CourseCatalogVersionCourse codeTitle DKTitle UKIsPhd
2010/2011130110JuraLawFalse
2010/2011131101Profession og praksisAspects of Forest and Landscape EngineeringFalse
2010/2011131102Skov- og landskabsforståelseForest and Landscape BasicsFalse
2010/2011131103Kort og GISGIS and mapsFalse
2010/2011131104ØkologiEcologyFalse
2010/2011131105Ledelse og organisationHuman Resource ManagementFalse
2010/2011131201DriftsøkonomiBusiness AdministrationFalse
2010/2011131202JuraLawFalse
2010/2011131206Byens grønne områderUrban LandscapeFalse
2010/2011131207SkovdyrkningSilvicultureFalse
2010/2011131208Natur- og landskabsplejeNature and Landscape ManagementFalse
2010/2011131301Virksomhedsprojekt (sling-udd)Engineer Trainee ThesisFalse
2010/2011131302Juletræer og pyntegrøntProduction of Christmas Trees and GreeneryFalse
2010/2011131303Pleje af byens grønne områderUrban Landscape MaintenanceFalse
2010/2011131304FormidlingInterpretation and PromotionFalse
2010/2011131305Pointopgave (sling-udd)Add-on AssignmentFalse
2010/2011131306Virksomhedspraktik (sling-udd.)Engineer InternshipFalse
2010/2011131307Vildtpleje og VildtforvaltningWildlife ManagementFalse
2010/2011131308GISGISFalse
2010/2011131401Skovdrift og samfundForestry and SocietyFalse
2010/2011131402Naturforvaltning og samfundNatural Resource Management and SocietyFalse
2010/2011131404ProjektstyringProject ManagementFalse
2010/2011131405Innovation og Markedsføring (udbydes fra E2011)Innovation and MarketingFalse
2010/2011131406International naturforvaltningInternational Natural Resource ManagementFalse
2010/2011131407Rådgivning og kommunikationAdvisory Service and CommunicationFalse
2010/2011131408Bachelorprojekt (sling-udd.)Bachelor ProjectFalse
2010/2011132111ProfessionsintroduktionIntroduction to urban landscape engineeringFalse
2010/2011132121IT til projektering (CAD)IT for drafting and design (CAD)False
2010/2011132122Design, planter og projekteringDesign and urban planting projectsFalse
2010/2011132131Planter og klima i byenPlants and climate in urban areasFalse
2010/2011132132LandskabsarkitekturLandscape architectureFalse
2010/2011132142Design, terræn og projekteringDesign and urban terrain projectsFalse
2010/2011132211ParkdriftManagement of urban green spacesFalse
2010/2011132221Skov og naturForests and natureFalse
2010/2011132231Regnskab og kalkulationAccounting and price determinationFalse
2010/2011132232Anlægs- og driftsstyringProject management for landscape construction and maintenanceFalse
2010/2011150117Ethics and Legislation in Relation to Laboratory AnimalsEthics and Legislation in Relation to Laboratory AnimalsFalse
2010/2011150118Design and Evaluation of Animal ExperimentsDesign and Evaluation of Animal ExperimentsFalse
2010/2011150125Laboratory Animal Maintenance, Breeding and BiologyLaboratory Animal Maintenance, Breeding and BiologyFalse
2010/2011150134Laboratory Animal Anaesthesia and Experimentel SurgeryLaboratory Animal Anaesthesia and Experimentel SurgeryFalse
2010/2011150136Laboratory Animal Pathology and HealthLaboratory Animal Pathology and HealthFalse
2010/2011150146Animal Models in ResearchAnimal Models in ResearchFalse
2010/2011150211Statistics for VeterinariansStatistics for VeterinariansFalse
2010/2011150212Applied Statistics for Researchers and DevelopersApplied Statistics for Researchers and DevelopersFalse
2010/2011150221Veterinary Epidemiology, part 1Veterinary Epidemiology, part 1False
2010/2011150222Veterinary Epidemiology, part 2Veterinary Epidemiology, part 2False
2010/2011150231Disease Outbreak ManagementDisease Outbreak ManagementFalse
2010/2011150233Quantitative Risk AssessmentQuantitative Risk AssessmentFalse
2010/2011150234Disease Control and DynamicsDisease Control and DynamicsFalse
2010/2011150240Animal Health EconomicsAnimal Health EconomicsFalse
2010/2011150311Modul 1a: Landdistriktspolitik - i teori og praksisModule 1a: Rural Policy - Theory and PracticeFalse
2010/20111503121B Det åbne land i kommuneplanlægningen1B The countryside and municipal planningFalse
2010/2011150322Modul 2b: Det multifunktionelle landskabModule 2b: The Multifunctional LandscapeFalse
2010/2011150323Modul 2a: Nye erhverv i landdistrikterneModule 2a: New Local Economy and Business Development in Rural AreasFalse
2010/2011150324Modul 2b: Det multifunktionelle landskabModule 2b: The Multifunctional LandscapeFalse
2010/2011150325Modul 2c Natur- og vandplanlægning med særligt fokus på handleplanerManagement planning in relation to Natura 2000 and the Waterframework DirectiveFalse
2010/2011150334Modul 3a: Samfundet i landdistrikterneModule 3a: Civic Society in Rural AreasFalse
2010/2011150335Modul 3b: Værdier, natursyn og landskabsanalyseModule 3b: Values, Perceptions and Landscape AnalysisFalse
2010/2011150343Modul 4a: Grænsebrydende lokale udviklingsinitiativer - muligheder og barriererModule 4a: Rural Development Practises and impactsFalse
2010/2011150344Modul 4b: Planlægning og offentlig landskabsforvaltningModule 4b: Planning and Public Landscape ManagementFalse
2010/2011150351Modul 5: Dialog, udvikling og forvaltning i landdistrikterneModule 5: Dialoque, Development and Management in the rural regionsFalse
2010/2011150511Fødevarekompleksets aktørerThe Food System and Its ActorsFalse
2010/2011150521Kvalitet af råvarerQuality for Primary ProduceFalse
2010/2011150541Mikrobiologisk og kemisk fødevaresikkerhedMicrobial and Chemical Food SafetyFalse
2010/2011150542Risikoanalyse af fødevarebårne kontaminanterRisk Analysis in Microbial and Chemical Food SafetyFalse
2010/2011150551Basal ernæring og ernæring på institutionerBasic Nutrition and Institutional NutritionFalse
2010/2011150552Gastronomi, sensorik og appetitGastronomy, Sensory Science and AppettiteFalse
2010/2011150560ForarbejdningsprocesserFood Production ProcessesFalse
2010/2011150570FødevarebioteknologiFood BiotechnologyFalse
2010/2011150610Friluftsliv: natur, samfund og menneskeOutdoor Life: nature, society and peopleFalse
2010/2011150620Friluftsliv: læring, sundhed og velfærdOutdoor Life: learning, health and welfareFalse
2010/2011150630Friluftsliv: politik, planlægning og forvaltningOutdoor Life: policy, planning and managementFalse
2010/2011150710ToxicologyToxicologyFalse
2010/2011150801OpgavedelingOrganizingFalse
2010/2011150810OpgavestyringTask managementFalse
