CourseCatalogVersionCourse codeTitle DKTitle UKIsPhd
2006/2007103569Praktisk kødkontrol og hygiejnisk tilsynFood Inspection and HygieneFalse
2006/2007104300Reproduktion og obstetrikReproduction/ObstetricsFalse
2006/2007130101ØkologiEcologyFalse
2006/2007130103Teknik og planlægningPlanning and Operations of Forest and LandscapeFalse
2006/2007130105DriftsøkonomiMicro EconomicsFalse
2006/2007130106OrganisationOrganizations theoryFalse
2006/2007130107SamfundsøkonomiMacro economics and Natural Resource EconomicsFalse
2006/2007130108JuraLawFalse
2006/2007130109Ledelse og rådgivningManagement and ConsultingFalse
2006/2007130201Anlæg og plejeTending operations of forestry and landscape managementFalse
2006/2007130202Drift og forvaltningAdministration of Forestry, Landscape Conservation and Urban GreeningFalse
2006/2007130302VirksomhedspraktikEngineer Trainee ServiceFalse
2006/2007130303VirksomhedsprojektEngineer Trainee ThesisFalse
2006/2007130401Problemorienteret projektarbejdeProblembased projectsFalse
2006/2007130402FeltstudierField StudiesFalse
2006/2007130403BachelorprojektBachelor ProjectFalse
2006/2007130502Kort og GISGIS and mapsFalse
2006/2007130503Filosofi og NatursynPhilosophy and Nature RelationshipFalse
2006/2007130504StatistikStatisticsFalse
2006/2007130505International naturforvaltningInternational Natural Resource ManagementFalse
2006/2007130601MiljøteknikEnvironmental TechniquesFalse
2006/2007130602NaturformidlingNature InterpretationFalse
2006/2007130603MarkedsføringMarketingFalse
2006/2007130604Iværksætterkursus (3 uger)Entrepreneurship (3 weeks' course)False
2006/2007130605Jagt- og Vildtforvaltning (3 uger)Hunting and Wildlife Management (3 weeks' course)False
2006/2007130607Drift af urbane grønne områderManagement of urban green areasFalse
2006/2007150116Ethics and Legislation in relation to Laboratory AnimalsEthics and Legislation in relation to Laboratory AnimalsFalse
2006/2007150125Laboratory Animal Maintenance, Breeding and BiologyLaboratory Animal Maintenance, Breeding and BiologyFalse
2006/2007150141Animal models in researchAnimal models in researchFalse
2006/2007150310Modul 1: Dialog, udvikling og forvaltning i landdistrikterne IModule 1: Dialoque, development and management in the rural regions IIFalse
2006/2007150321Modul 2a: Erhverv i LanddistrikterneModule 2a: Occupations in the Rural RegionsFalse
2006/2007150322Modul 2b: Det multifunktionelle landskabModule 2b: The multufunctional landscapeFalse
2006/2007150350Modul 5: Dialog, udvikling og forvaltning i landdistrikterne IIModule 5: Dialoque, development and management in the rural regions IIFalse
2006/2007150360Modul 6: Masterprojekt "Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning"Module 6: Master Thesis "Rural Development and Landscape Management"False
2006/2007150510Fødevarekompleksets aktørerThe food system and its actorsFalse
2006/2007150520Kvalitet af råvarerQuality of Primary ProductsFalse
2006/2007210001Applied StatisticsApplied StatisticsFalse
2006/2007210002Matematik og databehandlingMathematics and data processingFalse
2006/2007210003Matematik og modellerMathematics and ModelsFalse
2006/2007210004Matematik og planlægningMathematics and PlanningFalse
2006/2007210005Statistisk dataanalyse 1Statistical Data Analysis 1False
2006/2007210006Statistisk dataanalyse 2Statistical Data Analysis 2False
2006/2007210007BioLinux: Bioinformatics and Linux CourseBioLinux: Bioinformatics and Linux CourseFalse
2006/2007210010Matematik og modellerMathematics and ModelsFalse
2006/2007210011Basic StatisticsBasic StatisticsFalse
2006/2007220001Physical Methods in BiologyPhysical Methods in BiologyFalse
2006/2007220002BiofysikBiophysicsFalse
2006/2007220003Climate, Weather and PlantsClimate, Weather and PlantsFalse
2006/2007220004Molekylær biofysikMolecular biophysicsFalse
2006/2007220006FødevarefysikFood PhysicsFalse
2006/2007230001Analytical ChemistryAnalytical ChemistryFalse
2006/2007230002Biokemi 1Biochemistry 1False
2006/2007230003Biokemi 2Biochemistry 2False
