CourseCatalogVersionCourse codeTitle DKTitle UKIsPhd
2005/2006095970Skov- og naturressourceplanlægningForest and Nature Resource PlanningFalse
2005/2006103200AnatomiAnatomyFalse
2005/2006103308Veterinær fysiologiVeterinary PhysiologyFalse
2005/2006103400PopulationsbiologiPopulation BiologyFalse
2005/2006103533FjerkræsygdommePoultry DiseasesFalse
2005/2006103569Praktisk kødkontrol og hygiejnisk tilsynFood Inspection and HygieneFalse
2005/2006103611Almindelig patologiGeneral PathologyFalse
2005/2006103700InfektionsmikrobiologiInfection MicrobiologyFalse
2005/2006104100Farmakologi, farmaci og toksikologiPharmacology, Pharmacy and ToxicologyFalse
2005/2006104200Medicin og kirurgiClinical LecturesFalse
2005/2006104214Hospital for store husdyrPractical Clinics, Large AnimalsFalse
2005/2006104224Hospital for mindre husdyrPractical Clinics, Small AnimalsFalse
2005/2006104300Reproduktion og obstetrikReproduction/ObstetricsFalse
2005/2006104400RetsmedicinVeterinary JurisprudenceFalse
2005/2006104509Tema: Populationsmedicin og rådgivningTheme: Population Medicine and (Herd) Health ManagementFalse
2005/2006130004OrganisationManagementFalse
2005/2006130103Teknik og planlægningPlanning and Operations of Forest and LandscapeFalse
2005/2006130105DriftsøkonomiMicro EconomicsFalse
2005/2006130106OrganisationOrganizations theoryFalse
2005/2006130107SamfundsøkonomiMacro economics and Natural Resource EconomicsFalse
2005/2006130108JuraLawFalse
2005/2006130109Ledelse og rådgivningManagement and ConsultingFalse
2005/2006130111ØkologiEcologyFalse
2005/2006130201Anlæg og pleje af skov og landskabTending Operations of Forestry and Landscape ManagementFalse
2005/2006130202Drift og forvaltningNatural Resources Management and ConservationFalse
2005/2006130302VirksomhedspraktikEngineer Trainee ServiceFalse
2005/2006130303VirksomhedsprojektEngineer Trainee ThesisFalse
2005/2006130401Problemorienteret projektarbejdeObjective Oriented ProjectsFalse
2005/2006130402FeltstudierField StudiesFalse
2005/2006130403BachelorprojektBachelor ProjectFalse
2005/2006130502Kort og GISGIS and mapsFalse
2005/2006130504StatistikStatisticsFalse
2005/2006130505International naturforvaltningInternational Natural Resource ManagementFalse
2005/2006130601MiljøteknikEnvironmental TechniquesFalse
2005/2006130602Naturformidling (3 uger)Nature InterpretationFalse
2005/2006130603MarkedsføringMarketingFalse
2005/2006130604Iværksætterkursus (3 uger)Entrepreneurship (3 weeks' course)False
2005/2006130605Jagt- og Vildtforvaltning (3 uger)Hunting and Wildlife Management (3 weeks' course)False
2005/2006130607Drift af urbane grønne områderManagement of urban green areasFalse
2005/2006150331Modul 3a: Samfundet i landdistrikterneModule 3a: The rural societyFalse
2005/2006150332Modul 3b: Værdier, natursyn og landskabsanalyseModule 3b: Values, perceptions and landscape analysisFalse
2005/2006150341Modul 4a: Grænsebrydende lokale udviklingsinitiativer - muligheder og barriererModule 4a: Penetrating local development initiatives - opportunities and barriersFalse
2005/2006150342Modul 4b: Planlægning og offentlig landskabsforvaltningModule 4b: Planning and public landscape managementFalse
2005/2006210001Applied StatisticsApplied StatisticsFalse
2005/2006210002Matematik og databehandlingMathematics and data processingFalse
2005/2006210003Matematik og modellerMathematics and ModelsFalse
2005/2006210004Matematik og planlægningMathematics and PlanningFalse
2005/2006210005Statistisk dataanalyse 1Statistical Data Analysis 1False
2005/2006210006Statistisk dataanalyse 2Statistical Data Analysis 2False
2005/2006210007BioLinux: Bioinformatics and Linux CourseBioLinux: Bioinformatics and Linux CourseFalse
2005/2006210008Basic Mathematics and StatisticsBasic Mathematics and StatisticsFalse
2005/2006210009Basic StatisticsBasic StatisticsFalse