2010/2011150844Drift af veje og grønne områderRoad and Park Maintenance - Upkeep and CareFalse
2010/2011210001Applied StatisticsApplied StatisticsFalse
2010/2011210002Matematik og databehandlingMathematics and Data ProcessingFalse
2010/2011210005Statistisk dataanalyse 1Statistical Data Analysis 1False
2010/2011210006Statistisk dataanalyse 2Statistical Data Analysis 2False
2010/2011210012Matematik og modellerMathematics and ModelsFalse
2010/2011210013Statistics for Life ScienceStatistics for Life ScienceFalse
2010/2011210014Matematik og optimeringMathematics and OptimizationFalse
2010/2011210015Statistiske Modeller i naturvidenskabStatistical Methods in Natural ScienceFalse
2010/2011220002BiofysikBiophysicsFalse
2010/2011220003Climate, Weather and PlantsClimate, Weather and PlantsFalse
2010/2011220007FødevarefysikFood PhysicsFalse
2010/2011230001Analytical ChemistryAnalytical ChemistryFalse
2010/2011230002Biokemi 1Biochemistry 1False
2010/2011230006Enzymology and Experimental BiochemistryEnzymology and Experimental BiochemistryFalse
2010/2011230007KemiChemistryFalse
2010/2011230008Makromolekyler, cofaktorer og metalioner og deres kemi i biologiske systemerChemistry of Macromolecules, Cofactors and Metal Ions in Biological SystemsFalse
2010/2011230009Miljøkemi i biologiske systemerEnvironmental Chemistry of Biological SystemsFalse
2010/2011230010Organisk kemi og spektroskopiOrganic Chemistry and SpectroscopyFalse
2010/2011230020PedologyPedologyFalse
2010/2011230023Bioorganisk kemi og lægemiddelkemiBioorganic Chemistry and Medicinal ChemistryFalse
2010/2011230027Biokemi 2Biochemistry 2False
2010/2011230028Biofysisk kemi 2 - moderne eksperimentelle metoder i biologiBiophysical Chemistry 2, Modern Experimental MethodsFalse
2010/2011230029The Chemistry of Metal Ions in Biological SystemsThe Chemistry of Metal Ions in Biological SystemsFalse
2010/2011230030Terrestrial Environmental ChemistryTerrestrial Environmental ChemistryFalse
2010/2011230031Biofysisk kemi 1Biophysical chemistry 1False
2010/2011230033Remediation of Contaminated SoilsRemediation of Contaminated SoilsFalse
2010/2011230034Kemi MN (Kemi for Miljøøkonomer og Naturforvaltere)Chemistry for Environmental Economists and Nature ManagersFalse
2010/2011240007Bioinformatik 1Bioinformatics 1False
2010/2011240009CellebiologiCell BiologyFalse
2010/2011240011Dyrs og planters diversitetDiversity of Animals and PlantsFalse
2010/2011240014Faunaen i bylandskabetUrban FaunaFalse
2010/2011240015Faunaens vilkår i kulturlandskabetFauna in Managed LandscapesFalse
2010/2011240019Genome and Cell BiologyGenome and Cell BiologyFalse
2010/2011240020Heterologous ExpressionHeterologous ExpressionFalse
2010/2011240024Mikrobielle interaktionerMicrobial InteractionsFalse
2010/2011240025MikrobiologiMicrobiologyFalse
2010/2011240026Landscape EcologyLandscape EcologyFalse
2010/2011240028Molecular Plant Biochemistry and PhysiologyMolecular Plant Biochemistry and PhysiologyFalse
2010/2011240029Molecular Plant BreedingMolecular Plant BreedingFalse
2010/2011240034Parasitic ZoonosesParasitic ZoonosesFalse
2010/2011240037Basic Pharmacology and ToxicologyBasic Pharmacology and ToxicologyFalse
2010/2011240039Plant GenomicsPlant GenomicsFalse
2010/2011240042Tema: Eksperimentel molekylærbiologiThematic Course: Experimental Molecular BiologyFalse
2010/2011240044MiljømikrobiologiEnvironmental MicrobiologyFalse
2010/2011240050Immunology - TheoreticalImmunology - TheoreticalFalse
2010/2011240051ImmunologyImmunologyFalse
2010/2011240052AquacultureAquacultureFalse
2010/2011240053Mammalian GenomicsMammalian GenomicsFalse
2010/2011240054Naturressourcer og økologiThe Ecology of Natural ResourcesFalse
2010/2011240055Introduktion til bioteknologiIntroduction to BiotechnologyFalse
2010/2011240059Conservation and Management of Genetic ResourcesConservation and Management of Genetic ResourcesFalse
2010/2011240061Fish Diseases - Theory and PracticeFish Diseases - Theory and PracticeFalse
2010/2011240063Applied MicrobiologyApplied MicrobiologyFalse
2010/2011240065From Gene to Function in Pathogenic BacteriaFrom Gene to Function in Pathogenic BacteriaFalse
2010/2011240066GenetikGeneticsFalse
2010/2011240067Molekylær genetikMolecular GeneticsFalse
2010/2011240068Plant Genetics and BiotechnologyPlant Genetics and BiotechnologyFalse
2010/2011240070Plant Pathology in a Changing WorldPlant Pathology in a Changing WorldFalse
2010/2011240071Grundlæggende plantebiologiBasic Plant BiologyFalse
2010/2011240077Advanced Biotechnology and Intellectual Property RightsAdvanced Biotechnology and Intellectual Property RightsFalse
2010/2011240078Aquaculture and Fish DiseasesAquaculture and Fish DiseasesFalse
2010/2011240079Skadedyr og sygdomme på skov- og bytræerPests and Diseases of Trees in Forests and Urban AreasFalse
2010/2011240080Molekylærbiologiske metoderMethods in Molecular BiologyFalse
2010/2011240081Animal ParasitologyAnimal ParasitologyFalse
2010/2011240082Basic ParasitologyBasic ParasitologyFalse
2010/2011240083Human ParasitologyHuman ParasitologyFalse
2010/2011240084Plant Polysaccharides: Biology, Structure and ApplicationsPlant Polysaccharides: Biology, Structure and ApplicationsFalse
2010/2011240085Molecular Plant-Microbe InteractionsMolecular Plant-Microbe InteractionsFalse
2010/2011240087Applied Tree Biology and ArboricultureApplied Tree Biology and ArboricultureFalse
2010/2011250001AfgrødelæreCrop ScienceFalse
2010/2011250002AgroforestryAgroforestryFalse
2010/2011250004Applied Plant NutritionApplied Plant NutritionFalse
2010/2011250007Botanisk projekt og herbariumBotanical Project and HerbariumFalse
2010/2011250009Cool Climate Viticulture and EnologyCool Climate Viticulture and EnologyFalse
2010/2011250012Dansk flora og vegetationDanish Flora and VegetationFalse
2010/2011250013Diagnosis of Diseases and Pests of Agricultural and Horticultural PlantsDiagnosis of Diseases and Pests of Agricultural and Horticultural PlantsFalse
2010/2011250021Jord, vand og planterSoil, Water and PlantsFalse
2010/2011250026Pesticide Use, Mode of Action and EcotoxicologyPesticide Use, Mode of Action and EcotoxicologyFalse
2010/2011250028Plant BreedingPlant BreedingFalse
2010/2011250030Plant EcophysiologyPlant EcophysiologyFalse
