CourseCatalogVersionCourse codeTitle DKTitle UKIsPhd
2009/2010130110JuraLawFalse
2009/2010131101Profession og praksisAspects of Forest and Landscape EngineeringFalse
2009/2010131102Skov- og landskabsforståelseForest and Landscape BasicsFalse
2009/2010131103Kort og GISGIS and mapsFalse
2009/2010131104ØkologiEcologyFalse
2009/2010131105Ledelse og organisationHuman Resource ManagementFalse
2009/2010131201DriftsøkonomiBusiness AdministrationFalse
2009/2010131202JuraLawFalse
2009/2010131203Byens Grønne områderUrban LandscapeFalse
2009/2010131205Natur- og landskabsplejeNature and Landscape ManagementFalse
2009/2010131207SkovdyrkningSilvicultureFalse
2009/2010131301VirksomhedsprojektEngineer Trainee ThesisFalse
2009/2010131302Juletræer og pyntegrøntProduction of Christmas Trees and GreeneryFalse
2009/2010131303Pleje af byens grønne områderUrban Landscape MaintenanceFalse
2009/2010131304Formidling (Udbydes fra E2010)Interpretation and PromotionFalse
2009/2010131305Pointopgave (Sling)Add-on AssignmentFalse
2009/2010131306Virksomhedspraktik (sling-udd.)Engineer InternshipFalse
2009/2010131307Vildtpleje og VildtforvaltningWildlife ManagementFalse
2009/2010131308GISGISFalse
2009/2010131401Skovdrift og samfundForestry and SocietyFalse
2009/2010131402Naturforvaltning og samfundNatural Resource Management and SocietyFalse
2009/2010131404ProjektstyringProject ManagementFalse
2009/2010131405Innovation og Markedsføring (udbydes fra E2011)Innovation and MarketingFalse
2009/2010131406International naturforvaltningInternational Natural Resource ManagementFalse
2009/2010131407Rådgivning og kommunikationAdvisory Service and CommunicationFalse
2009/2010131408Bachelorprojekt (Sling-udd.)Bachelor ProjectFalse
2009/2010150116Ethics and Legislation in Relation to Laboratory AnimalsEthics and Legislation in Relation to Laboratory AnimalsFalse
2009/2010150125Laboratory Animal Maintenance, Breeding and BiologyLaboratory Animal Maintenance, Breeding and BiologyFalse
2009/2010150134Laboratory Animal Anaesthesia and Experimentel SurgeryLaboratory Animal Anaesthesia and Experimentel SurgeryFalse
2009/2010150135Laboratory Animal Pathology and HealthLaboratory Animal Pathology and HealthFalse
2009/2010150211Statistics for VeterinariansStatistics for VeterinariansFalse
2009/2010150221Veterinary Epidemiology, part 1Veterinary Epidemiology, part 1False
2009/2010150222Veterinary Epidemiology, part 2Veterinary Epidemiology, part 2False
2009/2010150231Disease Outbreak ManagementDisease Outbreak ManagementFalse
2009/2010150233Quantitative Risk AssessmentQuantitative Risk AssessmentFalse
2009/2010150234Disease Control and DynamicsDisease Control and DynamicsFalse
2009/2010150240Animal Health EconomicsAnimal Health EconomicsFalse
2009/2010150311Modul 1a: Landdistriktspolitik - i teori og praksisModule 1a: Rural Policy - Theory and PracticeFalse
2009/20101503121B Det åbne land i kommuneplanlægningen1B The countryside and municipal planningFalse
2009/2010150321Modul 2a: Nye erhverv i landdistrikterneModule 2a: New Local Economy and Business Development in Rural AreasFalse
2009/2010150322Modul 2b: Det multifunktionelle landskabModule 2b: The Multifunctional LandscapeFalse
2009/2010150331Modul 3a: Samfundet i landdistrikterneModule 3a: Civic Society in Rural AreasFalse
2009/2010150332Modul 3b: Værdier, natursyn og landskabsanalyseModule 3b: Values, Perceptions and Landscape AnalysisFalse
2009/2010150341Modul 4a: Grænsebrydende lokale udviklingsinitiativer - muligheder og barriererModule 4a: Rural Development Practises and impactsFalse
2009/2010150342Modul 4b: Planlægning og offentlig landskabsforvaltningModule 4b: Planning and Public Landscape ManagementFalse
2009/2010150350Modul 5: Dialog, udvikling og forvaltning i landdistrikterneModule 5: Dialoque, Development and Management in the rural regionsFalse
2009/2010150511Fødevarekompleksets aktørerThe Food System and Its ActorsFalse
2009/2010150521Kvalitet af råvarerQuality for Primary ProduceFalse
2009/2010150541Mikrobiologisk og kemisk fødevaresikkerhedMicrobial and Chemical Food SafetyFalse
2009/2010150542Risikoanalyse af fødevarebårne kontaminanterRisk Analysis in Microbial and Chemical Food SafetyFalse
2009/2010150551Basal ernæring og ernæring på institutionerBasic Nutrition and Institutional NutritionFalse
2009/2010150552Gastronomi, sensorik og appetitGastronomy, Sensory Science and AppettiteFalse
2009/2010150560ForarbejdningsprocesserFood Production ProcessesFalse
2009/2010150570FødevarebioteknologiFood BiotechnologyFalse
2009/2010150610Friluftsliv: natur, samfund og menneskeOutdoor Life: nature, society and peopleFalse
2009/2010150620Friluftsliv: læring, sundhed og velfærdOutdoor Life: learning, health and welfareFalse
