LFYB10036 Biophysics

Details
Responsible DepartmentDepartment of Basic Science and Environment

Earliest Possible YearBSc. 1 year
DurationOne block
 
Credits7.5 (ECTS)
 
Level of CourseBSc
 
ExaminationFinal Examination

written examination


Written Exam in Lecturehall

All aids allowed

Description of Examination: 4 timers skriftlig eksamen. Der regnes opgaver så bredt som muligt indenfor kursets emner. Opgaverne tager udgangspunkt i forskellige biologiske, fysiologiske eller molekylære problemstillinger.

Weight: 100%7-point scale, internal examiner

Dates of Exam:
27 January 2012
 
Organisation of TeachingDer forelæses ca. 2 timer ad gangen i alt tre gange om ugen. Den resterende tid, 2 timer 3 gange om ugen, benyttes til teoretiske øvelser (regneøvelser).
 
Block PlacementBlok 2
Week Structure: B
 
Language of InstructionDanish
 
RestrictionsIngen
 
Course Content
Kan opdeles i fire hovedområder
Biofysik på organismeniveau:

Biomekanik, der beskriver biomaterialers og vævs grundlæggende mekaniske egenskaber (elasticitet og brudstyrke) samt plante- og dyrevævs reaktion på ydre belastninger (træk- og trykspændinger samt torsion).
Gennemgang af blodkredsløbet, tryk- og energiforhold samt oxygenoptagelse. Væsketransport i planter og porøse stoffer. Organismers energiproduktion, temperaturregulering og vandbalance.

Biofysik på celle- og organniveau:
Passiv og aktiv transport over cellemembranen, herunder osmose, filtration og nerveledning.

Biofysik på molekylniveau:
Indledning til molekylær biofysik, der omhandler biomolekylers struktur og vekselvirkning på et statistisk-fysisk grundlag.

Biofysiske analysemetoder:
Indledning til analytiske og præparative centrifugeringsteknikker.
 
Teaching and learning Methods
Vekslende mellem forelæsninger og teoretiske øvelser (regneøvelser)
 
Learning Outcome
Kurset målsætning er, at give den studerende øget forståelse for dyre-og plantefysiologi, anatomi og cellebiologi gennem anvendelsen af fysiske modeller og metoder. Desuden at give den studerende indsigt i de fysiske principper, der styrer biomolekylers struktur og indbyrdes vekselvirkning.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
Redegøre for biofysikkens grundlæggende love, principper, begreber og metoder, indenfor kursets emneområder.

Færdigheder:
Anvende og kombinere definitioner, metoder og formler fra kursets emneområder til at udføre enkle ræsonnementer og beregninger.

Anvende fysiske enheder i beregninger samt at kunne omregne mellem forskellige enhedssystemer.

Kompetencer:
Identificere og analysere biofysiske aspekter af biologiske problemstilinger, fortolke resultatet af analysen og drage relevante konklusioner.
 
Course Literature
Medicinsk Biofysik 1+2, Aarhus Universitetsforlag, 2008 eller senere

Forelæsningsnoter, der kan downloades ved kursusstart:
Grundlæggende molekylær biofysik, Rogert Bauer og Lars Øgendal, 2009

Supplerede noter til biofysik I+II, Lars Øgendal, 2009

Stoftransport i planter, Lars Øgendal, 2009 
Course Coordinator
Lars Holm Øgendal, lho@life.ku.dk, Department of Basic Sciences and Environment, Phone: 353-32288
 
Study Board
Study Committee NSN
 
Work Load
lectures48
theoretical exercises48
preparation106
examination4

206