2010/2011250031Plant Infection and Disease ManagementPlant Infection and Disease ManagementFalse
2010/2011250037Plants in Populations, Communities and EcosystemsPlants in Populations, Communities and EcosystemsFalse
2010/2011250041Seed Science and TechnologySeed Science and TechnologyFalse
2010/2011250042Tema: PlantevidenskabThematic Course: Plant ScienceFalse
2010/2011250043Tropical Botany ATropical Botany AFalse
2010/2011250044Tropical Botany BTropical Botany BFalse
2010/2011250045Vand og jord i planteproduktionenWater and Soil in Plant ProductionFalse
2010/2011250047Videregående plantebiologiAdvanced Plant BiologyFalse
2010/2011250056Insects in Agricultural and Horticultural CropsInsects in Agricultural and Horticultural CropsFalse
2010/2011250059Climate Management in Horticultural ProductionClimate Management in Horticultural ProductionFalse
2010/2011250062Quality and Postharvest Biology of Plant ProductsQuality and Postharvest Biology of Plant ProductsFalse
2010/2011250064Plant DiseasesPlant DiseasesFalse
2010/2011250069Organic Food SystemsOrganic Food SystemsFalse
2010/2011250071Kulturplanters botanikBotany of Cultivated PlantsFalse
2010/2011250074Fruit and Berry Crop Physiology and QualityFruit and Berry Crop Physiology and QualityFalse
2010/2011250075From Plants to BioenergyFrom Plants to BioenergyFalse
2010/2011250077Træer og buskeTrees and shrubsFalse
2010/2011250078Have- og landskabsplanters botanikBotany of Garden and Landscape PlantsFalse
2010/2011250079Biological Control of PestsBiological Control of PestsFalse
2010/2011250080Climate Change - Effects on Food and FeedClimate Change - Effects on Food and FeedFalse
2010/2011250081Horticultural Production Chains in a Changing ClimateHorticultural Production Chains in a Changing ClimateFalse
2010/2011250082Tropical Crop ProductionTropical Crop ProductionFalse
2010/2011250083Organic AgricultureOrganic AgricultureFalse
2010/2011250085Tropical Tree SeedTropical Tree SeedFalse
2010/2011250086Crop Production in a Farming System PerspectiveCrop Production in a Farming System PerspectiveFalse
2010/2011250087Weed Biology and ManagementWeed Biology and ManagementFalse
2010/2011250088Water Resources in EuropeWater Resources in EuropeFalse
2010/2011250089BotanikBotanyFalse
2010/2011260001Advanced Herd ManagementAdvanced Herd ManagementFalse
2010/2011260002Almen husdyravlAnimal BreedingFalse
2010/2011260003Advanced Animal BreedingAdvanced Animal BreedingFalse
2010/2011260005Basal husdyrernæring og fysiologiBasic Animal Nutrition and PhysiologyFalse
2010/2011260007EtologiEthologyFalse
2010/2011260015Tema: Husdyrvidenskab 1Thematic Course: Animal ScienceFalse
2010/2011260016Experimental Animal Nutrition and Physiology - TheoreticalExperimental Animal Nutrition and Physiology - TheoreticalFalse
2010/2011260017Experimental Animal Nutrition and Physiology - PracticalExperimental Animal Nutrition and Physiology - PracticalFalse
2010/2011260024HusdyrproduktionAnimal ProductionFalse
2010/2011260026Husdyranatomi og -fysiologiThe Anatomy and Physiology of Domestic AnimalsFalse
2010/2011260027Basic Animal BiologyBasic Animal BiologyFalse
2010/2011260028Introduktion til familiedyrIntroduction to Companion AnimalsFalse
2010/2011260029Animal Production Science 2AAnimal Production Science 2AFalse
2010/2011260030Animal Production Science 2BAnimal Production Science 2BFalse
2010/2011260032Equine Nutrition and Management of HorsesEquine Nutrition and Management of HorsesFalse
2010/2011260033Nutrition and Management of Companion and Exotic AnimalsNutrition and Management of Companion and Exotic AnimalsFalse
2010/2011260034Fjerkræ- og PelsdyrproduktionPoultry- and FurproductionFalse
2010/2011260035Advanced Mammalian BiologyAdvanced Mammalian BiologyFalse
2010/2011260036Applied EpidemiologyApplied EpidemiologyFalse
2010/2011270003Cheese TechnologyCheese TechnologyFalse
2010/2011270004Chemical Food SafetyChemical Food SafetyFalse
2010/2011270006Exploratory Data Analysis / ChemometricsExploratory Data Analysis / ChemometricsFalse
2010/2011270007FødevarekemiFood ChemistryFalse
2010/2011270009FødevaremikrobiologiFood MicrobiologyFalse
2010/2011270010Folkesundhed og ErnæringPublic Health and NutritionFalse
2010/2011270012Food Enzymes and ApplicationsFood Enzymes and ApplicationsFalse
2010/2011270013Food Texture and FunctionalityFood Texture and FunctionalityFalse
2010/2011270017Lactic Acid Bacteria MicrobiologyLactic Acid Bacteria MicrobiologyFalse
2010/2011270019Mad og samfundFood in Relation to SocietyFalse
2010/2011270021Meat ProductionMeat ProductionFalse
2010/2011270022Milk ProcessingMilk ProcessingFalse
2010/2011270025Physical and Chemical Changes of Food QualityPhysical and Chemical Changes of Food QualityFalse
2010/2011270027Praktik inkl. kommunikationPracticum incl. CommunicationFalse
2010/2011270030Sensory and Consumer ScienceSensory and Consumer ScienceFalse
2010/2011270031Starter and Non-Starter Cultures for Dairy ProductsStarter and Non-Starter Cultures for Dairy ProductsFalse
2010/2011270032Sygdomslære, ernæringsfysiologi ved sygdom og ernæringsterapiPato- and Nutritional Physiology, Diet TherapyFalse
2010/2011270034Tema: Evidensvurdering, kvalitetssikring og ledelseAssessment of Evidence of Nutritional Therapy, Quality-Assurance and ManagementFalse
2010/2011270036Thematic Course: Human NutritionThematic Course: Human NutritionFalse
2010/2011270037Thematic Course: Beer ProductionThematic Course: Beer ProductionFalse
2010/2011270039Thematic Course: Meat as a Raw MaterialThematic Course: Meat as a Raw MaterialFalse
2010/2011270041Yeasts in Fermented FoodsYeasts in Fermented FoodsFalse
2010/2011270042Food Quality and Processing TechnologiesFood Quality and Processing TechnologiesFalse
2010/2011270046Tema: Sundhed og LivskvalitetThematic Course: Health and Quality of LifeFalse
2010/2011270047Sygdomslære og farmakologiPathology and PharmacologyFalse
2010/2011270049Thematic Course: Microbiological and Chemical Food SafetyThematic Course: Microbiological and Chemical Food SafetyFalse
2010/2011270050Consumer Economics and PolicyConsumer Economics and PolicyFalse
2010/2011270051Control of Foodborne MicroorganismsControl of Foodborne MicroorganismsFalse
2010/2011270054Hygiene and SanitationHygiene and SanitationFalse
