250077 Træer og buske

Detaljer
Ansvarligt institutInstitut for Jordbrug og Økologi

English TitleTrees and shrubs
Tidligst mulig placeringBachelor 2. år til Kandidat 2. år
VarighedEn blok
 
Pointværdi7.5 (ECTS)
 
KursustypeFælleskursus
 
EksamenSluteksamen

mundtlig eksamen


uden hjælpemidler

Beskrivelse af eksamen: Mundtlig eksamination i fælles- og individuelt pensum. Der forevises levende plantemateriale, illustrationer m.m. hvor den studerende analyserer og redegør for systematiske tilhørsforhold

Vægtning: De to pensa vægtes ens7-trinsskala, intern censur
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenUdarbejdelse af et individuelt pensum
 
Rammer for UndervisningTeoretiske forelæsninger kombineres med praktiske øvelser med levende plantemateriale. Der arbejdes individuelt og i grupper. Havevandringer og ekskursioner til plantesamlinger
 
BlokplaceringBlok 4
Ugestruktur: C
 
UndervisningssprogDansk
 
Anbefalede forudsætninger310041 
240011 
250012 
250078 
basal botanik, fx 310041 Naturgrundlaget 2,240011 Dyrs og planters diversitet, 250012 Dansk flora og vegetation, 250078 Have- og landskabsplanters botanik
 
Begrænset deltagerantalingen
 
Kursusindhold
På klasseniveau analyseres et antal familier, slægter og arter grundigt i fællesskab (fællespensum)
I grupper eller individuelt specialiserer gruppen/den studerende sig i et antal plantefamilier og erhverver sig et dybtgående botanisk og økologisk kendskab til specialets familier, slægter og arter. De studerende skal finde og analysere relevante publikationer for de valgte plantefamilier (individuelt pensum).
Arbejdsformen er 1) studie og analyse af planter og litteratur i øvelseslokalet 2) havevandringer, 3) besøg i botaniske samlinger og 4) korte ekskursioner.
 
Undervisningsform
Kurset indledes med botanisk gennemgang af fællesprojektets familier, slægter og arter. Der arbejdes løbende med specialet, hvor studiet af de valgte familier foregår som gruppearbejde under lærervejledning. Der arbejdes med levende plantemateriale, herbarier, lærebøger, danske og udenlandske bestemmelsesværker samt forskelligt illustrationsmateriale. Der afholdes forelæsninger, havevandringer og gruppearbejde. Ved øvelser/gruppearbejde karakteriseres og diagnosticeres relevant plantemateriale. Der afholdes ekskursioner (fx 3 halve dage) til udvalgte plantesamlinger
 
Målbeskrivelse
Efter gennemførelse af kurset forventes den studerende at kunne:

Viden:
Beskrive og identificere udvalgte vedplante-plantefamiliers slægter og arter.
Beskrive betydningen af genetisk diversitet og konsekvenserne heraf i forbindelse med anvendelse af arter og kultivarer.
Redegøre for udvalgte planters naturlige habitat

Færdigheder:
Have erhvervet et plantekendskab der senere kan anvendes i udarbejdelse af beplantningsplaner, vurdering af planters værdi i en given beplantning samt relatere kendskab til plantens naturlige voksested til beplantningsstrategi.

Kompetencer:
Bedømme en vedplantebeplantning.
 
Litteraturhenvisninger
Jensen, J, & N. Jacobsen 2003. Udvidet systematisk botanik. Bind 1-6. KVL.

Fitschen, J., 2002. Gehölzflora

 
Kursusansvarlig
Marian Ørgaard, moe@life.ku.dk, Institut for Jordbrug og Økologi/Faggruppe Botanik, Tlf: 353-32816
Niels Jacobsen, nika@life.ku.dk, Institut for Jordbrug og Økologi/Faggruppe Botanik, Tlf: 353-32805
 
Studienævn
Studienævn NSN
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger15
praktiske øvelser39
ekskursioner17
vejledning20
projektarbejde39
forberedelse74
eksamen2

206