250047 Videregående plantebiologi

Detaljer
Ansvarligt institutInstitut for Plantebiologi og Bioteknologi

English TitleAdvanced Plant Biology
Tidligst mulig placeringBachelor 3. år
VarighedEn blok
 
Pointværdi7.5 (ECTS)
 
KursustypeBachelorkursus
 
EksamenSluteksamen

skriftlig prøve


Skriftlig auditorieeksamen

Alle hjælpemidler tilladt

Beskrivelse af eksamen: 4 timers skriftlig eksamen som dækker pensum, med flere spørgsmål

Vægtning: 100%7-trinsskala, intern censur

Eksamensdatoer:
11. november 2011
 
Rammer for Undervisningper uge vil forventes 2 dobbelt-forelæsninger, afvekslet med opgaver og teoretisk øvelser. Enkelte laboratorieøvelser inddrages. Der undervises på basis af lærebog, men udvalgte emner blive gennemgået ved inddragelse af primær litteratur.
 
BlokplaceringBlok 1
Ugestruktur: B
 
UndervisningssprogDansk
 
Anbefalede forudsætninger230002 Biokemi 1
240071 Grundlæggende plantebiologi
eller tilsvarende kurser
 
Begrænset deltagerantalIngen
 
Kursusindhold
Kurset tager udgangspunkt i den viden de studerende har opnået i grundlæggende kurser i biokemi, molekylæbiologi og plantebiologi. Kurset behandler et bredt udsnit af emner, dels nye emner og dels emner, som har været berørt på tidligere kurser, men hvor der her bliver gået mere i dybden. Kurset belyser samspillet mellem de enkelte processer, og kurset giver indsigt i hvordan planten fungerer både på det molekylære og cellulære plan og på helplanteniveau. Kurset søger at integrere denne viden, så den studerende får en indsigt hvordan hele planten fungerer som organisme i et samspil det omgivende miljø. Desuden gives centrale eksempler på anvendelse grundlæggende metoder i plantebiologisk forskning.

Kurset omfatter bl.a. følgende centrale emner:
Fotosyntesens biokemi og regulering, Kulhydratmetabolismen og dens regulering, biosyntesen af naturstoffer, kvælstofmetabolisme og -fixering, fotomorfogenese, og plantehormoner.
 
Undervisningsform
Kurset omfatter forelæsninger, hvor centrale emner indenfor fagområdet gennemgås. Sideløbende med forelæsningerne gennemføres teoretiske øvelser hvor de studerende løser specifikke opgaver i dialog med underviseren. De enkelte opgaver er koordineret med de emner som behandles i forelæsningerne. På basis af enkelte emner gennemgås udvalgte metoder som anvendes i studiet af molekylære og fysiologiske processer, og disse illustreres med data-eksempler som grundlag for teoretiske øvelser. Enkelte emner illustreres med praktiske øvelser og ved besøg på instituttets forskningsenheder med demonstration af apparaturer/metoder.
 
Målbeskrivelse
Kursets hovesmålsætning er at give et bredt kendskab planters udvikling og en forståelse for de fysiologiske, molekylære og cellulære processer som ligger til grund for planters vækst og udvikling.

Når kurset er færdigt foventes den studerende at kunne:
Viden:
- Beskrive de grundlæggende molekylære og cellulære processer i planter.
- Udvise overblik over hvordan planters livsfunktioner fungerer på cellulært såvel som på helplante niveau.
- Beskrive og reflektere over hvordan de molekylære og cellulære processer tillader planter at tilpasse sig til væsentlige forandringer det omgivende miljø.

Færdigheder:
- Anvende teoretisk viden til løsning af teoretiske problemstillinger inden for plantefysiologi og -biokemi.

Kompetencer :
- Identificere plantebiologiske problemstillinger, og foreslå mulige løsninger på disse med grundlag i plantebiologiske processer og herunder inddrage overvejelser af betydningen af de givne væksfaktorer.
 
Litteraturhenvisninger
Taiz, L. and Zeiger, E.: Plant Physiology. Fourth Edition. Der tages forbehold for at lærebogen kan udskiftes indtil en uge før kursusstart.
 
Kursusansvarlig
Tom Hamborg Nielsen, thni@life.ku.dk, Institut for Plantebiologi og Bioteknologi/Molekylær Plantebiologi, Tlf: 353-33338
 
Studienævn
Studienævn NSN
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger30
teoretiske øvelser24
praktiske øvelser9
forberedelse139
vejledning0
eksamen4

206