2010/2011270058Thematic Course: Process Analytical TechnologyThematic Course: Process Analytical TechnologyFalse
2010/2011270059Process Design of Experiments and OptimizationProcess Design of Experiments and OptimizationFalse
2010/2011270060Thematic Course: Dairy Processes and EquipmentThematic Course: Dairy Processes and EquipmentFalse
2010/2011270062Kvalitetssikring, administration og ledelse NEDLAGTQuality Assurance and ManagementFalse
2010/2011270063Evidensvurdering af litteratur om klinisk ernæring NEDLAGTAssessment of Evidence in Science on Clinical Nutrition.False
2010/2011270064International Food Legislation and Quality ManagementInternational Food Legislation and Quality ManagementFalse
2010/2011270072RåvarekvalitetQuality of Raw Food MaterialsFalse
2010/2011270075Dairy Product TechnologyDairy Product TechnologyFalse
2010/2011270076FødevarevidenskabsteoriPhilosophy of Food ScienceFalse
2010/2011270078Advanced ChemometricsAdvanced ChemometricsFalse
2010/2011270079Gastronomisk fødevaredesign og forbrugerpræferencerGastronomic Food Design and Consumer PreferencesFalse
2010/2011270081Evidence, Diet and HealthEvidence, Diet and HealthFalse
2010/2011270083International Nutrition and HealthInternational Nutrition and HealthFalse
2010/2011270084Nutrition, Growth and DevelopmentNutrition, Growth and DevelopmentFalse
2010/2011270085The Food Industry: Structure and EconomicsThe Food Industry: Structure and EconomicsFalse
2010/2011270086Sygdom og kostDisease and DietFalse
2010/2011270088Introduction to Dairy TechnologyIntroduction to Dairy TechnologyFalse
2010/2011270089Food Choice and AcceptanceFood Choice and AcceptanceFalse
2010/2011270090Thematic Course: Integrated Sensory and Instrumental Flavour ResearchThematic Course: Integrated Sensory and Instrumental Flavour ResearchFalse
2010/2011270091Advanced Sensory Methods and SensometricsAdvanced Sensory Methods and SensometricsFalse
2010/2011270092Bioactive Components and HealthBioactive Components and HealthFalse
2010/2011270093Chemical and Microbiological Food Safety - an Advanced on-line CourseChemical and Microbiological Food Safety - an Advanced on-line CourseFalse
2010/2011270094Experimental Nutrition PhysiologyExperimental Nutrition PhysiologyFalse
2010/2011270095Nutrition Related DiseasesNutrition Related DiseasesFalse
2010/2011270096Nutrition PhysiologyNutrition PhysiologyFalse
2010/2011270097Introduktion til menneskets ernæringIntroduction to human nutritionFalse
2010/2011270098Meat ProcessingMeat ProcessingFalse
2010/2011270099Thematic Course: Gastronomy and HealthThematic Course: Gastronomy and HealthFalse
2010/2011270100Molecular Food ScienceMolecular Food ScienceFalse
2010/2011270101The Sociology of FoodThe Sociology of FoodFalse
2010/2011270102FødevaregrundkursusBasic Course in Food ScienceFalse
2010/2011270103Quantitative Bio-spectroscopyQuantitative Bio-spectroscopyFalse
2010/2011270104Thematic Course: Gastronomy and HealthThematic Course: Gastronomy and HealthFalse
2010/2011280003Geographical Information Systems (GIS)Geographical Information Systems (GIS)False
2010/2011280004Image AnalysisImage AnalysisFalse
2010/2011280006Klima i og omkring staldeClimate in and around Animal HousesFalse
2010/2011280008Natural Resource Sampling and ModellingNatural Resource Sampling and ModellingFalse
2010/2011280012Environmental Technology for Treatment and Management of Bio-wasteEnvironmental Technology for Treatment and Management of Bio-wasteFalse
2010/2011280013Bioresource Technology and EnvironmentBioresource Technology and EnvironmentFalse
2010/2011280015Designmetoder og IT redskaberDesign Methods and Digital ToolsFalse
2010/2011290003Applied Forest and Natural Resource EconomicsApplied Forest and Natural Resource EconomicsFalse
2010/2011290004Applied Socio-economics in Tropical ForestryApplied Socio-economics in Tropical ForestryFalse
2010/2011290006Development EconomicsDevelopment EconomicsFalse
2010/2011290009Economic Theory of Environmental PolicyEconomic Theory of Environmental PolicyFalse
2010/2011290013Environmental and Natural Resource EconomicsEnvironmental and Natural Resource EconomicsFalse
2010/2011290015EU-ret - miljø, fødevarer og jordbrugEU Law - Environment, Food and AgricultureFalse
2010/2011290019ForvaltningsretAdministrative LawFalse
2010/2011290020Indledende økonomiIntroductory EconomicsFalse
2010/2011290021International EconomicsInternational EconomicsFalse
2010/2011290024Natural Resource EconomicsNatural Resource EconomicsFalse
2010/2011290030SamfundsøkonomiEconomicsFalse
2010/2011290034Thematic Course: Applied Environmental and Natural Resource EconomicsThematic Course: Applied Environmental and Natural Resource EconomicsFalse
2010/2011290035Thematic Course: Trade and International CooperationThematic Course: Trade and International CooperationFalse
2010/2011290036Trade and International CooperationTrade and International CooperationFalse
2010/2011290038Tema: Anvendt økonomisk analyseThematic Course: Applied Economic AnalysisFalse
2010/2011290040Økonomisk politikEconomic PolicyFalse
2010/2011290041Økonomistyring i praksisEconomic Management and Decision ToolsFalse
2010/2011290044Economic Valuation Methods and Cost-Benefit AnalysisEconomic Valuation Methods and Cost-Benefit AnalysisFalse
2010/2011290045Investering og finansieringInvestment and FinanceFalse
2010/2011290049Agribusiness Economics IAgribusiness Economics IFalse
2010/2011290050Agribusiness Economics IIAgribusiness Economics IIFalse
2010/2011290051Agricultural and Food PolicyAgricultural and Food PolicyFalse
2010/2011290052Applied Microeconomic AnalysisApplied Microeconomic AnalysisFalse
2010/2011290053BeslutningsteoriDecision TheoryFalse
2010/2011290054Economic Growth and DevelopmentEconomic Growth and DevelopmentFalse
2010/2011290055MikroøkonomiMicro EconomicsFalse
2010/2011290056Miljø- og planlovgivning - natur og byEnvironmental and Planning Law - Nature and Urban AreasFalse
2010/2011290057Miljø- og planlovgivning - natur og vandEnvironmental and Planning Law - Nature and WaterFalse
2010/2011290058ProduktionsøkonomiThe Economics of Food ProductionFalse
2010/2011290059Public Economics and Policy AnalysisPublic Economics and Policy AnalysisFalse
2010/2011290061Studies in Development EconomicsStudies in Development EconomicsFalse
