CourseCatalogVersionCourse codeTitle DKTitle UKIsPhd
2011/2012131101Profession og praksisAspects of Forest and Landscape EngineeringFalse
2011/2012131102Skov- og landskabsforståelseForest and Landscape BasicsFalse
2011/2012131103Kort og GISGIS and mapsFalse
2011/2012131104ØkologiEcologyFalse
2011/2012131105Ledelse og organisationHuman Resource ManagementFalse
2011/2012131201DriftsøkonomiBusiness AdministrationFalse
2011/2012131202JuraLawFalse
2011/2012131206Byens grønne områderUrban LandscapeFalse
2011/2012131207SkovdyrkningSilvicultureFalse
2011/2012131208Natur- og landskabsplejeNature and Landscape ManagementFalse
2011/2012131302Juletræer og pyntegrøntProduction of Christmas Trees and GreeneryFalse
2011/2012131303Pleje af byens grønne områderUrban Landscape MaintenanceFalse
2011/2012131304FormidlingInterpretation and PromotionFalse
2011/2012131307Vildtpleje og VildtforvaltningWildlife ManagementFalse
2011/2012131308GISGISFalse
2011/2012131401Skovdrift og samfundForestry and SocietyFalse
2011/2012131402Naturforvaltning og samfundNatural Resource Management and SocietyFalse
2011/2012131404ProjektstyringProject ManagementFalse
2011/2012131405Innovation og MarkedsføringInnovation and MarketingFalse
2011/2012131406International naturforvaltningInternational Natural Resource ManagementFalse
2011/2012131407Rådgivning og kommunikationAdvisory Service and CommunicationFalse
2011/2012132111ProfessionsintroduktionIntroduction to urban landscape engineeringFalse
2011/2012132121IT til projektering (CAD)IT for drafting and design (CAD)False
2011/2012132122Design, planter og projekteringDesign and urban planting projectsFalse
2011/2012132131Planter og klima i byenPlants and climate in urban areasFalse
2011/2012132132LandskabsarkitekturLandscape architectureFalse
2011/2012132142Design, terræn og projekteringDesign and urban terrain projectsFalse
2011/2012132211ParkdriftManagement of urban green spacesFalse
2011/2012132221Skov og naturForests and natureFalse
2011/2012132231Regnskab og KalkulationAccounting and price determinationFalse
2011/2012132232Anlægs- og driftsstyringProject management for landscape construction and maintenanceFalse
2011/2012150117Ethics and Legislation in Relation to Laboratory AnimalsEthics and Legislation in Relation to Laboratory AnimalsFalse
2011/2012150118Design and Evaluation of Animal ExperimentsDesign and Evaluation of Animal ExperimentsFalse
2011/2012150125Laboratory Animal Maintenance, Breeding and BiologyLaboratory Animal Maintenance, Breeding and BiologyFalse
2011/2012150134Laboratory Animal Anaesthesia and Experimentel SurgeryLaboratory Animal Anaesthesia and Experimentel SurgeryFalse
2011/2012150136Laboratory Animal Pathology and HealthLaboratory Animal Pathology and HealthFalse
2011/2012150146Animal Models in ResearchAnimal Models in ResearchFalse
2011/2012150147Applied ToxicologyApplied ToxicologyFalse
2011/2012150211Statistics for VeterinariansStatistics for VeterinariansFalse
2011/2012150221Veterinary Epidemiology, part 1Veterinary Epidemiology, part 1False
2011/2012150222Veterinary Epidemiology, part 2Veterinary Epidemiology, part 2False
2011/2012150231Disease Outbreak ManagementDisease Outbreak ManagementFalse
2011/2012150233Quantitative Risk AssessmentQuantitative Risk AssessmentFalse
2011/2012150234Disease Control and DynamicsDisease Control and DynamicsFalse
2011/2012150240Animal Health EconomicsAnimal Health EconomicsFalse
2011/2012150311Modul 1a: Landdistriktspolitik - i teori og praksisModule 1a: Rural Policy - Theory and PracticeFalse
2011/20121503121B Det åbne land i kommuneplanlægningen1B The countryside and municipal planningFalse
2011/2012150322Modul 2b: Det multifunktionelle landskabModule 2b: The Multifunctional LandscapeFalse
