CourseCatalogVersionCourse codeTitle DKTitle UKIsPhd
2008/2009130101ØkologiEcologyFalse
2008/2009130103Teknik og planlægningPlanning and Operations of Forest and LandscapeFalse
2008/2009130105DriftsøkonomiMicro EconomicsFalse
2008/2009130106OrganisationOrganizations TheoryFalse
2008/2009130107SamfundsøkonomiMacro economics and Natural Resource EconomicsFalse
2008/2009130108JuraLawFalse
2008/2009130109Ledelse og rådgivningManagement and ConsultingFalse
2008/2009130201Anlæg og plejeTending Operations of Forestry and Landscape ManagementFalse
2008/2009130202Drift og forvaltningAdministration of Forestry, Landscape Conservation and Urban GreeningFalse
2008/2009130303VirksomhedsprojektEngineer Trainee ThesisFalse
2008/2009130402FeltstudierField StudiesFalse
2008/2009130403BachelorprojektBachelor ProjectFalse
2008/2009130503Filosofi og NatursynPhilosophy and Nature RelationshipFalse
2008/2009130505International naturforvaltningInternational Natural Resource ManagementFalse
2008/2009130601MiljøteknikEnvironmental TechniquesFalse
2008/2009130602NaturformidlingNature InterpretationFalse
2008/2009130603MarkedsføringMarketingFalse
2008/2009130604Iværksætteri (3ugers kursus)EntrepreneurshipFalse
2008/2009130605Jagt- og Vildtforvaltning (3 uger)Hunting and Wildlife Management (3 weeks' course)False
2008/2009130607Drift af urbane grønne områderManagement of Urban Green AreasFalse
2008/2009131101Profession og praksisAspects of Forest and Landscape EngineeringFalse
2008/2009131102Skov- og landskabsforståelseForest and Landscape BasicsFalse
2008/2009131103Kort og GISGIS and mapsFalse
2008/2009131104ØkologiEcologyFalse
2008/2009131105Ledelse og samarbejdeHuman Resource ManagementFalse
2008/2009131201Driftsøkonomi (Udbydes fra E2009)Business AdministrationFalse
2008/2009131202Jura (udbydes fra E2009)LawFalse
2008/2009131203Byens Grønne områder (Udbydes fra E2009)Urban LandscapeFalse
2008/2009131204Skovdyrkning (udbydes fra F2010)SilvicultureFalse
2008/2009131205Natur- og landskabsplejeNature and Landscape ManagementFalse
2008/2009150116Ethics and Legislation in Relation to Laboratory AnimalsEthics and Legislation in Relation to Laboratory AnimalsFalse
2008/2009150125Laboratory Animal Maintenance, Breeding and BiologyLaboratory Animal Maintenance, Breeding and BiologyFalse
2008/2009150134Laboratory Animal Anaesthesia and Experimentel SurgeryLaboratory Animal Anaesthesia and Experimentel SurgeryFalse
2008/2009150135Laboratory Animal Pathology and HealthLaboratory Animal Pathology and HealthFalse
2008/2009150211Statistics for VeterinariansStatistics for VeterinariansFalse
2008/2009150221Veterinary Epidemiology, part 1Veterinary Epidemiology, part 1False
2008/2009150222Veterinary Epidemiology, part 2Veterinary Epidemiology, part 2False
2008/2009150231Disease Outbreak Management.Disease Outbreak Management.False
2008/2009150233Quantitative Risk AssessmentQuantitative Risk AssessmentFalse
2008/2009150234Disease Control and DynamicsDisease Control and DynamicsFalse
2008/2009150240Animal Health EconomicsAnimal Health EconomicsFalse
2008/2009150310Modul 1: Dialog, udvikling og forvaltning i landdistrikterne IModule 1: Dialoque, development and management in the rural regions IIFalse
2008/2009150321Modul 2a: Erhverv i LanddistrikterneModule 2a: Local Economy and Business Development in Rural AreasFalse
2008/2009150322Modul 2b: Det multifunktionelle landskabModule 2b: The multifunctional landscapeFalse
2008/2009150331Modul 3a: Samfundet i landdistrikterneModule 3a: Civic Society in Rural AreasFalse
2008/2009150332Modul 3b: Værdier, natursyn og landskabsanalyseModule 3b: Values, perceptions and landscape analysisFalse
2008/2009150333Natura 2000 planlægningNatura 2000 PlanningFalse
2008/2009150341Modul 4a: Grænsebrydende lokale udviklingsinitiativer - muligheder og barriererModule 4a: Rural Development Practises and impactsFalse
2008/2009150342Modul 4B: Planlægning og offentlig landskabsforvaltningModule 4B: Planning and public landscape managementFalse
2008/2009150350Modul 5: Dialog, udvikling og forvaltning i landdistrikterne IIModule 5: Dialoque, development and management in the rural regions IIFalse
2008/2009150360Modul 6: Masterprojekt "Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning"Module 6: Master Thesis "Rural Development and Landscape Management"False