2006/2007230004Biological ChemistryBiological ChemistryFalse
2006/2007230006Enzymology and Experimental BiochemistryEnzymology and Experimental BiochemistryFalse
2006/2007230007KemiChemistryFalse
2006/2007230008Makromolekyler, cofaktorer og metalioner og deres kemi i biologiske systemerChemistry of Macromolecules, Cofactors and Metal Ions in Biological SystemsFalse
2006/2007230009Miljøkemi i biologiske systemerEnvironmental Chemistry of Biological SystemsFalse
2006/2007230010Organisk kemi og spektroskopiOrganic Chemistry and SpectroscopyFalse
2006/2007230012The Chemistry of LifeThe Chemistry of LifeFalse
2006/2007230019Environmental Soil ChemistryEnvironmental Soil ChemistryFalse
2006/2007230020PedologyPedologyFalse
2006/2007230021Bioorganisk kemi og lægemiddelkemiBioorganic Chemistry and Medicinal ChemistryFalse
2006/2007240001Advanced MicrobiologyAdvanced MicrobiologyFalse
2006/2007240002Animal BiotechnologyAnimal BiotechnologyFalse
2006/2007240003Applied EcologyApplied EcologyFalse
2006/2007240004Applied Tree EcologyApplied Tree EcologyFalse
2006/2007240006Bioinformatics 2Bioinformatics 2False
2006/2007240007Bioinformatik 1Bioinformatics 1False
2006/2007240008BioteknologiBiotechnologyFalse
2006/2007240009CellebiologiCell BiologyFalse
2006/2007240010Conservation and Management of Genetic ResourcesConservation and Management of Genetic ResourcesFalse
2006/2007240011Dyrs og planters diversitetDiversity of Animals and PlantsFalse
2006/2007240013Energiomsætninger i biologiske systemerEnergy transformations in Biological systemsFalse
2006/2007240014Faunaen i bylandskabetUrban FaunaFalse
2006/2007240015Faunaens vilkår i kulturlandskabetFauna in Managed LandscapesFalse
2006/2007240016Fish Diseases - Theory and PracticeFish Diseases - Theory and PracticeFalse
2006/2007240017Genetics 1Genetics 1False
2006/2007240018Genetics 2Genetics 2False
2006/2007240019Genome and Cell BiologyGenome and Cell BiologyFalse
2006/2007240020Heterologous ExpressionHeterologous ExpressionFalse
2006/2007240022Mammalian GenomicsMammalian GenomicsFalse
2006/2007240023Microbial BiotechnologyMicrobial BiotechnologyFalse
2006/2007240024Mikrobielle interaktionerMicrobial InteractionsFalse
2006/2007240025MikrobiologiMicrobiologyFalse
2006/2007240026Landscape EcologyLandscape EcologyFalse
2006/2007240028Molecular Plant Biochemistry and PhysiologyMolecular Plant Biochemistry and PhysiologyFalse
2006/2007240029Molecular Plant BreedingMolecular Plant BreedingFalse
2006/2007240030NanobiotechnologyNanobiotechnologyFalse
2006/2007240031Naturressourcer og økologiThe ecology of natural resourcesFalse
2006/2007240032OrganismebiologiOrganism BiologyFalse
2006/2007240033Parasite SystematicsParasite SystematicsFalse
2006/2007240034Parasitic ZoonosesParasitic ZoonosesFalse
2006/2007240035Parasitological MethodsParasitological MethodsFalse
2006/2007240036Pathogen and Pest Interactions with Plants: The Molecular BiologyPathogen and Pest Interactions with Plants: The Molecular BiologyFalse
2006/2007240037Basic Pharmacology & ToxicologyBasic Pharmacology & ToxicologyFalse
2006/2007240038Plant BiotechnologyPlant BiotechnologyFalse
2006/2007240039Plant GenomicsPlant GenomicsFalse
2006/2007240040Quantitative and Population GeneticsQuantitative and Population GeneticsFalse
2006/2007240042Tema: Eksperimentel molekylærbiologiThematic Course: Experimental Molecular BiologyFalse
2006/2007240043Thematic Course: Parasite EcologyThematic Course: Parasite EcologyFalse
2006/2007240044MiljømikrobiologiEnvironmental MicrobiologyFalse
2006/2007240045Heterologous Expression, TheoreticalHeterologous Expression, TheoreticalFalse
2006/2007240046Skadevoldere på træer i skov og byPests and diseases of trees in forests and urban areasFalse
2006/2007240047Ecology AEcology AFalse
2006/2007240048Ecology BEcology BFalse
2006/2007240050Immunology - TheoreticalImmunology - TheoreticalFalse
2006/2007240051ImmunologyImmunologyFalse
2006/2007240052AquacultureAquacultureFalse
2006/2007240061Faunaens vilkår i kulturlandskabetFauna in Managed LandscapesFalse