2005/2006210010Matematik og modellerMathematics and ModelsFalse
2005/2006220001Physical Methods in BiologyPhysical Methods in BiologyFalse
2005/2006220002BiofysikBiophysicsFalse
2005/2006220003Climate, Weather and PlantsClimate, Weather and PlantsFalse
2005/2006220004Molekylær biofysikMolecular biophysicsFalse
2005/2006220005FysikPhysicsFalse
2005/2006230001Analytical ChemistryAnalytical ChemistryFalse
2005/2006230002Biokemi 1Biochemistry 1False
2005/2006230003Biokemi 2Biochemistry 2False
2005/2006230004Biological ChemistryBiological ChemistryFalse
2005/2006230005Bioorganisk KemiBioorganic ChemistryFalse
2005/2006230006Enzymology and Experimental BiochemistryEnzymology and Experimental BiochemistryFalse
2005/2006230007KemiChemistryFalse
2005/2006230008Makromolekyler, cofaktorer og metalioner og deres kemi i biologiske systemerChemistry of Macromolecules, Cofactors and Metal Ions in Biological SystemsFalse
2005/2006230009Miljøkemi i biologiske systemerEnvironmental Chemistry of Biological SystemsFalse
2005/2006230010Organisk kemi og spektroskopiOrganic Chemistry and SpectroscopyFalse
2005/2006230011Soil & Environment ASoil & Environment AFalse
2005/2006230012The Chemistry of LifeThe Chemistry of LifeFalse
2005/2006230013Soil and Environment CSoil and Environment CFalse
2005/2006230015Soil and Environment BSoil and Environment BFalse
2005/2006230018JordbundslæreSoil ScienceFalse
2005/2006240001Advanced MicrobiologyAdvanced MicrobiologyFalse
2005/2006240002Animal BiotechnologyAnimal BiotechnologyFalse
2005/2006240003Applied EcologyApplied EcologyFalse
2005/2006240004Applied Tree EcologyApplied Tree EcologyFalse
2005/2006240005AquacultureAquacultureFalse
2005/2006240006Bioinformatics 2Bioinformatics 2False
2005/2006240007Bioinformatik 1Bioinformatics 1False
2005/2006240008BioteknologiBiotechnologyFalse
2005/2006240009CellebiologiCell BiologyFalse
2005/2006240010Conservation and Management of Genetic ResourcesConservation and Management of Genetic ResourcesFalse
2005/2006240011Dyrs og planters diversitetDiversity of Animals and PlantsFalse
2005/2006240012EcologyEcologyFalse
2005/2006240013Energiomsætninger i biologiske systemerEnergy transformations in Life Sciences.False
2005/2006240014Faunaen i bylandskabetUrban FaunaFalse
2005/2006240015Faunaens vilkår i kulturlandskabetFauna in Managed LandscapesFalse
2005/2006240016Fish Diseases - Theory and PracticeFish Diseases - Theory and PracticeFalse
2005/2006240017Genetics 1Genetics 1False
2005/2006240018Genetics 2Genetics 2False
2005/2006240019Genome and Cell BiologyGenome and Cell BiologyFalse
2005/2006240020Heterologous ExpressionHeterologous ExpressionFalse
2005/2006240021ImmunologyImmunologyFalse
2005/2006240022Mammalian GenomicsMammalian GenomicsFalse
2005/2006240023Microbial BiotechnologyMicrobial BiotechnologyFalse
2005/2006240024Mikrobielle interaktionerMicrobial InteractionsFalse
2005/2006240025MikrobiologiMicrobiologyFalse
2005/2006240026Landscape EcologyLandscape EcologyFalse
2005/2006240028Molecular Plant Biochemistry and PhysiologyMolecular Plant Biochemistry and PhysiologyFalse
2005/2006240029Molecular Plant BreedingMolecular Plant BreedingFalse
2005/2006240030NanobiotechnologyNanobiotechnologyFalse
2005/2006240031Naturressourcer og økologiThe ecology of natural resourcesFalse
2005/2006240032OrganismebiologiOrganism BiologyFalse
2005/2006240033Parasite SystematicsParasite SystematicsFalse
2005/2006240034Parasitic ZoonosesParasitic ZoonosesFalse
2005/2006240035Parasitological MethodsParasitological MethodsFalse
2005/2006240036Pathogen and Pest Interactions with PlantsPathogen and Pest Interactions with PlantsFalse
2005/2006240037Pharmacology & ToxicologyPharmacology & ToxicologyFalse
2005/2006240038Plant BiotechnologyPlant BiotechnologyFalse
2005/2006240039Plant GenomicsPlant GenomicsFalse
