CourseCatalogVersionCourse codeTitle DKTitle UKIsPhd
2004/2005010311Lineær algebraLinear AlgebraFalse
2004/2005010611Statistisk grundkursusStatistics, Basic CourseFalse
2004/2005010888DatabehandlingData processingFalse
2004/2005015111ProgrammeringProgrammingFalse
2004/2005015128Udvidet programmeringProgramming, Advanced CourseFalse
2004/2005015211BioinformatikBioinformaticsFalse
2004/2005015311Matematisk grundkursusMathematics, basic courseFalse
2004/2005015338OptimeringsmetoderOptimisation MethodsFalse
2004/2005015341DifferentialligningerDifferential EquationsFalse
2004/2005015421Statistisk ForsøgsplanlægningExperimental Statistical DesignFalse
2004/2005016040BiomodelsBiomodelsFalse
2004/2005018060Praktisk statistisk dataanalyseStatistical Data Analysis in PracticeFalse
2004/2005019711RegressionsanalyseRegression AnalysisFalse
2004/2005021418Isotopteknik og helsefysikIsotope Methodology and Radiation ProtectionFalse
2004/2005025118Anvendt fysikApplied PhysicsFalse
2004/2005025211BiofysikBiophysicsFalse
2004/2005025318Fysiske metoder i biologienBiological Applications of PhysicsFalse
2004/2005025541Klima, vejr og planterClimate, weather and plantsFalse
2004/2005030611Analytisk og fysisk kemiAnalytical and Physical ChemistryFalse
2004/2005035131Kemi 1Chemistry 1False
2004/2005035141Kemi 2Chemistry 2False
2004/2005035210Biokemisk øvelseskursusBiochemistry, Laboratory CourseFalse
2004/2005035218BiokemiBiochemistryFalse
2004/2005035311Geologi og jordbundslæreGeology and Soil ScienceFalse
2004/2005035321PedologiPedologyFalse
2004/2005035340Environmental Soil ChemistryEnvironmental Soil ChemistryFalse
2004/2005035341Biologiske makromolekylers kemiChemistry of Macromolecules in Biological SystemsFalse
2004/2005035511SpektroskopiSpectroscopyFalse
2004/2005035610Eksperimentel organisk kemiOrganic Chemistry, Laboratory CourseFalse
2004/2005035618Organisk kemiOrganic ChemistryFalse
2004/2005035711JordbundslæreSoil ScienceFalse
2004/2005035911Plant BiochemistryPlant BiochemistryFalse
2004/2005036112Metalioner i biologiske systemerMetal Ions in Biological SystemsFalse
2004/2005036304European Field Excursions in Environmental ScienceEuropean Field Excursions in Environmental ScienceFalse
2004/2005038010Eksperimentel biokemiExperimental BiochemistryFalse
2004/2005038050JordbundskortlægningSoil and Land Use ClassificationFalse
2004/2005038516Tema: Biologisk kemiThematic Course: Biological ChemistryFalse
2004/2005040420Byernes økologiUrban EcologyFalse
2004/2005040568BioLinux: Bioinformatics and Linux CourseBioLinux: Bioinformatics and Linux CourseFalse
2004/2005045122GenetikGeneticsFalse
2004/2005045141Vedplanters genetikGenetics of Woody PlantsFalse
2004/2005045158Management of Genetic Resources of Woody PlantsManagement of Genetic Resources of Woody PlantsFalse
2004/2005045320MikrobiologiMicrobiologyFalse
2004/2005045331MiljømikrobiologiEnvironmental MicrobiologyFalse
2004/2005045518ZoologiZoologyFalse
2004/2005045541ØkologiEcologyFalse
2004/2005045658Biological Control of InsectsBiological Control of InsectsFalse
2004/2005045678Biological Control of Pests and Diseases in Agriculture, Horticulture and ForestryBiological Control of Pests and Diseases in Agriculture, Horticulture and ForestryFalse
2004/2005045689Research Topic in Biological Control of Plant Diseases in Agriculture and HorticultureResearch Topic in Biological Control of Plant Diseases in Agriculture and HorticultureFalse
2004/2005045718Faunaens vilkår og pleje i skov og åbent landFauna management in forests and open landscapesFalse