2006/2007250001AfgrødelæreCrop ScienceFalse
2006/2007250002AgroforestryAgroforestryFalse
2006/2007250004Applied Plant NutritionApplied Plant NutritionFalse
2006/2007250005Biological Control of Pests and Diseases: Experimental CourseBiological Control of Pests and Diseases: Experimental CourseFalse
2006/2007250006Biological Control of Pests and Diseases: Theory, Application and PerspectivesBiological Control of Pests and Diseases: Theory, Application and PerspectivesFalse
2006/2007250007Botanisk projekt og herbariumBotanical Project and HerbariumFalse
2006/2007250009Cool Climate Viticulture and EnologyCool Climate Viticulture and EnologyFalse
2006/2007250010Crop Production in the Tropical EnvironmentCrop Production in the Tropical EnvironmentFalse
2006/2007250011Crop Protection in the Tropics: Pests and DiseasesCrop Protection in the Tropics: Pests and DiseasesFalse
2006/2007250012Dansk feltflora og vegetationDanish Flora and VegetationFalse
2006/2007250013Diagnosis of Diseases and Pests of Agricultural and Horticultural PlantsDiagnosis of Diseases and Pests of Agricultural and Horticultural PlantsFalse
2006/2007250014Dyrkede planter: Variation og fylogeniCultivated plants: Variation and phylogenyFalse
2006/2007250015Ecological Agriculture 1aEcological Agriculture 1aFalse
2006/2007250016Ecological Agriculture 1bEcological Agriculture 1bFalse
2006/2007250017Environmental Issues in Horticultural Crop ProductionEnvironmental Issues in Horticultural Crop ProductionFalse
2006/2007250018External Growth FactorsExternal Growth FactorsFalse
2006/2007250019International HorticultureInternational HorticultureFalse
2006/2007250020Introduction to HorticultureIntroduction to HorticultureFalse
2006/2007250021Jord, vand og planterSoil, Water, and PlantsFalse
2006/2007250022Jordbunds- og plantekundskabSoil Science and Basic BotanyFalse
2006/2007250023Kulturplanters botanikBotany of Cultivated PlantsFalse
2006/2007250024Land Resources and Crop Production in the TropicsLand Resources and Crop Production in the TropicsFalse
2006/2007250026Pesticide Use, Mode of Action and EcotoxicologyPesticide Use, Mode of Action and EcotoxicologyFalse
2006/2007250028Plant BreedingPlant BreedingFalse
2006/2007250029Plant DiseasesPlant DiseasesFalse
2006/2007250030Plant EcophysiologyPlant EcophysiologyFalse
2006/2007250031Plant Infection and Disease ManagementPlant Infection and Disease ManagementFalse
2006/2007250032Plant PhysiologyPlant PhysiologyFalse
2006/2007250033Thematic Course: Plant Production and ProtectionThematic Course: Plant Production and ProtectionFalse
2006/2007250035PlanteproduktionCrop productionFalse
2006/2007250036Planters fysiologi og anatomiPlant Physiology and AnatomyFalse
2006/2007250037Plants in Populations, Communities and EcosystemsPlants in Populations, Communities and EcosystemsFalse
2006/2007250038Postharvest Handling and Use of Horticultural ProductsPostharvest Handling and Use of Horticultural ProductsFalse
2006/2007250040PyntegrøntdyrkningProduction of Christmas Trees and GreeneryFalse
2006/2007250041Seed Science and TechnologySeed Science and TechnologyFalse
2006/2007250042Tema: PlantevidenskabThematic Course: Plant ScienceFalse
2006/2007250043Tropical Botany ATropical Botany AFalse
2006/2007250044Tropical Botany BTropical Botany BFalse
2006/2007250045Vand og jord i planteproduktionenWater and Soil in Plant ProductionFalse
2006/2007250046Vedanatomi, dendroøkologi og træets egenskaberWood Anatomy, Dendroecology and Wood PropertiesFalse
2006/2007250047Videregående PlantebiologiAdvanced Plant BiologyFalse
2006/2007250048Weed ScienceWeed ScienceFalse
2006/2007250050Principles of Horticultural Production PhysiologyPrinciples of Horticultural Production PhysiologyFalse
2006/2007250051Quality in International Horticultural Production ChainsQuality in International Horticultural Production ChainsFalse
2006/2007250052Experimental Climate Management in Horticultural ProductionExperimental Climate Management in Horticultural ProductionFalse