2011/2012150323Modul 2a: Nye erhverv i landdistrikterneModule 2a: New Local Economy and Business Development in Rural AreasFalse
2011/2012150324Modul 2b: Det multifunktionelle landskabModule 2b: The Multifunctional LandscapeFalse
2011/2012150334Modul 3a: Samfundet i landdistrikterneModule 3a: Civic Society in Rural AreasFalse
2011/2012150335Modul 3b: Værdier, natursyn og landskabsanalyseModule 3b: Values, Perceptions and Landscape AnalysisFalse
2011/2012150343Modul 4a: Grænsebrydende lokale udviklingsinitiativer - muligheder og barriererModule 4a: Rural Development Practises and impactsFalse
2011/2012150344Modul 4b: Planlægning og offentlig landskabsforvaltningModule 4b: Planning and Public Landscape ManagementFalse
2011/2012150351Modul 5: Dialog, udvikling og forvaltning i landdistrikterneModule 5: Dialoque, Development and Management in the rural regionsFalse
2011/2012150511Fødevarekompleksets aktørerThe Food System and Its ActorsFalse
2011/2012150521Kvalitet af råvarerQuality for Primary ProduceFalse
2011/2012150541Mikrobiologisk og kemisk fødevaresikkerhedMicrobial and Chemical Food SafetyFalse
2011/2012150542Risikoanalyse af fødevarebårne kontaminanterRisk Analysis in Microbial and Chemical Food SafetyFalse
2011/2012150553Eftersporing af fødevareudbrudFoodborne disease outbreak investigationsFalse
2011/2012150560ForarbejdningsprocesserFood Production ProcessesFalse
2011/2012150610Friluftsliv: natur, samfund og menneskeOutdoor Life: nature, society and peopleFalse
2011/2012150620Friluftsliv: læring, sundhed og velfærdOutdoor Life: learning, health and welfareFalse
2011/2012150630Friluftsliv: politik, planlægning og forvaltningOutdoor Life: policy, planning and managementFalse
2011/2012150801OpgavedelingOrganizingFalse
2011/2012150810OpgavestyringTask managementFalse
2011/2012150820Diplomkursus Vf1: DriftsstyringModule Vf1: Park Maintenance PlanningFalse
2011/2012150844Drift af veje og grønne områderRoad and Park Maintenance - Upkeep and CareFalse
2011/2012150890Diplomkursus: AfgangsprojektFinal ProjectFalse
2011/2012150905Companion Animal Diagnostic Imaging - Cross sectional imaging, CT and MRICompanion Animal Diagnostic Imaging - Cross sectional imaging, CT and MRIFalse
2011/2012150906Companion Animal Diagnostic Imaging - UltrasonographyCompanion Animal Diagnostic Imaging - UltrasonographyFalse
2011/2012150907Companion Animal Diagnostic Imaging - Advanced diagnostic imagingCompanion Animal Diagnostic Imaging - Advanced diagnostic imagingFalse
2011/2012150908Veterinary Clinical Pathology - Test validation/ Clinical decision making IVeterinary Clinical Pathology - Test validation/ Clinical decision making IFalse
2011/2012150909Veterinary Clinical Pathology - Laboratory Management; Quality control; Quality AssessmentVeterinary Clinical Pathology - Laboratory Management; Quality control; Quality AssessmentFalse
2011/2012150910Veterinary Clinical Pathology - Clinical decision making IIVeterinary Clinical Pathology - Clinical decision making IIFalse
2011/2012150911Companion Animal Surgery - Soft tissue surgeryCompanion Animal Surgery - Soft tissue surgeryFalse
2011/2012150912Companion Animal Surgery - Orthopedic SurgeryCompanion Animal Surgery - Orthopedic SurgeryFalse
2011/2012150913Companion Animal Surgery - Cancer SurgeryCompanion Animal Surgery - Cancer SurgeryFalse
2011/2012150914Companion Animal internal medicine - Diagnosis and treatment of patients with gastrointestinal and respiratory diseases.Companion Animal internal medicine - Diagnosis and treatment of patients with gastrointestinal and respiratory diseases.False
2011/2012150915Companion Animal Internal medicine - Diagnosis and treatment of patients with endocrine and urological diseases.Companion Animal Internal medicine - Diagnosis and treatment of patients with endocrine and urological diseases.False