2008/2009150511Fødevarekompleksets aktørerThe Food System and Its ActorsFalse
2008/2009150521Kvalitet af råvarerQuality for Primary ProduceFalse
2008/2009150541Mikrobiologisk og kemisk fødevaresikkerhedMicrobial and Chemical Food SafetyFalse
2008/2009150542Risikoanalyse af fødevarebårne kontaminanterRisk Analysis in Microbial and Chemical Food SafetyFalse
2008/2009150551Basal ernæring og ernæring på institutionerBasic Nutrition and Institutional NutritionFalse
2008/2009150552Gastronomi, sensorik og appetitGastronomy, Sensory Science and AppettiteFalse
2008/2009150560ForarbejdsningsprocesserFood Production Processes)False
2008/2009210001Applied StatisticsApplied StatisticsFalse
2008/2009210002Matematik og databehandlingMathematics and Data ProcessingFalse
2008/2009210004Matematik og planlægningMathematics and PlanningFalse
2008/2009210005Statistisk dataanalyse 1Statistical Data Analysis 1False
2008/2009210006Statistisk dataanalyse 2Statistical Data Analysis 2False
2008/2009210007BioLinux: Bioinformatics and Linux CourseBioLinux: Bioinformatics and Linux CourseFalse
2008/2009210012Matematik og modellerMathematics and ModelsFalse
2008/2009220002BiofysikBiophysicsFalse
2008/2009220003Climate, Weather and PlantsClimate, Weather and PlantsFalse
2008/2009220006FødevarefysikFood PhysicsFalse
2008/2009230001Analytical ChemistryAnalytical ChemistryFalse
2008/2009230002Biokemi 1Biochemistry 1False
2008/2009230004Biological ChemistryBiological ChemistryFalse
2008/2009230006Enzymology and Experimental BiochemistryEnzymology and Experimental BiochemistryFalse
2008/2009230007KemiChemistryFalse
2008/2009230008Makromolekyler, cofaktorer og metalioner og deres kemi i biologiske systemerChemistry of Macromolecules, Cofactors and Metal Ions in Biological SystemsFalse
2008/2009230009Miljøkemi i biologiske systemerEnvironmental Chemistry of Biological SystemsFalse
2008/2009230010Organisk kemi og spektroskopiOrganic Chemistry and SpectroscopyFalse
2008/2009230020PedologyPedologyFalse
2008/2009230022Environmental Soil Chemistry and BiotechnologyEnvironmental Soil Chemistry and BiotechnologyFalse
2008/2009230023Bioorganisk kemi og lægemiddelkemiBioorganic Chemistry and Medicinal ChemistryFalse
2008/2009230025Biofysisk kemi 1Biophysical chemistry 1False
2008/2009230027Biokemi 2Biochemistry 2False
2008/2009230028Biofysik kemi 2 - moderne eksperimentelle metoder i biologiBiophysical Chemistry 2, Modern Experimental MethodsFalse
2008/2009240006Bioinformatics 2Bioinformatics 2False
2008/2009240007Bioinformatik 1Bioinformatics 1False
2008/2009240009CellebiologiCell BiologyFalse
2008/2009240011Dyrs og planters diversitetDiversity of Animals and PlantsFalse
2008/2009240014Faunaen i bylandskabetUrban FaunaFalse
2008/2009240015Faunaens vilkår i kulturlandskabetFauna in Managed LandscapesFalse
2008/2009240019Genome and Cell BiologyGenome and Cell BiologyFalse
2008/2009240020Heterologous ExpressionHeterologous ExpressionFalse
2008/2009240024Mikrobielle interaktionerMicrobial InteractionsFalse
2008/2009240025MikrobiologiMicrobiologyFalse
2008/2009240026Landscape EcologyLandscape EcologyFalse
2008/2009240028Molecular Plant Biochemistry and PhysiologyMolecular Plant Biochemistry and PhysiologyFalse
2008/2009240029Molecular Plant BreedingMolecular Plant BreedingFalse
2008/2009240030NanobiotechnologyNanobiotechnologyFalse
2008/2009240033Parasite SystematicsParasite SystematicsFalse
2008/2009240034Parasitic ZoonosesParasitic ZoonosesFalse
2008/2009240035Parasitological MethodsParasitological MethodsFalse
2008/2009240036Pathogen and Pest Interactions with Plants: The Molecular BiologyPathogen and Pest Interactions with Plants: The Molecular BiologyFalse
2008/2009240037Basic Pharmacology and ToxicologyBasic Pharmacology and ToxicologyFalse
2008/2009240039Plant GenomicsPlant GenomicsFalse
2008/2009240042Tema: Eksperimentel molekylærbiologiThematic Course: Experimental Molecular BiologyFalse
2008/2009240043Thematic Course: Parasite EcologyThematic Course: Parasite EcologyFalse
2008/2009240044MiljømikrobiologiEnvironmental MicrobiologyFalse
2008/2009240046Skadevoldere på træer i skov og byPests and Diseases of Trees in Forests and Urban AreasFalse
2008/2009240050Immunology - TheoreticalImmunology - TheoreticalFalse
2008/2009240051ImmunologyImmunologyFalse