2005/2006240040Quantitative and Population GeneticsQuantitative and Population GeneticsFalse
2005/2006240041Skadedyr og sygdomme i skovbrugetPests and Diseases in ForestryFalse
2005/2006240042Tema: Eksperimentel molekylærbiologiThematic Course: Experimental Molecular BiologyFalse
2005/2006240043Thematic Course: Parasite EcologyThematic Course: Parasite EcologyFalse
2005/2006240044MiljømikrobiologiEnvironmental MicrobiologyFalse
2005/2006240045Heterologous Expression, TheoreticalHeterologous Expression, TheoreticalFalse
2005/2006240049Bee DiseasesBee DiseasesFalse
2005/2006250001AfgrødelæreCrop ScienceFalse
2005/2006250002AgroforestryAgroforestryFalse
2005/2006250003Anvendelse af prydplanter i landskabsarkitekturKnowledge and Use of Ornamental Plants in Landscape ArchitectureFalse
2005/2006250004Applied Plant NutritionApplied Plant NutritionFalse
2005/2006250005Biological Control of Pests and Diseases: Experimental CourseBiological Control of Pests and Diseases: Experimental CourseFalse
2005/2006250006Biological Control of Pests and Diseases: Theory, Application and PerspectivesBiological Control of Pests and Diseases: Theory, Application and PerspectivesFalse
2005/2006250007Botanisk projekt og herbariumBotanical Project and HerbariumFalse
2005/2006250008Climate Management in Horticultural ProductionClimate Management in Horticultural ProductionFalse
2005/2006250009Cool Climate Viticulture and EnologyCool Climate Viticulture and EnologyFalse
2005/2006250010Crop Production in the Tropical EnvironmentCrop Production in the Tropical EnvironmentFalse
2005/2006250011Crop Protection in the Tropics: Pests and DiseasesCrop Protection in the Tropics: Pests and DiseasesFalse
2005/2006250012Dansk feltflora og vegetationDanish Flora and VegetationFalse
2005/2006250013Diagnosis of Diseases and Pests of Agricultural and Horticultural PlantsDiagnosis of Diseases and Pests of Agricultural and Horticultural PlantsFalse
2005/2006250014Dyrkede planter: Variation og fylogeniCultivated plants: Variation and phylogenyFalse
2005/2006250015Ecological Agriculture 1aEcological Agriculture 1aFalse
2005/2006250016Ecological Agriculture 1bEcological Agriculture 1bFalse
2005/2006250017Environmental Issues in Horticultural Crop ProductionEnvironmental Issues in Horticultural Crop ProductionFalse
2005/2006250018External Growth FactorsExternal Growth FactorsFalse
2005/2006250019International HorticultureInternational HorticultureFalse
2005/2006250020Introduction to HorticultureIntroduction to HorticultureFalse
2005/2006250021Jord, vand og planterSoil, Water, and PlantsFalse
2005/2006250022Jordbunds- og plantekundskabSoil Science and Basic BotanyFalse
2005/2006250023Kulturplanters botanikBotany of Cultivated PlantsFalse
2005/2006250024Land Resources and Crop Production in the TropicsLand Resources and Crop Production in the TropicsFalse
2005/2006250025Management of Pests, Diseases and Weeds in HorticultureManagement of Pests, Diseases and Weeds in HorticultureFalse
2005/2006250026Pesticide Use, Mode of Action and EcotoxicologyPesticide Use, Mode of Action and EcotoxicologyFalse
2005/2006250027Pests and Beneficials of Arable FieldsPests and Beneficials of Arable FieldsFalse
2005/2006250028Plant BreedingPlant BreedingFalse
2005/2006250029Plant DiseasesPlant DiseasesFalse
2005/2006250030Plant EcophysiologyPlant EcophysiologyFalse
2005/2006250031Plant Infection and Disease ManagementPlant Infection and Disease ManagementFalse
2005/2006250032Plant PhysiologyPlant PhysiologyFalse
2005/2006250033Thematic Course: Plant Production and ProtectionThematic Course: Plant Production and ProtectionFalse
2005/2006250034Plant Protection in HorticulturePlant Protection in HorticultureFalse
2005/2006250035PlanteproduktionCrop productionFalse
2005/2006250036Planters fysiologi og anatomiPlant Physiology and AnatomyFalse
