LBIB10188 Grundlæggende plantebiologi

Detaljer
Ansvarligt institutInstitut for Plantebiologi og Bioteknologi

English TitleBasic Plant Biology
Tidligst mulig placeringBachelor 2. år
VarighedEn blok
 
Pointværdi7.5 (ECTS)
 
KursustypeBachelorkursus
 
EksamenSluteksamen

skriftlig prøve


Skriftlig auditorieeksamen

Alle hjælpemidler tilladt

Beskrivelse af eksamen: 4 timer skriftlig eksamen

Vægtning: 100%7-trinsskala, intern censur

Eksamensdatoer:
24. januar 2012
 
Forudsætninger for indstilling til eksamenDeltagelse i min. 4 ud af 6 praktiske øvelser og beståelse af projekt (rapport + præsentation)
 
Rammer for UndervisningUndervisningen består af forelæsninger, praktiske øvelser med mikroskopiarbejde, teoretiske øvelser og projektopgaver
 
BlokplaceringBlok 2
Ugestruktur: A
 
UndervisningssprogDansk
 
Kursusindhold
Forelæsningerne fokuserer på forholdet mellem funktion og struktur i frøplanter på organ-, vævs- og celleniveau og giver en grundlæggende forståelse af de fysiologiske processer som koordinerer plantens vækst og udvikling. Herudover lægges der vægt på de vegetative og florale organers opbygning, herunder forskellen på nøgenfrøede, tokim- og enkimbladede planter. Dette inkluderer: Den hierarkiske opbygning af plantens krop. Planteorganers funktion. Celle- og vævstyper. Udvikling og struktur af den primære rod, stængel og blad. Sekundær vækst i rod og stængel. Ledningsvævets funktioner. Optagelsesveje og transportmekanismer for vand og opløste uorganiske og organiske substanser. Plantehormoner og eksterne vækstfaktorer (lysperception, døgnrytmer, fotoperiodisme). Fyllotaksi og bladbevægelse. Blomstens anatomi, befrugtningen og struktur af frugt og frø. Kontrol af blomstring.
 
Undervisningsform
Kurset består af forelæsninger, uddybende teoretiske øvelser, samt praktiske øvelser, der omfatter fremstilling af præparater til mikroskopi, histologiske farvemetoder, mikroskopisk analyse af præparater og dokumentation af givne strukturer ved tegning.
 
Målbeskrivelse
Kursets formål er at give en forståelse af forholdet mellem funktion og struktur i frøplanter på organ-, vævs- og celleniveau. På kurset opnås desuden en grundlæggende forståelse af de fysiologiske processer som koordinerer plantens vækst og udvikling.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- Beskrive planters grundlæggende livsprocesser og opbygning, herunder de generelle biologiske principper der styrer udvikling.
- Identificere og navngive vigtige strukturer i planter.


Færdigheder:
- Arbejde med et mikroskop, herunder at lave og farve mikroskopiske snit.
- Vurdere indre og ydre vækstfaktores indvirkning på plante vækst og udvikling.


Kompetencer:
- Fortolke mikroskopiske præperater, i relation til planters struktur og funktion.
- Forstå og fortolke biologisk information på et grundlæggende niveau 
Litteraturhenvisninger
1) Taiz and Zeiger (2006) Plant Physiology 4th ed.
2) Kompendium som indeholder 'Section 5: The Angiosperm Plant Body: Structure and Development' (from Raven et al. 2005) og Martens and Schulz: Lab Manual for Plant Anatomy (købes i boghandlen).
 
Kursusansvarlig
Bjarke Veierskov, bv@life.ku.dk, Institut for Plantebiologi og Bioteknologi/Transportbiologi, Tlf: 353-32616
Helle Juel Martens, hjm@life.ku.dk, Institut for Plantebiologi og Bioteknologi/Transportbiologi, Tlf: 353-33365
 
Studienævn
Studienævn NSN
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger24
teoretiske øvelser71
praktiske øvelser28
eksamen4
forberedelse33
vejledning46

206