse Breeding and NutritionFalse
2003/2004068012Får og andre små drøvtyggere(Sheep and other small ruminants )False
2003/2004068014Poultry Production SystemsPoultry Production SystemsFalse
2003/2004068015Applied Ethology - Theory and PracticeApplied Ethology - Theory and PracticeFalse
2003/2004068063SygdomsgenetikDisease GeneticsFalse
2003/2004068065MælkeproduktionMilk ProductionFalse
2003/2004068067Genome AnalysisGenome AnalysisFalse
2003/2004068500Thematic Course "Animal Production"Thematic Course "Animal Production"False
2003/2004068526Tema: Husdyrfysiologi og husdyrernæringTheme: Animal Physiology and NutritionFalse
2003/2004068536Theme: Animal BiotechnologyTheme: Animal BiotechnologyFalse
2003/2004068546Theme: Quantitative Experimental Animal Nutrition and PhysiologyTheme: Quantitative Experimental Animal Nutrition and PhysiologyFalse
2003/2004071218LevnedsmiddelmikrobiologiFood MicrobiologyFalse
2003/2004071230Diagnostisk bakteriologiDiagnostic BacteriologyFalse
2003/2004071318LevnedsmiddeltoksikologiFood ToxicologyFalse
2003/2004073111Diætetik og profylakseDiet Therapy and ProfylaxisFalse
2003/2004073121Madens sociologi og fødevarekundskabSociology of Food and Food ScienceFalse
2003/2004073131Sygdomslære og ernæringsfysiologiPato- and Nutritional PhysiologyFalse
2003/2004075611Oxidative ændringer i levnedsmidlerOxidative changes in foodFalse
2003/2004075710Vand i levnedsmidlerWater in FoodsFalse
2003/2004075818Gær og skimmelsvampe i levneds- og nydelsesmidlerYeasts and Moulds in Foods and BeveragesFalse
2003/2004075919Fresh Meat ProductionFresh Meat ProductionFalse
2003/2004075938Fundamental Principles of Meat QualityFundamental Principles of Meat QualityFalse
2003/2004076019Microbial Aspects of Food Preservation and Quality AssuranceMicrobial Aspects of Food Preservation and Quality AssuranceFalse
2003/2004076067ErnæringsepidemiologiNutritional EpidemiologyFalse
2003/2004076069Ernæring på cytologisk niveauNutrition in a Cytological ContextFalse
2003/2004076113Introduktion til fermenteringsprocesserIntroduction to Fermentation ProcessesFalse
2003/2004076124Fermented FoodFermented FoodFalse
2003/2004076211NydelsesmidlerConfectionary and BeveragesFalse
2003/2004076221Vegetabilske levnedsmidlerPlant Food ProductsFalse
2003/2004076319MakronæringsstofferMacronutrientsFalse
2003/2004076321Kost- og ernæringsstatusNutritional AssessmentFalse
2003/2004076338Eksplorativ dataanalyse / kemometriExploratory Data Analysis / ChemometricsFalse
2003/2004076341MikronæringsstofferMicronutrientsFalse
2003/2004076351Folkesundhed og ernæringPublic Health NutritionFalse
2003/2004076360Madens sociologiThe Sociology of FoodFalse
2003/2004076371Kostrelaterede sygdommeDiet Related DiseasesFalse
2003/2004076426Dairy Technology aDairy Technology aFalse
2003/2004076427Dairy Technology bDairy Technology bFalse
2003/2004076518Dairy MicrobiologyDairy MicrobiologyFalse
2003/2004076711LevnedsmiddelkemiFood ChemistryFalse
2003/2004076811Mælk som råvareRaw Milk QualityFalse
2003/2004076820Vegetabilier som råvareFood Plants as Raw MaterialsFalse
2003/2004076839Kød som råvareMeat as a raw materialFalse
2003/2004076910Mad og samfundFood in Relation to SocietyFalse
2003/2004076921Advanced Sensory ScienceAdvanced Sensory ScienceFalse
2003/2004077011ImmunologiImmunologyFalse
2003/2004078018Introduktion til levnedsmiddelproduktionIntroduction to Food ProductionFalse
2003/2004078019Food and Nutrition Security in Developing CountriesFood and Nutrition Security in Developing CountriesFalse
2003/2004078022Funktionalitet og funktionelle ingredienser i levnedsmidlerFunctionality and Functional Ingredients in FoodFalse
2003/2004078024Kvantitativ levnedsmiddelspektroskopiQuantitative Food SpectroscopyFalse
2003/2004078025ZoonoserZoonosesFalse
2003/2004078027Fødevarelovgivning og kvalitetsstyringFood Legislation and Quality ManagementFalse
2003/2004078028Emballering af levnedsmidlerPackaging of FoodsFalse
2003/2004078029Functional Genomics and Bioinformatics applied on Lactic Acid BacteriaFunctional Genomics and Bioinformatics applied on Lactic Acid BacteriaFalse
2003/2004078030Ernæringsstatus og fejlernæring ANutritional Status and Malnutrition AFalse