2009/2010150630Friluftsliv: politik, planlægning og forvaltningOutdoor Life: policy, planning and managementFalse
2009/2010150710ToxicologyToxicologyFalse
2009/2010150844Drift af veje og grønne områderRoad and Park Maintenance - Upkeep and CareFalse
2009/2010210001Applied StatisticsApplied StatisticsFalse
2009/2010210002Matematik og databehandlingMathematics and Data ProcessingFalse
2009/2010210004Matematik og planlægningMathematics and PlanningFalse
2009/2010210005Statistisk dataanalyse 1Statistical Data Analysis 1False
2009/2010210006Statistisk dataanalyse 2Statistical Data Analysis 2False
2009/2010210012Matematik og modellerMathematics and ModelsFalse
2009/2010210013Statistics for Life ScienceStatistics for Life ScienceFalse
2009/2010220002BiofysikBiophysicsFalse
2009/2010220003Climate, Weather and PlantsClimate, Weather and PlantsFalse
2009/2010220006FødevarefysikFood PhysicsFalse
2009/2010230001Analytical ChemistryAnalytical ChemistryFalse
2009/2010230002Biokemi 1Biochemistry 1False
2009/2010230006Enzymology and Experimental BiochemistryEnzymology and Experimental BiochemistryFalse
2009/2010230007KemiChemistryFalse
2009/2010230008Makromolekyler, cofaktorer og metalioner og deres kemi i biologiske systemerChemistry of Macromolecules, Cofactors and Metal Ions in Biological SystemsFalse
2009/2010230009Miljøkemi i biologiske systemerEnvironmental Chemistry of Biological SystemsFalse
2009/2010230010Organisk kemi og spektroskopiOrganic Chemistry and SpectroscopyFalse
2009/2010230020PedologyPedologyFalse
2009/2010230023Bioorganisk kemi og lægemiddelkemiBioorganic Chemistry and Medicinal ChemistryFalse
2009/2010230025Biofysisk kemi 1Biophysical chemistry 1False
2009/2010230027Biokemi 2Biochemistry 2False
2009/2010230028Biofysisk kemi 2 - moderne eksperimentelle metoder i biologiBiophysical Chemistry 2, Modern Experimental MethodsFalse
2009/2010230029The Chemistry of Metal Ions in Biological SystemsThe Chemistry of Metal Ions in Biological SystemsFalse
2009/2010230030Terrestrial Environmental ChemistryTerrestrial Environmental ChemistryFalse
2009/2010230033Remediation of Contaminated SoilsRemediation of Contaminated SoilsFalse
2009/2010240006Bioinformatics 2Bioinformatics 2False
2009/2010240007Bioinformatik 1Bioinformatics 1False
2009/2010240009CellebiologiCell BiologyFalse
2009/2010240011Dyrs og planters diversitetDiversity of Animals and PlantsFalse
2009/2010240014Faunaen i bylandskabetUrban FaunaFalse
2009/2010240015Faunaens vilkår i kulturlandskabetFauna in Managed LandscapesFalse
2009/2010240019Genome and Cell BiologyGenome and Cell BiologyFalse
2009/2010240020Heterologous ExpressionHeterologous ExpressionFalse
2009/2010240024Mikrobielle interaktionerMicrobial InteractionsFalse
2009/2010240025MikrobiologiMicrobiologyFalse
2009/2010240026Landscape EcologyLandscape EcologyFalse
2009/2010240028Molecular Plant Biochemistry and PhysiologyMolecular Plant Biochemistry and PhysiologyFalse
2009/2010240029Molecular Plant BreedingMolecular Plant BreedingFalse
2009/2010240030NanobiotechnologyNanobiotechnologyFalse
2009/2010240033Parasite SystematicsParasite SystematicsFalse
2009/2010240034Parasitic ZoonosesParasitic ZoonosesFalse
2009/2010240036Pathogen and Pest Interactions with Plants: The Molecular BiologyPathogen and Pest Interactions with Plants: The Molecular BiologyFalse
2009/2010240037Basic Pharmacology and ToxicologyBasic Pharmacology and ToxicologyFalse
2009/2010240039Plant GenomicsPlant GenomicsFalse
2009/2010240042Tema: Eksperimentel molekylærbiologiThematic Course: Experimental Molecular BiologyFalse
2009/2010240043Thematic Course: Parasite EcologyThematic Course: Parasite EcologyFalse
2009/2010240044MiljømikrobiologiEnvironmental MicrobiologyFalse
2009/2010240050Immunology - TheoreticalImmunology - TheoreticalFalse
2009/2010240051ImmunologyImmunologyFalse
2009/2010240052AquacultureAquacultureFalse
2009/2010240053Mammalian GenomicsMammalian GenomicsFalse
2009/2010240054Naturressourcer og økologiThe Ecology of Natural ResourcesFalse
2009/2010240055Introduktion til bioteknologiIntroduction to BiotechnologyFalse
2009/2010240059Conservation and Management of Genetic ResourcesConservation and Management of Genetic ResourcesFalse
2009/2010240061Fish Diseases - Theory and PracticeFish Diseases - Theory and PracticeFalse
2009/2010240063Applied MicrobiologyApplied MicrobiologyFalse
2009/2010240065From Gene to Function in Pathogenic BacteriaFrom Gene to Function in Pathogenic BacteriaFalse
2009/2010240066GenetikGeneticsFalse
2009/2010240067Molekylær genetikMolecular GeneticsFalse
2009/2010240068Plant Genetics and BiotechnologyPlant Genetics and BiotechnologyFalse
2009/2010240069Fungal BiologyFungal BiologyFalse
2009/2010240070Plant Pathology in a Changing WorldPlant Pathology in a Changing WorldFalse