2010/2011290062Thematic Course: Agribusiness EconomicsThematic Course: Agribusiness EconomicsFalse
2010/2011290063Applied Production AnalysisApplied Production AnalysisFalse
2010/2011290064Innovation, Strategy and LeadershipInnovation, Strategy and LeadershipFalse
2010/2011290065International økonomi og fødevarepolitikInternational Economics and Food PolicyFalse
2010/2011290067The Economics of GlobalizationThe Economics of GlobalizationFalse
2010/2011290068Applied EconometricsApplied EconometricsFalse
2010/2011290069Applied Regulation of Natural ResourcesApplied Regulation of Natural ResourcesFalse
2010/2011290070Fagets Videnskabsteori - jordbrugsøkonomiTheory of Science - Agricultural EconomicsFalse
2010/2011290071Law, International Governance and Corporate Social ResponsibilityLaw, International Governance and Corporate Social ResponsibilityFalse
2010/2011290072Miljøøkonomi for ikke-økonomerEnvironmental Economics for Non-EconomistsFalse
2010/2011290073Macro EconomicsMacro EconomicsFalse
2010/2011290074Technology AssessmentTechnology AssessmentFalse
2010/2011300001Anvendte veterinærfag - Basal epidemiologi - Udbydes sidste gang 2010/2011Basic EpidemiologyFalse
2010/2011300002Anvendte veterinærfag - Basal ernæring - Udbydes sidste gang 2010/2011Basic NutritionFalse
2010/2011300003Anvendte veterinærfag - Basal etologi - Udbydes sidste gang 2010/2011Basic EthologyFalse
2010/2011300004Anvendte veterinærfag - Farmakologi og farmaci - Udbydes sidste gang 2010/2011Pharmacology and PharmacyFalse
2010/2011300005Klinik og patologi - HygiejneseminarSeminar in hygieneFalse
2010/2011300006Anvendte veterinærfag - Klinisk basiskursus - Udbydes sidste gang 2010/2011Basic Clinical CourseFalse
2010/2011300007Anvendte veterinærfag - Mikrobiel fødevaresikkerhed - Udbydes sidste gang 2010/2011Microbial Food SafetyFalse
2010/2011300008Anvendte veterinærfag - Miljøhygiejne - Udbydes sidste gang 2010/2011Environmental HygieneFalse
2010/2011300009Anvendte veterinærfag - Toksikologi - Udbydes sidste gang 2010/2011ToxicologyFalse
2010/2011300016Dif. Biomedicin, modul 2a:Dif. Biomedicine, module 2a:False
2010/2011300017Dif. Biomedicin, modul 2bDif. Biomedicine, Module 2bFalse
2010/2011300018Dif. Fødevaresikkerhed, modul 1Dif. Veterinary food safetyFalse
2010/2011300019Dif. Fødevaresikkerhed, modul 2Dif. Food Safety, module 2False
2010/2011300020Dif. Hestesygdomme, modul 1Dif. Equine clinics, module 1False
2010/2011300021Dif. Hestesygdomme, modul 2Dif. Equine clinics, module 2False
2010/2011300022Dif. Mindre husdyr, modul 1Dif. Advanced Small Animal Clinics, module 1False
2010/2011300023Dif. Mindre Husdyr, modul 2Dif. Advanced Small Animal Clinics, module 2False
2010/2011300024Dif. Sundhed og produktion hos produktionsdyr, modul 1Dif. Farm Animal Health and Production, module 1False
2010/2011300025Dif. Sundhed og produktion hos produktionsdyr, modul 2Dif. Farm Animal Health and Production, module 2False
2010/2011300026Klinik og patologi - FjerkræsygdommePoultry DiseasesFalse
2010/2011300027Klinik og patologi - ReproduktionVeterinary ReproductionFalse
2010/2011300028Klinik og patologi - Almen klinisk praksis mindre husdyrGeneral Small Animal Clinical PracticeFalse
2010/2011300029Klinik og patologi - Almen klinisk praksis store husdyrLarge Animal Clinical PracticeFalse
2010/2011300030Klinik og patologi - FiskesygdommeFish DiseasesFalse
2010/2011300031Klinik og Patologi - Klinik mindre husdyrClinics - Small AnimalsFalse
2010/2011300032Klinik og patologi - Klinik store husdyrClinics - Large AnimalsFalse
2010/2011300033Klinik og patologi - ObstetrikVeterinary ObstetricsFalse
2010/2011300034Klinik og patologi - Speciel patologiSpecial pathologyFalse
2010/2011300041Retsmedicin og kødkontrol - Praktisk kødkontrolMeat Inspection and Hygienic ControlFalse
2010/2011300042Retsmedicin og kødkontrol - RetsmedicinVeterinary JurisprudenceFalse
2010/2011300050Laboratory Animal ScienceLaboratory Animal ScienceFalse
2010/2011300056Biomedicine, module 1Biomedicine, module 1False
2010/2011300057Cellebiologi, almen histologi og basal genetikCell biology, general histology and basic geneticsFalse
2010/2011300058Veterinær Anatomi og Fysiologi - 1Veterinary Anatomy and Physiology - part 1False
2010/2011300059Veterinær Anatomi og Fysiologi - 2Veterinary Anatomy and Physiology - part 2False
2010/2011300060Ernæring og AvlNutrition and breedingFalse
2010/2011300061Immunologi, almen patologi og patofysiologiImmunology, General pathology and PathofysiologyFalse
2010/2011300062Basal farmakologi, toksikologi og farmaciBasic pharmacology, toxicology and pharmacyFalse
2010/2011300063InfektionsmikrobiologiInfection MicrobiologyFalse
2010/2011300064Mikrobiel fødevaresikkerhedMicrobiel food safetyFalse
2010/2011300065Speciel patologi og fjerkræsygdomme - Udbydes første gang 2011/2012Special Pathology and Poultry DiseasesFalse
2010/2011300066Veterinær Paraklinik 1 - Udbydes første gang 2011/2012Veterinary ParaclincFalse
2010/2011300067Veterinært IntroduktionskursusIntroduction to Veterinary ScienceFalse
2010/2011300068Basal Statistik og EpidemiologiBasic Statistics and EpidemiologyFalse
2010/2011300069Basal klinisk teori hos store husdyr - Udbydes første gang 2011/2012Large animal Basic Clinical TheoryFalse
2010/2011300070Besætnings- og folkesundhed - Udbydes første gang 2011/2012Herd health and public healthFalse
2010/2011300071Retsmedicin og etologi - Udbydes første gang 2011/2012Veterinary jurisprudence and ethologyFalse
2010/2011300072Basal klinisk teori hos Mindre Husdyr - Udbydes første gang 2011/2012Small Animal Basic Clinical TheoryFalse
2010/2011300073Veterinær kemi og biokemiChemistry and Biochemistry for Veterinary StudentsFalse
2010/2011300074Animal Health Research and Health PromotionAnimal Health Research and Health PromotionFalse
2010/2011300075Veterinært erhvervsprojektProject in PracticeFalse
2010/2011300076Veterinært erhvervsprojektProject in PracticeFalse
2010/2011300077Veterinary imaging Offerd in 2012/2013Veterinary imagingFalse
2010/2011300078Emergency obstetrics, critical care and clinical anaesthesiology Offered 2012/2013Emergency obstetrics, critical care and clinical anaesthesiologyFalse
2010/2011300079General clinical practice, Small animal Offered 2012/2013General clinical practice, Small animalFalse
