CourseCatalogVersionCourse codeTitle DKTitle UKIsPhd
2007/2008130101ØkologiEcologyFalse
2007/2008130103Teknik og planlægningPlanning and Operations of Forest and LandscapeFalse
2007/2008130105DriftsøkonomiMicro EconomicsFalse
2007/2008130106OrganisationOrganizations TheoryFalse
2007/2008130107SamfundsøkonomiMacro economics and Natural Resource EconomicsFalse
2007/2008130108JuraLawFalse
2007/2008130109Ledelse og rådgivningManagement and ConsultingFalse
2007/2008130201Anlæg og plejeTending Operations of Forestry and Landscape ManagementFalse
2007/2008130202Drift og forvaltningAdministration of Forestry, Landscape Conservation and Urban GreeningFalse
2007/2008130302VirksomhedspraktikEngineer Trainee ServiceFalse
2007/2008130303VirksomhedsprojektEngineer Trainee ThesisFalse
2007/2008130401Problemorienteret projektarbejdeProblembased ProjectsFalse
2007/2008130402FeltstudierField StudiesFalse
2007/2008130403BachelorprojektBachelor ProjectFalse
2007/2008130502Kort og GISGIS and mapsFalse
2007/2008130503Filosofi og NatursynPhilosophy and Nature RelationshipFalse
2007/2008130504StatistikStatisticsFalse
2007/2008130505International naturforvaltningInternational Natural Resource ManagementFalse
2007/2008130601MiljøteknikEnvironmental TechniquesFalse
2007/2008130602NaturformidlingNature InterpretationFalse
2007/2008130603MarkedsføringMarketingFalse
2007/2008130604Iværksætterkursus (3 uger)Entrepreneurship (3 weeks' course)False
2007/2008130605Jagt- og Vildtforvaltning (3 uger)Hunting and Wildlife Management (3 weeks' course)False
2007/2008130607Drift af urbane grønne områderManagement of Urban Green AreasFalse
2007/2008150115Design and Evaluation of Animal ExperimentsDesign and Evaluation of Animal ExperimentsFalse
2007/2008150116Ethics and Legislation in Relation to Laboratory AnimalsEthics and Legislation in Relation to Laboratory AnimalsFalse
2007/2008150125Laboratory Animal Maintenance, Breeding and BiologyLaboratory Animal Maintenance, Breeding and BiologyFalse
2007/2008150134Laboratory Animal Anaesthesia and Experimentel SurgeryLaboratory Animal Anaesthesia and Experimentel SurgeryFalse
2007/2008150135Laboratory Animal Pathology and HealthLaboratory Animal Pathology and HealthFalse
2007/2008150141Animal Models in ResearchAnimal Models in ResearchFalse
2007/2008150144MicrosurgeryMicrosurgeryFalse
2007/2008150211Statistics for VeterinariansStatistics for VeterinariansFalse
2007/2008150221Veterinary Epidemiology, part 1Veterinary Epidemiology, part 1False
2007/2008150222Veterinary Epidemiology, part 2Veterinary Epidemiology, part 2False
2007/2008150231Disease Outbreak Management.Disease Outbreak Management.False
2007/2008150233Quantitative Risk AssessmentQuantitative Risk AssessmentFalse
2007/2008150234Disease Control and DynamicsDisease Control and DynamicsFalse
2007/2008150240Animal Health EconomicsAnimal Health EconomicsFalse
2007/2008150310Modul 1: Dialog, udvikling og forvaltning i landdistrikterne IModule 1: Dialoque, development and management in the rural regions IIFalse
2007/2008150321Modul 2a: Erhverv i LanddistrikterneModule 2a: Occupations in the Rural RegionsFalse
2007/2008150322Modul 2b: Det multifunktionelle landskabModule 2b: The multufunctional landscapeFalse
2007/2008150331Modul 3a: Samfundet i landdistrikterneModule 3a: The Rural SocietyFalse
2007/2008150332Modul 3b: Værdier, natursyn og landskabsanalyseModule 3b: Values, perceptions and landscape analysisFalse
2007/2008150333Natura 2000 planlægningNatura 2000 PlanningFalse
2007/2008150341Grænsebrydende lokale udviklingsinitiativer - muligheder og barriererLocal rural development projects - opportunities and threatsFalse
2007/2008150342Planlægning og offentlig landskabsforvaltningPlanning and public landscape managementFalse
2007/2008150350Modul 5: Dialog, udvikling og forvaltning i landdistrikterne IIModule 5: Dialoque, development and management in the rural regions IIFalse
2007/2008150360Modul 6: Masterprojekt "Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning"Module 6: Master Thesis "Rural Development and Landscape Management"False
2007/2008150511Fødevarekompleksets aktørerThe Food System and Its ActorsFalse
2007/2008150521Kvalitet af råvarerQuality for Primary ProduceFalse
2007/2008150540FødevaresikkerhedFood SafetyFalse