2009/2010240071Grundlæggende plantebiologiBasic Plant BiologyFalse
2009/2010240074ArboricultureArboricultureFalse
2009/2010240075Applied Tree Biology in ForestryApplied Tree Biology in ForestryFalse
2009/2010240077Advanced Biotechnology and Intellectual Property RightsAdvanced Biotechnology and Intellectual Property RightsFalse
2009/2010240078Aquaculture and Fish DiseasesAquaculture and Fish DiseasesFalse
2009/2010240079Skadedyr og sygdomme på skov- og bytræerPests and Diseases of Trees in Forests and Urban AreasFalse
2009/2010240080Molekylærbiologiske metoderMethods in Molecular BiologyFalse
2009/2010240081Animal ParasitologyAnimal ParasitologyFalse
2009/2010240082Basic ParasitologyBasic ParasitologyFalse
2009/2010240083Human ParasitologyHuman ParasitologyFalse
2009/2010250001AfgrødelæreCrop ScienceFalse
2009/2010250002AgroforestryAgroforestryFalse
2009/2010250004Applied Plant NutritionApplied Plant NutritionFalse
2009/2010250007Botanisk projekt og herbariumBotanical Project and HerbariumFalse
2009/2010250009Cool Climate Viticulture and EnologyCool Climate Viticulture and EnologyFalse
2009/2010250010Crop Production in the Tropical EnvironmentCrop Production in the Tropical EnvironmentFalse
2009/2010250012Dansk flora og vegetationDanish Flora and VegetationFalse
2009/2010250013Diagnosis of Diseases and Pests of Agricultural and Horticultural PlantsDiagnosis of Diseases and Pests of Agricultural and Horticultural PlantsFalse
2009/2010250019International HorticultureInternational HorticultureFalse
2009/2010250021Jord, vand og planterSoil, Water and PlantsFalse
2009/2010250026Pesticide Use, Mode of Action and EcotoxicologyPesticide Use, Mode of Action and EcotoxicologyFalse
2009/2010250028Plant BreedingPlant BreedingFalse
2009/2010250030Plant EcophysiologyPlant EcophysiologyFalse
2009/2010250031Plant Infection and Disease ManagementPlant Infection and Disease ManagementFalse
2009/2010250037Plants in Populations, Communities and EcosystemsPlants in Populations, Communities and EcosystemsFalse
2009/2010250040PyntegrøntdyrkningProduction of Christmas Trees and GreeneryFalse
2009/2010250041Seed Science and TechnologySeed Science and TechnologyFalse
2009/2010250042Tema: PlantevidenskabThematic Course: Plant ScienceFalse
2009/2010250043Tropical Botany ATropical Botany AFalse
2009/2010250044Tropical Botany BTropical Botany BFalse
2009/2010250045Vand og jord i planteproduktionenWater and Soil in Plant ProductionFalse
2009/2010250046Vedanatomi, dendroøkologi og træets egenskaberWood Anatomy, Dendroecology and Wood PropertiesFalse
2009/2010250047Videregående plantebiologiAdvanced Plant BiologyFalse
2009/2010250048Weed ScienceWeed ScienceFalse
2009/2010250056Insects in Agricultural and Horticultural CropsInsects in Agricultural and Horticultural CropsFalse
2009/2010250059Climate Management in Horticultural ProductionClimate Management in Horticultural ProductionFalse
2009/2010250062Quality and Postharvest Biology of Plant ProductsQuality and Postharvest Biology of Plant ProductsFalse
2009/2010250064Plant DiseasesPlant DiseasesFalse
2009/2010250069Organic Food SystemsOrganic Food SystemsFalse
2009/2010250071Kulturplanters botanikBotany of Cultivated PlantsFalse
2009/2010250074Fruit and Berry Crop Physiology and QualityFruit and Berry Crop Physiology and QualityFalse
2009/2010250075From Plants to BioenergyFrom Plants to BioenergyFalse
2009/2010250076Crop Production, Decision Support Systems and ManagementCrop Production, Decision Support Systems and ManagementFalse
2009/2010250077Træer og buskeTrees and shrubsFalse
2009/2010250078Have- og landskabsplanters botanikBotany of Garden and Landscape PlantsFalse
2009/2010250079Biological Control of PestsBiological Control of PestsFalse
2009/2010250080Climate Change - Effects on Food and FeedClimate Change - Effects on Food and FeedFalse
2009/2010250081Horticultural Production Chains in a Changing ClimateHorticultural Production Chains in a Changing ClimateFalse
2009/2010250082Tropical Crop ProductionTropical Crop ProductionFalse
2009/2010250083Organic AgricultureOrganic AgricultureFalse
2009/2010250084Experimental Crop ProductionExperimental Crop ProductionFalse
2009/2010260001Advanced Herd ManagementAdvanced Herd ManagementFalse
2009/2010260002Almen husdyravlBasic Animal BreedingFalse
2009/2010260003Advanced Animal BreedingAdvanced Animal BreedingFalse
2009/2010260005Basal husdyrernæring og fysiologiBasic Animal Nutrition and PhysiologyFalse
2009/2010260007EtologiEthologyFalse
2009/2010260015Tema: Husdyrvidenskab 1Thematic Course: Animal ScienceFalse
2009/2010260016Experimental Animal Nutrition and Physiology - TheoreticalExperimental Animal Nutrition and Physiology - TheoreticalFalse
2009/2010260017Experimental Animal Nutrition and Physiology - PracticalExperimental Animal Nutrition and Physiology - PracticalFalse