2005/2006250037Plants in Populations, Communities and EcosystemsPlants in Populations, Communities and EcosystemsFalse
2005/2006250038Postharvest Handling and Use of Horticultural ProductsPostharvest Handling and Use of Horticultural ProductsFalse
2005/2006250039Principles of Crop PhysiologyPrinciples of Crop PhysiologyFalse
2005/2006250040PyntegrøntdyrkningProduction of Christmas Trees and GreeneryFalse
2005/2006250041Seed Science and TechnologySeed Science and TechnologyFalse
2005/2006250042Tema: PlantevidenskabThematic Course: Plant ScienceFalse
2005/2006250043Tropical Botany ATropical Botany AFalse
2005/2006250044Tropical Botany BTropical Botany BFalse
2005/2006250045Vand og jord i planteproduktionenWater and Soil in Plant ProductionFalse
2005/2006250046Vedanatomi, dendroøkologi og træets egenskaberWood anatomy, Dendroecology and Wood PropertiesFalse
2005/2006250047Videregående PlantebiologiAdvanced Plant BiologyFalse
2005/2006250048Weed ScienceWeed ScienceFalse
2005/2006260001Advanced Herd ManagementAdvanced Herd ManagementFalse
2005/2006260002Almen husdyravlBase Course in Animal BreedingFalse
2005/2006260003Animal BreedingAnimal BreedingFalse
2005/2006260004Anvendt epidemiologiApplied EpidemiologyFalse
2005/2006260005Basal husdyrernæring og fysiologiBasic animal nutrition and physiologyFalse
2005/2006260006Ernæring og fodring af carnivore produktions- og familiedyr. Produktion af mink og ræv eller diætik af hund og katNutrition and Feeding of Carnivorous Production and Family Animal SpeciesFalse
2005/2006260007EtologiEthologyFalse
2005/2006260008Experimental Animal Nutrition and Physiology - Part 1 (theoretical)Experimental Animal Nutrition and Physiology - Part 1 (theoretical)False
2005/2006260009Experimental Animal Nutrition and Physiology - Part 2 (Practical)Experimental Animal Nutrition and Physiology - Part 2 (Practical)False
2005/2006260010Hestens ernæring, sundhed, træning og avlEquine nutrition, health, training and breedingFalse
2005/2006260011HusdyrproduktionAnimal ProductionFalse
2005/2006260012Tema: Husdyrvidenskab 2Thematic Course: Advanced Livestock Production ScienceFalse
2005/2006260013Produktionsdyranatomi og -fysiologiThe Anatomy and Physiology of Agricultural Production AnimalsFalse
2005/2006260014Produktionssystemer i husdyrbrugetHousing and management of livestockFalse
2005/2006260015Tema: Husdyrvidenskab 1Thematic Course: Animal ScienceFalse
2005/2006270001Advanced Chemical Food SafetyAdvanced Chemical Food SafetyFalse
2005/2006270002Advanced Chemometrics with MATLABAdvanced Chemometrics with MATLABFalse
2005/2006270003Cheese TechnologyCheese TechnologyFalse
2005/2006270004Chemical Food SafetyChemical Food SafetyFalse
2005/2006270005Dairy Process EquipmentDairy Process EquipmentFalse
2005/2006270006Exploratory Data Analysis / ChemometricsExploratory Data Analysis / ChemometricsFalse
2005/2006270007FødevarekemiFood ChemistryFalse
2005/2006270008Fødevarelovgivning og kvalitetsstyringFood legislation and quality managementFalse
2005/2006270009FødevaremikrobiologiFood MicrobiologyFalse
2005/2006270010Folkesundhed og ErnæringPublic Health and NutritionFalse
2005/2006270011Food and Nutrition Security in Developing CountriesFood and Nutrition Security in Developing CountriesFalse
2005/2006270012Food Enzymes and ApplicationsFood Enzymes and ApplicationsFalse
2005/2006270013Food Texture and FunctionalityFood Texture and FunctionalityFalse
2005/2006270014International Food Legislation and Quality ManagementInternational Food Legislation and Quality ManagementFalse
2005/2006270015Kost og sygdomsforebyggelseDiet and healthFalse
2005/2006270016Kostindtag og ernæringsfysiologiDietary intake and nutrition physiologyFalse
2005/2006270017Lactic Acid Bacteria MicrobiologyLactic Acid Bacteria MicrobiologyFalse