2006/2007250053Horticultural Crop Management and QualityHorticultural Crop Management and QualityFalse
2006/2007250054Thematic Course: Climate Management in Horticultural ProductionThematic Course: Climate Management in Horticultural ProductionFalse
2006/2007250055Botany of Horticultural PlantsBotany of Horticultural PlantsFalse
2006/2007250056Insects in Agricultural and Horticultural CropsInsects in Agricultural and Horticultural CropsFalse
2006/2007250057Biomass FundamentalsBiomass FundamentalsFalse
2006/2007250058Applied Horticultural Crop PhysiologyApplied Horticultural Crop PhysiologyFalse
2006/2007250059Climate Management in Horticultural ProductionClimate Management in Horticultural ProductionFalse
2006/2007250060Anvendelse af prydplanter i landskabsarkitekturKnowledge and Use of Ornamental Plants in Landscape ArchitectureFalse
2006/2007250072Quality in International Horticultural Production ChainsQuality in International Horticultural Production ChainsFalse
2006/2007260001Advanced Herd ManagementAdvanced Herd ManagementFalse
2006/2007260002Almen husdyravlBasic Course in Animal BreedingFalse
2006/2007260003Advanced Animal BreedingAdvanced Animal BreedingFalse
2006/2007260005Basal husdyrernæring og fysiologiBasic animal nutrition and physiologyFalse
2006/2007260006Ernæring og fodring af carnivore produktions- og familiedyr. Produktion af mink og ræv eller diætik af hund og katNutrition and Feeding of Carnivorous Production and Family Animal SpeciesFalse
2006/2007260007EtologiEthologyFalse
2006/2007260011HusdyrproduktionAnimal ProductionFalse
2006/2007260012Tema: Husdyrvidenskab 2Thematic Course: Advanced Livestock Production ScienceFalse
2006/2007260013Produktionsdyranatomi og -fysiologiThe Anatomy and Physiology of Agricultural Production AnimalsFalse
2006/2007260014Produktionssystemer i husdyrbrugetHousing and management of livestockFalse
2006/2007260015Tema: Husdyrvidenskab 1Thematic Course: Animal ScienceFalse
2006/2007260016Experimental Animal Nutrition and Physiology - TheoreticalExperimental Animal Nutrition and Physiology - TheoreticalFalse
2006/2007260017Experimental Animal Nutrition and Physiology - PracticalExperimental Animal Nutrition and Physiology - PracticalFalse
2006/2007260018Applied EpidemiologyApplied EpidemiologyFalse
2006/2007260019Feeds and Feed EvaluationFeeds and Feed EvaluationFalse
2006/2007260020Videregående pattedyrsbiologiAdvanced mammalian biologyFalse
2006/2007270001Advanced Chemical Food SafetyAdvanced Chemical Food SafetyFalse
2006/2007270002Advanced Chemometrics with MATLABAdvanced Chemometrics with MATLABFalse
2006/2007270003Cheese TechnologyCheese TechnologyFalse
2006/2007270004Chemical Food SafetyChemical Food SafetyFalse
2006/2007270006Exploratory Data Analysis / ChemometricsExploratory Data Analysis / ChemometricsFalse
2006/2007270007FødevarekemiFood ChemistryFalse
2006/2007270009FødevaremikrobiologiFood MicrobiologyFalse
2006/2007270010Folkesundhed og ErnæringPublic Health and NutritionFalse
2006/2007270011Food and Nutrition Security in Developing CountriesFood and Nutrition Security in Developing CountriesFalse
2006/2007270012Food Enzymes and ApplicationsFood Enzymes and ApplicationsFalse
2006/2007270013Food Texture and FunctionalityFood Texture and FunctionalityFalse
2006/2007270015Kost og sygdomsforebyggelseDiet and healthFalse
2006/2007270016Kostindtag og ernæringsfysiologiDietary intake and nutrition physiologyFalse
2006/2007270017Lactic Acid Bacteria MicrobiologyLactic Acid Bacteria MicrobiologyFalse
2006/2007270019Mad og samfundFood in relation to societyFalse
2006/2007270020Madens sociologiThe Socioogy of FoodFalse
2006/2007270021Meat ProductionMeat ProductionFalse
2006/2007270022Milk processingMilk processingFalse
2006/2007270023Packaging of FoodsPackaging of FoodsFalse
2006/2007270025Physical and Chemical Changes of Food QualityPhysical and Chemical Changes of Food QualityFalse
2006/2007270026Plant Food Products and ConfectionaryPlant Food Products and ConfectionaryFalse