2008/2009240052AquacultureAquacultureFalse
2008/2009240053Mammalian GenomicsMammalian GenomicsFalse
2008/2009240054Naturressourcer og økologiThe Ecology of Natural ResourcesFalse
2008/2009240055Introduktion til bioteknologiIntroduction to BiotechnologyFalse
2008/2009240059Conservation and Management of Genetic ResourcesConservation and Management of Genetic ResourcesFalse
2008/2009240061Fish Diseases - Theory and PracticeFish Diseases - Theory and PracticeFalse
2008/2009240063Applied MicrobiologyApplied MicrobiologyFalse
2008/2009240065From Gene to Function in Pathogenic BacteriaFrom Gene to Function in Pathogenic BacteriaFalse
2008/2009240066GenetikGeneticsFalse
2008/2009240067Molekylær genetikMolecular GeneticsFalse
2008/2009240068Plant Genetics and Biotechnology, sommerkursusPlant Genetics and BiotechnologyFalse
2008/2009240069Fungal BiologyFungal BiologyFalse
2008/2009240070Plant Pathology in a Changing WorldPlant Pathology in a Changing WorldFalse
2008/2009240071Grundlæggende plantebiologiBasic Plant BiologyFalse
2008/2009240072Molekylærbiologiske metoderMethods in Molecular BiologyFalse
2008/2009240073Quantitative GeneticsQuantitative GeneticsFalse
2008/2009240074ArboricultureArboricultureFalse
2008/2009240075Applied Tree Biology in ForestryApplied Tree Biology in ForestryFalse
2008/2009240076Applied EcologyApplied EcologyFalse
2008/2009240077Advanced Biotechnology and Intellectual Property RightsAdvanced Biotechnology and Intellectual Property RightsFalse
2008/2009250001AfgrødelæreCrop ScienceFalse
2008/2009250002AgroforestryAgroforestryFalse
2008/2009250004Applied Plant NutritionApplied Plant NutritionFalse
2008/2009250007Botanisk projekt og herbariumBotanical Project and HerbariumFalse
2008/2009250009Cool Climate Viticulture and EnologyCool Climate Viticulture and EnologyFalse
2008/2009250010Crop Production in the Tropical EnvironmentCrop Production in the Tropical EnvironmentFalse
2008/2009250012Dansk flora og vegetationDanish Flora and VegetationFalse
2008/2009250013Diagnosis of Diseases and Pests of Agricultural and Horticultural PlantsDiagnosis of Diseases and Pests of Agricultural and Horticultural PlantsFalse
2008/2009250019International HorticultureInternational HorticultureFalse
2008/2009250021Jord, vand og planterSoil, Water and PlantsFalse
2008/2009250024Land Resources and Crop Production in the TropicsLand Resources and Crop Production in the TropicsFalse
2008/2009250026Pesticide Use, Mode of Action and EcotoxicologyPesticide Use, Mode of Action and EcotoxicologyFalse
2008/2009250028Plant BreedingPlant BreedingFalse
2008/2009250030Plant EcophysiologyPlant EcophysiologyFalse
2008/2009250031Plant Infection and Disease ManagementPlant Infection and Disease ManagementFalse
2008/2009250037Plants in Populations, Communities and EcosystemsPlants in Populations, Communities and EcosystemsFalse
2008/2009250040PyntegrøntdyrkningProduction of Christmas Trees and GreeneryFalse
2008/2009250041Seed Science and TechnologySeed Science and TechnologyFalse
2008/2009250042Tema: PlantevidenskabThematic Course: Plant ScienceFalse
2008/2009250043Tropical Botany ATropical Botany AFalse
2008/2009250044Tropical Botany BTropical Botany BFalse
2008/2009250045Vand og jord i planteproduktionenWater and Soil in Plant ProductionFalse
2008/2009250046Vedanatomi, dendroøkologi og træets egenskaberWood Anatomy, Dendroecology and Wood PropertiesFalse
2008/2009250047Videregående plantebiologiAdvanced Plant BiologyFalse
2008/2009250048Weed ScienceWeed ScienceFalse
2008/2009250056Insects in Agricultural and Horticultural CropsInsects in Agricultural and Horticultural CropsFalse
2008/2009250059Climate Management in Horticultural ProductionClimate Management in Horticultural ProductionFalse
2008/2009250061Organic AgricultureOrganic AgricultureFalse
2008/2009250062Quality and Postharvest Biology of Plant ProductsQuality and Postharvest Biology of Plant ProductsFalse
2008/2009250064Plant DiseasesPlant DiseasesFalse
2008/2009250069Organic Food SystemsOrganic Food SystemsFalse
2008/2009250071Kulturplanters botanikBotany of Cultivated PlantsFalse
2008/2009250074Fruit and Berry Crop Physiology and QualityFruit and Berry Crop Physiology and QualityFalse
2008/2009250075From Plants to BioenergyFrom Plants to BioenergyFalse
