210015 Statistical Methods in Natural Science

Details
Responsible DepartmentDepartment of Basic Science and Environment

Earliest Possible YearBSc. 1 year
DurationOne block
 
Credits7.5 (ECTS)
 
Level of CourseBSc
 
ExaminationContinuous Assessment

written examination

Portfolio Examination


All aids allowed

Description of Examination: Bedømmelse af løbende ugeopgaver.

7-point scale, internal examiner
 
Organisation of TeachingForelæsninger 2x2 timer ugentligt Øvelser 2x2 timer ugentligt Alternerende case / afleveringsopgaver 4t/8t pr uge, heraf 1t/uge opsamling/gennemgang
 
Block PlacementBlok 4
Week Structure: A, Fastlagt i uddannelsen "IT og Naturvidenskab"
Tirsdage 10-12 Torsdage 10-12 og 15-17 (case)


 
Language of InstructionDanish
 
No Credit Points WithKurset overlapper med Statitisk Dataanalyse 1 og Statistics for Life Science
 
Optional PrerequisitesLineær Algebra (NAT), eller tilsvarende matematiske forudsætninger
 
Course Content
Sandsynlighedsregning og sandsynlighedsmodeller med diskrete og kontinuerte fordelinger. Statistisk begrebsapparat og fundamentale metoder til estimation og test, lineære modeller samt, gennem eksempler, cases og afleveringsprojekter, anvendelser af statistiske modeller i naturvidenskab og IT. Brug af det statistiske program R går gennem hele kurset.

Kurset indgår som obligatorisk kursus på uddannelsen "Naturvidenskab og IT".
 
Teaching and learning Methods
Forelæsninger med hovedvægt på metoder, modeller, anvendelser og fortolkning. Øvelser, cases og aflevringsprojekter/opgaver med samme indholdselementer, men med større vægt på konkrete eksempler. Computerberegninger ved hjælp af det statistiske program R indgår i en stor del af kurset.
 
Learning Outcome
Ved kursets afslutning skal den studerende:
have kendskab til det sandsynlighedsteoretiske fordelingsbegreb og at kunne gennemføre simple sandsynlighedsteoretiske argumenter,
kunne estimere og deskriptivt identificere simple karakteristika for fordelinger,
have en overordet forståelse for de centrale begreber i statistisk inferens: estimation, test, konfidensintervaller og prædiktion.
redegøre for estimation ved maksimum likelihood metoden,
have viden om at opstille modeller i eksperimentelle situationer, herunder erfaring i at forstå den model-notation, der benyttes i moderne statistiske programpakker,
redegøre for og anvende modelkontrol i normalfordelingsmodeller og evt. andre modelklasser,
anvende statistikprogrammet R til at foretage simulationer, dataanalyser og modelkontrol.
 
Course Literature
Claus Ekstrøm og Helle Sørensen.
Introduction to statistics for the life sciences. Udkommer fra forlaget Taylor and Francis.

 
Course Coordinator
Torben Martinussen, tma@life.ku.dk, Department of Basic Sciences and Environment, Phone: 353-32600
 
Course Fee
Kurset deles i forholdet 2/3 (LIFE), 1/3 (NAT)
 
Study Board
Study Committee NSN
 
Work Load
lectures32
theoretical exercises32
project work48
preparation70
examination24

206