2009/2010260018Applied EpidemiologyApplied EpidemiologyFalse
2009/2010260021Dataregistrering og operationelle rutiner i husdyrbrugetData Collection and Operational Tasks in Livestock ProductionFalse
2009/2010260024HusdyrproduktionAnimal ProductionFalse
2009/2010260025Feed Evaluation and Feeding of LivestockFeed Evaluation and Feeding of LivestockFalse
2009/2010260026Husdyranatomi og -fysiologiThe Anatomy and Physiology of Domestic AnimalsFalse
2009/2010260027Basic Animal BiologyBasic Animal BiologyFalse
2009/2010260028Introduktion til familiedyrIntroduction to Companion AnimalsFalse
2009/2010260029Animal Production Science 2AAnimal Production Science 2AFalse
2009/2010260030Animal Production Science 2BAnimal Production Science 2BFalse
2009/2010260032Equine Nutrition and Management of HorsesEquine Nutrition and Management of HorsesFalse
2009/2010260033Nutrition and Management of Companion and Exotic AnimalsNutrition and Management of Companion and Exotic AnimalsFalse
2009/2010260034Fjerkræ- og PelsdyrproduktionPoultry- and FurproductionFalse
2009/2010260035Advanced Mammalian BiologyAdvanced Mammalian BiologyFalse
2009/2010270001Advanced Chemical Food SafetyAdvanced Chemical Food SafetyFalse
2009/2010270003Cheese TechnologyCheese TechnologyFalse
2009/2010270004Chemical Food SafetyChemical Food SafetyFalse
2009/2010270006Exploratory Data Analysis / ChemometricsExploratory Data Analysis / ChemometricsFalse
2009/2010270007FødevarekemiFood ChemistryFalse
2009/2010270009FødevaremikrobiologiFood MicrobiologyFalse
2009/2010270010Folkesundhed og ErnæringPublic Health and NutritionFalse
2009/2010270012Food Enzymes and ApplicationsFood Enzymes and ApplicationsFalse
2009/2010270013Food Texture and FunctionalityFood Texture and FunctionalityFalse
2009/2010270017Lactic Acid Bacteria MicrobiologyLactic Acid Bacteria MicrobiologyFalse
2009/2010270019Mad og samfundFood in Relation to SocietyFalse
2009/2010270020Madens sociologiThe Sociology of FoodFalse
2009/2010270021Meat ProductionMeat ProductionFalse
2009/2010270022Milk ProcessingMilk ProcessingFalse
2009/2010270023Packaging of FoodsPackaging of FoodsFalse
2009/2010270025Physical and Chemical Changes of Food QualityPhysical and Chemical Changes of Food QualityFalse
2009/2010270027Praktik inkl. kommunikationPractice incl. CommunicationFalse
2009/2010270028Quantitative Food SpectroscopyQuantitative Food SpectroscopyFalse
2009/2010270030Sensory and Consumer ScienceSensory and Consumer ScienceFalse
2009/2010270031Starter and Non-Starter Cultures for Dairy ProductsStarter and Non-Starter Cultures for Dairy ProductsFalse
2009/2010270032Sygdomslære, ernæringsfysiologi ved sygdom og ernæringsterapiPato- and Nutritional Physiology, Diet TherapyFalse
2009/2010270034Tema: Evidensvurdering, kvalitetssikring og ledelseAssessment of Evidence of Nutritional Therapy, Quality-Assurance and ManagementFalse
2009/2010270036Thematic Course: Human NutritionThematic Course: Human NutritionFalse
2009/2010270037Thematic Course: Beer ProductionThematic Course: Beer ProductionFalse
2009/2010270039Thematic Course: Meat as a Raw MaterialThematic Course: Meat as a Raw MaterialFalse
2009/2010270041Yeasts in Fermented FoodsYeasts in Fermented FoodsFalse
2009/2010270042Food Quality and Processing TechnologiesFood Quality and Processing TechnologiesFalse
2009/2010270044FødevaregrundkursusBasic Course in Food ScienceFalse
2009/2010270046Tema: Sundhed og LivskvalitetThematic Course: Health and Quality of LifeFalse
2009/2010270047Sygdomslære og farmakologiPathology and PharmacologyFalse
2009/2010270049Thematic Course: Microbiological and Chemical Food SafetyThematic Course: Microbiological and Chemical Food SafetyFalse
2009/2010270050Consumer Economics and PolicyConsumer Economics and PolicyFalse
2009/2010270051Control of Foodborne MicroorganismsControl of Foodborne MicroorganismsFalse
2009/2010270054Hygiene and SanitationHygiene and SanitationFalse
2009/2010270055Meat Processing and PackagingMeat Processing and PackagingFalse
2009/2010270058Thematic Course: Process Analytical TechnologyThematic Course: Process Analytical TechnologyFalse
2009/2010270059Process Design of Experiments and OptimizationProcess Design of Experiments and OptimizationFalse
2009/2010270060Thematic Course: Dairy Processes and EquipmentThematic Course: Dairy Processes and EquipmentFalse
2009/2010270062Kvalitetssikring, administration og ledelse.Quality Assurance and Management.False
2009/2010270063Evidensvurdering af litteratur om klinisk ernæringAssessment of Evidence in Science on Clinical Nutrition.False
2009/2010270064International Food Legislation and Quality ManagementInternational Food Legislation and Quality ManagementFalse