2007/2008150550Analyse af kvalitetQuality AnalysisFalse
2007/2008150570FødevarebioteknologiFood BiotechnologyFalse
2007/2008210001Applied StatisticsApplied StatisticsFalse
2007/2008210002Matematik og databehandlingMathematics and Data ProcessingFalse
2007/2008210004Matematik og planlægningMathematics and PlanningFalse
2007/2008210005Statistisk dataanalyse 1Statistical Data Analysis 1False
2007/2008210006Statistisk dataanalyse 2Statistical Data Analysis 2False
2007/2008210007BioLinux: Bioinformatics and Linux CourseBioLinux: Bioinformatics and Linux CourseFalse
2007/2008210012Matematik og modellerMathematics and ModelsFalse
2007/2008220001Physical Methods in BiologyPhysical Methods in BiologyFalse
2007/2008220002BiofysikBiophysicsFalse
2007/2008220003Climate, Weather and PlantsClimate, Weather and PlantsFalse
2007/2008220004Molekylær biofysikMolecular BiophysicsFalse
2007/2008220006FødevarefysikFood PhysicsFalse
2007/2008230001Analytical ChemistryAnalytical ChemistryFalse
2007/2008230002Biokemi 1Biochemistry 1False
2007/2008230003Biokemi 2Biochemistry 2False
2007/2008230004Biological ChemistryBiological ChemistryFalse
2007/2008230006Enzymology and Experimental BiochemistryEnzymology and Experimental BiochemistryFalse
2007/2008230007KemiChemistryFalse
2007/2008230008Makromolekyler, cofaktorer og metalioner og deres kemi i biologiske systemerChemistry of Macromolecules, Cofactors and Metal Ions in Biological SystemsFalse
2007/2008230009Miljøkemi i biologiske systemerEnvironmental Chemistry of Biological SystemsFalse
2007/2008230010Organisk kemi og spektroskopiOrganic Chemistry and SpectroscopyFalse
2007/2008230020PedologyPedologyFalse
2007/2008230022Environmental Soil Chemistry and BiotechnologyEnvironmental Soil Chemistry and BiotechnologyFalse
2007/2008230023Bioorganisk kemi og lægemiddelkemiBioorganic Chemistry and Medicinal ChemistryFalse
2007/2008240002Animal BiotechnologyAnimal BiotechnologyFalse
2007/2008240003Applied EcologyApplied EcologyFalse
2007/2008240006Bioinformatics 2Bioinformatics 2False
2007/2008240007Bioinformatik 1Bioinformatics 1False
2007/2008240009CellebiologiCell BiologyFalse
2007/2008240011Dyrs og planters diversitetDiversity of Animals and PlantsFalse
2007/2008240014Faunaen i bylandskabetUrban FaunaFalse
2007/2008240015Faunaens vilkår i kulturlandskabetFauna in Managed LandscapesFalse
2007/2008240019Genome and Cell BiologyGenome and Cell BiologyFalse
2007/2008240020Heterologous ExpressionHeterologous ExpressionFalse
2007/2008240023Microbial BiotechnologyMicrobial BiotechnologyFalse
2007/2008240024Mikrobielle interaktionerMicrobial InteractionsFalse
2007/2008240025MikrobiologiMicrobiologyFalse
2007/2008240026Landscape EcologyLandscape EcologyFalse
2007/2008240028Molecular Plant Biochemistry and PhysiologyMolecular Plant Biochemistry and PhysiologyFalse
2007/2008240029Molecular Plant BreedingMolecular Plant BreedingFalse
2007/2008240030NanobiotechnologyNanobiotechnologyFalse
2007/2008240032OrganismebiologiOrganism BiologyFalse
2007/2008240033Parasite SystematicsParasite SystematicsFalse
2007/2008240034Parasitic ZoonosesParasitic ZoonosesFalse
2007/2008240035Parasitological MethodsParasitological MethodsFalse
2007/2008240036Pathogen and Pest Interactions with Plants: The Molecular BiologyPathogen and Pest Interactions with Plants: The Molecular BiologyFalse
2007/2008240037Basic Pharmacology and ToxicologyBasic Pharmacology and ToxicologyFalse
2007/2008240038Plant BiotechnologyPlant BiotechnologyFalse
2007/2008240039Plant GenomicsPlant GenomicsFalse
2007/2008240040Quantitative and Population GeneticsQuantitative and Population GeneticsFalse
2007/2008240042Tema: Eksperimentel molekylærbiologiThematic Course: Experimental Molecular BiologyFalse
2007/2008240043Thematic Course: Parasite EcologyThematic Course: Parasite EcologyFalse
2007/2008240044MiljømikrobiologiEnvironmental MicrobiologyFalse
2007/2008240045Heterologous Expression, TheoreticalHeterologous Expression, TheoreticalFalse
2007/2008240046Skadevoldere på træer i skov og byPests and Diseases of Trees in Forests and Urban AreasFalse
2007/2008240050Immunology - TheoreticalImmunology - TheoreticalFalse
2007/2008240051ImmunologyImmunologyFalse
2007/2008240052AquacultureAquacultureFalse
2007/2008240053Mammalian GenomicsMammalian GenomicsFalse