2005/2006270018LivscyklusernæringLife cycle nutritionFalse
2005/2006270019Mad og samfundFood in relation to societyFalse
2005/2006270020Madens sociologiThe Socioogy of FoodFalse
2005/2006270021Meat ProductionMeat ProductionFalse
2005/2006270022Milk processingMilk processingFalse
2005/2006270023Packaging of FoodsPackaging of FoodsFalse
2005/2006270024Patogene bakterier i fødevarerFoodborne Bacterial PathogensFalse
2005/2006270025Physical and Chemical Changes of Food QualityPhysical and Chemical Changes of Food QualityFalse
2005/2006270026Plant Food Products and ConfectionaryPlant Food Products and ConfectionaryFalse
2005/2006270028Quantitative Food SpectroscopyQuantitative Food SpectroscopyFalse
2005/2006270029RåvarekvalitetQuality of raw food materialsFalse
2005/2006270030Sensory and Consumer ScienceSensory and Consumer ScienceFalse
2005/2006270031Starter and Non-Starter Cultures for Dairy ProductsStarter and Non-Starter Cultures for Dairy ProductsFalse
2005/2006270032Sygdomslære, ernæringsfysiologi ved sygdom og ernæringsterapi.Pato- and Nutritional Physiology, Diet TherapyFalse
2005/2006270033Technology of Fluid, Fermented and Concentrated Dairy ProductsTechnology of Fluid, Fermented and Concentrated Dairy ProductsFalse
2005/2006270034Tema: Evidensvurdering, kvalitetssikring og ledelseAssessment of Evidence of Nutritional Therapy, Quality-Assurance and ManagementFalse
2005/2006270036Thematic Course: Human NutritionThematic Course: Human NutritionFalse
2005/2006270037Thematic Course: Beer ProductionThematic Course: Beer ProductionFalse
2005/2006270038Thematic Course: LipidsThematic Course: LipidsFalse
2005/2006270039Thematic Course: Meat as a Raw MaterialThematic Course: Meat as a Raw MaterialFalse
2005/2006270040Thematic Course: Sensory analysis, Aroma and ChemometricsThematic Course: Sensory analysis, Aroma and ChemometricsFalse
2005/2006270041Yeasts in Fermented FoodsYeasts in Fermented FoodsFalse
2005/2006270042Food Quality and Processing TechnologiesFood Quality and Processing TechnologiesFalse
2005/2006270043Introduction to Dairy TechnologyIntroduction to Dairy TechnologyFalse
2005/2006270044FødevaregrundkursusBasic Course in Food ScienceFalse
2005/2006270045Food CultureFood CultureFalse
2005/2006270059Process Design of Experiments and OptimizationProcess Design of Experiments and OptimizationFalse
2005/2006280001Computer Visualization and PresentationComputer Visualization and PresentationFalse
2005/2006280002Environmental and EcotechnologyEnvironmental and EcotechnologyFalse
2005/2006280003Geographical Information Systems (GIS)Geographical Information Systems (GIS)False
2005/2006280004Image AnalysisImage AnalysisFalse
2005/2006280005Introduction to Biosystems EngineeringIntroduction to Biosystems EngineeringFalse
2005/2006280006Klima i og omkring staldeClimate in and around animal housesFalse
2005/2006280007Bioprocessing TechnologiesBioprocessing TechnologiesFalse
2005/2006280008Natural Resource Sampling and ModellingNatural Resource Sampling and ModellingFalse
2005/2006280009Precision Farming TechnologyPrecision Farming TechnologyFalse
2005/2006280010TræteknologiWood TechnologyFalse
2005/2006290001Advanced Development EconomicsAdvanced Development EconomicsFalse
2005/2006290002Agricultural Economics and PolicyAgricultural Economics and PolicyFalse
2005/2006290004Applied Socio-economics in Tropical ForestryApplied Socio-economics in Tropical ForestryFalse
2005/2006290005Business Economics of Forestry and HorticultureBusiness Economics of Forestry and HorticultureFalse
2005/2006290006Development EconomicsDevelopment EconomicsFalse
2005/2006290007DriftsøkonomiIntroduction to Managerial EconomicsFalse
2005/2006290008Economic PolicyEconomic PolicyFalse
2005/2006290009Economic Theory of Environmental PolicyEconomic Theory of Environmental PolicyFalse