2009/2010270068Thematic Course: Aroma and Instrumental Quality Analysis of Processed Plant FoodsThematic Course: Aroma and Instrumental Quality Analysis of Processed Plant FoodsFalse
2009/2010270071Eksperimentel ernæringsfysiologiExperimental Nutrition PhysiologyFalse
2009/2010270072RåvarekvalitetQuality of Raw Food MaterialsFalse
2009/2010270075Dairy Product TechnologyDairy Product TechnologyFalse
2009/2010270076FødevarevidenskabsteoriPhilosophy of Food ScienceFalse
2009/2010270077Tema: Molekylær gastronomiThematic course in Molecular GastronomyFalse
2009/2010270078Advanced ChemometricsAdvanced ChemometricsFalse
2009/2010270079Gastronomisk fødevaredesign og forbrugerpræferencerGastronomic Food Design and Consumer PreferencesFalse
2009/2010270080Diet and Health, Theoretical partDiet and Health, Theoretical partFalse
2009/2010270081Evidence, Diet and HealthEvidence, Diet and HealthFalse
2009/2010270083International Nutrition and HealthInternational Nutrition and HealthFalse
2009/2010270084Nutrition, Growth, and DevelopmentNutrition, Growth, and DevelopmentFalse
2009/2010270085The Food Industry: Structure and EconomicsThe Food Industry: Structure and EconomicsFalse
2009/2010270086Sygdom og kostDisease and DietFalse
2009/2010270087Dietary Intake and Nutrition PhysiologyDietary Intake and Nutrition PhysiologyFalse
2009/2010270088Introduction to Dairy TechnologyIntroduction to Dairy TechnologyFalse
2009/2010270089Food Choice and AcceptanceFood Choice and AcceptanceFalse
2009/2010270090Thematic Course: Integrated Sensory and Instrumental Flavour ResearchThematic Course: Integrated Sensory and Instrumental Flavour ResearchFalse
2009/2010270091Advanced Sensory Methods and SensometricsAdvanced Sensory Methods and SensometricsFalse
2009/2010270092Bioactive Components and HealthBioactive Components and HealthFalse
2009/2010270093Chemical and Microbiological Food Safety - an Advanced on-line CourseChemical and Microbiological Food Safety - an Advanced on-line CourseFalse
2009/2010280003Geographical Information Systems (GIS)Geographical Information Systems (GIS)False
2009/2010280004Image AnalysisImage AnalysisFalse
2009/2010280006Klima i og omkring staldeClimate in and around Animal HousesFalse
2009/2010280008Natural Resource Sampling and ModellingNatural Resource Sampling and ModellingFalse
2009/2010280012Environmental Technology for Treatment and Management of Bio-wasteEnvironmental Technology for Treatment and Management of Bio-wasteFalse
2009/2010280013Bioresource Technology and EnvironmentBioresource Technology and EnvironmentFalse
2009/2010280014Environmental and EcotechnologyEnvironmental and EcotechnologyFalse
2009/2010280015Designmetoder og IT redskaberDesign Methods and Digital ToolsFalse
2009/2010290003Applied Forest and Natural Resource EconomicsApplied Forest and Natural Resource EconomicsFalse
2009/2010290004Applied Socio-economics in Tropical ForestryApplied Socio-economics in Tropical ForestryFalse
2009/2010290006Development EconomicsDevelopment EconomicsFalse
2009/2010290009Economic Theory of Environmental PolicyEconomic Theory of Environmental PolicyFalse
2009/2010290013Environmental and Natural Resource EconomicsEnvironmental and Natural Resource EconomicsFalse
2009/2010290015EU-ret - miljø, fødevarer og jordbrugEU Law - Environment, Food and AgricultureFalse
2009/2010290019ForvaltningsretAdministrative LawFalse
2009/2010290020Indledende økonomiIntroductory EconomicsFalse
2009/2010290021International EconomicsInternational EconomicsFalse
2009/2010290023Miljøøkonomi for ikke-økonomerEnvironmental Economics for Non-EconomistsFalse
2009/2010290024Natural Resource EconomicsNatural Resource EconomicsFalse
2009/2010290030SamfundsøkonomiEconomicsFalse
2009/2010290034Thematic Course: Applied Environmental and Natural Resource EconomicsThematic Course: Applied Environmental and Natural Resource EconomicsFalse
2009/2010290035Thematic Course: Trade and International CooperationThematic Course: Trade and International CooperationFalse
2009/2010290036Trade and International CooperationTrade and International CooperationFalse
2009/2010290038Tema: Anvendt økonomisk analyseThematic Course: Applied Economic AnalysisFalse
2009/2010290040Økonomisk politikEconomic PolicyFalse
2009/2010290041Økonomistyring i praksisEconomic Management and Decision ToolsFalse
2009/2010290044Economic Valuation Methods and Cost-Benefit AnalysisEconomic Valuation Methods and Cost-Benefit AnalysisFalse
2009/2010290045Investering og finansieringInvestment and FinanceFalse
2009/2010290046Skov- og naturforvaltningsøkonomiEconomics of Forest and Nature ManagementFalse
2009/2010290048Juridisk grundkursus i fødevare- og veterinær områdetIntroduction to lawFalse
2009/2010290049Agribusiness Economics IAgribusiness Economics IFalse