2007/2008240054Naturressourcer og økologiThe Ecology of Natural ResourcesFalse
2007/2008240055Introduktion til bioteknologiIntroduction to BiotechnologyFalse
2007/2008240057Adaptive Physiology and Tree ManagementAdaptive Physiology and Tree ManagementFalse
2007/2008240058Functional Genomics of Filamentous FungiFunctional Genomics of Filamentous FungiFalse
2007/2008240059Conservation and Management of Genetic ResourcesConservation and Management of Genetic ResourcesFalse
2007/2008240060Fungi: Friends and foesFungi: Friends and foesFalse
2007/2008240061Fish Diseases - Theory and PracticeFish Diseases - Theory and PracticeFalse
2007/2008240063Applied MicrobiologyApplied MicrobiologyFalse
2007/2008240064Fysisk kemi i biologiske systemerPhysical Chemistry for the Life SciencesFalse
2007/2008240065From Gene to Function in Pathogenic BacteriaFrom Gene to Function in Pathogenic BacteriaFalse
2007/2008240066GenetikGeneticsFalse
2007/2008240067Molekylær genetikmolecular geneticsFalse
2007/2008240068Plant Genetics and BiotechnologyPlant Genetics and BiotechnologyFalse
2007/2008240070Plant Pathology in a Changing WorldPlant Pathology in a Changing WorldFalse
2007/2008250001AfgrødelæreCrop ScienceFalse
2007/2008250002AgroforestryAgroforestryFalse
2007/2008250004Applied Plant NutritionApplied Plant NutritionFalse
2007/2008250005Biological Control of Pests and Diseases: Experimental CourseBiological Control of Pests and Diseases: Experimental CourseFalse
2007/2008250006Biological Control of Pests and Diseases: Theory, Application and PerspectivesBiological Control of Pests and Diseases: Theory, Application and PerspectivesFalse
2007/2008250007Botanisk projekt og herbariumBotanical Project and HerbariumFalse
2007/2008250009Cool Climate Viticulture and EnologyCool Climate Viticulture and EnologyFalse
2007/2008250010Crop Production in the Tropical EnvironmentCrop Production in the Tropical EnvironmentFalse
2007/2008250012Dansk flora og vegetationDanish Flora and VegetationFalse
2007/2008250013Diagnosis of Diseases and Pests of Agricultural and Horticultural PlantsDiagnosis of Diseases and Pests of Agricultural and Horticultural PlantsFalse
2007/2008250014Dyrkede planter: Variation og fylogeniCultivated plants: Variation and phylogenyFalse
2007/2008250019International HorticultureInternational HorticultureFalse
2007/2008250021Jord, vand og planterSoil, Water, and PlantsFalse
2007/2008250024Land Resources and Crop Production in the TropicsLand Resources and Crop Production in the TropicsFalse
2007/2008250026Pesticide Use, Mode of Action and EcotoxicologyPesticide Use, Mode of Action and EcotoxicologyFalse
2007/2008250028Plant BreedingPlant BreedingFalse
2007/2008250030Plant EcophysiologyPlant EcophysiologyFalse
2007/2008250031Plant Infection and Disease ManagementPlant Infection and Disease ManagementFalse
2007/2008250033Thematic Course: Plant Production and ProtectionThematic Course: Plant Production and ProtectionFalse
2007/2008250035PlanteproduktionCrop ProductionFalse
2007/2008250036Planters fysiologi og anatomiPlant Physiology and AnatomyFalse
2007/2008250037Plants in Populations, Communities and EcosystemsPlants in Populations, Communities and EcosystemsFalse
2007/2008250040PyntegrøntdyrkningProduction of Christmas Trees and GreeneryFalse
2007/2008250041Seed Science and TechnologySeed Science and TechnologyFalse
2007/2008250042Tema: PlantevidenskabThematic Course: Plant ScienceFalse
2007/2008250043Tropical Botany ATropical Botany AFalse
2007/2008250044Tropical Botany BTropical Botany BFalse
2007/2008250045Vand og jord i planteproduktionenWater and Soil in Plant ProductionFalse
2007/2008250046Vedanatomi, dendroøkologi og træets egenskaberWood Anatomy, Dendroecology and Wood PropertiesFalse
2007/2008250047Videregående plantebiologiAdvanced Plant BiologyFalse
2007/2008250048Weed ScienceWeed ScienceFalse
2007/2008250052Experimental Climate Management in Horticultural ProductionExperimental Climate Management in Horticultural ProductionFalse
2007/2008250054Thematic Course: Climate Management in Horticultural ProductionThematic Course: Climate Management in Horticultural ProductionFalse
2007/2008250056Insects in Agricultural and Horticultural CropsInsects in Agricultural and Horticultural CropsFalse