2010/2011300080Advanced Companion Animal Track Offered 2013/2014Advanced Companion Animal TrackFalse
2010/2011300081Medicine, surgery and reproduction - Large animal Offered 2012/2013Medicine, surgery and reproduction - Large animalFalse
2010/2011300082General clinical practice large Animals Offered 2012/2013General clinical practice large AnimalsFalse
2010/2011300083Veterinary jurisprudence and animal welfare assessment Offered 2013/2014Veterinary jurisprudence and animal welfare assessmentFalse
2010/2011300084Equine Clinic Track Offered 2013/2014Equine Clinic TrackFalse
2010/2011300085Herd health and food safety Offered 2013/2014Herd health and food safetyFalse
2010/2011300086Practical Herd Health Management and Meat Inspection Offered 2012/2013Practical Herd Health Management and Meat InspectionFalse
2010/2011300087Biomedicine Offered 2013/2014BiomedicineFalse
2010/2011300088Medicine, surgery and reproduction - Small animal Offered 2012/2013Medicine, surgery and reproduction - Small animalFalse
2010/2011300089Veterinary paraclinics-2 Offered in 2012/2013Veterinary paraclinics-2False
2010/2011300096Lab Animal Science cat CLab Animal Science cat CFalse
2010/2011310002Håndværk & æstetik i landskabsarkitekturDrafting & Design in Landscape ArchitectureFalse
2010/2011310004LandskabsanalyseLandscape AnalysisFalse
2010/2011310010Environmental Impact AssessmentEnvironmental Impact AssessmentFalse
2010/2011310015Natur- og landskabspolitikNature and Landscape PoliticsFalse
2010/2011310017Participatory Forest ManagementParticipatory Forest ManagementFalse
2010/2011310018Tema: Planter og teknologi i landskabsarkitekturThematic Course: Plants and Technology in Landscape ArchitectureFalse
2010/2011310020Tema: Natur, miljø og samfundThematic Course: Nature, Environment and SocietyFalse
2010/2011310022Tema: LandskabsforvaltningThematic Course: Countryside Planning and ManagementFalse
2010/2011310027Thematic Course: Urban Forestry & Urban GreeningThematic Course: Urban Forestry & Urban GreeningFalse
2010/2011310028Urban Ecosystems: Structures, Functions and DesignsUrban Ecosystems: Structures, Functions and DesignsFalse
2010/2011310030Vildtbiologi og -forvaltningWildlife Biology and ManagementFalse
2010/2011310032Terrain and Technology in Landscape ArchitectureTerrain and Technology in Landscape ArchitectureFalse
2010/2011310037Applied EthnobotanyApplied EthnobotanyFalse
2010/2011310039Plan og designPlanning and DesignFalse
2010/2011310040Naturgrundlaget 1 - Den levende jordProcesses in Nature 1 - The Living SoilFalse
2010/2011310041Naturgrundlaget 2 - Vegetation og økologiNatural Resources 2 - Ecology and biodiversityFalse
2010/2011310042Urban Woodland Design and ManagementUrban Woodland Design and ManagementFalse
2010/2011310043Environmental Management in EuropeEnvironmental Management in EuropeFalse
2010/2011310044Life Cycle Assessment within Biological Production SystemsLife Cycle Assessment within Biological Production SystemsFalse
2010/2011310050Land Use, Element Balances and Environmental ImpactLand Use, Element Balances and Environmental ImpactFalse
2010/2011310051Natur- og parkforvaltningNature and Park ManagementFalse
2010/2011310052Silviculture of Temperate ForestsSilviculture of Temperate ForestsFalse
2010/2011310053Thematic Course: Landscape PlanningTheme Course: Landscape PlanningFalse
2010/2011310054Theory and Method in Landscape ArchitectureTheory and Method in Landscape ArchitectureFalse
2010/2011310055Thematic Course: Sustainable Forest and Natural Resource Management PlanningThematic Course: Sustainable Forest and Natural Resource Management PlanningFalse
2010/2011310056ByplananalyseAnalysis of Urban Space and behaviourFalse
2010/2011310058Byplan - projektUrban Planning - ProjectsFalse
2010/2011310060BeplantningsdesignPlanting DesignFalse
2010/2011310061BypolitikUrban PoliciesFalse
2010/2011310062Health DesignHealth DesignFalse
2010/2011310064Thematic Course: Ecology and Management of Forests and other Semi-natural Terrestrial EcosystemsThematic Course: Ecology and Management of Forests and other Semi-natural Terrestrial EcosystemsFalse
2010/2011310066Planlægning i det åbne landContryside Planning and ManagementFalse
2010/2011310069Climate Change Impacts, Adaptation and MitigationClimate Change Impacts, Adaptation and MitigationFalse
2010/2011310073Global Environmental GovernanceGlobal Environmental GovernanceFalse
2010/2011310074Rural Landscapes: Methods and Approaches in Policy MakingRural Landscapes: Methods and Approaches in Policy MakingFalse
2010/2011310076Land and Water Management - a Developing Country PerspectiveLand and Water Management - a Developing Country PerspectiveFalse
2010/2011310077Bysociologi - menneske, sted og byUrban sociology - human, place and cityFalse
2010/2011310080Restoration of European Ecosystems and Freshwaters: In Intensively Cultivated LandscapesRestoration of European Ecosystems and Freshwaters: In Intensively Cultivated LandscapesFalse
2010/2011310081Wood Structure and ApplicationsWood Structure and ApplicationsFalse
2010/2011310082Nature Perception - Theories and MethodsNature perception/natursyn - theoreis and methodsFalse
2010/2011310083The Urbanism StudioThe Urbanism StudioFalse
2010/2011310084Rural Livelihoods and Natural Resources GovernanceRural livelihoods and natural resources governanceFalse
2010/2011310085Theories of Urban DesignTheories of Urban DesignFalse
2010/2011310086Byplan - strategiUrban Planning - StrategiesFalse
2010/2011310087Ecology of Farming and Food SystemsEcology of Farming and Food SystemsFalse
2010/2011310088Global Environmental GovernanceGlobal Environmental GovernanceFalse
2010/2011310089Naturressourcer - forvaltning og økonomiNatural Resources - Management and EconomyFalse
2010/2011310091Development of Sustainable Periurban Landscapes - New Visions and Strategies MAYBE OFFERED 2012Development of Sustainable Periurban Landscapes - New Visions and StrategiesFalse
2010/2011310093Design and Management of Sustainable Water Landscapes - Regional Scandinavian Traditions and Culture in a Globalized WorldDesign and Management of Sustainable Water Landscapes - Regional Scandinavian Traditions and Culture in a Globalized WorldFalse
2010/2011400003Fagets videnskabsteoriPhilosophy and ScienceFalse