2008/2009250076Crop Production, Decision Support Systems and ManagementCrop Production, Decision Support Systems and ManagementFalse
2008/2009250077Træer og buskeTrees and shrubsFalse
2008/2009250078Have- og landskabsplanters botanikBotany of Garden and Landscape PlantsFalse
2008/2009250079Biological Control of PestsBiological Control of PestsFalse
2008/2009250080Climate Change - Effects on Food and FeedClimate Change - Effects on Food and FeedFalse
2008/2009260001Advanced Herd ManagementAdvanced Herd ManagementFalse
2008/2009260002Almen husdyravlBasic Animal BreedingFalse
2008/2009260003Advanced Animal BreedingAdvanced Animal BreedingFalse
2008/2009260005Basal husdyrernæring og fysiologiBasic Animal Nutrition and PhysiologyFalse
2008/2009260007EtologiEthologyFalse
2008/2009260015Tema: Husdyrvidenskab 1Thematic Course: Animal ScienceFalse
2008/2009260016Experimental Animal Nutrition and Physiology - TheoreticalExperimental Animal Nutrition and Physiology - TheoreticalFalse
2008/2009260017Experimental Animal Nutrition and Physiology - PracticalExperimental Animal Nutrition and Physiology - PracticalFalse
2008/2009260018Applied EpidemiologyApplied EpidemiologyFalse
2008/2009260024HusdyrproduktionAnimal ProductionFalse
2008/2009260025Feed Evaluation and Feeding of LivestockFeed Evaluation and Feeding of LivestockFalse
2008/2009260026Husdyranatomi og -fysiologiThe Anatomy and Physiology of Domestic AnimalsFalse
2008/2009260027Basic Animal BiologyBasic Animal BiologyFalse
2008/2009260028Introduktion til familiedyrIntroduction to companion animalsFalse
2008/2009260029Animal Production Science 2AAnimal Production Science 2AFalse
2008/2009260030Animal Production Science 2BAnimal Production Science 2BFalse
2008/2009260031Nutrition and Feeding of Carnivorous Production and Family Animal SpeciesNutrition and Feeding of Carnivorous Production and Family Animal SpeciesFalse
2008/2009260032Equine Nutrition and Management of HorsesEquine Nutrition and Management of HorsesFalse
2008/2009260033Nutrition and Management of Companion and Exotic AnimalsNutrition and Management of Companion and Exotic AnimalsFalse
2008/2009270001Advanced Chemical Food SafetyAdvanced Chemical Food SafetyFalse
2008/2009270003Cheese TechnologyCheese TechnologyFalse
2008/2009270004Chemical Food SafetyChemical Food SafetyFalse
2008/2009270006Exploratory Data Analysis / ChemometricsExploratory Data Analysis / ChemometricsFalse
2008/2009270007FødevarekemiFood ChemistryFalse
2008/2009270009FødevaremikrobiologiFood MicrobiologyFalse
2008/2009270010Folkesundhed og ErnæringPublic Health and NutritionFalse
2008/2009270012Food Enzymes and ApplicationsFood Enzymes and ApplicationsFalse
2008/2009270013Food Texture and FunctionalityFood Texture and FunctionalityFalse
2008/2009270017Lactic Acid Bacteria MicrobiologyLactic Acid Bacteria MicrobiologyFalse
2008/2009270019Mad og samfundFood in Relation to SocietyFalse
2008/2009270020Madens sociologiThe Sociology of FoodFalse
2008/2009270021Meat ProductionMeat ProductionFalse
2008/2009270022Milk ProcessingMilk ProcessingFalse
2008/2009270023Packaging of FoodsPackaging of FoodsFalse
2008/2009270025Physical and Chemical Changes of Food QualityPhysical and Chemical Changes of Food QualityFalse
2008/2009270027Praktik inkl. kommunikationPractice incl. CommunicationFalse
2008/2009270028Quantitative Food SpectroscopyQuantitative Food SpectroscopyFalse
2008/2009270030Sensory and Consumer ScienceSensory and Consumer ScienceFalse
2008/2009270031Starter and Non-Starter Cultures for Dairy ProductsStarter and Non-Starter Cultures for Dairy ProductsFalse
2008/2009270032Sygdomslære, ernæringsfysiologi ved sygdom og ernæringsterapiPato- and Nutritional Physiology, Diet TherapyFalse
2008/2009270034Tema: Evidensvurdering, kvalitetssikring og ledelseAssessment of Evidence of Nutritional Therapy, Quality-Assurance and ManagementFalse
2008/2009270036Thematic Course: Human NutritionThematic Course: Human NutritionFalse
2008/2009270037Thematic Course: Beer ProductionThematic Course: Beer ProductionFalse
2008/2009270039Thematic Course: Meat as a Raw MaterialThematic Course: Meat as a Raw MaterialFalse
2008/2009270041Yeasts in Fermented FoodsYeasts in Fermented FoodsFalse
2008/2009270042Food Quality and Processing TechnologiesFood Quality and Processing TechnologiesFalse