2009/2010290050Agribusiness Economics IIAgribusiness Economics IIFalse
2009/2010290051Agricultural and Food PolicyAgricultural and Food PolicyFalse
2009/2010290052Applied Microeconomic AnalysisApplied Microeconomic AnalysisFalse
2009/2010290053BeslutningsteoriDecision TheoryFalse
2009/2010290054Economic Growth and DevelopmentEconomic Growth and DevelopmentFalse
2009/2010290055MikroøkonomiMicro EconomicsFalse
2009/2010290056Miljø- og planlovgivning - natur og byEnvironmental and Planning Law - Nature and Urban AreasFalse
2009/2010290057Miljø- og planlovgivning - natur og vandEnvironmental and Planning Law - Nature and WaterFalse
2009/2010290058ProduktionsøkonomiThe Economics of Food ProductionFalse
2009/2010290059Public Economics and Policy AnalysisPublic Economics and Policy AnalysisFalse
2009/2010290060Regional Economics and Rural DevelopmentRegional Economics and Rural DevelopmentFalse
2009/2010290061Studies in Development EconomicsStudies in Development EconomicsFalse
2009/2010290062Thematic Course: Agribusiness EconomicsThematic Course: Agribusiness EconomicsFalse
2009/2010290063Applied Production AnalysisApplied Production AnalysisFalse
2009/2010290064Innovation, Strategy and LeadershipInnovation, Strategy and LeadershipFalse
2009/2010290065International økonomi og fødevarepolitikInternational Economics and Food PolicyFalse
2009/2010290066Technology AssessmentTechnology AssessmentFalse
2009/2010290067The Economics of GlobalizationThe Economics of GlobalizationFalse
2009/2010290068Applied EconometricsApplied EconometricsFalse
2009/2010290069Applied Regulation of Natural ResourcesApplied Regulation of Natural ResourcesFalse
2009/2010290070Fagets Videnskabsteori - jordbrugsøkonomiTheory of Science - Agricultural EconomicsFalse
2009/2010290071Law, International Governance and Corporate Social ResponsibilityLaw, International Governance and Corporate Social ResponsibilityFalse
2009/2010300001Anvendte veterinærfag - Basal epidemiologi - Udbydes sidste gang 2010/2011Basic EpidemiologyFalse
2009/2010300002Anvendte veterinærfag - Basal ernæring - Udbydes sidste gang 2010/2011Basic NutritionFalse
2009/2010300003Anvendte veterinærfag - Basal etologi - Udbydes sidste gang 2010/2011Basic EthologyFalse
2009/2010300004Anvendte veterinærfag - Farmakologi og farmaci - Udbydes sidste gang 2010/2011Pharmacology and PharmacyFalse
2009/2010300005Klinik og patologi - HygiejneseminarSeminar in hygieneFalse
2009/2010300006Anvendte veterinærfag - Klinisk basiskursus - Udbydes sidste gang 2010/2011Basic Clinical CourseFalse
2009/2010300007Anvendte veterinærfag - Mikrobiel fødevaresikkerhed - Udbydes sidste gang 2010/2011Microbial Food SafetyFalse
2009/2010300008Anvendte veterinærfag - Miljøhygiejne - Udbydes sidste gang 2010/2011Environmental HygieneFalse
2009/2010300009Anvendte veterinærfag - Toksikologi - Udbydes sidste gang 2010/2011ToxicologyFalse
2009/2010300016Dif. Biomedicin, modul 2a:Dif. Biomedicine, module 2a:False
2009/2010300017Dif. Biomedicin, modul 2bDif. Biomedicine, Module 2bFalse
2009/2010300018Dif. Fødevaresikkerhed, modul 1Dif. Veterinary food safetyFalse
2009/2010300019Dif. Fødevaresikkerhed, modul 2Dif. Food Safety, module 2False
2009/2010300020Dif. Hestesygdomme, modul 1Dif. Equine clinics, module 1False
2009/2010300021Dif. Hestesygdomme, modul 2Dif. Equine clinics, module 2False
2009/2010300022Dif. Mindre husdyr, modul 1Dif. Advanced Small Animal Clinics, module 1False
2009/2010300023Dif. Mindre Husdyr, modul 2Dif. Advanced Small Animal Clinics, module 2False
2009/2010300024Dif. Sundhed og produktion hos produktionsdyr, modul 1Dif. Farm Animal Health and Production, module 1False
2009/2010300025Dif. Sundhed og produktion hos produktionsdyr, modul 2Dif. Farm Animal Health and Production, module 2False
2009/2010300026Klinik og patologi - FjerkræsygdommePoultry DiseasesFalse
2009/2010300027Klinik og patologi - ReproduktionVeterinary ReproductionFalse
2009/2010300028Klinik og patologi - Almen klinisk praksis mindre husdyrGeneral Small Animal Clinical PracticeFalse
2009/2010300029Klinik og patologi - Almen klinisk praksis store husdyrLarge Animal Clinical PracticeFalse
2009/2010300030Klinik og patologi - FiskesygdommeFish DiseasesFalse
2009/2010300031Klinik og Patologi - Klinik mindre husdyrClinics - Small AnimalsFalse
2009/2010300032Klinik og patologi - Klinik store husdyrClinics - Large AnimalsFalse
2009/2010300033Klinik og patologi - ObstetrikVeterinary ObstetricsFalse
2009/2010300034Klinik og patologi - Speciel patologiSpecial pathologyFalse
2009/2010300036Patobiologisk basiskursus - Almen patologi - Udbydes sidste gang 2009/2010General PathologyFalse
2009/2010300037Patobiologisk basiskursus - Bakteriologi og mykologi - Udbydes sidste gang 2009/2010Bacteriology and MycologyFalse