2006/2007270027Praktik inkl. kommunikationPractice incl. communikationFalse
2006/2007270028Quantitative Food SpectroscopyQuantitative Food SpectroscopyFalse
2006/2007270029RåvarekvalitetQuality of raw food materialsFalse
2006/2007270030Sensory and Consumer ScienceSensory and Consumer ScienceFalse
2006/2007270031Starter and Non-Starter Cultures for Dairy ProductsStarter and Non-Starter Cultures for Dairy ProductsFalse
2006/2007270032Sygdomslære, ernæringsfysiologi ved sygdom og ernæringsterapi.Pato- and Nutritional Physiology, Diet TherapyFalse
2006/2007270033Technology of Fluid, Fermented and Concentrated Dairy ProductsTechnology of Fluid, Fermented and Concentrated Dairy ProductsFalse
2006/2007270034Tema: Evidensvurdering, kvalitetssikring og ledelseAssessment of Evidence of Nutritional Therapy, Quality-Assurance and ManagementFalse
2006/2007270036Thematic Course: Human NutritionThematic Course: Human NutritionFalse
2006/2007270037Thematic Course: Beer ProductionThematic Course: Beer ProductionFalse
2006/2007270038Thematic Course: Food LipidsThematic Course: Food LipidsFalse
2006/2007270039Thematic Course: Meat as a Raw MaterialThematic Course: Meat as a Raw MaterialFalse
2006/2007270040Thematic Course: Sensory Analysis, Aroma and ChemometricsThematic Course: Sensory Analysis, Aroma and ChemometricsFalse
2006/2007270041Yeasts in Fermented FoodsYeasts in Fermented FoodsFalse
2006/2007270042Food Quality and Processing TechnologiesFood Quality and Processing TechnologiesFalse
2006/2007270043Introduction to Dairy TechnologyIntroduction to Dairy TechnologyFalse
2006/2007270044FødevaregrundkursusBasic Course in Food ScienceFalse
2006/2007270045Food CultureFood CultureFalse
2006/2007270046Tema: Sundhed og LivskvalitetThematic Course: Health and Quaity of LifeFalse
2006/2007270047Sygdomslære og FarmakologiPathology and PharmacologyFalse
2006/2007270048From gene to function in Microbial food safetyFrom gene to function in Microbial food safetyFalse
2006/2007270049Thematic course: Microbiological and chemical food safetyThematic course: Microbiological and chemical food safetyFalse
2006/2007270050Consumer Economics and PolicyConsumer Economics and PolicyFalse
2006/2007270051Control of Foodborne MicroorganismsControl of Foodborne MicroorganismsFalse
2006/2007270052FødevarevidenskabsteoriPhilosophy of Food ScienceFalse
2006/2007270053Gastronomisk fødevaredesign og forbrugerpræferencerGastronomic food design and consumer preferencesFalse
2006/2007270054Hygiene and SanitationHygiene and SanitationFalse
2006/2007270055Meat Processing and PackagingMeat Processing and PackagingFalse
2006/2007270056Product Development and Consumer RelationsProduct Development and Consumer RelationsFalse
2006/2007270057Risk Analysis in Food SafetyRisk Analysis in Food SafetyFalse
2006/2007270058Thematic Course: Process Analytical TechnologyThematic Course: Process Analytical TechnologyFalse
2006/2007270059Process Design of Experiments and OptimizationProcess Design of Experiments and OptimizationFalse
2006/2007270060Thematic Course: Dairy Processes and EquipmentThematic Course: Dairy Processes and EquipmentFalse
2006/2007270061Life cycle nutritionLife cycle nutritionFalse
2006/2007270062Kvalitetssikring, administration og ledelse.Quality, Assurance and Management.False
2006/2007270063Evidensvurdering af litteratur om klinisk ernæring.Assessment of Evidence in Science on Clinical Nutrition.False
2006/2007270064International Food Legislation and Quality ManagementInternational Food Legislation and Quality ManagementFalse
2006/2007270065The Food Industry: Structure and EconomicsThe Food Industry: Structure and EconomicsFalse
2006/2007280001Computer Visualization and PresentationComputer Visualization and PresentationFalse
2006/2007280002Environmental and EcotechnologyEnvironmental and EcotechnologyFalse
2006/2007280003Geographical Information Systems (GIS)Geographical Information Systems (GIS)False
2006/2007280004Image AnalysisImage AnalysisFalse