2004/2005045728Faunaen i det byprægede landskabFauna in Urbanized LandscapesFalse
2004/2005045741Skadedyr og sygdomme i skovbrugetForest Zoology and Forest PathologyFalse
2004/2005045918Økologisk forvaltning af skov- og naturressourcerEcological Management of Nature Based ResourcesFalse
2004/2005045931LandskabsøkologiLandscape EcologyFalse
2004/2005045941Applied EcologyApplied EcologyFalse
2004/2005045951Global Seminar: Environment and Sustainable Food SystemsGlobal Seminar: Environment and Sustainable Food SystemsFalse
2004/2005045961International Seminar: Agriculture, Food Systems and EnvironmentInternational Seminar: Agriculture, Food Systems and EnvironmentFalse
2004/2005046121Genome and Cell BiologyGenome and Cell BiologyFalse
2004/2005046230Genetisk AnalyseGenetic AnalysisFalse
2004/2005046313Parasite SystematicsParasite SystematicsFalse
2004/2005046411Markernes skadedyr, nyttedyr og øvrige faunaInsect Pests, Beneficials and other Fauna of Arable FieldsFalse
2004/2005048017AkvakulturAquacultureFalse
2004/2005048019Multidisciplinary Tropical Field CourseMultidisciplinary Tropical Field CourseFalse
2004/2005048020Projekt i landskabsøkologiProject in Landscape EcologyFalse
2004/2005048021Molecular and Physiological Plant PathologyMolecular and Physiological Plant PathologyFalse
2004/2005048069Mikrobiel økologiMicrobial EcologyFalse
2004/2005048070Diagnosis of Diseases and Pests of Agricultural and Horticultural PlantsDiagnosis of Diseases and Pests of Agricultural and Horticultural PlantsFalse
2004/2005048072VildtforvaltningWildlife ManagementFalse
2004/2005048073The Tropical and Subtropical EnvironmentThe Tropical and Subtropical EnvironmentFalse
2004/2005048074Akvatisk BiologiAquatic BiologyFalse
2004/2005048075Bakteriel fysiologi og genetikBacterial Physiology and GeneticsFalse
2004/2005048516Tema: JordbundsmikrobiologiThematic Course: Soil MicrobiologyFalse
2004/2005048526Tema: Mikrobiel bioteknologiTheme: Microbial BiotechnologyFalse
2004/2005048536Thematic Course: Ecology of ParasitesThematic Course: Ecology of ParasitesFalse
2004/2005052558AfgrødelæreCrop ScienceFalse
2004/2005055110Herbarium i almen landbrugsbotanikHerbarium in Basic Agricultural BotanyFalse
2004/2005055118Almen botanik for landskabsarkitekterBotany for Landscape Architects, BasicFalse
2004/2005055248Almen landbrugsbotanikBasic Agricultural BotanyFalse
2004/2005055271Plantegeografi og danske plantesamfundPlant Geography and Danish Plant CommunitiesFalse
2004/2005055286Tropical BotanyTropical BotanyFalse
2004/2005055292Videregående systematisk botanikAdvanced Systematic BotanyFalse
2004/2005055411PlanteforædlingPlant BreedingFalse
2004/2005055511Plantevækstfaktorer og afgrødefysiologi APlant Growth Factors and Crop PhysiologyFalse
2004/2005055638Jord og vand i planteproduktionenSoil and Water Management in Crop ProductionFalse
2004/2005055639Planternes ernæring i land- og havebrugetPlant Nutrition in Agriculture and HorticultureFalse
2004/2005055651Miljø, naturressourcer og jordbrugEnvironment, Natural Resources and AgricultureFalse
2004/2005055711Introduktionskursus i planteproduktionIntroduction Course in Crop ProductionFalse
2004/2005055714Land Resources and Crop Production in the Tropics - ALand Resources and Crop Production in the Tropics - AFalse
2004/2005055715Land Resources and Crop Production in the Tropics - BLand Resources and Crop Production in the Tropics - BFalse
2004/2005055725Plant GenomicsPlant GenomicsFalse
2004/2005055729UkrudtslæreWeed ScienceFalse
