260040 Anatomi og fysiologi

Detaljer
Ansvarligt institutInstitut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab

English TitleAnatomy and Physiology
Tidligst mulig placeringBachelor 2. år
VarighedEn blok
 
Pointværdi15 (ECTS)
 
KursustypeBachelorkursus
 
EksamenSluteksamen

skriftlig prøve


Skriftlig auditorieeksamen

uden hjælpemidler

Beskrivelse af eksamen: 2 timers skriftlig spot-eksamen (Anatomi) + 2 timers skriftlig eksamen (Fysiologi)

Vægtning: 50% anatomi + 50% fysiologibestået/ikke bestået, intern censur

Eksamensdatoer:
25. januar 2012
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenDeltagelse i øvelser
 
Rammer for UndervisningForelæsninger, elektroniske (In Silico), teoretiske og praktiske øvelser, organdemonstrationer, histologi samt gruppearbejde og caseopgaver.
 
BlokplaceringBlok 2
Ugestruktur: B

Blok 2
Ugestruktur: C
 
UndervisningssprogDansk
 
Anbefalede forudsætninger240009 Cellebiologi
230002 Biokemi 1
260037 Dyr, mennesker og samfund
 
Begrænset deltagerantalIngen
 
Kursusindhold
I kurset bliver følgende formidlet:
- Grundlæggende anatomi og fysiologi (90%)
- Faglige informationskilder (10%)

Kurset fokuserer på at bibringe de studerende en samlet opfattelse af kroppen og organernes struktur (anatomi) og funktion (fysiologi) hvad angår bevægelseapparatet (knogler, led, muskler), nervesystemet, respirationsorganerne, kredsløbet, fordøjelsessystemet, ekskretionsorganerne og reproduktionsorganerne samt embryologi og embryoteknologi.

Kurset indeholder specifikke demonstrationer af organerne i bryst- og bughule samt i hovedet, og afsluttes med praktiske øvelser i heldyrstopografi (situs viscerum), hvor organernes indbyrdes leje opsummeres og sammenlignes mellem dyrearterne.

Mere specifikke emner inkluderer:
- Bevægeapparatets anatomi og fysiologi
- Cirkulationssystemets anatomi og fysiologi
- Immunsystemets anatomi og fysiologi
- Nervesystemets anatomi og fysiologi
- Fordøjelsessystems anatomi og fysiologi, herunder, lever og syrebasebalance
- Respirationssystemets anatomi og fysiologi
- Hud og hudorganernes anatomi og fysiologi, herunder laktation
- Urinorganerns anatomi og fysiologi
- Reproduktionsorganernes anatomi og fysiologi, herunder embryologi og drægtighed
- Minicase (videnskabelige artikler), fysiologi
- Fisk og skaldyrs anatomi og fysiologi
- Fjerkræs anatomi og fysiologi

Der vil være fokus på forskelle mellem dyrearterne, samt komparative indgangsvinkler som omfatter både pattedyr (inkl. Produktionsdyr (f.eks. svin, får, køer), heste, kæledyr (f.eks. hund og kat)), fjerkræ, fisk og skaldyr.

Kurset indeholder også øvelser i respirations-, kredsløbs-, muskel-, nerve- og vomfysiologi samt to minicase-præsentationer (videnskabelige artikler og fysiologiøvelser).

Sideløbende med undervisningen arbejder de studerende med to" mini-cases" en der er relateret til faglige informationskilder (videnskabelige artikler) og den anden relateret til fysiologi øvelserne.
 
Undervisningsform
Kurset består af forelæsninger, elektroniske, teoretiske og praktiske øvelser. Kurset starter med vejledende forelæsninger som suppleres med øvelser omfattende demonstrationer, mikroskopi og opgaveløsning inden for de vigtigste aspekter. Forelæsninger og øvelser udgør den skemalagte modulundervisning.
 
Målbeskrivelse
Det er målsætningen at give de studerende en holistisk og detaljeret forståelse af kroppens makro- og mikroskopiske opbygning og funktion hos forskellige dyrarter. Kurset henvender sig til studerende, der specialiserer sig i husdyrproduktion og familiedyr (hund, kat, hest, fisk, skaldyr fjerkræ, svin, får, køer) og danner den nødvendige basis for gennemførelse af efterfølgende kurser.

Efter at have afsluttet faget, vil den studerende være i stand til:

Viden
- At kunne demonstrere forståelse for grundlæggende anatomiske og fysiologiske principper, blandt dem dyrenes udvikling.

Færdigheder
- At beskrive kroppens mikro- og makroskopiske opbygning samt fysiologiske funktion hos forskellige dyr tilpasset forskellig føde og levevilkår med hensyn til både forskellige udviklingsstadier og på et detaljeret og holistisk niveau.
- At være i stand til at anvende praktisk viden til at løse fysiologiske problemer.
- At kunne forstå betingelse og begrænsninger for optimal præstation og dyrenes velfærd under diverse levevilkår.
- At kunne demonstrere viden om reproduktionsbiologi fra et teoretisk og praktisk udgangspunkt inkluderende relevante anatomiske og fysiologiske aspekter

Kompetencer
- At være i stand til at identificere eller integrere relevante videnskabelige informationer i problemløsninger.
- At søge relevante faglige informationskilder, og være kildekritisk.
Kompetencer inden for grundvidenskab:
- At forstå de overordnede struktur og funktion af flere dyrearterne f.eks. huspattedyr, produktionsdyr, fisk, skaldyr og fjerkræ.
- At kunne forklare biologiske emner til kolleger ved korrekt anvendelse af fysiologisk og anatomisk terminologi.
- At gennemføre laboratorieforsøg inden for fagområdet, arbejde med laboratorieudstyr (f.eks. mikroskoper) og håndtere dette efter reglerne i sikkerhedsbestemmelserne

Kompetencer inden for teknologi og produktion:
- At være i stand til at forstå, vurdere og videre studere emner som dyrenes ernæring og vækst.
- At demonstrere viden om husdyrenes reproduktion herunder fosterudvikling og drægtighed.

Kompetencer inden for etik og værdier:
- At have kendskab til dyrenes trivsel samt begrænsninger og velfærd under forskellig betingelser.
- At være i stand til at kunne forklare generelt hvordan dyr reproducerer sig selv og det fysiologiske grundlag for hvordan det kan manipuleres til fordel for dyr, husdyravlere og samfundet
 
Litteraturhenvisninger
- Sjaastad, Sand & Hove: Physiology of Domestic Animals, 2nd Ed (2010), Scan Vet Press.
- Frandson, Wilke, Fails: Anatomy and Physiology of Farm Animals, Wiley-Blackwell
- Berg: Kompendium i Husdyranatomi
- Löf: Histologi for valgsystemet
- Kompendier udviklet specielt til kurset (PDF fil - på Absalon)
- Hyttel, P., Sinowatz, F. and Vejlsted, M. (2009): Essentials of domestic animal embryology. Elsevier Science, ISBN 978-0-7020-2899-1.
 
Kursusansvarlig
Adrian Paul Harrison, adh@dsr.life.ku.dk, Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab/Veterinær Fysiologi & Biokemi, Tlf: 353-32568
Poul Hyttel, poh@life.ku.dk, Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab/Anatomi & Cellebiologi, Tlf: 353-32541
 
Studienævn
Studienævn V
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger130
teoretiske øvelser56
praktiske øvelser53
forberedelse169
eksamen4

412