LVEB10410 Small Animal Basic Clinical Theory

Details
Responsible DepartmentDepartment for Small Animal Clinical Sciences   93 %
Department of Basic Animal and Veterinary Sciences   7 %

Earliest Possible YearBSc. 3 year
DurationOne block
 
Credits7.5 (ECTS)
 
Level of CourseBSc
 
ExaminationFinal Examination

written examination


Written Exam in Lecturehall

No aid allowed

Description of Examination: 2t skriftlig prøve: Et hovedspørgsmål (essay question) i et case-baseret (POMR) format samt 25 multiple choice spørgsmål. Den studerende kan opnå fra 0 til 50 point på hovedspørgsmålet samt 0-50 point på multiple choice spørgsmål. Bedømmelsen er en samlet vurdering af hovedspørgsmål og multiple choice spørgsmål.

7-point scale, internal examiner

Dates of Exam:
26 January 2012
 
Organisation of TeachingTre formiddage/eftermiddage om ugen (1315-1700). Udbydes første gang 2011/2012
 
Block PlacementBlok 2
Week Structure: A, Ugestruktur ikke endelig
 
Language of InstructionDanish
 
Optional PrerequisitesLVEB10385 
LVEB10386 
LVEB10387 
LVEB10389 
LVEB10390 
LVEB10405, LVEB10406, LVEB10411, LVEB10388 og LVEB10402
 
RestrictionsForbeholdt veterinærstuderende.
 
Course Content
Almen Medicin og Kirurgi (medicin, kirurgi, anæstesi, klinisk ernæring, adfærd og praksis management)
. Problem Orienteret medicinsk journal
. Systematiske tilgang til kliniske manifestationer af organ og systemiske sygdomme hos hund og kat
. Kirurgiske principper
. Principper for klinisk anæstesi
. Principper for klinisk ernæring
. Principper for tilgang til adfærdsproblemer
. Veterinær praksis management
. Kommunikation og stress management
. Bånd mellem menneske og familiedyr
. Euthanasia
 
Teaching and learning Methods
Forelæsninger: interaktiv-case baseret undervisning mhp at aktivere den studerendes viden og bygge ovenpå; at give redskaber og skabe overblik af den kliniske udredning og specifikke kliniske emner; at introducere til kliniske problemstillinger. Aktiv deltagelse er en forudsætning for at kunne bestå kurset
 
Learning Outcome
Formålet med dette teoretiske kursus er at introducere principper ved tilgangen til den medicinske og kirurgiske patient i smådyrspraksis. Der er fokus på tilgangen til kliniske manifestationer ved organ og systemiske sygdomme. Derudover introduceres principper for medicinsk og kirurgisk diagnostik (problem-orienteret medicinsk journal - POMR). Kurset adresserer almene sygdomsbegreber, smittespredning og profylakse (individ og mindre populationer).
Derudover undervises i smådyrspraksis management, kommunikation og stress-håndtering i klinisk praksis samt principper for bånd/relationer mellem mennesker og familiedyr. Undervisningen dækker endvidere basale kliniske ernæringsmæssige aspekter og principper for klinisk anæstesi, der er nødvendige for at opnå følelsesløshed, analgesi, amnesi og immobilitet.

Efter kurset vil den studerende være i stand til:

Viden:
- Udvise omfattende forståelse af principper i almen medicinsk og kirurgisk undersøgelsesmetode og diagnostik
- Forklare de 4 faser i den problemorienterede medicinske journal til brug ved udredning af kliniske manifestationer af organ-og systemiske sygdomme hos patienter i smådyrspraksis
-Forklare principper og enkelt elementer i klinisk anæstesi
- Beskrive smådyrspraktiserende dyrlægers funktion
- Forklare indikationer og valg af kliniske diæter såvel som betydningen af klinisk ernæring i smådyrspraksis

Færdigheder:
-Kommunikere viden i basale medicinske koncepter og terminologi med andre professionelle indenfor det sundhedsvidenskabelige område
- Praktisere den problemorienterede medicinske journal mhp at
. Organisere og huske informationer
. Dokumentere patientens problemer og kliniske fund
. Dokumentere klinisk ræsonnement
. Dokumentere sygdomsforløb
. Fremme klar interkollegial kommunikation
-Kunne principperne for den systematiske tilgang til kliniske manifestationer ved organ- eller systemiske sygdomme ved brug af de 4 faser af POMR

Kompetencer:
-Udarbejde en korrekt problemliste og plan for en klinisk manifestation af organ eller systemisk sygdom hos hund, vhj.a. de 4 faser af POMR
-Kunne vælge relevant klinisk diæt til hund og kat
-Diskutere etiske aspekter i forbindelse med diagnostiske og terapeutiske interventioner i relation til dyrevelfærd
 
Course Literature
Nelson og Couto, Small Animal Internal Medicine, Fourth Ed. 2009; Fossum, Small Animal Surgery, third Ed. 2007. Opdateret litteraturliste vil være tilgængelig mindst en måned før kursusstart
 
Course Coordinator
Jakob Willesen, jwi@life.ku.dk, Department of Small Animal Clinical Sciences/, Phone: 353-32955
 
Study Board
Study Committee V
 
Work Load
lectures81
preparation123.25
examination2

206.25