2005/2006290010Economic Valuation Methods and Cost Benefit AnalysisEconomic Valuation Methods and Cost Benefit AnalysisFalse
2005/2006290011Economics of the Food IndustryEconomics of the Food IndustryFalse
2005/2006290012EjendomsretLand LawFalse
2005/2006290013Environmental and Natural Resource EconomicsEnvironmental and Natural Resource EconomicsFalse
2005/2006290014Environmental ManagementEnvironmental ManagementFalse
2005/2006290015EU-ret - miljø, fødevarer og jordbrugEU Law - Environment, Food and AgricultureFalse
2005/2006290016Fødevaresektorens økonomi og politikThe Economics and Policy of the Food SectorFalse
2005/2006290017Fødevaresektorens produktionsøkonomiThe Economics of Food ProductionFalse
2005/2006290018Food Markets and OrganisationFood Markets and OrganisationFalse
2005/2006290019ForvaltningsretAdministrative LawFalse
2005/2006290020Indledende økonomiIntroductory EconomicsFalse
2005/2006290021International EconomicsInternational EconomicsFalse
2005/2006290022Investering og finansieringInvestment and FinanceFalse
2005/2006290023Miljøøkonomi for ikke-økonomerEnvironmental Economics for Non-EconomistsFalse
2005/2006290024Natural Resource EconomicsNatural Resource EconomicsFalse
2005/2006290025Micro EconomicsMicro EconomicsFalse
2005/2006290027Horticultural Economics and ManagementHorticultural Economics and ManagementFalse
2005/2006290028Operationsanalyse og beslutningsteoriOperations Research and Decision TheoryFalse
2005/2006290029Organisational Economics and AgribusinessOrganisational Economics and AgribusinessFalse
2005/2006290030SamfundsøkonomiEconomicsFalse
2005/2006290031SkatteretTax LawFalse
2005/2006290032Strategi og ledelse i jordbrugetStrategy and Management in Agriculture.False
2005/2006290033Tema: Produktionsøkonomisk modellering og analyseThematic course: Production economics: Modelling and analysisFalse
2005/2006290034Thematic Course: Applied Environmental and Natural Resource EconomicsThematic Course: Applied Environmental and Natural Resource EconomicsFalse
2005/2006290035Thematic Course: Trade and International CooperationThematic Course: Trade and International CooperationFalse
2005/2006290037Welfare Economics and Policy AnalysisWelfare Economics and Policy AnalysisFalse
2005/2006290038Tema: Anvendt økonomisk analyseThematic Course: Applied Economic AnalysisFalse
2005/2006290039Økonomistyring og moderne ledelsesteknologierManagerial Management Accounting and Decision Tools.False
2005/2006300001Anvendte veterinærfag - Basal epidemiologiBasic EpidemiologyFalse
2005/2006300002Anvendte veterinærfag - Basal ernæringBasic NutritionFalse
2005/2006300003Anvendte veterinærfag - Basal etologiBasic ethologyFalse
2005/2006300004Anvendte veterinærfag - Farmakologi og farmaciPharmacology and PharmacyFalse
2005/2006300005Klinik og patologi - Hygiejne seminarSeminar in hygieneFalse
2005/2006300006Anvendte veterinærfag - Klinisk basiskursusBasic clinical courseFalse
2005/2006300007Anvendte veterinærfag - Mikrobiel fødevaresikkerhedMicrobial Food SafetyFalse
2005/2006300008Anvendte veterinærfag - MiljøhygiejneEnvironmental HygieneFalse
2005/2006300009Anvendte veterinærfag - ToksikologiToxicologyFalse
2005/2006300010Biologisk basiskursus - Veterinær biofysikVeterinary biophysicsFalse
2005/2006300011Biologisk basiskursus - Veterinær cellebiologiVeterinary Cell biologyFalse
2005/2006300012Biologisk basiskursus - Veterinær kemiChemistry for Veterinary StudentsFalse
2005/2006300013Biologisk basiskursus - Veterinær zoologiVeterinary ZoologyFalse
2005/2006300014Biologisk basiskursus - Veterinærmedicinsk videnskabsteoriVeterinary Ethics and Philosophy of ScienceFalse
2005/2006300015Dif. Biomedicin, modul 1Dif. Biomedicine, module 1False
2005/2006300016Dif. Biomedicin, modul 2a:Dif. Biomedicin, module 2a:False