2008/2009270043Introduction to Dairy TechnologyIntroduction to Dairy TechnologyFalse
2008/2009270044FødevaregrundkursusBasic Course in Food ScienceFalse
2008/2009270046Tema: Sundhed og LivskvalitetThematic Course: Health and Quality of LifeFalse
2008/2009270047Sygdomslære og farmakologiPathology and PharmacologyFalse
2008/2009270049Thematic Course: Microbiological and Chemical Food SafetyThematic Course: Microbiological and Chemical Food SafetyFalse
2008/2009270050Consumer Economics and PolicyConsumer Economics and PolicyFalse
2008/2009270051Control of Foodborne MicroorganismsControl of Foodborne MicroorganismsFalse
2008/2009270054Hygiene and SanitationHygiene and SanitationFalse
2008/2009270055Meat Processing and PackagingMeat Processing and PackagingFalse
2008/2009270058Thematic Course: Process Analytical TechnologyThematic Course: Process Analytical TechnologyFalse
2008/2009270059Process Design of Experiments and OptimizationProcess Design of Experiments and OptimizationFalse
2008/2009270060Thematic Course: Dairy Processes and EquipmentThematic Course: Dairy Processes and EquipmentFalse
2008/2009270062Kvalitetssikring, administration og ledelse.Quality Assurance and Management.False
2008/2009270063Evidensvurdering af litteratur om klinisk ernæringAssessment of Evidence in Science on Clinical Nutrition.False
2008/2009270064International Food Legislation and Quality ManagementInternational Food Legislation and Quality ManagementFalse
2008/2009270068Thematic Course: Aroma and Instrumental Quality Analysis of Processed Plant FoodsThematic Course: Aroma and Instrumental Quality Analysis of Processed Plant FoodsFalse
2008/2009270069FødevarevidenskabsteoriPhilosophy of Food ScienceFalse
2008/2009270070Kostindtag og ernæringsfysiologiDietary Intake and Nutrition PhysiologyFalse
2008/2009270071Eksperimentel ernæringsfysiologiExperimental Nutrition PhysiologyFalse
2008/2009270072RåvarekvalitetQuality of Raw Food MaterialsFalse
2008/2009270073Bioaktive komponenter, sansning og appetitBioactive compounds, perception and satietyFalse
2008/2009270074Gastronomi i praksisGastronomy in practiceFalse
2008/2009270075Dairy Product TechnologyDairy Product TechnologyFalse
2008/2009270077Tema: Molekylær gastronomiThematic course in Molecular GastronomyFalse
2008/2009270078Advanced ChemometricsAdvanced ChemometricsFalse
2008/2009270079Gastronomisk fødevaredesign og forbrugerpræferencerGastronomic Food Design and Consumer PreferencesFalse
2008/2009270080Diet and Health, Theoretical partDiet and Health, Theoretical partFalse
2008/2009270081Evidence, Diet and HealthEvidence, Diet and HealthFalse
2008/2009270083International Nutrition and Health (Food and Nutrition Security) NOT OFFERED in 2008/2009International Nutrition and Health - Food and Nutrition SecurityFalse
2008/2009270084Nutrition, growth, and development NOT OFFERED in 2008/2009Nutrition, growth, and developmentFalse
2008/2009270085The Food Industry: Structure and EconomicsThe Food Industry: Structure and EconomicsFalse
2008/2009270086Sygdom og kostDisease and DietFalse
2008/2009280001Computer Visualization and PresentationComputer Visualization and PresentationFalse
2008/2009280003Geographical Information Systems (GIS)Geographical Information Systems (GIS)False
2008/2009280004Image AnalysisImage AnalysisFalse
2008/2009280006Klima i og omkring staldeClimate in and around Animal HousesFalse
2008/2009280008Natural Resource Sampling and ModellingNatural Resource Sampling and ModellingFalse
2008/2009280012Environmental Technology for Treatment and Management of Bio-wasteEnvironmental Technology for Treatment and Management of Bio-wasteFalse
2008/2009280013Bioresource Technology and EnvironmentBioresource Technology and EnvironmentFalse
2008/2009280014Environmental and EcotechnologyEnvironmental and EcotechnologyFalse
2008/2009290003Applied Forest and Natural Resource EconomicsApplied Forest and Natural Resource EconomicsFalse
2008/2009290004Applied Socio-economics in Tropical ForestryApplied Socio-economics in Tropical ForestryFalse
2008/2009290006Development EconomicsDevelopment EconomicsFalse
2008/2009290009Economic Theory of Environmental PolicyEconomic Theory of Environmental PolicyFalse
2008/2009290013Environmental and Natural Resource EconomicsEnvironmental and Natural Resource EconomicsFalse