2003/2004078031Ernæringsstatus og fejlernæring BNutritional Status and Malnutrition BFalse
2003/2004078050Food culture - past, present and futureFood culture - past, present and futureFalse
2003/2004078061SensorikSensory ScienceFalse
2003/2004078064BørneernæringNutrition in Infancy and ChildhoodFalse
2003/2004078526Tema: Levnedsmiddelteknologi - ølproduktionskædenFood Technology - Production of BeerFalse
2003/2004078536Tema: Naturlige antioxidanter - levnedsmiddelkemiske, toksikologiske og ernæringsmæssige aspekterNatural Antioxidants - in relation to Food Chemistry, Toxicology and Human NutritionFalse
2003/2004078567Tema: Human ernæringThematic Course: Human NutritionFalse
2003/2004078576Tema: Måling af levnedsmiddelkvalitet: Aroma, sensorik og kemometriMeasuring food quality: Aroma, sensory analysis and chemometricsFalse
2003/2004080510ByplanlægningTown PlanningFalse
2003/2004085229Digital visualisering og 3D modellerComputer Visualization and 3D ModelsFalse
2003/2004085258TræteknologiWood TechnologyFalse
2003/2004085273Precision Farming TechnologyPrecision Farming TechnologyFalse
2003/2004085427Klimateknik i landbrugsbygningerClimatization in Animal HousesFalse
2003/2004085431Landbrugsbygninger, dokumentation og projektstyringFarm Buildings/Documentation and Project ManagementFalse
2003/2004085518AnlægsgartneriLandscape TechniqueFalse
2003/2004085628Træ- og plantefibre som råstofWood and Plant Fibres as Raw MaterialFalse
2003/2004085828Environmental and EcotechnologyEnvironmental and EcotechnologyFalse
2003/2004085938NOVA Course: Digital Terrain ModelingNOVA Course: Digital Terrain ModelingFalse
2003/2004086011Praktisk anlægsgartneriPractical Landscape ConstructionFalse
2003/2004086118Introduktion til geografiske informations systemer - GISIntroduction to Geographic Information SystemsFalse
2003/2004088015Kort- og landskabsanalyseMap Interpretation and Landscape AnalysisFalse
2003/2004088017CAD til landbrugsbygningerCAD, Farm BuildingsFalse
2003/2004091021Landboret og miljøretAgrarian Land Law and Environmental LawFalse
2003/2004092338Controlling and InformationControlling and InformationFalse
2003/2004093611Økonomisk rådgivning og virksomhedsledelseConsulting in farm economics and managementFalse
2003/2004093701ForvaltningsretAdministrative LawFalse
2003/2004093730Forvaltningsret og offentlig økonomiAdministrative Law and Public EconomicsFalse
2003/2004093831International Economics and AgricultureInternational Economics and AgricultureFalse
2003/2004093841Environmental ManagementEnvironmental ManagementFalse
2003/2004094010ØkonometriEconometricsFalse
2003/2004095111Borgerlig retCivil LawFalse
2003/2004095138PlanlægningslovgivningPlanning LegislationFalse
2003/2004095141SkatteretTax LawFalse
2003/2004095171EU jordbrugs- og miljøretEU Agricultural and Environmental Law.False
2003/2004095230Finansielle instrumenterFinancial InstrumentsFalse
2003/2004095238Economics and AgricultureEconomics and AgricultureFalse
2003/2004095239Organizational Economics and AgribusinessOrganizational Economics and AgribusinessFalse
2003/2004095251MikroøkonomiMicro EconomicsFalse
2003/2004095261Macro EconomicsMacro EconomicsFalse
2003/2004095311ProduktionsøkonomiProduction EconomicsFalse
2003/2004095328Investment and FinanceInvestment and FinanceFalse
2003/2004095332OperationsøkonomiOperation AnalysisFalse
2003/2004095348Produktionsøkonomisk modellering og analyseProductioneconomic Modelling and AnalysisFalse
2003/2004095358Mensuration and ModellingMensuration and ModellingFalse
2003/2004095513Agricultural MarketingAgricultural MarketingFalse
2003/2004095610SociologiSociologyFalse
2003/2004095628Organisation og virksomhedsledelseOrganization and ManagementFalse
2003/2004095630Sociologi/organisation og virksomhedsledelseSociology/Organization and ManagementFalse
2003/2004095728MiljøøkonomiEnvironmental EconomicsFalse
2003/2004095738Development Economics 2Development Economics 2False
2003/2004095758Development Economics 1Development Economics 1False
2003/2004095761Advanced Environmental EconomicsAdvanced Environmental EconomicsFalse