2005/2006300017Dif. Biomedicin, modul 2bDif. Biomedicine, module 2bFalse
2005/2006300018Dif. Fødevaresikkerhed, modul 1Dif. Food safety, module 1False
2005/2006300019Dif. Fødevaresikkerhed, modul 2Dif. Food safety, module 2False
2005/2006300020Dif. Hestesygdomme, modul 1Dif. Equine clinics, module 1False
2005/2006300021Dif. Hestesygdomme, modul 2Dif. Equine clinics, module 2False
2005/2006300022Dif. Mindre husdyr, modul 1Dif. Advanced Small Animal Clinics, module 1False
2005/2006300023Dif. Mindre Husdyr, modul 2Dif. Advanced small Animal Clinics, module 2False
2005/2006300024Dif. Sundhed og produktion hos produktionsdyr, modul 1Dif. Farm Animal Health and Production, module 1False
2005/2006300025Dif. Sundhed og produktion hos produktionsdyr, modul 2Dif. Farm Animal Health and Production, module 2False
2005/2006300026Klinik og patologi - FjerkræsygdommePoultry diseasesFalse
2005/2006300027Klinik og patologi - ReproduktionVeterinary ReproductionFalse
2005/2006300028Klinik og patologi - Almen klinisk praksis mindre husdyrGeneral small animal clinical practiceFalse
2005/2006300029Klinik og patologi - Almen klinisk praksis store husdyrLarge Animal Clinical PracticeFalse
2005/2006300030Klinik og patologi - FiskesygdommeFish DiseasesFalse
2005/2006300031Klinik og Patologi - Klinik mindre husdyrClinics - Small animalFalse
2005/2006300032Klinik og patologi - Klinik store husdyrClinics Large AnimalsFalse
2005/2006300033Klinik og patologi - ObstetrikVeterinary ObstetricsFalse
2005/2006300034Klinik og patologi - Speciel patologiSpecial pathologyFalse
2005/2006300035Laboratory Animal ScienceLaboratory Animal ScienceFalse
2005/2006300036Patobiologisk basiskursus - Almen patologiGeneral PathologyFalse
2005/2006300037Patobiologisk basiskursus - Bakteriologi og mykologiBacteriology and MycologyFalse
2005/2006300038Patobiologisk basiskursus - ImmunologiImmunologyFalse
2005/2006300039Patobiologisk basiskursus - Invertebratzoologi og parasitologiVeterinary Parasitology and Invertebrate ZoologyFalse
2005/2006300040Patobiologisk basiskursus - VirologiVirologyFalse
2005/2006300041Retsmedicin og kødkontrol - Praktisk kødkontrolMeat inspection and hygienic controlFalse
2005/2006300042Retsmedicin og kødkontrol - RetsmedicinVeterinary jurisprudenceFalse
2005/2006300043Veterinært basiskursus - BiostatistikBiostatistics for veterinary studentsFalse
2005/2006300044Veterinært basiskursus - AnatomiVeterinary AnatomyFalse
2005/2006300045Veterinært basiskursus - Anvendt genetikApplied GeneticsFalse
2005/2006300046Veterinært basiskursus - Basal genetikBasic GeneticsFalse
2005/2006300047Veterinært basiskursus - FysiologiPhysiologyFalse
2005/2006300048Veterinært basiskursus - Speciel histologi og embryologiSpecial Histology and EmbryologyFalse
2005/2006300049Fødevare - og MiljøhygiejneFood - Environmental HygieneFalse
2005/2006310001Contemporary Danish Landscape ArchitectureContemporary Danish Landscape ArchitectureFalse
2005/2006310002Håndværk & æstetik i landskabsarkitekturDrafting & Design in Landscape ArchitectureFalse
2005/2006310003Historie & repræsentation i landskabsarkitekturHistory & Representation of Landscape ArchitectureFalse
2005/2006310004LandskabsanalyseLandscape AnalysisFalse
2005/2006310005Landskabsarkitektur i kommunal planlægningLandscape Architecture in Overall PlanningFalse
2005/2006310007Arealanvendelse, stofbalancer og miljøpåvirkningLand Use, Element Balances and Environmental ImpactFalse
2005/2006310008Global Seminar: Environment and Sustainable Food SystemsGlobal Seminar: Environment and Sustainable Food SystemsFalse
2005/2006310009Jordbrugsbedriften: Produktion, miljø og naturFarming Systems: Production, Environment and NatureFalse
2005/2006310010Environmental Impact AssessmentEnvironmental Impact AssessmentFalse