2007/2008250058Applied Horticultural Crop PhysiologyApplied Horticultural Crop PhysiologyFalse
2007/2008250059Climate Management in Horticultural ProductionClimate Management in Horticultural ProductionFalse
2007/2008250060Anvendelse af prydplanter i landskabsarkitekturKnowledge and Use of Ornamental Plants in Landscape ArchitectureFalse
2007/2008250061Organic AgricultureOrganic AgricultureFalse
2007/2008250062Quality and Postharvest Biology of Plant ProductsQuality and Postharvest Biology of Plant ProductsFalse
2007/2008250063Horticultural Crop Management and QualityHorticultural Crop Management and QualityFalse
2007/2008250064Plant DiseasesPlant DiseasesFalse
2007/2008250065Botany of Horticultural PlantsBotany of Horticultural PlantsFalse
2007/2008250066Havebrugsbotanik 1Horticultural Botany 1False
2007/2008250067Havebrugsbotanik 2Horticultural Botany 2False
2007/2008250068Plantekundskab for landskabsarkitekterPlant Knowledge for landscape-architechtsFalse
2007/2008250069Organic Food SystemsOrganic Food SystemsFalse
2007/2008250070Havebrug, økologi og kvalitetHorticulture, Ecology and QualityFalse
2007/2008250071Kulturplanters botanikBotany of Cultivated PlantsFalse
2007/2008250072Quality in International Horticultural Production ChainsQuality in International Horticultural Production ChainsFalse
2007/2008250073Herbicide use, selectivity and ecotoxicologyHerbicide use, selectivity and ecotoxicologyFalse
2007/2008260001Advanced Herd ManagementAdvanced Herd ManagementFalse
2007/2008260002Almen husdyravlBasic Course in Animal BreedingFalse
2007/2008260003Advanced Animal BreedingAdvanced Animal BreedingFalse
2007/2008260005Basal husdyrernæring og fysiologiBasic Animal Nutrition and PhysiologyFalse
2007/2008260006Ernæring og fodring af carnivore produktions- og familiedyr. Produktion af mink og ræv eller diætik af hund og katNutrition and Feeding of Carnivorous Production and Family Animal SpeciesFalse
2007/2008260007EtologiEthologyFalse
2007/2008260011HusdyrproduktionAnimal ProductionFalse
2007/2008260012Tema: Husdyrvidenskab 2AThematic Course: Advanced Livestock Production Science AFalse
2007/2008260013Produktionsdyranatomi og -fysiologiThe Anatomy and Physiology of Agricultural Production AnimalsFalse
2007/2008260015Tema: Husdyrvidenskab 1Thematic Course: Animal ScienceFalse
2007/2008260016Experimental Animal Nutrition and Physiology - TheoreticalExperimental Animal Nutrition and Physiology - TheoreticalFalse
2007/2008260017Experimental Animal Nutrition and Physiology - PracticalExperimental Animal Nutrition and Physiology - PracticalFalse
2007/2008260018Applied EpidemiologyApplied EpidemiologyFalse
2007/2008260021Dataregistrering og operationelle rutiner i husdyrbrugetData collection and operational tasks in livestock productionFalse
2007/2008260022Tema: Husdyrvidenskab 2BThematic Course: Advanced Livestock Production Science BFalse
2007/2008260023HesteholdHorse HusbandryFalse
2007/2008260024HusdyrproduktionAnimal ProductionFalse
2007/2008260025Feed Evaluation and Feeding of Live StockFeeds and Feed EvaluationFalse
2007/2008270001Advanced Chemical Food SafetyAdvanced Chemical Food SafetyFalse
2007/2008270002Advanced Chemometrics with MATLABAdvanced Chemometrics with MATLABFalse
2007/2008270003Cheese TechnologyCheese TechnologyFalse
2007/2008270004Chemical Food SafetyChemical Food SafetyFalse
2007/2008270006Exploratory Data Analysis / ChemometricsExploratory Data Analysis / ChemometricsFalse
2007/2008270007FødevarekemiFood ChemistryFalse
2007/2008270009FødevaremikrobiologiFood MicrobiologyFalse
2007/2008270010Folkesundhed og ErnæringPublic Health and NutritionFalse
2007/2008270011Food and Nutrition Security in Developing CountriesFood and Nutrition Security in Developing CountriesFalse
2007/2008270012Food Enzymes and ApplicationsFood Enzymes and ApplicationsFalse
2007/2008270013Food Texture and FunctionalityFood Texture and FunctionalityFalse
2007/2008270017Lactic Acid Bacteria MicrobiologyLactic Acid Bacteria MicrobiologyFalse
2007/2008270019Mad og samfundFood in Relation to SocietyFalse
2007/2008270020Madens sociologiThe Sociology of FoodFalse
2007/2008270021Meat ProductionMeat ProductionFalse
2007/2008270022Milk ProcessingMilk ProcessingFalse
2007/2008270023Packaging of FoodsPackaging of FoodsFalse