2008/2009290015EU-ret - miljø, fødevarer og jordbrugEU Law - Environment, Food and AgricultureFalse
2008/2009290019ForvaltningsretAdministrative LawFalse
2008/2009290020Indledende økonomiIntroductory EconomicsFalse
2008/2009290021International EconomicsInternational EconomicsFalse
2008/2009290023Miljøøkonomi for ikke-økonomerEnvironmental Economics for Non-EconomistsFalse
2008/2009290024Natural Resource EconomicsNatural Resource EconomicsFalse
2008/2009290030SamfundsøkonomiEconomicsFalse
2008/2009290031SkatteretTax LawFalse
2008/2009290034Thematic Course: Applied Environmental and Natural Resource EconomicsThematic Course: Applied Environmental and Natural Resource EconomicsFalse
2008/2009290035Thematic Course: Trade and International CooperationThematic Course: Trade and International CooperationFalse
2008/2009290036Trade and International CooperationTrade and International CooperationFalse
2008/2009290038Tema: Anvendt økonomisk analyseThematic Course: Applied Economic AnalysisFalse
2008/2009290040Økonomisk politikEconomic PolicyFalse
2008/2009290041Økonomistyring i praksisEconomic Management and Decision ToolsFalse
2008/2009290044Economic Valuation Methods and Cost-Benefit AnalysisEconomic Valuation Methods and Cost-Benefit AnalysisFalse
2008/2009290045Investering og finansieringInvestment and FinanceFalse
2008/2009290046Skov- og naturforvaltningsøkonomiEconomics of Forest and Nature ManagementFalse
2008/2009290048Juridisk grundkursus i fødevare- og veterinær områdetIntroduction to lawFalse
2008/2009290049Agribusiness Economics IAgribusiness Economics IFalse
2008/2009290050Agribusiness Economics IIAgribusiness Economics IIFalse
2008/2009290051Agricultural and Food PolicyAgricultural and Food PolicyFalse
2008/2009290052Applied Microeconomic AnalysisApplied Microeconomic AnalysisFalse
2008/2009290053BeslutningsteoriDecision TheoryFalse
2008/2009290054Economic Growth and DevelopmentEconomic Growth and DevelopmentFalse
2008/2009290055MikroøkonomiMicro EconomicsFalse
2008/2009290056Miljø- og planlovgivning - natur og byEnvironmental and Planning Law - Nature and Urban AreasFalse
2008/2009290057Miljø- og planlovgivning - natur og vandEnvironmental and Planning Law - Nature and WaterFalse
2008/2009290058ProduktionsøkonomiThe Economics of Food ProductionFalse
2008/2009290059Public Economics and Policy AnalysisPublic Economics and Policy AnalysisFalse
2008/2009290060Regional Economics and Rural DevelopmentRegional Economics and Rural DevelopmentFalse
2008/2009290061Studies in Development EconomicsStudies in Development EconomicsFalse
2008/2009290062Thematic Course: Agribusiness EconomicsThematic Course: Agribusiness EconomicsFalse
2008/2009290063Applied Production AnalysisApplied Production AnalysisFalse
2008/2009290064Innovation, Strategy and LeadershipInnovation, Strategy and LeadershipFalse
2008/2009290065International økonomi og fødevarepolitikInternational Economics and Food PolicyFalse
2008/2009290066Technology AssessmentTechnology AssessmentFalse
2008/2009290067The Economics of GlobalizationThe Economics of GlobalizationFalse
2008/2009290068Applied EconometricsApplied EconometricsFalse
2008/2009300001Anvendte veterinærfag - Basal epidemiologiBasic EpidemiologyFalse
2008/2009300002Anvendte veterinærfag - Basal ernæringBasic NutritionFalse
2008/2009300003Anvendte veterinærfag - Basal etologiBasic EthologyFalse
2008/2009300004Anvendte veterinærfag - Farmakologi og farmaciPharmacology and PharmacyFalse
2008/2009300005Klinik og patologi - HygiejneseminarSeminar in hygieneFalse
2008/2009300006Anvendte veterinærfag - Klinisk basiskursusBasic Clinical CourseFalse
2008/2009300007Anvendte veterinærfag - Mikrobiel fødevaresikkerhedMicrobial Food SafetyFalse
2008/2009300008Anvendte veterinærfag - MiljøhygiejneEnvironmental HygieneFalse
2008/2009300009Anvendte veterinærfag - ToksikologiToxicologyFalse
2008/2009300010Biologisk basiskursus - Veterinær biofysikVeterinary BiophysicsFalse
2008/2009300011Biologisk basiskursus - Veterinær cellebiologiVeterinary Cell BiologyFalse
2008/2009300012Biologisk basiskursus - Veterinær kemiChemistry for Veterinary StudentsFalse
2008/2009300013Biologisk basiskursus - Veterinær zoologiVeterinary ZoologyFalse
2008/2009300014Biologisk basiskursus - Veterinærmedicinsk videnskabsteoriVeterinary Ethics and Philosophy of ScienceFalse