2009/2010300038Patobiologisk basiskursus - Immunologi - Udbydes sidste gang 2009/2010ImmunologyFalse
2009/2010300039Patobiologisk basiskursus - Invertebratzoologi og parasitologi - Udbydes sidste gang 2009/2010Veterinary Parasitology and Invertebrate ZoologyFalse
2009/2010300040Patobiologisk basiskursus - Virologi - Udbydes sidste gang 2009/2010VirologyFalse
2009/2010300041Retsmedicin og kødkontrol - Praktisk kødkontrolMeat Inspection and Hygienic ControlFalse
2009/2010300042Retsmedicin og kødkontrol - RetsmedicinVeterinary JurisprudenceFalse
2009/2010300044Veterinært basiskursus - Anatomi - Afsluttes sidste gang 2009/2010Veterinary AnatomyFalse
2009/2010300045Veterinært basiskursus - Anvendt genetik - Udbydes sidste gang 2009/2010Applied GeneticsFalse
2009/2010300047Veterinært basiskursus - Fysiologi - Afsluttes sidste gang 2009/2010PhysiologyFalse
2009/2010300048Veterinært basiskursus - Speciel histologi og embryologi - Afsluttes sidste gang 2009/2010Special Histology and EmbryologyFalse
2009/2010300050Laboratory Animal ScienceLaboratory Animal ScienceFalse
2009/2010300056Biomedicine, module 1Biomedicine, module 1False
2009/2010300057Cellebiologi, almen histologi og basal genetikCell biology, general histology and basic geneticsFalse
2009/2010300058Veterinær Anatomi og Fysiologi - 1Veterinary Anatomy and Physiology - part 1False
2009/2010300059Veterinær Anatomi og Fysiologi - 2Veterinary Anatomy and Physiology - part 2False
2009/2010300060Ernæring og Avl - Udbydes første gang 2010/2011Nutrition and breedingFalse
2009/2010300061Immunologi, almen patologi og patofysiologi - Udbydes første gang 2010/2011Immunology, General pathology and PathofysiologyFalse
2009/2010300062Basal farmakologi, toksikologi og farmaci udbydes første gang 2010/2011Basic pharmacology, toxicology and pharmacyFalse
2009/2010300063Infektionsmikrobiologi - Udbydes første gang 2010/2011Infection MicrobiologyFalse
2009/2010300064Mikrobiel fødevaresikkerhed - Udbydes første gang 2010/2011Microbiel food safetyFalse
2009/2010300065Speciel patologi og fjerkræsygdomme - Udbydes første gang 2011/2012Special Pathology and Poultry DiseasesFalse
2009/2010300066Veterinær Paraklinik 1 - Udbydes første gang 2011/2012Veterinary ParaclincFalse
2009/2010300067Veterinært IntroduktionskursusIntroduction to Veterinary ScienceFalse
2009/2010300068Basal Statistik og Epidemiologi - Udbydes første gang 2010/2011Basic Statistics and EpidemiologyFalse
2009/2010300069Basal klinisk teori hos store husdyr - Udbydes første gang 2011/2012Large animal basic clinical theoryFalse
2009/2010300070Besætnings- og folkesundhed - Udbydes første gang 2011/2012Herd health and public healthFalse
2009/2010300071Retsmedicin og etologi - Udbydes første gang 2011/2012Veterinary jurisprudence and ethologyFalse
2009/2010300072Basal klinisk teori hos Mindre Husdyr - Udbydes første gang 2011/2012Basic medicine and surgery - Small AnimalFalse
2009/2010300073Veterinær kemi og biokemiChemistry and Biochemistry for Veterinary StudentsFalse
2009/2010300074Animal Health Research and Health PromotionAnimal Health Research and Health PromotionFalse
2009/2010300075Veterinært erhvervsprojektProject in PractiseFalse
2009/2010300076Veterinært erhvervsprojektProject in PractiseFalse
2009/2010310002Håndværk & æstetik i landskabsarkitekturDrafting & Design in Landscape ArchitectureFalse
2009/2010310004LandskabsanalyseLandscape AnalysisFalse
2009/2010310010Environmental Impact AssessmentEnvironmental Impact AssessmentFalse
2009/2010310014Mind and Nature - Landscape ValuesMind and Nature - Landscape ValuesFalse
2009/2010310015Natur- og landskabspolitikNature and Landscape PoliticsFalse
2009/2010310017Participatory Forest ManagementParticipatory Forest ManagementFalse
2009/2010310018Tema: Planter og teknologi i landskabsarkitekturThematic Course: Plants and Technology in Landscape ArchitectureFalse
2009/2010310020Tema: Natur, miljø og samfundThematic Course: Nature, Environment and SocietyFalse
2009/2010310022Tema: LandskabsforvaltningThematic Course: Countryside Planning and ManagementFalse
2009/2010310027Thematic Course: Urban Forestry & Urban GreeningThematic Course: Urban Forestry & Urban GreeningFalse
2009/2010310028Urban Ecosystems: Structures, Functions and DesignsUrban Ecosystems: Structures, Functions and DesignsFalse
2009/2010310030Vildtbiologi og -forvaltningWildlife Biology and ManagementFalse
2009/2010310032Terrain and Technology in Landscape ArchitectureTerrain and Technology in Landscape ArchitectureFalse
2009/2010310037Applied EthnobotanyApplied EthnobotanyFalse
2009/2010310038Forest ProductsForest ProductsFalse
2009/2010310039Plan og designPlanning and DesignFalse