2007/2008270025Physical and Chemical Changes of Food QualityPhysical and Chemical Changes of Food QualityFalse
2007/2008270027Praktik inkl. kommunikationPractice incl. CommunicationFalse
2007/2008270028Quantitative Food SpectroscopyQuantitative Food SpectroscopyFalse
2007/2008270030Sensory and Consumer ScienceSensory and Consumer ScienceFalse
2007/2008270031Starter and Non-Starter Cultures for Dairy ProductsStarter and Non-Starter Cultures for Dairy ProductsFalse
2007/2008270032Sygdomslære, ernæringsfysiologi ved sygdom og ernæringsterapiPato- and Nutritional Physiology, Diet TherapyFalse
2007/2008270034Tema: Evidensvurdering, kvalitetssikring og ledelseAssessment of Evidence of Nutritional Therapy, Quality-Assurance and ManagementFalse
2007/2008270036Thematic Course: Human NutritionThematic Course: Human NutritionFalse
2007/2008270037Thematic Course: Beer ProductionThematic Course: Beer ProductionFalse
2007/2008270039Thematic Course: Meat as a Raw MaterialThematic Course: Meat as a Raw MaterialFalse
2007/2008270042Food Quality and Processing TechnologiesFood Quality and Processing TechnologiesFalse
2007/2008270043Introduction to Dairy TechnologyIntroduction to Dairy TechnologyFalse
2007/2008270044FødevaregrundkursusBasic Course in Food ScienceFalse
2007/2008270046Tema: Sundhed og LivskvalitetThematic Course: Health and Quaity of LifeFalse
2007/2008270047Sygdomslære og farmakologiPathology and PharmacologyFalse
2007/2008270049Thematic Course: Microbiological and Chemical Food SafetyThematic Course: Microbiological and Chemical Food SafetyFalse
2007/2008270050Consumer Economics and PolicyConsumer Economics and PolicyFalse
2007/2008270051Control of Foodborne MicroorganismsControl of Foodborne MicroorganismsFalse
2007/2008270053Gastronomisk fødevaredesign og forbrugerpræferencerGastronomic Food Design and Consumer PreferencesFalse
2007/2008270054Hygiene and SanitationHygiene and SanitationFalse
2007/2008270055Meat Processing and PackagingMeat Processing and PackagingFalse
2007/2008270058Thematic Course: Process Analytical TechnologyThematic Course: Process Analytical TechnologyFalse
2007/2008270059Process Design of Experiments and OptimizationProcess Design of Experiments and OptimizationFalse
2007/2008270060Thematic Course: Dairy Processes and EquipmentThematic Course: Dairy Processes and EquipmentFalse
2007/2008270061Life Cycle NutritionLife Cycle NutritionFalse
2007/2008270062Kvalitetssikring, administration og ledelse.Quality Assurance and Management.False
2007/2008270063Evidensvurdering af litteratur om klinisk ernæringAssessment of Evidence in Science on Clinical Nutrition.False
2007/2008270064International Food Legislation and Quality ManagementInternational Food Legislation and Quality ManagementFalse
2007/2008270065The Food Industry: Structure and EconomicsThe Food Industry: Structure and EconomicsFalse
2007/2008270066Kost og sygdomsforebyggelse for KEDiet and HealthFalse
2007/2008270067Kost og sygdomsforebyggelse for HEDiet and HealthFalse
2007/2008270068Thematic Course: Aroma and Instrumental Quality Analysis of Processed Plant FoodsThematic Course: Aroma and Instrumental Quality Analysis of Processed Plant FoodsFalse
2007/2008270069FødevarevidenskabsteoriPhilosophy of Food ScienceFalse
2007/2008270070Kostindtag og ernæringsfysiologiDietary Intake and Nutrition PhysiologyFalse
2007/2008270071Eksperimentel ernæringsfysiologiExperimental Nutrition PhysiologyFalse
2007/2008270072RåvarekvalitetQuality of Raw Food MaterialsFalse
2007/2008270073Bioaktive komponenter, sansning og appetitBioactive compounds, perception and satietyFalse
2007/2008270074Gastronomi i praksisGastronomy in practiceFalse
2007/2008270075Dairy Product TechnologyDairy Product TechnologyFalse
2007/2008280001Computer Visualization and PresentationComputer Visualization and PresentationFalse
2007/2008280002Environmental and EcotechnologyEnvironmental and EcotechnologyFalse
2007/2008280003Geographical Information Systems (GIS)Geographical Information Systems (GIS)False
2007/2008280004Image AnalysisImage AnalysisFalse
2007/2008280005Introduction to Biosystems EngineeringIntroduction to Biosystems EngineeringFalse
2007/2008280006Klima i og omkring staldeClimate in and around Animal HousesFalse
2007/2008280007Bioprocessing TechnologiesBioprocessing TechnologiesFalse