2008/2009300016Dif. Biomedicin, modul 2a:Dif. Biomedicine, module 2a:False
2008/2009300017Dif. Biomedicin, modul 2bDif. Biomedicine, Module 2bFalse
2008/2009300018Dif. Fødevaresikkerhed, modul 1Dif. Veterinary food safetyFalse
2008/2009300019Dif. Fødevaresikkerhed, modul 2Dif. Food Safety, module 2False
2008/2009300020Dif. Hestesygdomme, modul 1Dif. Equine clinics, module 1False
2008/2009300021Dif. Hestesygdomme, modul 2Dif. Equine clinics, module 2False
2008/2009300022Dif. Mindre husdyr, modul 1Dif. Advanced Small Animal Clinics, module 1False
2008/2009300023Dif. Mindre Husdyr, modul 2Dif. Advanced Small Animal Clinics, module 2False
2008/2009300024Dif. Sundhed og produktion hos produktionsdyr, modul 1Dif. Farm Animal Health and Production, module 1False
2008/2009300025Dif. Sundhed og produktion hos produktionsdyr, modul 2Dif. Farm Animal Health and Production, module 2False
2008/2009300026Klinik og patologi - FjerkræsygdommePoultry DiseasesFalse
2008/2009300027Klinik og patologi - ReproduktionVeterinary ReproductionFalse
2008/2009300028Klinik og patologi - Almen klinisk praksis mindre husdyrGeneral Small Animal Clinical PracticeFalse
2008/2009300029Klinik og patologi - Almen klinisk praksis store husdyrLarge Animal Clinical PracticeFalse
2008/2009300030Klinik og patologi - FiskesygdommeFish DiseasesFalse
2008/2009300031Klinik og Patologi - Klinik mindre husdyrClinics - Small AnimalFalse
2008/2009300032Klinik og patologi - Klinik store husdyrClinics Large AnimalsFalse
2008/2009300033Klinik og patologi - ObstetrikVeterinary ObstetricsFalse
2008/2009300034Klinik og patologi - Speciel patologiSpecial pathologyFalse
2008/2009300036Patobiologisk basiskursus - Almen patologiGeneral PathologyFalse
2008/2009300037Patobiologisk basiskursus - Bakteriologi og mykologiBacteriology and MycologyFalse
2008/2009300038Patobiologisk basiskursus - ImmunologiImmunologyFalse
2008/2009300039Patobiologisk basiskursus - Invertebratzoologi og parasitologiVeterinary Parasitology and Invertebrate ZoologyFalse
2008/2009300040Patobiologisk basiskursus - VirologiVirologyFalse
2008/2009300041Retsmedicin og kødkontrol - Praktisk kødkontrolMeat Inspection and Hygienic ControlFalse
2008/2009300042Retsmedicin og kødkontrol - RetsmedicinVeterinary JurisprudenceFalse
2008/2009300043Veterinært basiskursus - BiostatistikBiostatistics for Veterinary StudentsFalse
2008/2009300044Veterinært basiskursus - AnatomiVeterinary AnatomyFalse
2008/2009300045Veterinært basiskursus - Anvendt genetikApplied GeneticsFalse
2008/2009300046Veterinært basiskursus - Basal genetikBasic GeneticsFalse
2008/2009300047Veterinært basiskursus - FysiologiPhysiologyFalse
2008/2009300048Veterinært basiskursus - Speciel histologi og embryologiSpecial Histology and EmbryologyFalse
2008/2009300050Laboratory Animal ScienceLaboratory Animal ScienceFalse
2008/2009300056Biomedicine, module 1Biomedicine, module 1False
2008/2009310002Håndværk & æstetik i landskabsarkitekturDrafting & Design in Landscape ArchitectureFalse
2008/2009310004LandskabsanalyseLandscape AnalysisFalse
2008/2009310010Environmental Impact AssessmentEnvironmental Impact AssessmentFalse
2008/2009310014Mind and Nature - Landscape ValuesMind and Nature - Landscape ValuesFalse
2008/2009310015Natur- og landskabspolitikNature and Landscape PoliticsFalse
2008/2009310017Participatory Forest ManagementParticipatory Forest ManagementFalse
2008/2009310018Tema: Planter og teknologi i landskabsarkitekturThematic Course: Plants and Technology in Landscape ArchitectureFalse
2008/2009310020Tema: Natur, miljø og samfundThematic Course: Nature, Environment and SocietyFalse
2008/2009310022Tema: LandskabsforvaltningThematic Course: Countryside Planning and ManagementFalse
2008/2009310027Thematic Course: Urban Forestry & Urban GreeningThematic Course: Urban Forestry & Urban GreeningFalse
2008/2009310028Urban Ecosystems: Structures, Functions and DesignsUrban Ecosystems: Structures, Functions and DesignsFalse
2008/2009310030Vildtbiologi og -forvaltningWildlife Biology and ManagementFalse
2008/2009310032Terrain and Technology in Landscape ArchitectureTerrain and Technology in Landscape ArchitectureFalse
2008/2009310037Applied EthnobotanyApplied EthnobotanyFalse
2008/2009310038Forest ProductsForest ProductsFalse