2006/2007280005Introduction to Biosystems EngineeringIntroduction to Biosystems EngineeringFalse
2006/2007280006Klima i og omkring staldeClimate in and around animal housesFalse
2006/2007280007Bioprocessing TechnologiesBioprocessing TechnologiesFalse
2006/2007280008Natural Resource Sampling and ModellingNatural Resource Sampling and ModellingFalse
2006/2007280011Precision Technology in Food ProductionPrecision Technology in Food ProductionFalse
2006/2007290001Advanced Development EconomicsAdvanced Development EconomicsFalse
2006/2007290002Agricultural Economics and PolicyAgricultural Economics and PolicyFalse
2006/2007290003Applied Forest and Natural Resource EconomicsApplied Forest and Natural Resource EconomicsFalse
2006/2007290004Applied Socio-economics in Tropical ForestryApplied Socio-economics in Tropical ForestryFalse
2006/2007290005Business Economics of Forestry and HorticultureBusiness Economics of Forestry and HorticultureFalse
2006/2007290006Development EconomicsDevelopment EconomicsFalse
2006/2007290007DriftsøkonomiIntroduction to Managerial EconomicsFalse
2006/2007290009Economic Theory of Environmental PolicyEconomic Theory of Environmental PolicyFalse
2006/2007290011Economics of the Food IndustryEconomics of the Food IndustryFalse
2006/2007290012EjendomsretLand LawFalse
2006/2007290013Environmental and Natural Resource EconomicsEnvironmental and Natural Resource EconomicsFalse
2006/2007290014Environmental ManagementEnvironmental ManagementFalse
2006/2007290015EU-ret - miljø, fødevarer og jordbrugEU Law - Environment, Food and AgricultureFalse
2006/2007290016Fødevaresektorens økonomi og politikThe Economics and Policy of the Food SectorFalse
2006/2007290017Fødevaresektorens produktionsøkonomiThe Economics of Food ProductionFalse
2006/2007290019ForvaltningsretAdministrative LawFalse
2006/2007290020Indledende økonomiIntroductory EconomicsFalse
2006/2007290021International EconomicsInternational EconomicsFalse
2006/2007290023Miljøøkonomi for ikke-økonomerEnvironmental Economics for Non-EconomistsFalse
2006/2007290024Natural Resource EconomicsNatural Resource EconomicsFalse
2006/2007290025Micro EconomicsMicro EconomicsFalse
2006/2007290028Operationsanalyse og beslutningsteoriOperations Research and Decision TheoryFalse
2006/2007290030SamfundsøkonomiEconomicsFalse
2006/2007290031SkatteretTax LawFalse
2006/2007290032Strategi og ledelse i jordbrugetStrategy and Management in Agriculture.False
2006/2007290033Tema: Produktionsøkonomisk modellering og analyseThematic course: Production economics: Modelling and analysisFalse
2006/2007290034Thematic Course: Applied Environmental and Natural Resource EconomicsThematic Course: Applied Environmental and Natural Resource EconomicsFalse
2006/2007290035Thematic Course: Trade and International CooperationThematic Course: Trade and International CooperationFalse
2006/2007290036Trade and International CooperationTrade and International CooperationFalse
2006/2007290037Welfare Economics and Policy AnalysisWelfare Economics and Policy AnalysisFalse
2006/2007290038Tema: Anvendt økonomisk analyseThematic Course: Applied Economic AnalysisFalse
2006/2007290040Økonomisk PolitikEconomic PolicyFalse
2006/2007290041Økonomistyring i praksisEconomic Management and Decision ToolsFalse
2006/2007290042Applied Econometrics for Environmental, Agricultural and Food EconomistsApplied Econometrics for Environmental, Agricultural and Food EconomistsFalse
2006/2007290043Food Policy for Developing CountriesFood Policy for Developing CountriesFalse
2006/2007290044Economic Valuation Methods and Cost-Benefit AnalysisEconomic Valuation Methods and Cost-Benefit AnalysisFalse
2006/2007290045Investering og finansieringInvestment and FinanceFalse
2006/2007300001Anvendte veterinærfag - Basal epidemiologiBasic EpidemiologyFalse
2006/2007300002Anvendte veterinærfag - Basal ernæringBasic NutritionFalse
2006/2007300003Anvendte veterinærfag - Basal etologiBasic ethologyFalse
2006/2007300004Anvendte veterinærfag - Farmakologi og farmaciPharmacology and PharmacyFalse