2007/2008280008Natural Resource Sampling and ModellingNatural Resource Sampling and ModellingFalse
2007/2008280011Precision Technology in Food ProductionPrecision Technology in Food ProductionFalse
2007/2008280012Environmental Technology for Treatment and Management of Bio-wasteEnvironmental Technology for Treatment and Management of Bio-wasteFalse
2007/2008290001Advanced Development EconomicsAdvanced Development EconomicsFalse
2007/2008290002Agricultural Economics and PolicyAgricultural Economics and PolicyFalse
2007/2008290003Applied Forest and Natural Resource EconomicsApplied Forest and Natural Resource EconomicsFalse
2007/2008290004Applied Socio-economics in Tropical ForestryApplied Socio-economics in Tropical ForestryFalse
2007/2008290006Development EconomicsDevelopment EconomicsFalse
2007/2008290007DriftsøkonomiIntroduction to Managerial EconomicsFalse
2007/2008290009Economic Theory of Environmental PolicyEconomic Theory of Environmental PolicyFalse
2007/2008290011Economics of the Food IndustryEconomics of the Food IndustryFalse
2007/2008290013Environmental and Natural Resource EconomicsEnvironmental and Natural Resource EconomicsFalse
2007/2008290015EU-ret - miljø, fødevarer og jordbrugEU Law - Environment, Food and AgricultureFalse
2007/2008290016Fødevaresektorens økonomi og politikThe Economics and Policy of the Food SectorFalse
2007/2008290017Fødevaresektorens produktionsøkonomiThe Economics of Food ProductionFalse
2007/2008290019ForvaltningsretAdministrative LawFalse
2007/2008290020Indledende økonomiIntroductory EconomicsFalse
2007/2008290021International EconomicsInternational EconomicsFalse
2007/2008290023Miljøøkonomi for ikke-økonomerEnvironmental Economics for Non-EconomistsFalse
2007/2008290024Natural Resource EconomicsNatural Resource EconomicsFalse
2007/2008290025Micro EconomicsMicro EconomicsFalse
2007/2008290028Operationsanalyse og beslutningsteoriOperations Research and Decision TheoryFalse
2007/2008290030SamfundsøkonomiEconomicsFalse
2007/2008290031SkatteretTax LawFalse
2007/2008290032Strategi og ledelse i jordbrugetStrategy and Management in AgricultureFalse
2007/2008290033Tema: Produktionsøkonomisk modellering og analyseThematic course: Production economics: Modelling and analysisFalse
2007/2008290034Thematic Course: Applied Environmental and Natural Resource EconomicsThematic Course: Applied Environmental and Natural Resource EconomicsFalse
2007/2008290035Thematic Course: Trade and International CooperationThematic Course: Trade and International CooperationFalse
2007/2008290036Trade and International CooperationTrade and International CooperationFalse
2007/2008290037Welfare Economics and Policy AnalysisWelfare Economics and Policy AnalysisFalse
2007/2008290038Tema: Anvendt økonomisk analyseThematic Course: Applied Economic AnalysisFalse
2007/2008290040Økonomisk politikEconomic PolicyFalse
2007/2008290041Økonomistyring i praksisEconomic Management and Decision ToolsFalse
2007/2008290042Applied Econometrics for Environmental, Agricultural and Food EconomistsApplied Econometrics for Environmental, Agricultural and Food EconomistsFalse
2007/2008290043Food Policy for Developing CountriesFood Policy for Developing CountriesFalse
2007/2008290044Economic Valuation Methods and Cost-Benefit AnalysisEconomic Valuation Methods and Cost-Benefit AnalysisFalse
2007/2008290045Investering og finansieringInvestment and FinanceFalse
2007/2008290046Skov- og naturforvaltningsøkonomiEconomics of Forest and Nature ManagementFalse
2007/2008290047Produktionsøkonomisk modellering og analyseProduction Economics: Modelling and AnalysisFalse
2007/2008300001Anvendte veterinærfag - Basal epidemiologiBasic EpidemiologyFalse
2007/2008300002Anvendte veterinærfag - Basal ernæringBasic NutritionFalse
2007/2008300003Anvendte veterinærfag - Basal etologiBasic EthologyFalse
2007/2008300004Anvendte veterinærfag - Farmakologi og farmaciPharmacology and PharmacyFalse
2007/2008300005Klinik og patologi - Hygiejne seminarSeminar in hygieneFalse
2007/2008300006Anvendte veterinærfag - Klinisk basiskursusBasic Clinical CourseFalse
2007/2008300007Anvendte veterinærfag - Mikrobiel fødevaresikkerhedMicrobial Food SafetyFalse
2007/2008300008Anvendte veterinærfag - MiljøhygiejneEnvironmental HygieneFalse