2008/2009310039Plan og designPlanning and DesignFalse
2008/2009310040Naturgrundlaget 1 - Den levende jordProcesses in Nature 1 - The living SoilFalse
2008/2009310041Naturgrundlaget 2 - Vegetation og økologiNatural Resources 2 - Vegetation and EcologyFalse
2008/2009310042Urban Woodland Design and ManagementUrban Woodland Design and ManagementFalse
2008/2009310043Environmental Management in EuropeEnvironmental Management in EuropeFalse
2008/2009310044Life Cycle Assessment within Biological Production SystemsLife Cycle Assessment within Biological Production SystemsFalse
2008/2009310048Naturpleje og plejeplanlægningManagement of semi-natural areasFalse
2008/2009310049Environmental Case Studies in Europe: the Wadden Sea EcosystemEnvironmental Case Studies in Europe: the Wadden Sea EcosystemFalse
2008/2009310050Land Use, Element Balances and Environmental ImpactLand Use, Element Balances and Environmental ImpactFalse
2008/2009310051Natur- og parkforvaltningNature and Park ManagementFalse
2008/2009310052Silviculture of Temperate ForestsSilviculture of Temperate ForestsFalse
2008/2009310053Thematic Course: Landscape PlanningTheme Course: Landscape PlanningFalse
2008/2009310054Theory and Method in Landscape ArchitectureTheory and Method in Landscape ArchitectureFalse
2008/2009310055Thematic Course: Sustainable Forest and Natural Resource Management PlanningThematic Course: Sustainable Forest and Natural Resource Management PlanningFalse
2008/2009310056ByplananalyseAnalysis of Urban SpaceFalse
2008/2009310057Byplan - strategi og projektCity Planning - Strategy and ProjectFalse
2008/2009310058Byplan - projektCity Planning - Project Work.False
2008/2009310059Advanced Planting DesignAdvanced Planting DesignFalse
2008/2009310060BeplantningsdesignPlanting DesignFalse
2008/2009310061BypolitikUrban PoliciesFalse
2008/2009310062Health DesignHealth DesignFalse
2008/2009310063Farming Systems: Production and SustainabilityFarming Systems: Production and SustainabilityFalse
2008/2009310064Thematic Course: Ecology and Management of Forests and other Semi-natural Terrestrial EcosystemsThematic Course: Ecology and Management of Forests and other Semi-natural Terrestrial EcosystemsFalse
2008/2009310065Rural Landscapes - Policy and StrategiesRural Landscapes - Policy and StrategiesFalse
2008/2009310066Planlægning i det åbne landContryside Planning and ManagementFalse
2008/2009310067Sustainable Food Systems - Concepts and AnalysisSustainable Food Systems - Concepts and AnalysisFalse
2008/2009310069Climate Change Impacts, Adaptation and MitigationClimate Change Impacts, Adaptation and MitigationFalse
2008/2009310070Globalisation and the Local LandscapeGlobalisation and the Local LandscapeFalse
2008/2009310078Sustainability in Rural-Urban Regions: The Rural Landscape in a Globalised WorldSustainability in Rural-Urban Regions: The Rural Landscape in a Globalised WorldFalse
2008/2009310079Sustainable Tropical Forestry Joint Summer ModuleSustainable Tropical Forestry Joint Summer ModuleFalse
2008/2009400003Fagets videnskabsteoriPhilosophy and ScienceFalse
2008/2009400006Thematic Course: Interdisciplinary Land Use and Natural Resource ManagementThematic Course: Interdisciplinary Land Use and Natural Resource ManagementFalse
2008/2009400017RådgivningConsultingFalse
2008/2009400022Qualitative Methods in Agricultural DevelopmentQualitative Methods in Agricultural DevelopmentFalse
2008/2009400023Conflict ManagementConflict ManagementFalse
2008/2009400026Skov- og landskabshistorieForest and Landscape HistoryFalse
2008/2009400027Research PlanningResearch PlanningFalse
2008/2009400029Fagets videnskabsteori - landskabsarkitektur og bydesignPhilosophy of Science - Landscape Architecture and City DesignFalse
2008/2009400030Advanced Conflict ManagementAdvanced Conflict ManagementFalse
2008/2009400034Innovation and Intellectual Property Rights in BiotechnologyInnovation and Intellectual Property Rights in BiotechnologyFalse
2008/2009400036Project ManagementProject ManagementFalse
2008/2009400037Naturanvendelse i et sociologisk perspektiv - et metodekursusSociological Perspectives on the Use of Natural ResourcesFalse
2008/2009400038Isotopteknik og helsefysik - certificerende kursusIsotope Technique and Health Physics - Certifying CourseFalse