2004/2005055838Plant VirologyPlant VirologyFalse
2004/2005055849Disease Resistance in PlantsDisease Resistance in PlantsFalse
2004/2005055851PlantesygdommePlant DiseasesFalse
2004/2005055858Research Topic in Disease ResistanceResearch Topic in Disease ResistanceFalse
2004/2005055912PlanteanvendelseDesign with PlantsFalse
2004/2005055922Videregående planteanvendelsePlant Materials and Planting Design, AdvancedFalse
2004/2005056011Bioteknologi - ErhvervsindsigtskursusBiotechnology - VocationalFalse
2004/2005056121Almen forstbotanikForestry Botany, BasicFalse
2004/2005056422Adaptive Physiology and Tree ManagementAdaptive Physiology and Tree ManagementFalse
2004/2005056532Skovdyrkningens biologi og teknikSilvicultureFalse
2004/2005056618AgroforestryAgroforestryFalse
2004/2005056811Crop Protection in the Tropics: Pests and DiseasesCrop Protection in the Tropics: Pests and DiseasesFalse
2004/2005056918Plant PhysiologyPlant PhysiologyFalse
2004/2005057211PlanteanatomiPlant AnatomyFalse
2004/2005057518PlantebiologiPlant BiologyFalse
2004/2005057521Planters økofysiologiPlant Ecological PhysiologyFalse
2004/2005057611CellebiologiCell BiologyFalse
2004/2005057612Cellebiologi u/øvelserCell BiologyFalse
2004/2005058015Kulturplanters botanik, oprindelse og udviklingBotany, Origin and Evolution of Cultivated PlantsFalse
2004/2005058016PyntegrøntdyrkningChristmas Tree and Greenery ProductionFalse
2004/2005058017Diagnostisk vedanatomiDiagnostic Wood AnatomyFalse
2004/2005058020Applied BioinformaticsApplied BioinformaticsFalse
2004/2005058063Pleje af PlantningerPlant ManagementFalse
2004/2005058071Seed Science and TechnologySeed Science and TechnologyFalse
2004/2005058501Thematic Course: Ecological Agriculture l (SOCRATES European Curriculum)Thematic Course: Ecological Agriculture l (SOCRATES European Curriculum)False
2004/2005058505Thematic Course: Plant Protection - Pests and DiseasesThematic Course: Plant Protection - Pests and DiseasesFalse
2004/2005058538Thematic Course: Plant BiotechnologyThematic Course: Plant BiotechnologyFalse
2004/2005058546Tema: Plantevækstfaktorer og Afgrødefysiologi BThematic Course: Crop Growth Factors and Crop Physiology BFalse
2004/2005058568Tema: Eksperimentel molekylærbiologiTheme: Experimental Molecular BiologyFalse
2004/2005058598Tema: Planteproduktion og miljøThematic Course: Crop Production and the EnvironmentFalse
2004/2005060012Cattle Production SystemsCattle Production SystemsFalse
2004/2005060013Pig Production SystemsPig Production SystemsFalse
2004/2005060021Husdyrproduktion, GrundkursusAnimal production, basic courseFalse
2004/2005065111Husdyrenes anatomi og fysiologiAnimal Anatomy and PhysiologyFalse
2004/2005065248EpidemiologiEpidemiologyFalse
2004/2005065260Sundhed og smittebeskyttelse i produktionsbesætningerHerd Health and BiosecurityFalse
2004/2005065311Almen husdyravlAnimal Breeding, Basic CourseFalse
2004/2005065331Advanced Animal BreedingAdvanced Animal BreedingFalse
2004/2005065512EtologiEthologyFalse
2004/2005065811PelsdyrproduktionFur Animal ProductionFalse
2004/2005066011Praktisk husdyrproduktionProduction of Domestic AnimalsFalse
2004/2005066116Advanced Herd ManagementAdvanced Herd ManagementFalse
2004/2005066311Parasitological MethodsParasitological MethodsFalse
2004/2005066321Parasitic ZoonosesParasitic ZoonosesFalse
2004/2005068010Hestens avl og ernæringHorse Breeding and NutritionFalse
2004/2005068010NYHestens ernæring og sundhedHorse Nutrition and HealtnFalse
2004/2005068012Får og andre små drøvtyggereSheep and other small ruminantsFalse