2007/2008300009Anvendte veterinærfag - ToksikologiToxicologyFalse
2007/2008300010Biologisk basiskursus - Veterinær biofysikVeterinary BiophysicsFalse
2007/2008300011Biologisk basiskursus - Veterinær cellebiologiVeterinary Cell BiologyFalse
2007/2008300012Biologisk basiskursus - Veterinær kemiChemistry for Veterinary StudentsFalse
2007/2008300013Biologisk basiskursus - Veterinær zoologiVeterinary ZoologyFalse
2007/2008300014Biologisk basiskursus - Veterinærmedicinsk videnskabsteoriVeterinary Ethics and Philosophy of ScienceFalse
2007/2008300015Dif. Biomedicin, modul 1Dif. Biomedicine, module 1False
2007/2008300016Dif. Biomedicin, modul 2a:Dif. Biomedicine, module 2a:False
2007/2008300017Dif. Biomedicin, modul 2bDif. Biomedicine, Module 2bFalse
2007/2008300018Dif. Fødevaresikkerhed, modul 1Dif. Food safety, module 1False
2007/2008300019Dif. Fødevaresikkerhed, modul 2Dif. Food Safety, module 2False
2007/2008300020Dif. Hestesygdomme, modul 1Dif. Equine clinics, module 1False
2007/2008300021Dif. Hestesygdomme, modul 2Dif. Equine clinics, module 2False
2007/2008300022Dif. Mindre husdyr, modul 1Dif. Advanced Small Animal Clinics, module 1False
2007/2008300023Dif. Mindre Husdyr, modul 2Dif. Advanced Small Animal Clinics, module 2False
2007/2008300024Dif. Sundhed og produktion hos produktionsdyr, modul 1Dif. Farm Animal Health and Production, module 1False
2007/2008300025Dif. Sundhed og produktion hos produktionsdyr, modul 2Dif. Farm Animal Health and Production, module 2False
2007/2008300026Klinik og patologi - FjerkræsygdommePoultry DiseasesFalse
2007/2008300027Klinik og patologi - ReproduktionVeterinary ReproductionFalse
2007/2008300028Klinik og patologi - Almen klinisk praksis mindre husdyrGeneral Small Animal Clinical PracticeFalse
2007/2008300029Klinik og patologi - Almen klinisk praksis store husdyrLarge Animal Clinical PracticeFalse
2007/2008300030Klinik og patologi - FiskesygdommeFish DiseasesFalse
2007/2008300031Klinik og Patologi - Klinik mindre husdyrClinics - Small AnimalFalse
2007/2008300032Klinik og patologi - Klinik store husdyrClinics Large AnimalsFalse
2007/2008300033Klinik og patologi - ObstetrikVeterinary ObstetricsFalse
2007/2008300034Klinik og patologi - Speciel patologiSpecial pathologyFalse
2007/2008300036Patobiologisk basiskursus - Almen patologiGeneral PathologyFalse
2007/2008300037Patobiologisk basiskursus - Bakteriologi og mykologiBacteriology and MycologyFalse
2007/2008300038Patobiologisk basiskursus - ImmunologiImmunologyFalse
2007/2008300039Patobiologisk basiskursus - Invertebratzoologi og parasitologiVeterinary Parasitology and Invertebrate ZoologyFalse
2007/2008300040Patobiologisk basiskursus - VirologiVirologyFalse
2007/2008300041Retsmedicin og kødkontrol - Praktisk kødkontrolMeat Inspection and Hygienic ControlFalse
2007/2008300042Retsmedicin og kødkontrol - RetsmedicinVeterinary JurisprudenceFalse
2007/2008300043Veterinært basiskursus - BiostatistikBiostatistics for Veterinary StudentsFalse
2007/2008300044Veterinært basiskursus - AnatomiVeterinary AnatomyFalse
2007/2008300045Veterinært basiskursus - Anvendt genetikApplied GeneticsFalse
2007/2008300046Veterinært basiskursus - Basal genetikBasic GeneticsFalse
2007/2008300047Veterinært basiskursus - FysiologiPhysiologyFalse
2007/2008300048Veterinært basiskursus - Speciel histologi og embryologiSpecial Histology and EmbryologyFalse
2007/2008300050Laboratory Animal ScienceLaboratory Animal ScienceFalse
2007/2008310001Contemporary Danish Landscape ArchitectureContemporary Danish Landscape ArchitectureFalse
2007/2008310002Håndværk & æstetik i landskabsarkitekturDrafting & Design in Landscape ArchitectureFalse
2007/2008310004LandskabsanalyseLandscape AnalysisFalse
2007/2008310005Landskabsarkitektur i kommunal planlægningLandscape Architecture in Overall PlanningFalse
2007/2008310007Arealanvendelse, stofbalancer og miljøpåvirkningLand Use, Element Balances and Environmental ImpactFalse
2007/2008310010Environmental Impact AssessmentEnvironmental Impact AssessmentFalse
2007/2008310012Landskabsforvaltning - politik, teori og metodeCountryside Management - Policy, Theory and MethodFalse
2007/2008310013Miljø- og planlovgivningEnvironmental and Planning LawFalse
2007/2008310014Mind and Nature - Landscape ValuesMind and Nature - Landscape ValuesFalse