2003/2004095918Natural Resource EconomicsNatural Resource EconomicsFalse
2003/2004095958Forest and Natural Resources Economics and Policy 1Forest and Natural Resources Economics and Policy 1False
2003/2004095968Forest and Natural Resources Economics and Policy 2Forest and Natural Resources Economics and Policy 2False
2003/2004095970Skov- og naturressourceplanlægningForest and Nature Resource PlanningFalse
2003/2004096112Project Management in Developing CountriesProject Management in Developing CountriesFalse
2003/2004096222Tropical Forestry ATropical Forestry AFalse
2003/2004096226Tropical Forestry BTropical Forestry BFalse
2003/2004096312Community ForestryCommunity ForestryFalse
2003/2004096512Problemløsning og konflikthåndtering ved forvaltning af skov og naturProblem-Solving and Conflict ManagementFalse
2003/2004096611Introduktion til driftsøkonomiIntroduction to Managerial EconomicsFalse
2003/2004096621PatentkursusPatent courseFalse
2003/2004096718SamfundsøkonomiEconomicsFalse
2003/2004096721International EconomicsInternational EconomicsFalse
2003/2004096811Introduktion til jordbrugspolitikIntroduction to Agricultural PolicyFalse
2003/2004096821Jordbrugspolitisk analyseAgricultural Policy AnalysisFalse
2003/2004098011RådgivningConsultingFalse
2003/2004098012Basic Development StudiesBasic Development StudiesFalse
2003/2004098013Miljøøkonomisk cost-benefit analyseEnvironmental Cost-Benefit AnalysisFalse
2003/2004098014ProjekteringsprocedureProject ManagementFalse
2003/2004098015Agri-Business and Economic Organisation of the Agri-Food ChainAgri-Business and Economic Organisation of the Agri-Food ChainFalse
2003/2004098016Food, Agricultural and Environmental PolicyFood, Agricultural and Environmental PolicyFalse
2003/2004098017Landbrugsregnskaber og økonomistyringAgricultural Accounting and ControllingFalse
2003/2004098507Thematic Course: Applied Environmental and Resource EconomicsThematic Course: Applied Environmental and Resource EconomicsFalse
2003/2004103018Veterinærmedicinsk videnskabsteoriIntroductory Philosophy Course for veterinary StudentsFalse
2003/2004103101KemiChemistryFalse
2003/2004103119Veterinær CellebiologiVeterinary Cell biologyFalse
2003/2004103200AnatomiAnatomyFalse
2003/2004103308Veterinær fysiologiVeterinary PhysiologyFalse
2003/2004103318Veterinær biofysikVeterinary BiophysicsFalse
2003/2004103400PopulationsbiologiPopulation BiologyFalse
2003/2004103528Fødevare- og miljøhygiejne samt fiskesygdommeFood-/Environmental Hygiene and Fish DiseasesFalse
2003/2004103533FjerkræsygdommePoultry DiseasesFalse
2003/2004103550Mikrobiologisk projektMicrobiology ProjectFalse
2003/2004103569Praktisk kødkontrol og hygiejnisk tilsynFood Inspection and HygieneFalse
2003/2004103611Almindelig patologiGeneral PathologyFalse
2003/2004103623Speciel patologiSpecial PathologyFalse
2003/2004103700InfektionsmikrobiologiInfection MicrobiologyFalse
2003/2004104010Klinisk UndersøgelsmetodikClinical MethodsFalse
2003/2004104100Farmakologi, farmaci og toksikologiPharmacology, Pharmacy and ToxicologyFalse
2003/2004104200Medicin, kirurgi og reproduktion (teori)Clinical LecturesFalse
2003/2004104214Hospital for store husdyrPractical Clinics, Large AnimalsFalse
2003/2004104224Hospital for mindre husdyrPractical Clinics, Small AnimalsFalse
2003/2004104300Reproduktion og obstetrikReproduction/ObstetricsFalse
2003/2004104400RetsmedicinVeterinary JurisprudenceFalse
2003/2004104509Tema: Populationsmedicin og rådgivningTheme: Population Medicine and (Herd) Health ManagementFalse
2003/2004108011Akvatisk patobiologiAquatic PathobiologyFalse
2003/2004108013Teoretisk klinisk patologiTheoretical Clinical PathologyFalse
2003/2004108015Laboratory Animal ScienceLaboratory Animal ScienceFalse
2003/2004108016Ernæring og diætik af hund og katDog and Cat Nutrition and DieteticsFalse
2003/2004108022Anvendt epidemiologiApplied EpidemiologyFalse
2003/2004108038FødevaremikrobiologiFood MicrobiologyFalse
2003/2004108039Klinisk mikrobiologiClinical MicrobiologyFalse
2003/2004108057Videregående toksikologiAdvanced ToxicologyFalse
2003/2004108059Praktisk veterinærklinik - mindre husdyr med hovedvægt på Klinisk DiagnostikVeterinary Clinical Practics - Small AnimalsFalse
