LVEB10391 Infektionsmikrobiologi

Detaljer
Ansvarligt institutInstitut for Veterinær Sygdomsbiologi   90 %
Institut for Jordbrug og Økologi   10 %

English TitleInfection Microbiology
Tidligst mulig placeringBachelor 2. år
VarighedTo blokke
 
Pointværdi15 (ECTS)
 
KursustypeBachelorkursus
 
EksamenLøbende eksamen

skriftlig prøve

Praktisk eksamen


Skriftlig auditorieeksamen

kun visse hjælpemidler
Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt til skriftlig eksamen. Til spotprøver ved øvelseskursus udlevers hjælpemidler


Beskrivelse af eksamen: Den løbende eksamen består af fire elementer: 1 times spot-eksamen i forlængelse af hver af de praktiske øvelser (bakteriologi og parasitologi) og i forlængelse af e-læringsmodulet i virologi. Der er 1. times auditorie eksamen (virologi) i slutningen af blok 2 . Derudover en 3 timers skriftlig auditorieprøve, som afholdes i slutning af blok 3.

Vægtning: Alle deleksaminer skal bestås særskilt. Spoteksaminer bedømmes med bestået/ikke bestået, mens den sidste deleksamen bedømmes med karakter efter 7-trinsskalaen7-trinsskala, ekstern censur

Eksamensdatoer:
25. januar 2012, Virologi. Blok 3-eksamen afholdes fredag den 13. april 2012.
 
Forudsætninger for indstilling til eksamen80% deltagelse i praktiske øvelseskurser og e-learningsmodul i virologi.
 
Rammer for UndervisningForelæsninger, praktiske øvelser og e-learningskursus.
 
BlokplaceringBlok 2
Ugestruktur: Udenfor ugestruktur, Formiddag

Blok 3
Ugestruktur: Udenfor ugestruktur, Formiddag
Tidsrum for øvelser fastsættes for hver studerende i henhold til særlig plan. Øvelser afvikles i tidsrummet 8.30 - 11.00

 
UndervisningssprogDansk
 
Anbefalede forudsætningerLVEB10385 Cellebiologi, almen histologi og basal genetik
LVEB10386 Veterinær Anatomi og Fysiologi - 1
LVEB10387 Veterinær Anatomi og Fysiologi - 2
LVEB10389 Immunologi, almen patologi og patofysiologi
LVEB10411 Veterinær kemi og biokemi
 
Begrænset deltagerantalForbeholdt veterinærstuderende. På grund af kursussalenes kapacitet er deltagerantal begrænset til 3x62 personer
 
Kursusindhold
Kursusindhold - Struktur og funktion af infektiøse agens og deres individuelle bestanddele, replikations strategier, overlevelse af mikrober og parasitter, smitte, ændring af genetisk materiale,og overførsel af genetisk materiale med vægt på vigtige veterinære og zoonotiske smitstoffer. - Mikrobe/parastit i forhold til interaktion med vært og omgivelser, herunder sygdomsmekanismer for vigtige mikrobielle og parasitære patogener. - Sammenhæng mellem veterinær og zoonotisk relevante mikrober og parasitter og sygdomme og intoksikationer hos dyr og menneske. - Principper for forebyggelse og kontrol af mikrobiel og parasitær sygdom inklussiv principper vedrørende antimikrobielle stoffer og vacciner. - Mekanismer bag udvikling af mikrobiel resistens mod antimikrobielle stoffer. - Basale og anvendte diagnostiske prinicipper til påvisning af mikrober og parasitter og infektioner hermed, samt antimikrobiel resistens. - Invertebrat zoologi relateret til veterinære og zoonotiske problemer - Morfologi og identifikation af relevante invertebrater med betydning for sygdom hos dyr og menneske med fokus på danske og Europæiske lande. Efter kusus skal den studerende være i stand til at forklare veterinære og zoonotiske mikrobielle og parasitologiske forhold og problemer. Viden: - Forklare principper for forebyggelse og kontrol af mikrobiel og parasitær sygdom. - Forklare sammenhæng mellem forekomst af veterinært og zoonotisk betydende mikroorganismer og parasitter og forekomst af sygdom hos dyr og mennesker. - Forklare betydningen af struktur og funktion hos veterinært og zoonotisk betydende mikroorganismer og parasitter og forekomst af sygdom hos dyr og mennesker, samt smitstoffers transmission mellem værter og overlevelse i miljøet. Færdigheder: -Identificere, indhente relevant information, og kommunikerer veterinært og zoonotisk mikrobielle og parasitære relationer og problemer. - Udføre basale diagnostiske undersøgelser på et prøvemateriale fra et dyr for at identificere mulige mikrobielle og parasitære sygdomsårsager Kompetencer: - Diskutere prøvemateriale og udføre relevante diagnostiske metoder i klinisk praksis, og foreslå relevante udvidede undersøgelser. -Diskutere metoder til forebyggelse og kontrol af infektiøse sygdomme. -Anvende relevant sprogbrug for præcis og klar kommunikation med lægmand og professionelle. -Evaluere invertebrat morfologi og foreslå metoder for nærmere identifikation. -Udvikle evne til at forstå komplekse problemer relateret til dyrehold så som produktionsomgivelser og disses indflydelse på optræden af infektioner og sygdom.
 
Undervisningsform
Forelæsninger, praktiske øvelser og e-learingsmodul.
 
Målbeskrivelse
Kursets formål er at den studerende skal opnå viden, færdigheder og teoretiske og praktiske basale og anvendte kompetencer i veterinær-, fødevarerelateret- og zoonotisk mikrobiologi (bakteriologi, mykologi og virologi) og parasitologi, inklussiv teoretiske og praktisk anvendte diagnostiske laboratoriemetoder. Kurset relaterer til Lov om Dyrlæger nr 33 af 09/06-2004 p.12,stk 1, pkt2.
 
Litteraturhenvisninger
Quinn, Markey, Carter, Donelly, Leonard "Veterinary Microbiology and Microbial Disease " Blackwell Publishing, 2002. Højby og Skinhøj, Klinsk Mikrobiologi og Infektionsmedicin - almen del. Fadl's lærebog (specialtryk til vet.stud) Ålbæk og Pedersen, Mikrobiologisk Teknik, 3. udgave. Samfundstryk. Hickman, R, Keen, Larson, I'Anson & Eisenhour: Integrated Principles of Zoology. 14th ed. McGrawHill, 2008. SM Thamsborg, A Roepstorff & J Monrad: VETERINÆR PARASITOLOGI / Helmintologi. 6. rev. udg., Academic Books/ Life-bogladen, 2010. J Monrad & EM Pedersen: VETERINÆR PARASITOLOGI / Entomologi. 4. rev. udgave, Academic Books / Life-bogladen, 2010. SM Thamsborg & J Monrad: VETERINÆR PARASITOLOGI / Protozoologi. 4. rev. udgave, Academic Books / Life-bogladen, 2010. SM Thamsborg, A Roepstorff, H Mejer & J Monrad: VETERINÆR PARASITOLOGI / Øv.noter 2011, øvrige eks.relevante undervisningsbilag (under udarbejdelse) og bilag, der gøres tilgængelige for de via absalon
 
Kursusansvarlig
John Elmerdahl Olsen, jeo@life.ku.dk, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi/Mikrobiologi, Tlf: 353-32784
Stig Milan Thamsborg, smt@life.ku.dk, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi/Parasitologi, Sundhed og Udvikling, Tlf: 353-33778
 
Studienævn
Studienævn V
 
Kursusbeskrivelsesomfang
forelæsninger86
praktiske øvelser100
eksamen7
forberedelse215

408