2007/2008310015Natur- og landskabspolitikNature- and Landscape PolicyFalse
2007/2008310016NaturforvaltningNature ManagementFalse
2007/2008310017Participatory Forest ManagementParticipatory Forest ManagementFalse
2007/2008310018Tema: Planter og teknologi i landskabsarkitekturThematic Course: Plants and Technology in Landscape ArchitectureFalse
2007/2008310020Tema: Natur, miljø og samfundThematic Course: Nature and EnvironmentFalse
2007/2008310022Tema: LandskabsforvaltningThematic Course: Countryside ManagementFalse
2007/2008310023Tema: Miljø og jordbrugThematic Course: Environment and AgricultureFalse
2007/2008310024Tema: LandskabsplanlægningTheme Course: Landscape PlanningFalse
2007/2008310025Teori og metode i landskabsarkitekturTheory and Method in Landscape ArchitectureFalse
2007/2008310026Thematic Course: Sustainable Forest and Natural Resource ManagementThematic Course: Sustainable Forest and Natural Resource ManagementFalse
2007/2008310027Thematic Course: Urban Forestry & Urban GreeningThematic Course: Urban Forestry & Urban GreeningFalse
2007/2008310028Urban Ecosystems: Structures, Functions and DesignsUrban Ecosystems: Structures, Functions and DesignsFalse
2007/2008310030Vildtbiologi og -forvaltningWildlife Biology and ManagementFalse
2007/2008310032Terrain and Technology in Landscape ArchitectureTerrain and Technology in Landscape ArchitectureFalse
2007/2008310034Jordbrugsbedriften: Produktion, miljø og naturFarming Systems: Production, Environment and NatureFalse
2007/2008310035Environment and Sustainable Food SystemsEnvironment and Sustainable Food SystemsFalse
2007/2008310036Environmental Case Studies in EuropeEnvironmental Case Studies in EuropeFalse
2007/2008310037Applied EthnobotanyApplied EthnobotanyFalse
2007/2008310038Forest ProductsForest ProductsFalse
2007/2008310039Plan og designPlanning and DesignFalse
2007/2008310040Naturgrundlaget 1 - Den levende jordProcesses in Nature 1 - The living SoilFalse
2007/2008310041Naturgrundlaget 2 - Vegetation og økologiNatural Resources 2 - Vegetation and EcologyFalse
2007/2008310042Urban Woodland Design and ManagementUrban Woodland Design and ManagementFalse
2007/2008310043Environmental Management in EuropeEnvironmental Management in EuropeFalse
2007/2008310044Life Cycle Assessment within Biological Production SystemsLife Cycle Assessment within Biological Production SystemsFalse
2007/2008310045Samtidskunst og byens landskabContemporary art and urban landscapeFalse
2007/2008310046Thematic Course: Ecology and Management of Forests and Nature ResourcesThematic Course: Ecology and Management of Forests and Nature ResourcesFalse
2007/2008310047Kirkegårdsforvaltning - tradition og fornyelse i planlægning og driftManagement of Cemeteries - Renewal of a TraditionFalse
2007/2008310048Naturpleje og PlejeplanlægningManagement of semi-natural areasFalse
2007/2008400003Fagets videnskabsteoriPhilosophy of ScienceFalse
2007/2008400006Thematic Course: Interdisciplinary Land Use and Natural Resource ManagementThematic Course: Interdisciplinary Land Use and Natural Resource ManagementFalse
2007/2008400015Thematic Course: Biotechnology from Idea to ProductThematic Course: Biotechnology from Idea to ProductFalse
2007/2008400017RådgivningConsultingFalse
2007/2008400021Certificerende kurser i bioteknologi: isotopteknik, helsefysik og forsøgsdyrsvidenskabCertifying Courses in Biotech: Isotope Methodology, Radiation Protection, Laboratory Animal ScienceFalse
2007/2008400022Qualitative Methods in Agricultural DevelopmentQualitative Methods in Agricultural DevelopmentFalse
2007/2008400023Conflict ManagementConflict ManagementFalse
2007/2008400025Naturanvendelse i et sociologisk perspektivSociological Perspectives on the Use of Natural ResourcesFalse
2007/2008400026Skov- og landskabshistorieForest and Landscape HistoryFalse
2007/2008400027Research PlanningResearch PlanningFalse
2007/2008400028Project ManagementProject ManagementFalse
2007/2008400029Fagets videnskabsteori - landskabsarkitektur og bydesignPhilosophy of Science - Landscape Architecture and City DesignFalse
2007/2008400030Advanced Natural Resource Conflict ManagementAdvanced Natural Resource Conflict ManagementFalse
2007/2008400033Silviculture of Temperate ForestsSilviculture of Temperate ForestsFalse