2010/2011400006Thematic Course: Interdisciplinary Land Use and Natural Resource ManagementThematic Course: Interdisciplinary Land Use and Natural Resource ManagementFalse
2010/2011400017RådgivningConsultingFalse
2010/2011400022Qualitative Methods in Agricultural DevelopmentQualitative Methods in Agricultural DevelopmentFalse
2010/2011400023Conflict ManagementConflict ManagementFalse
2010/2011400027Research PlanningResearch PlanningFalse
2010/2011400029Fagets videnskabsteori - landskabsarkitektur og bydesignPhilosophy of Science - Landscape Architecture and City DesignFalse
2010/2011400030Advanced Conflict ManagementAdvanced Conflict ManagementFalse
2010/2011400036Project ManagementProject ManagementFalse
2010/2011400038Isotopteknik og helsefysik - certificerende kursusIsotope Technique and Health Physics - Certifying CourseFalse
2010/2011400039Sociologiske metoder for biovidenskabSociological Methods for Life SciencesFalse
2010/2011400040ErhvervsprojektProject in PracticeFalse
2010/2011400040UKProject in Practice (Erhvervsprojekt)Project in PracticeFalse
2010/2011400041Kulturhistorisk landskabsforståelseHistorical Landscape AwarenessFalse
2010/2011400042Bachelorerhvervsprojekt, landskabsarkitekturBachelor in PractiseFalse
2010/2011LPhD001Introduction courseIntroduction courseTrue
2010/2011LPhD004Project ManagementProject ManagementTrue
2010/2011LPhD005Philosophy of Science and Research EthicsPhilosophy of Science and Research EthicsTrue
2010/2011LPhD006IPR and patentingIPR and patentingTrue
2010/2011LPhD007Human understanding - how to cope with stress and build up personal energyHuman understanding - how to cope with stress and build up personal energyTrue
2010/2011LPhD008Scientific Writing - Techniques for writing and presenting scientific papersScientific Writing - Techniques for writing and presenting scientific papersTrue
2010/2011LPhD010Application WorkshopApplication WorkshopTrue
2010/2011LPhD011PhD Press CoursePhD Press CourseTrue
2010/2011LPhD012Academic Leadership and University GovernanceAcademic Leadership and University GovernanceTrue
2010/2011LPhD051RECETO summer schoolRECETO summer schoolTrue
2010/2011LPhD052Advanced Climate Management in Horticultural Production and ResearchAdvanced Climate Management in Horticultural Production and ResearchTrue
2010/2011LPhD053Advanced mass spectrometry - theory and applicationsAdvanced mass spectrometry - theory and applicationsTrue
2010/2011LPhD054Advanced Mathematics for BiologyAdvanced Mathematics for BiologyTrue
2010/2011LPhD055Advanced Methods in MicroscopyAdvanced Methods in MicroscopyTrue
2010/2011LPhD056Advanced Plant Microbe InteractionsAdvanced Plant Microbe InteractionsTrue
2010/2011LPhD057Agrohydrology: Bioclimatology and Crop Environment InteractionsAgrohydrology: Bioclimatology and Crop Environment InteractionsTrue
2010/2011LPhD058Agrohydrology: Soil Physics and Root Zone Processes.Agrohydrology: Soil Physics and Root Zone Processes.True
2010/2011LPhD059Animal Nutrition andPhysiology: Part 1 (theoretical)Animal Nutrition andPhysiology: Part 1 (theoretical)True
2010/2011LPhD060Animal Nutrition and Physiology - Part 2 (Experimental)Animal Nutrition and Physiology - Part 2 (Experimental)True
2010/2011LPhD061Aroma components in foodAroma components in foodTrue
2010/2011LPhD062Bioinformatics in microbiologyBioinformatics in microbiologyTrue
2010/2011LPhD063Case studies in natural resource managementCase studies in natural resource managementTrue
2010/2011LPhD064Designing diagnostic test evaluation studies and analyzing diagnostic test validity - with emphasis on latent class analysisDesigning diagnostic test evaluation studies and analyzing diagnostic test validity - with emphasis on latent class analysisTrue
2010/2011LPhD065Diagnosis and Control of Fish DiseasesDiagnosis and Control of Fish DiseasesTrue
2010/2011LPhD066Electron microscopy of mammalian cells and tissuesElectron microscopy of mammalian cells and tissuesTrue
2010/2011LPhD067Environmental Soil ChemistryEnvironmental Soil ChemistryTrue
2010/2011LPhD068Enzymes and Enzyme Kinetics Analysis, Metabolism and Bioprocessing TechnologyEnzymes and Enzyme Kinetics Analysis, Metabolism and Bioprocessing TechnologyTrue
2010/2011LPhD069ESR spectroscopy in Food ResearchESR spectroscopy in Food ResearchTrue
2010/2011LPhD070Food chemistry: Stability of foodsFood chemistry: Stability of foodsTrue
2010/2011LPhD071FOOD FLEX 1 - Becoming a PhD studentFOOD FLEX 1 - Becoming a PhD studentTrue
2010/2011LPhD072FOOD Flex 2 - Having success in the laboratoryFOOD Flex 2 - Having success in the laboratoryTrue
2010/2011LPhD073FOOD Flex 3 - Having success at a conferenceFOOD Flex 3 - Having success at a conferenceTrue
2010/2011LPhD074FOOD PROTEINS: Significance, Reactions and ModificationsFOOD PROTEINS: Significance, Reactions and ModificationsTrue
2010/2011LPhD075Functional Milk Componds - with focus on milk proteinsFunctional Milk Componds - with focus on milk proteinsTrue
2010/2011LPhD076Image AnalysisImage AnalysisTrue
2010/2011LPhD077ImmunologyImmunologyTrue
2010/2011LPhD078Infection MicrobiologyInfection MicrobiologyTrue
2010/2011LPhD079Isotope methods for studying nutrient and carbon dynamicsIsotope methods for studying nutrient and carbon dynamicsTrue
2010/2011LPhD080Laboratory Animal ScienceLaboratory Animal ScienceTrue
2010/2011LPhD081Management in Animal Production, Part I: TheoryManagement in Animal Production, Part I: TheoryTrue
2010/2011LPhD082Management in Animal Production, Part II: ProjectManagement in Animal Production, Part II: ProjectTrue
2010/2011LPhD083Map construction and QTL analysis in plantsMap construction and QTL analysis in plantsTrue
2010/2011LPhD084MIBS: Inorganic/Bioinorganic ChemistryMIBS: Inorganic/Bioinorganic ChemistryTrue
2010/2011LPhD085MIBS:Summer or Winter SchoolMIBS:Summer or Winter SchoolTrue
2010/2011LPhD086Microbial Growth and Activity in Complex CommunitiesMicrobial Growth and Activity in Complex CommunitiesTrue
2010/2011LPhD087Mixed Linear ModelsMixed Linear ModelsTrue
2010/2011LPhD088Molecular markers in Plant Genetics - module 1Molecular markers in Plant Genetics - module 1True
2010/2011LPhD089Motivation and decision behaviour of landowners with a focus on contractsMotivation and decision behaviour of landowners with a focus on contractsTrue