2011/2012150916Companion Animal Internal medicine -Diagnosis and treatment haematological, infectious and critical medical diseasesCompanion Animal Internal medicine -Diagnosis and treatment haematological, infectious and critical medical diseasesFalse
2011/2012150917Companion Animal Cardiology - Applied clinical cardiologyCompanion Animal Cardiology - Applied clinical cardiologyFalse
2011/2012150918Companion Animal Cardiology - Diagnostic cardiologyCompanion Animal Cardiology - Diagnostic cardiologyFalse
2011/2012150919Companion Animal Cardiology - Advanced clinical cardiologyCompanion Animal Cardiology - Advanced clinical cardiologyFalse
2011/2012150920Companion Animal Neurology - Basic clinical neurologyCompanion Animal Neurology - Basic clinical neurologyFalse
2011/2012150921Companion Animal Neurology - Advanced diagnostic approach to the neurological patientCompanion Animal Neurology - Advanced diagnostic approach to the neurological patientFalse
2011/2012150922Companion Animal Neurology - Advanced clinical neurologyCompanion Animal Neurology - Advanced clinical neurologyFalse
2011/2012150923Companion Animal Oncology - Medical Oncology ICompanion Animal Oncology- Medical Oncology IFalse
2011/2012150924Companion Animal Oncology- Medical Oncology IICompanion Animal Oncology- Medical Oncology IIFalse
2011/2012150925Companion Animal Oncology - Surgical oncologyCompanion Animal Oncology - Surgical oncologyFalse
2011/2012210001Applied StatisticsApplied StatisticsFalse
2011/2012210002Matematik og databehandlingMathematics and Data ProcessingFalse
2011/2012210005Statistisk dataanalyse 1Statistical Data Analysis 1False
2011/2012210006Statistisk dataanalyse 2Statistical Data Analysis 2False
2011/2012210012Matematik og modellerMathematics and ModelsFalse
2011/2012210014Matematik og optimeringMathematics and OptimizationFalse
2011/2012210015Statistiske modeller i naturvidenskabStatistical Methods in Natural ScienceFalse
2011/2012220002BiofysikBiophysicsFalse
2011/2012220003Climate, Weather and PlantsClimate, Weather and PlantsFalse
2011/2012220007FødevarefysikFood PhysicsFalse
2011/2012230001Analytical ChemistryAnalytical ChemistryFalse
2011/2012230002Biokemi 1Biochemistry 1False
2011/2012230006Enzymology and Experimental BiochemistryEnzymology and Experimental BiochemistryFalse
2011/2012230008Makromolekyler, cofaktorer og metalioner og deres kemi i biologiske systemerChemistry of Macromolecules, Cofactors and Metal Ions in Biological SystemsFalse
2011/2012230009Miljøkemi i biologiske systemerEnvironmental Chemistry of Biological SystemsFalse
2011/2012230010Organisk kemi og spektroskopiOrganic Chemistry and SpectroscopyFalse
2011/2012230020PedologyPedologyFalse
2011/2012230023Bioorganisk kemi og lægemiddelkemiBioorganic Chemistry and Medicinal ChemistryFalse
2011/2012230027Biokemi 2Biochemistry 2False
2011/2012230028Biofysisk kemi 2 - moderne eksperimentelle metoder i biologiBiophysical Chemistry 2, Modern Experimental MethodsFalse
2011/2012230029The Chemistry of Metal Ions in Biological SystemsThe Chemistry of Metal Ions in Biological SystemsFalse
2011/2012230030Terrestrial Environmental ChemistryTerrestrial Environmental ChemistryFalse
2011/2012230031Biofysisk kemi 1Biophysical chemistry 1False
2011/2012230033Remediation of Contaminated SoilsRemediation of Contaminated SoilsFalse
2011/2012230034Kemi MN (Kemi for Miljøøkonomer og Naturforvaltere)Chemistry for Environmental Economists and Nature ManagersFalse
2011/2012230035Peptide Chemistry and Protein ModificationPeptide chemistry and protein modificationFalse
2011/2012230036Almen Kemi for biovidenskabGeneral Chemistry for Life SciencesFalse
2011/2012230037Organisk Kemi for biovidenskabOrganic Chemistry for Life SciencesFalse
2011/2012230038Kemi HMN (Kemi for Husdyrvidenskab, Miljøøkonomi og Naturforvaltning)Chemistry for Animal Science, Environmental Economy and Nature ManagementFalse
