LLEK10202 Assessment of Evidence of Nutritional Therapy, Quality-Assurance and Management

Details
Responsible DepartmentDepartment of Human Nutrition

Earliest Possible YearMSc. 1 year
DurationOne block
 
Credits15 (ECTS)
 
Level of CourseMSc
 
ExaminationContinuous Assessment

written examination and oral examination


Written Exam in Lecturehall

All aids allowed

Description of Examination: 4 timers skriftlig eksamen med forskningsmetodologisk og statistisk indhold samt mundtlig eksamen på basis af skriftlig rapport.

Weight: Skriftlig eksamen tæller 50% og mundtlig eksamen 50%.7-point scale, external examiner

Dates of Exam:
21 June 2012
 
Requirement for Attending ExamI forløbet afleveres 2 rapporter på ialt ca. 10 sider om specificerede emner i administration og ledelse. Disse skal godkendes før den mundtlige eksamen.
 
Block PlacementBlok 4
Week Structure: A

Blok 4
Week Structure: B
 
Language of InstructionDanish
 
Optional PrerequisitesTeoretisk og/eller praktisk kendskab til klinisk ernæring er en fordel.
 
RestrictionsIngen
 
Course Content
Fordelingen af de 9 uger vil være halvdelen med videnskabelige metoder, vurdering af videnskabelige artikler, statistik; ca 3 forelæsningsdage pr. uge, teoretiske øvelser og obligatoriske skriftlig, karaktergivende afprøvning med forskningsmetodologisk indhold.
I anden del af kurset: ca ½ uge med 2 forelæsninger, øvelse og rapport om administrative problemstillinger. ca. 1 uge med 3 forelæsninger pr. uge og øvelser samt rapport om ledelses problemstillinger. 3 uger med kvalitetsudvikling, gruppebaseret projektrapport udarbejdes sideløbende med adgang til vejledning og danner grundlag for individuel mundtlig eksamen, 4 forelæsning pr. uge og øvelser.
 
Teaching and learning Methods
Forelæsninger 2-3 gange ugentligt ved ansatte samt eksterne specialister. Teoretiske øvelser. Rapportudformning i grupper. Relation til andre kurser Kurset er vidtgående uafhængigt af omkringliggende kurser, men er en forudsætning for, alle de studerende kan arbejde selvstændigt med specialet. Kurset er meget direkte rettet mod de studerendes senere funktioner som ledere og videreudviklere af faget.
 
Learning Outcome
Kurset er rettet mod senere funktioner som ledere og videreudviklere af faget

Viden:
- nævne principper for konfliktløsning
- nævne sundhedsvæsenets samarbejdsformer

Færdigheder:
- udføre statistiske analyser til vurdering af videnskabelige artiklers bæredygtighed
- udføre/gennemføre måling af livskvalitet- analysere en videnskabelig artikel systematisk
- vurdere den praktiske betydning af et videnskabeligt fund
- analysere bæredygtigheden af meta-analyser
- planlægge og analysere kvalitetsmålinger og opstille en plan for forbedring
- opstille program til evaluering af organisatioriske svagheder.
- finde og anvende regelsæt for almindelige administrative opgaver
- udvise overblik over ledelsesmæssige principper

Kompetencer:
- diskutere de metodologiske forhold i videnskabelige artikler
- diskutere statistiske metoders anvendelighed i relation til givne problemstillinger
- bedømme/afveje fordele og ulemper ved givne valg af metoder
- perspektivere valg og vægtning af kvantitative og kvalitative metoders anvendelighed ved undersøgelse af givne problemstillinger
- samarbejde med andre om at gennemføre et (teoretisk)kvalitetudviklingsprojekt
- selvstændigt diskutere fordele og svagheder ved forskellige metoder til kvalitetsmåling og -forbedring
- selvstændigt bedømme andres kvalitetsudvilklingsprojekter 
Course Literature
Kompendier i forskningsmetodologi og statistik
Flemming Ettrup: Virksomhedsdrift, Erhvervsskolernes Forlag.
Johan Kjærgaard et al. Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, Munksgaard.
Klaus Johansen: Basal sundhedsvidenskabelig statistik, Munksgaard.
 
Course Coordinator
Jens Rikardt Andersen, jra@life.ku.dk, Department of Human Nutrition/Clinical Nutrition, Phone: 353-32504
 
Study Board
Study Committee LSN
 
Work Load
lectures36
theoretical exercises112
project work60
preparation196
examination8

412