270032 Pato- and Nutritional Physiology, Diet Therapy

Details
Responsible DepartmentDepartment of Human Nutrition

Earliest Possible YearMSc. 1 year
DurationOne block
 
Credits15 (ECTS)
 
Level of CourseMSc
 
ExaminationFinal Examination

written examination


Written Exam in Lecturehall

All aids allowed

Description of Examination: 4 timers skriftlig auditorieeksamen med opgaver i teoretisk pensum, samt en case.

Weight: 100%7-point scale, internal examiner
 
Requirement for Attending ExamI kursusforløbet afleveres to gruppebaserede, skriftlige rapporter om delemner indenfor henholdsvis absorption og ekskretion. Skal godkendes før eksamen.
 
Organisation of TeachingForelæsninger og øvelser.
 
Block PlacementBlok 3
Week Structure: A

Blok 3
Week Structure: B
 
Language of InstructionDanish
 
Optional PrerequisitesGennemgået kurserne i Nutrition physiology (270087) samt Sygdom og Kost (270086), eller dertil svarende pensum.
 
Restrictions30
 
Course Content
Patofysiologi og kliniske manifestationer ved lidelser i mave-tarm-kanal, lunger, nyrer, hjerte, knogler m.v. og effekten heraf på omsætningen af mad/næringsstoffer. Metaboliske sygdomme og terapien heraf. Ernæringsterapi ved stress-metabolisme, cancer, kirurgi, dialyse og andre situationer, hvor denne terapiform forekommer.
 
Teaching and learning Methods
Forelæsninger ved ansatte og eksterne specialister. Teoretiske, case-baserede øvelser relateret til forelæsningerne med afsluttede diskussion med underviser. Desuden skriftlige rapporter om delemner indenfor hhv. absorption og ekskretion.
 
Learning Outcome
Kurset præsenterer sammenhænge mellem sygdommes indflydelse på ernæringstilstand og metabolisme af næringsstoffer, ernæringsmæssige konsekvenser af sygdom og muligheder for påvirkning af sygdomsforløbet hos den enkelte patient gennem ernæringsterapi.

Viden:
- Beskrive basale sammenhænge i kroppens funktioner, herunder de enkelte organers betydning for omsætningen af næringsstoffer
- beskrive sygdomsprocessers påvirkning af de enkelte organers omsætning af næringsstoffer og deres funktion
- udvise overblik over sygdomme, der hyppigt ses på hospitalerne
- nævne væsentlige træk i patofysiologien bag disse
- sammenfatte grundlaget for stress-metabolisme.
- referere principper for lægelige behandlingsmetoder

Færdigheder:
- forklare interaktioner mellem fysiologiske systemer og de basale træk i cellers funktion.
- forklare ernæringsrelevante ændringer i fysiologien under sygdom, i særlig grad ved svær sygdom, hvor stofskiftet er ændret markant.
- analysere en sygehistorie med hensyn til de ernæringsrelevante aspekter

Kompetencer:
- anvende principperne til tværfagligt at kunne deltage i diskussion af den enkelte patients situation
- diskutere sygdommenes indflydelse på ernæringsbehov
- tage ansvar for opstart og opfølgning af programmer til sekundær forebyggelse.
- selvstændigt kunne varetage ernæringsterapi, d.v.s.
a. planlægge ernæringsterapi, med kost, med sondeernæring eller intravenøs ernæring
b. monitorere den ernæringsmæssige målopfyl-delse for den enkelte patient
c. tilpasse ernæringsplaner i relation til udviklingen i sygdommen
 
Course Literature
Shills: Modern Nutrition in Health and Disease, 10. ed, 2006
Kumar and Clark: Clinical Medicine, 7. ed, 2005
D.A. Bender: Introduction to Nutrition and Metabolism, 4. ed, 2008
 
Course Coordinator
Jens Rikardt Andersen, jra@life.ku.dk, Department of Human Nutrition/Clinical Nutrition, Phone: 353-32504
 
Study Board
Study Committee LSN
 
Work Load
lectures36
theoretical exercises112
project work60
preparation200
examination4

412