2011/2012240007Bioinformatik 1Bioinformatics 1False
2011/2012240009CellebiologiCell BiologyFalse
2011/2012240011Dyrs og planters diversitetDiversity of Animals and PlantsFalse
2011/2012240015Faunaens vilkår i kulturlandskabetFauna in Managed LandscapesFalse
2011/2012240019Genome and Cell BiologyGenome and Cell BiologyFalse
2011/2012240020Heterologous ExpressionHeterologous ExpressionFalse
2011/2012240024Mikrobielle interaktionerMicrobial InteractionsFalse
2011/2012240025MikrobiologiMicrobiologyFalse
2011/2012240026Landscape EcologyLandscape EcologyFalse
2011/2012240028Molecular Plant Biochemistry and PhysiologyMolecular Plant Biochemistry and PhysiologyFalse
2011/2012240029Molecular Plant BreedingMolecular Plant BreedingFalse
2011/2012240034Parasitic ZoonosesParasitic ZoonosesFalse
2011/2012240037Basic Pharmacology and ToxicologyBasic Pharmacology and ToxicologyFalse
2011/2012240039Plant GenomicsPlant GenomicsFalse
2011/2012240042Tema: Eksperimentel molekylærbiologiThematic Course: Experimental Molecular BiologyFalse
2011/2012240044MiljømikrobiologiEnvironmental MicrobiologyFalse
2011/2012240050Immunology - TheoreticalImmunology - TheoreticalFalse
2011/2012240051ImmunologyImmunologyFalse
2011/2012240052AquacultureAquacultureFalse
2011/2012240053Mammalian GenomicsMammalian GenomicsFalse
2011/2012240054Naturressourcer og økologiThe Ecology of Natural ResourcesFalse
2011/2012240055Introduktion til bioteknologiIntroduction to BiotechnologyFalse
2011/2012240059Conservation and Management of Genetic ResourcesConservation and Management of Genetic ResourcesFalse
2011/2012240061Fish Diseases - Theory and PracticeFish Diseases - Theory and PracticeFalse
2011/2012240063Applied MicrobiologyApplied MicrobiologyFalse
2011/2012240065From Gene to Function in Pathogenic BacteriaFrom Gene to Function in Pathogenic BacteriaFalse
2011/2012240066GenetikGeneticsFalse
2011/2012240067Molekylær genetikMolecular GeneticsFalse
2011/2012240068Plant Genetics and BiotechnologyPlant Genetics and BiotechnologyFalse
2011/2012240070Plant Pathology in a Changing WorldPlant Pathology in a Changing WorldFalse
2011/2012240071Grundlæggende plantebiologiBasic Plant BiologyFalse
2011/2012240077Advanced Biotechnology and Intellectual Property RightsAdvanced Biotechnology and Intellectual Property RightsFalse
2011/2012240078Aquaculture and Fish DiseasesAquaculture and Fish DiseasesFalse
2011/2012240079Skadedyr og sygdomme på skov- og bytræerPests and Diseases of Trees in Forests and Urban AreasFalse
2011/2012240080Molekylærbiologiske metoderMethods in Molecular BiologyFalse
2011/2012240081Animal ParasitologyAnimal ParasitologyFalse
2011/2012240082Basic ParasitologyBasic ParasitologyFalse
2011/2012240083Human ParasitologyHuman ParasitologyFalse
2011/2012240084Plant Polysaccharides: Biology, Structure and ApplicationsPlant Polysaccharides: Biology, Structure and ApplicationsFalse
2011/2012240085Molecular Plant-Microbe InteractionsMolecular Plant-Microbe InteractionsFalse
2011/2012240087Applied Tree Biology and ArboricultureApplied Tree Biology and ArboricultureFalse
2011/2012250001AfgrødelæreCrop ScienceFalse
2011/2012250002AgroforestryAgroforestryFalse
2011/2012250004Applied Plant NutritionApplied Plant NutritionFalse
2011/2012250007Botanisk projekt og herbariumBotanical Project and HerbariumFalse
2011/2012250009Cool Climate Viticulture and EnologyCool Climate Viticulture and EnologyFalse
2011/2012250021Jord, vand og planterSoil, Water and PlantsFalse
2011/2012250026Pesticide Use, Mode of Action and EcotoxicologyPesticide Use, Mode of Action and EcotoxicologyFalse
2011/2012250028Plant BreedingPlant BreedingFalse
2011/2012250030Plant EcophysiologyPlant EcophysiologyFalse