2005/2006310011European Field Excursions in Environmental SciencesEuropean Field Excursions in Environmental SciencesFalse
2005/2006310012Landskabsforvaltning - politik, teori og metodeCountryside Management - Policy, Theory and MethodFalse
2005/2006310013Miljø- og planlovgivningEnvironmental and Planning LawFalse
2005/2006310014Mind and Nature - Landscape ValuesMind and Nature - Landscape ValuesFalse
2005/2006310015Natur- og landskabspolitikEnvironmental Policy Processes and EvaluationFalse
2005/2006310016NaturforvaltningNature ManagementFalse
2005/2006310017Participatory Forestry ManagementParticipatory Forestry ManagementFalse
2005/2006310018Planter og teknologi i landskabsarkitekturPlants and Technology in Landscape ArchitectureFalse
2005/2006310019ProjekteringsprocedureProject ManagementFalse
2005/2006310020Tema: Natur, miljø og samfundThematic Course: Nature and EnvironmentFalse
2005/2006310021Tema: Skov og naturarealers økologi og driftThematic Course in Ecology and Management of Forests and Nature ResourcesFalse
2005/2006310022Tema: LandskabsforvaltningThematic Course: Countryside ManagementFalse
2005/2006310023Tema: Miljø og jordbrugThematic Course: Environment and AgricultureFalse
2005/2006310024Tema: LandskabsplanlægningTheme Course: Landscape PlanningFalse
2005/2006310025Teori og metode i landskabsarkitekturTheory and Method in Landscape ArchitectureFalse
2005/2006310026Thematic Course in Sustainable Forest and Natural Resource ManagementThematic Course in Sustainable Forest and Natural Resource ManagementFalse
2005/2006310027Thematic Course: Urban Forestry & Urban GreeningThematic Course: Urban Forestry & Urban GreeningFalse
2005/2006310028Urban Ecosystems: Structures, Functions and DesignsUrban Ecosystems: Structures, Functions and DesignsFalse
2005/2006310029Urban Woodland SilvicultureUrban Woodland SilvicultureFalse
2005/2006310030Vildtbiologi og -forvaltningWildlife Biology and ManagementFalse
2005/2006310031Kirkegårdsforvaltning - tradition og fornyelse i planlægning og driftManagement of Cemeteries - Renewal of a TraditionFalse
2005/2006400003Fagets videnskabsteoriPhilosophy and ScienceFalse
2005/2006400004Fagets videnskabsteori - landskabPhilosophy of science - Landscape architectureFalse
2005/2006400005KonflikthåndteringConflict ManagementFalse
2005/2006400006Thematic Course: Interdisciplinary Land Use and Natural Resource ManagementThematic Course: Interdisciplinary Land Use and Natural Resource ManagementFalse
2005/2006400007Introduction to Agricultural DevelopmentIntroduction to Agricultural DevelopmentFalse
2005/2006400008ProjektledelseProject ManagementFalse
2005/2006400009Qualitative Methods in Agricultural DevelopmentQualitative Methods in Agricultural DevelopmentFalse
2005/2006400014Teori og metode om mennesker og samfundIntroduction to Social ScienceFalse
2005/2006400015Thematic Course: Biotechnology from Idea to ProductThematic Course: Biotechnology from Idea to ProductFalse
2005/2006400016Certifying Courses in Biotech: Isotope Methodology, Radiation Protection, Laboratory Animal ScienceCertifying Courses in Biotech: Isotope Methodology, Radiation Protection, Laboratory Animal ScienceFalse
2005/2006400017RådgivningConsultingFalse
2005/2006400018Skov- og landskabshistorieForest and Landscape HistoryFalse
2005/2006400019Systems Thinking, Managing Complexity and Communication Part 1 - Systems Description and AnalysisSystems Thinking, Managing Complexity and Communication Part 1 - Systems Description and AnalysisFalse
2005/2006400020Systems Thinking, Managing Complexity and Communication Part 2 - Implementation and Client Feed BackSystems Thinking, Managing Complexity and Communication Part 2 - Implementation and Client Feed BackFalse
2005/2006k240030NanobiotechnologyNanobiotechnologyFalse
2005/2006kk240020Heterologous ExpressionHeterologous ExpressionFalse