2006/2007300005Klinik og patologi - Hygiejne seminarSeminar in hygieneFalse
2006/2007300006Anvendte veterinærfag - Klinisk basiskursusBasic clinical courseFalse
2006/2007300007Anvendte veterinærfag - Mikrobiel fødevaresikkerhedMicrobial Food SafetyFalse
2006/2007300008Anvendte veterinærfag - MiljøhygiejneEnvironmental HygieneFalse
2006/2007300009Anvendte veterinærfag - ToksikologiToxicologyFalse
2006/2007300010Biologisk basiskursus - Veterinær biofysikVeterinary biophysicsFalse
2006/2007300011Biologisk basiskursus - Veterinær cellebiologiVeterinary Cell biologyFalse
2006/2007300012Biologisk basiskursus - Veterinær kemiChemistry for Veterinary StudentsFalse
2006/2007300013Biologisk basiskursus - Veterinær zoologiVeterinary ZoologyFalse
2006/2007300014Biologisk basiskursus - Veterinærmedicinsk videnskabsteoriVeterinary Ethics and Philosophy of ScienceFalse
2006/2007300015Dif. Biomedicin, modul 1Dif. Biomedicine, module 1False
2006/2007300016Dif. Biomedicin, modul 2a:Dif. Biomedicin, module 2a:False
2006/2007300017Dif. Biomedicin, modul 2bDif. Biomedicine, module 2bFalse
2006/2007300018Dif. Fødevaresikkerhed, modul 1Dif. Food safety, module 1False
2006/2007300019Dif. Fødevaresikkerhed, modul 2Dif. Food safety, module 2False
2006/2007300020Dif. Hestesygdomme, modul 1Dif. Equine clinics, module 1False
2006/2007300021Dif. Hestesygdomme, modul 2Dif. Equine clinics, module 2False
2006/2007300022Dif. Mindre husdyr, modul 1Dif. Advanced Small Animal Clinics, module 1False
2006/2007300023Dif. Mindre Husdyr, modul 2Dif. Advanced small Animal Clinics, module 2False
2006/2007300024Dif. Sundhed og produktion hos produktionsdyr, modul 1Dif. Farm Animal Health and Production, module 1False
2006/2007300025Dif. Sundhed og produktion hos produktionsdyr, modul 2Dif. Farm Animal Health and Production, module 2False
2006/2007300026Klinik og patologi - FjerkræsygdommePoultry diseasesFalse
2006/2007300027Klinik og patologi - ReproduktionVeterinary ReproductionFalse
2006/2007300028Klinik og patologi - Almen klinisk praksis mindre husdyrGeneral small animal clinical practiceFalse
2006/2007300029Klinik og patologi - Almen klinisk praksis store husdyrLarge Animal Clinical PracticeFalse
2006/2007300030Klinik og patologi - FiskesygdommeFish DiseasesFalse
2006/2007300031Klinik og Patologi - Klinik mindre husdyrClinics - Small animalFalse
2006/2007300032Klinik og patologi - Klinik store husdyrClinics Large AnimalsFalse
2006/2007300033Klinik og patologi - ObstetrikVeterinary ObstetricsFalse
2006/2007300034Klinik og patologi - Speciel patologiSpecial PathologyFalse
2006/2007300036Patobiologisk basiskursus - Almen patologiGeneral PathologyFalse
2006/2007300037Patobiologisk basiskursus - Bakteriologi og mykologiBacteriology and MycologyFalse
2006/2007300038Patobiologisk basiskursus - ImmunologiImmunologyFalse
2006/2007300039Patobiologisk basiskursus - Invertebratzoologi og parasitologiVeterinary Parasitology and Invertebrate ZoologyFalse
2006/2007300040Patobiologisk basiskursus - VirologiVirologyFalse
2006/2007300041Retsmedicin og kødkontrol - Praktisk kødkontrolMeat inspection and hygienic controlFalse
2006/2007300042Retsmedicin og kødkontrol - RetsmedicinVeterinary jurisprudenceFalse
2006/2007300043Veterinært basiskursus - BiostatistikBiostatistics for veterinary studentsFalse
2006/2007300044Veterinært basiskursus - AnatomiVeterinary AnatomyFalse
2006/2007300045Veterinært basiskursus - Anvendt genetikApplied GeneticsFalse
2006/2007300046Veterinært basiskursus - Basal genetikBasic GeneticsFalse
2006/2007300047Veterinært basiskursus - FysiologiPhysiologyFalse
2006/2007300048Veterinært basiskursus - Speciel histologi og embryologiSpecial Histology and EmbryologyFalse
2006/2007300050Laboratory Animal ScienceLaboratory Animal ScienceFalse
2006/2007310001Contemporary Danish Landscape ArchitectureContemporary Danish Landscape ArchitectureFalse
2006/2007310002Håndværk & æstetik i landskabsarkitekturDrafting & Design in Landscape ArchitectureFalse
2006/2007310003Historie & repræsentation i landskabsarkitekturHistory & Representation of Landscape ArchitectureFalse