2004/2005068014Poultry Production SystemsPoultry Production SystemsFalse
2004/2005068015Applied Ethology - Theory and PracticeApplied Ethology - Theory and PracticeFalse
2004/2005068065MælkeproduktionMilk ProductionFalse
2004/2005068068Genomanalyse og sygdomsgenetik hos dyrGenome Analysis and Disease Genetics in AnimalsFalse
2004/2005068069Experimental Genome Analysis in AnimalsExperimental Genome Analysis in AnimalsFalse
2004/2005068500Thematic Course: Animal ProductionThematic Course: Animal ProductionFalse
2004/2005068526Tema: Husdyrfysiologi og husdyrernæringThematic Course: Animal Physiology and NutritionFalse
2004/2005068536Theme: Animal BiotechnologyTheme: Animal BiotechnologyFalse
2004/2005068546Theme: Quantitative Experimental Animal Nutrition and PhysiologyTheme: Quantitative Experimental Animal Nutrition and PhysiologyFalse
2004/2005071218LevnedsmiddelmikrobiologiFood MicrobiologyFalse
2004/2005071230Diagnostisk bakteriologiDiagnostic BacteriologyFalse
2004/2005071318LevnedsmiddeltoksikologiFood Toxicology (Chemical Food safety)False
2004/2005073112Ernæringsterapi, diætetik og profylakseDiet Therapy and PreventionFalse
2004/2005073141Sygdomslære og ernæringsfysiologi ved sygdomPato- and Nutritional PhysiologyFalse
2004/2005073151Evidensbaseret ernæringsterapiEvidence-based Nutritional TherapyFalse
2004/2005073161Kommunikationsteori og adfærdsterapiTheory of communication and behaviourial therapyFalse
2004/2005073171Kvalitetssikring, administration og ledelseQuality assurance and managementFalse
2004/2005073181Instruktion: Praktik CDietary instruction in clinical practicumFalse
2004/2005075611Oxidative ændringer i levnedsmidlerOxidative changes in foodFalse
2004/2005075710Vand i levnedsmidlerWater in FoodsFalse
2004/2005075818Gær og skimmelsvampe i levneds- og nydelsesmidlerYeasts and Moulds in Foods and BeveragesFalse
2004/2005075919Fresh Meat ProductionFresh Meat ProductionFalse
2004/2005075938Fundamental Principles of Meat QualityFundamental Principles of Meat QualityFalse
2004/2005076019Microbial Aspects of Food Preservation and Quality AssuranceMicrobial Aspects of Food Preservation and Quality AssuranceFalse
2004/2005076069Ernæring på cytologisk niveauNutrition in a Cytological ContextFalse
2004/2005076113Introduktion til fermenteringsprocesserIntroduction to Fermentation ProcessesFalse
2004/2005076211NydelsesmidlerConfectionary and BeveragesFalse
2004/2005076221Vegetabilske levnedsmidlerPlant Food ProductsFalse
2004/2005076319MakronæringsstofferMacronutrientsFalse
2004/2005076321Kost- og ernæringsstatusNutritional AssessmentFalse
2004/2005076338Eksplorativ dataanalyse / kemometriExploratory Data Analysis / ChemometricsFalse
2004/2005076341MikronæringsstofferMicronutrientsFalse
2004/2005076351Folkesundhed og ernæringPublic Health NutritionFalse
2004/2005076360Madens sociologiThe Sociology of FoodFalse
2004/2005076371Kostrelaterede sygdommeDiet Related DiseasesFalse
2004/2005076436Dairy Technology ADairy Technology AFalse
2004/2005076437Dairy Technology BDairy Technology BFalse
2004/2005076447Dairy Process EquipmentDairy Process EquipmentFalse
2004/2005076448Introduction to Dairy TechnologyIntroduction to Dairy TechnologyFalse
2004/2005076711LevnedsmiddelkemiFood ChemistryFalse
2004/2005076811Mælk som råvareRaw Milk QualityFalse
2004/2005076820Vegetabilier som råvareFood Plants as Raw MaterialsFalse
2004/2005076839Kød som råvareMeat as a raw materialFalse
2004/2005076910Mad og samfundFood in Relation to SocietyFalse
