270115 Bryggeripraktik

Detaljer
Ansvarligt institutInstitut for Fødevarevidenskab

English TitleInternship in the brewing industry
Tidligst mulig placeringBachelor 3. år
VarighedUdenfor blokstruktur
 
Pointværdi30 (ECTS)
 
KursustypeBachelorkursus
 
EksamenSluteksamen

skriftlig prøve

Portfolio eksamen


Alle hjælpemidler tilladt

Beskrivelse af eksamen: For hvert hovedområde attesterer praktikstedet at forløbet er gennemført tilfredsstillende. Alle attester skal indsendes til LIFE´s kursusansvarlige koordinator. Godkendelse af bryygeripraktik sker såfremt forløbet er gennemført på tilfredsstillende vis.

Vægtning: 100 %bestået/ikke bestået, ingen censur
 
Rammer for UndervisningBryggeripraktikken er på 22-24 uger, og foregår på bryggerier i Danmark eller nabolande
 
BlokplaceringUdenfor blokstruktur
Ugestruktur: Udenfor ugestruktur
 
UndervisningssprogDansk
 
Obligatoriske forudsætningerBryggeripraktik kan kun vælges af bachelorstuderende i fødevarevidenskab der følger fagpakken i kvalitet og teknologi.
 
Begrænset deltagerantalIngen
 
Kursusindhold
Arbejdet på et bryggeri er typisk inddelt i flg. 6 områder
-Maltning (råvarer)
-Bryghus (urtproduktion)
-Gæring (gærbehandling, primær gæring, stabilisering, filtrering)
-Emballering (flasker, dåser, fustager)
-Sodavand(mineralvand, sodavand)
-Forsyning (damp, køling, CO2 , vandbehandling, trykluft)

I praktikforløbet skal der arbejdes indenfor mindst fire områder, og der skal arbejdes indenfor hvert udvalgt område i mindst 2 uger.Hvis bryggeriet er af en mindre størrelse, er det ønskeligt at arbejde på mere end et praktiksted.

Indenfor hvert område skal den studerende efter en grundig introduktion, arbejde i produktionsområdet, og derefter kunne beskrive arbejdsgange med et flowsheet.
Dette flowsheet skal indeholde:
- Indtag (råmaterialer, urt, etc.)
- Transportbånd
- Maskineri og tanke (inspektioner, CIP-cykler mm)
- Bemanding på centrale områder/maskiner
- Antal produktlinjer
Alt udstyr skal beskrives med kapacitet, producent og alder.

Den studerende skal også beskrive kontrolprocedurer, herunder
- Råvarekontrol
- Processtyring
- QC
- Færdigvarekontrol

Den studerende skal også undersøge forbrug af energi og vandforbrug, ligesom potentielle tab i udbytte skal undersøges.
Derudover skal ded studerende løse en konkret mindre opgave udpeget af praktikstedet.
 
Undervisningsform
Den studerende skal i høj grad tage ansvar for egen læring, og selv opsøge de informationer der kan give mulighed for udarbejdelse af de formelle flowsheets.
 
Målbeskrivelse
Den studerende skal opnå kendskab til arbejdsgange og processer på et bryggeri.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
Beskrive arbejdsgange med et flowsheet
Beskrive kontrolprocedurer

Færdigheder:
Beregne udbytte og tab i processer

Kompetencer:
Løse og dokumentere en konkret opgave på bryggeriet
Indgå i et samarbejde med personer med forskellig uddannelsesmæssig baggrund
 
Kursusansvarlig
Axel Grøndahl Kristiansen, agk@brewingschool.dk, Institut for Fødevarevidenskab, Tlf: 332-72433
 
Studienævn
Studienævn LSN
 
Kursusbeskrivelsesomfang
projektarbejde824

824