2010/2011LPhD090Multi-way analysisMulti-way analysisTrue
2010/2011LPhD091Methods in insect pathology with focus on entomopathogenic fungiMethods in insect pathology with focus on entomopathogenic fungiTrue
2010/2011LPhD092Nanoparticles in the EnvironmentNanoparticles in the EnvironmentTrue
2010/2011LPhD093Philosophy of science and research ethicsPhilosophy of science and research ethicsTrue
2010/2011LPhD094Physiology of nutritionPhysiology of nutritionTrue
2010/2011LPhD095poultry diseasespoultry diseasesTrue
2010/2011LPhD096RECETO intensive courseRECETO intensive courseTrue
2010/2011LPhD097Ripening of Northern European CheesesRipening of Northern European CheesesTrue
2010/2011LPhD098Sensory ScienceSensory ScienceTrue
2010/2011LPhD099Soil Mineral DeterminationSoil Mineral DeterminationTrue
2010/2011LPhD100SPPS-FOBI Summer School in Plant BiologySPPS-FOBI Summer School in Plant BiologyTrue
2010/2011LPhD101Statistics for VeterinariansStatistics for VeterinariansTrue
2010/2011LPhD102Veterinary epidemiology: Module 1: Planning epidemiological studiesVeterinary epidemiology: Module 1: Planning epidemiological studiesTrue
2010/2011LPhD103Veterinary Epidemiology: Module 2: Epidemiological analysis of continuous, dichotomous and count dataVeterinary Epidemiology: Module 2: Epidemiological analysis of continuous, dichotomous and count dataTrue
2010/2011LPhD104Veterinary Epidemiology: Module 3: Epidemiological analysis of clustered dataVeterinary Epidemiology: Module 3: Epidemiological analysis of clustered dataTrue
2010/2011LPhD105Workshop course on the gut-brain axis and its implicationsWorkshop course on the gut-brain axis and its implicationsTrue
2010/2011LPhD106PhD Introduction Course in Research MethodologyPhD Introduction Course in Research MethodologyTrue
2010/2011LPhD107Analytical ChemistryAnalytical ChemistryTrue
2010/2011LPhD108Applied Statistics for Researchers and DevelopersApplied Statistics for Researchers and DevelopersTrue
2010/2011LPhD109Applied Statistics with R for The Agricultural , Life and Veterinary SciencesApplied Statistics with R for The Agricultural , Life and Veterinary SciencesTrue
2010/2011LPhD11025th Nova PhD Course on Plant Pathology - "Plant diseases; from survival to epidemics, and management strategies"25th Nova PhD Course on Plant Pathology - "Plant diseases; from survival to epidemics, and management strategies"True
2010/2011LPhD111Advances in Plant BiologyAdvances in Plant BiologyTrue
2010/2011LPhD112MIBS: Bioinformatics - Sequence analysis and 3D-modelling of proteinsMIBS: Bioinformatics - Sequence analysis and 3D-modelling of proteinsTrue
2010/2011LPhD113RAPH Summer SchoolRAPH Summer SchoolTrue
2010/2011LPhD114Advanced Methods in Plant PathologyAdvanced Methods in Plant PathologyTrue
2010/2011LPhD115Genome and Cell BiologyGenome and Cell BiologyTrue
2010/2011LPhD116Biophysical ChemistryBiophysical ChemistryTrue
2010/2011LPhD117Social Theory in Natural Resources ManagementSocial Theory in Natural Resources ManagementTrue
2010/2011LPhD118Chemometrics for Environmental Science IIChemometrics for Environmental Science IITrue
2010/2011LPhD119Food, Medicine and Philosophy in East and WestFood, Medicine and Philosophy in East and WestTrue
2010/2011LPhD120The Art of Scientific WritingThe Art of Scientific WritingTrue
2010/2011LPhD121Quantitative Food SpectroscopyQuantitative Food SpectroscopyTrue
2010/2011LPhD123In vivo pharmacologyIn vivo pharmacologyTrue
2010/2011LPhD124Polymer PhysicsPolymer PhysicsTrue
2010/2011LPhD125Nova Post Graduate course in research methodology, planning of controlled clinical and experimental trialsNova Post Graduate course in research methodology, planning of controlled clinical and experimental trialsTrue
2010/2011LPhD126Trends in Plant Biotechnology - Nutrient Use EfficiencyTrends in Plant Biotechnology - Nutrient Use EfficiencyTrue
2010/2011LPhD127Suburban is urbanSuburban is urbanTrue
2010/2011LPhD128Winter School - Individual Health and NutritionWinter School - Individual Health and NutritionTrue
2010/2011LPhD129AGREC Summer School: Annual Course for young researchers in Agriculture and EcologyAGREC Summer School: Annual Course for young researchers in Agriculture and EcologyTrue
2010/2011LPhD130Current Trends in Human Nutrition.Current Trends in Human Nutrition.True
2010/2011LPhD131Heterologous gene expressionHeterologous gene expressionTrue
2010/2011LPhD132Basic SPSS , ad hoc kursusBasic SPSS , ad hoc kursusTrue
2010/2011LPhD133Veterinary hemostasis, thrombosis and inflammationVeterinary hemostasis, thrombosis and inflammationTrue
2010/2011LPhD134Clinical care of Premature Infants and the relevance of Animal ModelsClinical care of Premature Infants and the relevance of Animal ModelsTrue
2010/2011LPhD135Population genetics of woody plantsPopulation genetics of woody plantsTrue
2010/2011LPhD136Advanced methods in glycobiologyAdvanced methods in glycobiologyTrue
2010/2011LPhD137Applied methods in meat science researchApplied methods in meat science researchTrue
2010/2011LPhD139Production Economics and Economic ModellingProduction Economics and Economic ModellingTrue
2010/2011LPhD140Applied Production AnalysisApplied Production AnalysisTrue
2010/2011LPhD141Reaction Kinetics in Relation to Food QualityReaction Kinetics in Relation to Food QualityTrue
2010/2011LPhD142Gastroduodenoscopy in dogs and catsGastroduodenoscopy in dogs and catsTrue
2010/2011LPhD143Advanced Meat ScienceAdvanced Meat ScienceTrue
2010/2011LPhD144Introduction to nutritional metabolomicsIntroduction to nutritional metabolomicsTrue
2010/2011LPhD145Plant Nutrients in Terrestrial Ecosystems - acquisition and turnoverPlant Nutrients in Terrestrial Ecosystems - acquisition and turnoverTrue
2010/2011LPhD146Chemistry of iron hydroxidesChemistry of iron hydroxidesTrue
2010/2011LPhD147Phd-kursus i diagnostisk patologi (6,5 ECTS)Phd-kursus i diagnostisk patologi (6,5 ECTS)True
2010/2011LPhD148Research Methodology CourseResearch Methodology CourseTrue
2010/2011LPhD149Introduction to R, MATLAB and ChemometricsIntroduction to R, MATLAB and ChemometricsTrue
2010/2011LPhD150Sociology of food and agriculture: Qualitative and quantitative designSociology of food and agriculture: Qualitative and quantitative designTrue
2010/2011LPhD153SOAR SeminarsSOAR SeminarsTrue