2004/2005076921Advanced Sensory ScienceAdvanced Sensory ScienceFalse
2004/2005077011ImmunologiImmunologyFalse
2004/2005077012Food Quality and Processing TechnologiesFood Quality and Processing TechnologiesFalse
2004/2005077013Indigenous Food Processing in Developing CountriesIndigenous Food Processing in Developing CountriesFalse
2004/2005077014Food Quality Management in Developing CountriesFood Quality Management in Developing CountriesFalse
2004/2005078018Introduktion til levnedsmiddelproduktionIntroduction to Food ProductionFalse
2004/2005078019Food and Nutrition Security in Developing CountriesFood and Nutrition Security in Developing CountriesFalse
2004/2005078022Funktionalitet og funktionelle ingredienser i levnedsmidlerFunctionality and Functional Ingredients in FoodFalse
2004/2005078024Kvantitativ levnedsmiddelspektroskopiQuantitative Food SpectroscopyFalse
2004/2005078025ZoonoserZoonosesFalse
2004/2005078027Fødevarelovgivning og kvalitetsstyringFood Legislation and Quality ManagementFalse
2004/2005078028Emballering af levnedsmidlerPackaging of FoodsFalse
2004/2005078029Functional Genomics and Bioinformatics applied on Lactic Acid BacteriaFunctional Genomics and Bioinformatics applied on Lactic Acid BacteriaFalse
2004/2005078032Screening: Praktik AScreening in clinical practicumFalse
2004/2005078033Kostplan - Praktik BNutrition planning in clinical practicumFalse
2004/2005078051Food Culture - Past, Present and FutureFood Culture - Past, Present and FutureFalse
2004/2005078061SensorikSensory ScienceFalse
2004/2005078064BørneernæringNutrition in Infancy and ChildhoodFalse
2004/2005078526Tema: Levnedsmiddelteknologi - ølproduktionskædenFood Technology - Production of BeerFalse
2004/2005078536Tema: Naturlige antioxidanter - levnedsmiddelkemiske, toksikologiske og ernæringsmæssige aspekterNatural Antioxidants - in relation to Food Chemistry, Toxicology and Human NutritionFalse
2004/2005078567Tema: Human ernæringThematic Course: Human NutritionFalse
2004/2005078576Tema: Måling af levnedsmiddelkvalitet: Aroma, sensorik og kemometriMeasuring food quality: Aroma, sensory analysis and chemometricsFalse
2004/2005080510ByplanlægningTown PlanningFalse
2004/2005085229Digital visualisering og 3D modellerComputer Visualization and 3D ModelsFalse
2004/2005085258TræteknologiWood TechnologyFalse
2004/2005085273Precision Farming TechnologyPrecision Farming TechnologyFalse
2004/2005085427Klimateknik i landbrugsbygningerClimatization in Animal HousesFalse
2004/2005085518AnlægsgartneriLandscape TechniqueFalse
2004/2005085628Træ- og plantefibre som råstofWood and Plant Fibres as Raw MaterialFalse
2004/2005085665Introduction to Biosystems EngineeringIntroduction to Biosystems EngineeringFalse
2004/2005085751BiosystemteknologiBiosystems TechnologyFalse
2004/2005085828Environmental and EcotechnologyEnvironmental and EcotechnologyFalse
2004/2005085938NOVA Course: Digital Terrain ModelingNOVA Course: Digital Terrain ModelingFalse
2004/2005086011Praktisk anlægsgartneriPractical Landscape ConstructionFalse
2004/2005086118Introduktion til geografiske informations systemer - GISIntroduction to Geographic Information SystemsFalse
2004/2005088015Kort- og landskabsanalyseMap Interpretation and Landscape AnalysisFalse
2004/2005088017CAD til landbrugsbygningerCAD, Farm BuildingsFalse
2004/2005091021Landboret og miljøretAgrarian Land Law and Environmental LawFalse
2004/2005093611Økonomisk rådgivning og virksomhedsledelseConsulting in farm economics and managementFalse
2004/2005093701ForvaltningsretAdministrative LawFalse
