240066 Genetik

Detaljer
Ansvarligt institutInstitut for Jordbrug og Økologi   60 %
Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab   15 %
Skov & landskab   15 %
Institut for Grundvidenskab og Miljø   10 %

English TitleGenetics
Tidligst mulig placeringBachelor 1. år til Kandidat 2. år
VarighedEn blok
 
Pointværdi7.5 (ECTS)
 
KursustypeFælleskursus
 
EksamenSluteksamen

skriftlig prøve

Portfolio eksamen


Skriftlig auditorieeksamen

Alle hjælpemidler tilladt

Beskrivelse af eksamen: Individuel bedømmelse af case fremlæggelse og en 2 timers skriftlig eksamen.

Vægtning: Ved udregning af den endelige karakter tæller case fremlæggelse 40% og skriftlig eksamen 60%.7-trinsskala, intern censur
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenIndstilling til eksamen forudsætter at der er afleveret lab rapport
 
Rammer for UndervisningGenetik 1 består af 40% teoretisk undervisning, 25% opgave løsning og PBL, 10% laboratorium øvelser samt 25% case studier der vil blive udført i projektgrupper.
 
BlokplaceringBlok 4
Ugestruktur: A
 
UndervisningssprogDansk
 
Kursusindhold
I den teoretiske del, vil DNA, genomstruktur and mutationer blive dækket på det molekylære niveau og sat i et genetisk perspektiv. Forelæsninger vil dække genotype, fænotype, mitosis, meiosis, genetisk udspaltning, koblingsanalyse, kvantitativ og populations genetik, replikation, transkription, translation og genregulering.
 
Undervisningsform
Forelæsningerne, PBL (cases), opgaveløsninger og laboratorieøvelser. Opgaveløsning og PBL vil foregå i projektgrupper, der også gennemfører de samme cases.
 
Målbeskrivelse
Kursets mål er at give de studerende forståelse af genetik fra DNA, genomstruktur, molekylære markører, genetisk udspaltning, koblingsanalyser, genekspression til kvantitativ og populations genetik.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
Udvise forståelse af DNA som den basale enhed for genetisk nedarvning og genetisk variation.
Forstå koblingen mellem genotype and fænotype. Forstå replikation, transkription og translation samt genregulering.
Udføre genom karakteristik og koblingsanalyser.
Forstå kvantitativ- og population -genetik.

Færdigheder:
Vurdere genetiske redskaber i forhold til mikrobiel-,plante-og dyre-forædling og populations analyser.
Vurdere og anvende genetik til at løse videnskabelige problemer og forstå den rolle genetik spiller i: Biokemi, fysiologi, morfologi og biodiversitet

Kompetencer:
Demonstrere forståelse for og brug af statistiske analyser i genetisk forskning.
Demonstrere evne til at bruge, overføre og evaluere genetiske problemstillinger i forædling, koblingsanalyse, genotypning and analyse af populations strukturer.
Vise kendskab til og forståelse af etik i relation til brugen af genetik og transgener i forædlingsprocesser.
 
Litteraturhenvisninger
BL Hartl and EW Jones: Essential Genetics, A Genomics Perspectives, Publ. Jones and Bartlett Publishers, 5.ed 2011.

 
Kursusansvarlig
Peter Stougaard, psg@life.ku.dk, Institut for Jordbrug og Økologi/Faggruppe Genetik og Mikrobiologi, Tlf: 353-32609
 
Studienævn
Studienævn NSN
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger37
teoretiske øvelser35
projektarbejde25
forberedelse87
praktiske øvelser20
eksamen2

206