2006/2007310004LandskabsanalyseLandscape AnalysisFalse
2006/2007310005Landskabsarkitektur i kommunal planlægningLandscape Architecture in Overall PlanningFalse
2006/2007310007Arealanvendelse, stofbalancer og miljøpåvirkningLand Use, Element Balances and Environmental ImpactFalse
2006/2007310008Global Seminar: Environment and Sustainable Food SystemsGlobal Seminar: Environment and Sustainable Food SystemsFalse
2006/2007310010Environmental Impact AssessmentEnvironmental Impact AssessmentFalse
2006/2007310011European Field Excursions in Environmental SciencesEuropean Field Excursions in Environmental SciencesFalse
2006/2007310012Landskabsforvaltning - politik, teori og metodeCountryside Management - Policy, Theory and MethodFalse
2006/2007310013Miljø- og planlovgivningEnvironmental and Planning LawFalse
2006/2007310014Mind and Nature - Landscape ValuesMind and Nature - Landscape ValuesFalse
2006/2007310015Natur- og landskabspolitikEnvironmental Policy Processes and EvaluationFalse
2006/2007310016NaturforvaltningNature ManagementFalse
2006/2007310017Participatory Forest ManagementParticipatory Forest ManagementFalse
2006/2007310018Tema: Planter og teknologi i landskabsarkitekturThematic Course: Plants and Technology in Landscape ArchitectureFalse
2006/2007310020Tema: Natur, miljø og samfundThematic Course: Nature and EnvironmentFalse
2006/2007310021Tema: Skov og naturarealers økologi og driftThematic Course in Ecology and Management of Forests and Nature ResourcesFalse
2006/2007310022Tema: LandskabsforvaltningThematic Course: Countryside ManagementFalse
2006/2007310023Tema: Miljø og jordbrugThematic Course: Environment and AgricultureFalse
2006/2007310024Tema: LandskabsplanlægningTheme Course: Landscape PlanningFalse
2006/2007310025Teori og metode i landskabsarkitekturTheory and Method in Landscape ArchitectureFalse
2006/2007310026Thematic Course: Sustainable Forest and Natural Resource ManagementThematic Course : Sustainable Forest and Natural Resource ManagementFalse
2006/2007310027Thematic Course: Urban Forestry & Urban GreeningThematic Course: Urban Forestry & Urban GreeningFalse
2006/2007310028Urban Ecosystems: Structures, Functions and DesignsUrban Ecosystems: Structures, Functions and DesignsFalse
2006/2007310029Urban Woodland SilvicultureUrban Woodland SilvicultureFalse
2006/2007310030Vildtbiologi og -forvaltningWildlife Biology and ManagementFalse
2006/2007310032Terrain and Technology in Landscape ArchitectureTerrain and Technology in Landscape ArchitectureFalse
2006/2007310034Jordbrugsbedriften: Produktion, miljø og naturFarming Systems: Production, Environment and NatureFalse
2006/2007310035Environment and Sustainable Food SystemsEnvironment and Sustainable Food SystemsFalse
2006/2007400003Fagets videnskabsteoriPhilosophy and ScienceFalse
2006/2007400004Fagets videnskabsteori - landskabPhilosophy of science - Landscape architectureFalse
2006/2007400006Thematic Course: Interdisciplinary Land Use and Natural Resource ManagementThematic Course: Interdisciplinary Land Use and Natural Resource ManagementFalse
2006/2007400007Introduction to Agricultural DevelopmentIntroduction to Agricultural DevelopmentFalse
2006/2007400008ProjektledelseProject ManagementFalse
2006/2007400015Thematic Course: Biotechnology from Idea to ProductThematic Course: Biotechnology from Idea to ProductFalse
2006/2007400017RådgivningConsultingFalse
2006/2007400018Skov- og landskabshistorieForest and Landscape HistoryFalse
2006/2007400021Certificerende kurser i Bioteknologi: Isotopteknik, Helsefysik og forsøgsdyrsvidenskabCertifying Courses in Biotech: Isotope Methodology, Radiation Protection, Laboratory Animal ScienceFalse
2006/2007400022Qualitative Methods in Agricultural DevelopmentQualitative Methods in Agricultural DevelopmentFalse
2006/2007400023Conflict ManagementConflict ManagementFalse
2006/2007400025Naturanvendelse i et sociologisk perspektivSociological Perspectives on the Use of Natural ResourcesFalse