2004/2005093730Forvaltningsret og offentlig økonomiAdministrative Law and Public Sector EconomicsFalse
2004/2005093831International Economics and AgricultureInternational Economics and AgricultureFalse
2004/2005093841Environmental ManagementEnvironmental ManagementFalse
2004/2005094010ØkonometriEconometricsFalse
2004/2005095111Borgerlig retCivil LawFalse
2004/2005095138PlanlægningslovgivningPlanning LegislationFalse
2004/2005095141SkatteretTax LawFalse
2004/2005095181EU jordbrugs- og miljøretEU Agricultural and Environmental Law.False
2004/2005095238Economics and AgricultureEconomics and AgricultureFalse
2004/2005095239Organizational Economics and AgribusinessOrganizational Economics and AgribusinessFalse
2004/2005095252Micro EconomicsMicro EconomicsFalse
2004/2005095261Macro EconomicsMacro EconomicsFalse
2004/2005095311ProduktionsøkonomiProduction EconomicsFalse
2004/2005095328Investment and FinanceInvestment and FinanceFalse
2004/2005095332OperationsøkonomiOperation AnalysisFalse
2004/2005095348Produktionsøkonomisk modellering og analyseProductioneconomic Modelling and AnalysisFalse
2004/2005095358Mensuration and ModellingMensuration and ModellingFalse
2004/2005095513Agricultural MarketingAgricultural MarketingFalse
2004/2005095610SociologiSociologyFalse
2004/2005095628Organisation og virksomhedsledelseOrganization and ManagementFalse
2004/2005095630Sociologi/organisation og virksomhedsledelseSociology/Organization and ManagementFalse
2004/2005095729Environmental EconomicsEnvironmental EconomicsFalse
2004/2005095738Development Economics 2Development Economics 2False
2004/2005095758Development Economics 1Development Economics 1False
2004/2005095761Advanced Environmental EconomicsAdvanced Environmental EconomicsFalse
2004/2005095918Natural Resource EconomicsNatural Resource EconomicsFalse
2004/2005095958Forest and Natural Resources Economics and Policy 1Forest and Natural Resources Economics and Policy 1False
2004/2005095968Forest and Natural Resources Economics and Policy 2Forest and Natural Resources Economics and Policy 2False
2004/2005095970Skov- og naturressourceplanlægningForest and Nature Resource PlanningFalse
2004/2005096112Project Management in Developing CountriesProject Management in Developing CountriesFalse
2004/2005096222Tropical Forestry ATropical Forestry AFalse
2004/2005096226Tropical Forestry BTropical Forestry BFalse
2004/2005096312Community ForestryCommunity ForestryFalse
2004/2005096512Problemløsning og konflikthåndtering ved forvaltning af skov og naturProblem-Solving and Conflict ManagementFalse
2004/2005096611Introduktion til driftsøkonomiIntroduction to Managerial EconomicsFalse
2004/2005096622PatentkursusPatent CourseFalse
2004/2005096718SamfundsøkonomiEconomicsFalse
2004/2005096721International EconomicsInternational EconomicsFalse
2004/2005096811Introduktion til jordbrugspolitikIntroduction to Agricultural PolicyFalse
2004/2005096821Jordbrugspolitisk analyseAgricultural Policy AnalysisFalse
2004/2005098011RådgivningConsultingFalse
2004/2005098012Basic Development StudiesBasic Development StudiesFalse
2004/2005098013Miljøøkonomisk cost-benefit analyseEnvironmental Cost-Benefit AnalysisFalse
2004/2005098014ProjekteringsprocedureProject ManagementFalse
2004/2005098017Landbrugsregnskaber og økonomistyringAgricultural Accounting and ControllingFalse
2004/2005098507Thematic Course: Applied Environmental and Resource EconomicsThematic Course: Applied Environmental and Resource EconomicsFalse
2004/2005103018Veterinærmedicinsk videnskabsteoriIntroductory Philosophy Course for veterinary StudentsFalse