2003/2004108060ReproduktionReproductionFalse
2003/2004108070SygdomsgenetikDisease GeneticsFalse
2003/2004108079StordyrsklinikLarge Animal ClinicsFalse
2003/2004108081Videregående diagnostisk patologiAdvanced Diagnostic PathologyFalse
2003/2004108082Introduction to Infectious Diseases of Livestock in the TropicsIntroduction to Infectious Diseases of Livestock in the TropicsFalse
2003/2004108098Clinical PharmacologyClinical PharmacologyFalse
2003/2004112080Fællesnordisk kursus i jordbrugspolitikNordic Course in Agricultural PolicyFalse
2003/2004112178Læreanstalternes fælles formidlingskursusJoint Communication CourseFalse
2003/2004112188Læreanstalternes fælles byplankursus, LFBJoint Town Planning CourseFalse
2003/2004113120Læreanstalternes fælles projektleder og innovationskursusJoint Course in Project Management and InnovationFalse
2003/2004115110Metode og projektarbejdeMethods in Problem-Based ProjectsFalse
2003/2004115222Skov- og landskabshistorieForest and Landscape HistoryFalse
2003/2004115228Skov- og landskabshistorieForest and Landscape HistoryFalse
2003/2004115319Havekunstens historieHistory of Garden ArchitectureFalse
2003/2004115418Landskabsplanlægning - introLandscape Design, IntroductionFalse
2003/2004115428Landskabsplanlægning & tegningLandscape Planning & DesignFalse
2003/2004115618Introduction to Methods in Problem Based ProjectsIntroduction to Methods in Problem Based ProjectsFalse
2003/2004115620NaturforvaltningNature ManagementFalse
2003/2004115701Projekt i videnskabelig teori og metodeProject in Scientific Theory and MethodFalse
2003/2004115718Planlægningsteori og metodePlanning Theory and MethodologyFalse
2003/2004115911Introduktion til økologisk jordbrugIntroduction to Organic FarmingFalse
2003/2004116010Praktisk produktionsstyringPractical Farm ManagementFalse
2003/2004116220Interdisciplinary Land Use and Natural Resource ManagementInterdisciplinary Land Use and Natural Resource ManagementFalse
2003/2004116301ParkforvaltningManagement of Open SpacesFalse
2003/2004116430Fagets videnskabsteoriPhilosophy and ScienceFalse
2003/2004116521Methods in Natural Resource ManagementMethods in Natural Resource ManagementFalse
2003/2004118011Grafisk præsentationsteknikGraphic Presentation TechniquesFalse
2003/2004118060Environmental Impact AssessmentEnvironmental Impact AssessmentFalse
2003/2004118061Natursyn i landskabsforvaltningenNature Perception in Landscape ManagementFalse
2003/2004118506Tema: LandskabsplanlægningThematic Course: Landscape PlanningFalse
2003/2004118516Tema: LandskabsforvaltningTheme Course: Landscape ManagementFalse
2003/2004120121Introduction to HorticultureIntroduction to HorticultureFalse
2003/2004120211Plant Physiology and ChemistryPlant Physiology and ChemistryFalse
2003/2004120311Genetics, Botany and Breeding of Horticultural PlantsGenetics, Botany and Breeding of Horticultural PlantsFalse
2003/2004120411Plant Protection in HorticulturePlant Protection in HorticultureFalse
2003/2004120511External Growth FactorsExternal Growth FactorsFalse
2003/2004120611Basic StatisticsBasic StatisticsFalse
2003/2004120700Horticultural Economics and ManagementHorticultural Economics and ManagementFalse
2003/2004120800EcologyEcologyFalse
2003/2004125112Applied Crop PhysiologyApplied Crop PhysiologyFalse
2003/2004125122Botany, Origin, and Evolution of Horticultural PlantsBotany, Origin, and Evolution of Horticultural PlantsFalse
2003/2004125131Environmental Issues in Horticultural Crop ProductionEnvironmental Issues in Horticultural Crop ProductionFalse
2003/2004125142Plant Breeding, Genetic Resources and BiotechnologyPlant Breeding, Genetic Resources and BiotechnologyFalse
2003/2004125151Postharvest Handling and Use of Horticultural ProductsPostharvest Handling and Use of Horticultural ProductsFalse
2003/2004125161Principles of Crop PhysiologyPrinciples of Crop PhysiologyFalse
2003/2004125171Technology in Biological ProductionTechnology in Biological ProductionFalse
2003/2004E0301230Ad hoc: PatentkursusAd hoc: Patent courseFalse
2003/2004F0401240Specialkursus i fagets videnskabsteori - landskabSpecial course in theory of scienceFalse