240066 Genetics

Details
Responsible DepartmentDepartment of Agriculture and Ecology   60 %
Department of Basic Animal and Veterinary Sciences   15 %
Forest & Landscape   15 %
Department of Basic Science and Environment   10 %

Earliest Possible YearBSc. 1 year to MSc. 2 year
DurationOne block
 
Credits7.5 (ECTS)
 
Level of CourseJoint BSc and MSc
 
ExaminationFinal Examination

written examination

Portfolio Examination


Written Exam in Lecturehall

All aids allowed

Description of Examination: Individuel bedømmelse af case fremlæggelse og en 2 timers skriftlig eksamen.

Weight: Ved udregning af den endelige karakter tæller case fremlæggelse 40% og skriftlig eksamen 60%.7-point scale, internal examiner
 
Requirement for Attending ExamIndstilling til eksamen forudsætter at der er afleveret lab rapport
 
Organisation of TeachingGenetik 1 består af 40% teoretisk undervisning, 25% opgave løsning og PBL, 10% laboratorium øvelser samt 25% case studier der vil blive udført i projektgrupper.
 
Block PlacementBlok 4
Week Structure: A
 
Language of InstructionDanish
 
Course Content
I den teoretiske del, vil DNA, genomstruktur and mutationer blive dækket på det molekylære niveau og sat i et genetisk perspektiv. Forelæsninger vil dække genotype, fænotype, mitosis, meiosis, genetisk udspaltning, koblingsanalyse, kvantitativ og populations genetik, replikation, transkription, translation og genregulering.
 
Teaching and learning Methods
Forelæsningerne, PBL (cases), opgaveløsninger og laboratorieøvelser. Opgaveløsning og PBL vil foregå i projektgrupper, der også gennemfører de samme cases.
 
Learning Outcome
Kursets mål er at give de studerende forståelse af genetik fra DNA, genomstruktur, molekylære markører, genetisk udspaltning, koblingsanalyser, genekspression til kvantitativ og populations genetik.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
Udvise forståelse af DNA som den basale enhed for genetisk nedarvning og genetisk variation.
Forstå koblingen mellem genotype and fænotype. Forstå replikation, transkription og translation samt genregulering.
Udføre genom karakteristik og koblingsanalyser.
Forstå kvantitativ- og population -genetik.

Færdigheder:
Vurdere genetiske redskaber i forhold til mikrobiel-,plante-og dyre-forædling og populations analyser.
Vurdere og anvende genetik til at løse videnskabelige problemer og forstå den rolle genetik spiller i: Biokemi, fysiologi, morfologi og biodiversitet

Kompetencer:
Demonstrere forståelse for og brug af statistiske analyser i genetisk forskning.
Demonstrere evne til at bruge, overføre og evaluere genetiske problemstillinger i forædling, koblingsanalyse, genotypning and analyse af populations strukturer.
Vise kendskab til og forståelse af etik i relation til brugen af genetik og transgener i forædlingsprocesser.
 
Course Literature
BL Hartl and EW Jones: Essential Genetics, A Genomics Perspectives, Publ. Jones and Bartlett Publishers, 5.ed 2011.

 
Course Coordinator
Peter Stougaard, psg@life.ku.dk, Department of Agriculture and Ecology/Section of Genetics and Microbiology, Phone: 353-32609
 
Study Board
Study Committee NSN
 
Work Load
lectures37
theoretical exercises35
project work25
preparation87
practicals20
examination2

206