2004/2005103101KemiChemistryFalse
2004/2005103119Veterinær CellebiologiVeterinary Cell biologyFalse
2004/2005103200AnatomiAnatomyFalse
2004/2005103308Veterinær fysiologiVeterinary PhysiologyFalse
2004/2005103318Veterinær biofysikVeterinary BiophysicsFalse
2004/2005103400PopulationsbiologiPopulation BiologyFalse
2004/2005103528Fødevare- og miljøhygiejne samt fiskesygdommeFood-/Environmental Hygiene and Fish DiseasesFalse
2004/2005103533FjerkræsygdommePoultry DiseasesFalse
2004/2005103550Mikrobiologisk projektMicrobiology ProjectFalse
2004/2005103569Praktisk kødkontrol og hygiejnisk tilsynFood Inspection and HygieneFalse
2004/2005103611Almindelig patologiGeneral PathologyFalse
2004/2005103623Speciel patologiSpecial PathologyFalse
2004/2005103700InfektionsmikrobiologiInfection MicrobiologyFalse
2004/2005104010Klinisk undersøgelsmetodikClinical MethodsFalse
2004/2005104100Farmakologi, farmaci og toksikologiPharmacology, Pharmacy and ToxicologyFalse
2004/2005104200Medicin, kirurgi og reproduktion (teori)Clinical LecturesFalse
2004/2005104214Hospital for store husdyrPractical Clinics, Large AnimalsFalse
2004/2005104224Hospital for mindre husdyrPractical Clinics, Small AnimalsFalse
2004/2005104300Reproduktion og obstetrikReproduction/ObstetricsFalse
2004/2005104400RetsmedicinVeterinary JurisprudenceFalse
2004/2005104509Tema: Populationsmedicin og rådgivningTheme: Population Medicine and (Herd) Health ManagementFalse
2004/2005108011Akvatisk patobiologiAquatic PathobiologyFalse
2004/2005108013Teoretisk klinisk patologiTheoretical Clinical PathologyFalse
2004/2005108015Laboratory Animal ScienceLaboratory Animal ScienceFalse
2004/2005108016Ernæring og diætik af hund og katDog and Cat Nutrition and DieteticsFalse
2004/2005108022Anvendt epidemiologiApplied EpidemiologyFalse
2004/2005108038FødevaremikrobiologiFood MicrobiologyFalse
2004/2005108039Klinisk mikrobiologiClinical MicrobiologyFalse
2004/2005108057Videregående toksikologiAdvanced ToxicologyFalse
2004/2005108059Praktisk veterinærklinik - mindre husdyr med hovedvægt på Klinisk DiagnostikVeterinary Clinical Practics - Small AnimalsFalse
2004/2005108060ReproduktionReproductionFalse
2004/2005108070Genomanalyse og sygdomsgenetik hos dyrGenome Analysis and Disease Genetics in AnimalsFalse
2004/2005108079StordyrsklinikLarge Animal ClinicsFalse
2004/2005108081Videregående diagnostisk patologiAdvanced Diagnostic PathologyFalse
2004/2005108082Introduction to Infectious Diseases of Livestock in the TropicsIntroduction to Infectious Diseases of Livestock in the TropicsFalse
2004/2005108099Klinisk farmakologiClinical PharmacologyFalse
2004/2005112178Læreanstalternes fælles formidlingskursusJoint Communication CourseFalse
2004/2005112188Læreanstalternes fælles byplankursus, LFBJoint Town Planning CourseFalse
2004/2005113120Læreanstalternes fælles projektleder og innovationskursusJoint Course in Project Management and InnovationFalse
2004/2005115110Metode og projektarbejdeMethods in Problem-Based ProjectsFalse
2004/2005115222Skov- og landskabshistorieForest and Landscape HistoryFalse
2004/2005115228Skov- og landskabshistorieForest and Landscape HistoryFalse
2004/2005115319Havekunstens historieHistory of Garden ArchitectureFalse
2004/2005115418Landskabsplanlægning - introLandscape Design, IntroductionFalse
2004/2005115428Landskabsplanlægning & tegningLandscape Planning & DesignFalse
2004/2005115618Introduction to Methods in Problem Based ProjectsIntroduction to Methods in Problem Based ProjectsFalse