2009/2010310040Naturgrundlaget 1 - Den levende jordProcesses in Nature 1 - The Living SoilFalse
2009/2010310041Naturgrundlaget 2 - Vegetation og økologiNatural Resources 2 - Vegetation and EcologyFalse
2009/2010310042Urban Woodland Design and ManagementUrban Woodland Design and ManagementFalse
2009/2010310043Environmental Management in EuropeEnvironmental Management in EuropeFalse
2009/2010310044Life Cycle Assessment within Biological Production SystemsLife Cycle Assessment within Biological Production SystemsFalse
2009/2010310050Land Use, Element Balances and Environmental ImpactLand Use, Element Balances and Environmental ImpactFalse
2009/2010310051Natur- og parkforvaltningNature and Park ManagementFalse
2009/2010310052Silviculture of Temperate ForestsSilviculture of Temperate ForestsFalse
2009/2010310053Thematic Course: Landscape PlanningTheme Course: Landscape PlanningFalse
2009/2010310054Theory and Method in Landscape ArchitectureTheory and Method in Landscape ArchitectureFalse
2009/2010310055Thematic Course: Sustainable Forest and Natural Resource Management PlanningThematic Course: Sustainable Forest and Natural Resource Management PlanningFalse
2009/2010310056ByplananalyseAnalysis of Urban Space and behaviourFalse
2009/2010310057Byplan - strategi og projektCity Planning - Strategy and ProjectFalse
2009/2010310058Byplan - projektCity Planning - Project Work.False
2009/2010310059Advanced Planting DesignAdvanced Planting DesignFalse
2009/2010310060BeplantningsdesignPlanting DesignFalse
2009/2010310061BypolitikUrban PoliciesFalse
2009/2010310062Health DesignHealth DesignFalse
2009/2010310063Farming Systems: Production and SustainabilityFarming Systems: Production and SustainabilityFalse
2009/2010310064Thematic Course: Ecology and Management of Forests and other Semi-natural Terrestrial EcosystemsThematic Course: Ecology and Management of Forests and other Semi-natural Terrestrial EcosystemsFalse
2009/2010310066Planlægning i det åbne landContryside Planning and ManagementFalse
2009/2010310067Sustainable Food Systems - Concepts and AnalysisSustainable Food Systems - Concepts and AnalysisFalse
2009/2010310069Climate Change Impacts, Adaptation and MitigationClimate Change Impacts, Adaptation and MitigationFalse
2009/2010310070Globalisation and the Local LandscapeGlobalisation and the Local LandscapeFalse
2009/2010310073Global Environmental GovernanceGlobal Environmental GovernanceFalse
2009/2010310074Rural Landscapes: Methods and Approaches in Policy MakingRural Landscapes: Methods and Approaches in Policy MakingFalse
2009/2010310075Environmental Case Studies in Europe: Wetland Water ManagementEnvironmental Case Studies in Europe: Wetland Water ManagementFalse
2009/2010310076Land and Water Management - a Developing Country PerspectiveLand and Water Management - a Developing Country PerspectiveFalse
2009/2010310077Bysociologi - menneske, sted og byUrban sociology - human, place and cityFalse
2009/2010310078Sustainability in Rural-Urban Regions: The Rural Landscape in a Globalised WorldSustainability in Rural-Urban Regions: The Rural Landscape in a Globalised WorldFalse
2009/2010310088Global Environmental GovernanceGlobal Environmental GovernanceFalse
2009/2010310092Sustainable Forest and Nature Management Joint Summer Module 2010Sustainable Forest and Nature Management Joint Summer Module 2010False
2009/2010400003Fagets videnskabsteoriPhilosophy and ScienceFalse
2009/2010400006Thematic Course: Interdisciplinary Land Use and Natural Resource ManagementThematic Course: Interdisciplinary Land Use and Natural Resource ManagementFalse
2009/2010400017RådgivningConsultingFalse
2009/2010400022Qualitative Methods in Agricultural DevelopmentQualitative Methods in Agricultural DevelopmentFalse
2009/2010400023Conflict ManagementConflict ManagementFalse
2009/2010400026Skov- og landskabshistorieForest and Landscape HistoryFalse
2009/2010400027Research PlanningResearch PlanningFalse
2009/2010400029Fagets videnskabsteori - landskabsarkitektur og bydesignPhilosophy of Science - Landscape Architecture and City DesignFalse
2009/2010400030Advanced Conflict ManagementAdvanced Conflict ManagementFalse
2009/2010400036Project ManagementProject ManagementFalse
2009/2010400038Isotopteknik og helsefysik - certificerende kursusIsotope Technique and Health Physics - Certifying CourseFalse
2009/2010400039Sociologiske metoder i biovidenskabSociological Methods in Life SciencesFalse
2009/2010400040ErhvervsprojektProject in PractiseFalse
2009/2010400040UKErhvervsprojektProject in PractiseFalse
2009/2010400041Kulturhistorisk landskabsforståelseHistorical landscape awarenessFalse
2009/2010400042Bachelorerhvervsprojekt, landskabsarkitekturBachelor in PractiseFalse
2009/2010LPhD122Current Trends in Human NutritionCurrent Trends in Human NutritionTrue