2004/2005115620NaturforvaltningNature ManagementFalse
2004/2005115701Projekt i videnskabelig teori og metodeProject in Scientific Theory and MethodFalse
2004/2005115718Planlægningsteori og metodePlanning Theory and MethodologyFalse
2004/2005115911Introduktion til økologisk jordbrugIntroduction to Organic FarmingFalse
2004/2005116010Praktisk produktionsstyringPractical Farm ManagementFalse
2004/2005116220Interdisciplinary Land Use and Natural Resource ManagementInterdisciplinary Land Use and Natural Resource ManagementFalse
2004/2005116430Fagets videnskabsteoriPhilosophy and ScienceFalse
2004/2005116521Methods in Natural Resource ManagementMethods in Natural Resource ManagementFalse
2004/2005118011Grafisk præsentationsteknikGraphic Presentation TechniquesFalse
2004/2005118060Environmental Impact AssessmentEnvironmental Impact AssessmentFalse
2004/2005118061Natursyn i landskabsforvaltningenNature Perception in Landscape ManagementFalse
2004/2005118506Tema: LandskabsplanlægningThematic Course: Landscape PlanningFalse
2004/2005118516Tema: LandskabsforvaltningTheme Course: Landscape ManagementFalse
2004/2005120121Introduction to HorticultureIntroduction to HorticultureFalse
2004/2005120221Plant Physiology and ChemistryPlant Physiology and ChemistryFalse
2004/2005120311Genetics, Botany and Breeding of Horticultural PlantsGenetics, Botany and Breeding of Horticultural PlantsFalse
2004/2005120411Plant Protection in HorticulturePlant Protection in HorticultureFalse
2004/2005120511External Growth FactorsExternal Growth FactorsFalse
2004/2005120611Basic StatisticsBasic StatisticsFalse
2004/2005120700Horticultural Economics and ManagementHorticultural Economics and ManagementFalse
2004/2005120800EcologyEcologyFalse
2004/2005125122Botany, Origin and Evolution of Horticultural PlantsBotany, Origin and Evolution of Horticultural PlantsFalse
2004/2005125151Postharvest Handling and Use of Horticultural ProductsPostharvest Handling and Use of Horticultural ProductsFalse
2004/2005125161Principles of Crop PhysiologyPrinciples of Crop PhysiologyFalse
2004/2005125181Greenhouse and Field Production SystemsGreenhouse and Field Production SystemsFalse
2004/2005125191Horticultural Marketing and ManagementHorticultural Marketing and ManagementFalse
2004/2005126111Climate Management in HorticultureClimate Management in HorticultureFalse
2004/2005126121Management of Pests, Diseases and Weeds in HorticultureManagement of Pests, Diseases and Weeds in HorticultureFalse
2004/2005126131Plant Breeding, Genetic Resources and BiotechnologyPlant Breeding, Genetic Resources and BiotechnologyFalse
2004/2005126141Environmental Issues in Horticultural Crop ProductionEnvironmental Issues in Horticultural Crop ProductionFalse
2004/2005126151Horticultural MarketsHorticultural MarketsFalse
2004/2005126161Applied Crop PhysiologyApplied Crop PhysiologyFalse
2004/2005130101Økologi AEcology AFalse
2004/2005130102Økologi BEcology BFalse
2004/2005130104Teknik og planlægning BPlanning and operations of forest and landscapeFalse
2004/2005130501IntroduktionIntroductionFalse
2004/2005130606ParkdriftPark ManagementFalse
2004/2005E0401240Seminarrække - ParkforvaltningManagement of Open SpacesFalse
2004/2005E0402120BiomedicinBiomedicineFalse
2004/2005F0501240Planter & Teknologi i landskabsarkitekturPlants & Technology in landscape architectureFalse
2004/2005F0502240ByplanlægningTown PlanningFalse
2004/2005F0503250Chains-ITChains-ITFalse
2004/2005F0504140Teoretisk klinisk patologiTheoretical clinical pathologyFalse