2011/2012250031Plant Infection and Disease ManagementPlant Infection and Disease ManagementFalse
2011/2012250037Plants in Populations, Communities and EcosystemsPlants in Populations, Communities and EcosystemsFalse
2011/2012250041Seed Science and TechnologySeed Science and TechnologyFalse
2011/2012250042Tema: PlantevidenskabThematic Course: Plant ScienceFalse
2011/2012250043Tropical Botany ATropical Botany AFalse
2011/2012250044Tropical Botany BTropical Botany BFalse
2011/2012250045Vand og jord i planteproduktionenWater and Soil in Plant ProductionFalse
2011/2012250047Videregående plantebiologiAdvanced Plant BiologyFalse
2011/2012250056Insects in Agricultural and Horticultural CropsInsects in Agricultural and Horticultural CropsFalse
2011/2012250059Climate Management in Horticultural ProductionClimate Management in Horticultural ProductionFalse
2011/2012250062Quality and Postharvest Biology of Plant ProductsQuality and Postharvest Biology of Plant ProductsFalse
2011/2012250064Plant DiseasesPlant DiseasesFalse
2011/2012250069Organic Food SystemsOrganic Food SystemsFalse
2011/2012250074Fruit and Berry Crop Physiology and QualityFruit and Berry Crop Physiology and QualityFalse
2011/2012250075From Plants to BioenergyFrom Plants to BioenergyFalse
2011/2012250077Træer og buskeTrees and shrubsFalse
2011/2012250078Have- og landskabsplanters botanikBotany of Garden and Landscape PlantsFalse
2011/2012250079Biological Control of PestsBiological Control of PestsFalse
2011/2012250080Climate Change - Effects on Food and FeedClimate Change - Effects on Food and FeedFalse
2011/2012250081Horticultural Production Chains in a Changing ClimateHorticultural Production Chains in a Changing ClimateFalse
2011/2012250082Tropical Crop ProductionTropical Crop ProductionFalse
2011/2012250083Organic AgricultureOrganic AgricultureFalse
2011/2012250085Tropical Tree SeedTropical Tree SeedFalse
2011/2012250086Crop Production in a Farming System PerspectiveCrop Production in a Farming System PerspectiveFalse
2011/2012250087Weed Biology and ManagementWeed Biology and ManagementFalse
2011/2012250088Water Resources in EuropeWater Resources in EuropeFalse
2011/2012250089BotanikBotanyFalse
2011/2012260027Basic Animal BiologyBasic Animal BiologyFalse
2011/2012260033Nutrition and Management of Companion and Exotic AnimalsNutrition and Management of Companion and Exotic AnimalsFalse
2011/2012260035Advanced Mammalian BiologyAdvanced Mammalian BiologyFalse
2011/2012260036Applied EpidemiologyApplied EpidemiologyFalse
2011/2012260037Dyr, mennesker og samfundAnimals, Humans and SocietyFalse
2011/2012260038Avl og reproduktionsstyrringBreeding and ReproductionFalse
2011/2012260039Dyrs ernæring og præstationAnimal nutrition and performanceFalse
2011/2012260040Anatomi og fysiologiAnatomy and PhysiologyFalse
2011/2012260041ErnæringsfysiologiNutritional physiologyFalse
2011/2012260042Dyrs livsformer og funktionAnimal LIFE and FunctionFalse
2011/2012260043EthologyEthologyFalse
2011/2012260044Sundhed og velfærdHealth and WelfareFalse
2011/2012260045Quantitative Genetics, Genomics and BreedingQuantitative Genetics, Genomics and BreedingFalse
2011/2012260046Experimental Animal Nutrition and Physiology, part 1 (EANP1)Experimental Animal Nutrition and Physiology, part 1 (EANP1)False
2011/2012260047Experimental Animal Nutrition and Physiology, part 2 (EANP2)Experimental Animal Nutrition and Physiology, part 2 (EANP2)False
2011/2012260048Animal Production ScienceAnimal Production ScienceFalse
2011/2012260049Animals and SustainabilityAnimals and SustainabilityFalse
2011/2012260050Advanced Animal Production ScienceAdvanced Animal Production ScienceFalse
2011/2012260051Equine Nutrition and Management of HorsesEquine Nutrition and Management of HorsesFalse
2011/2012260052Advanced Quantitative Methods in Herd ManagementAdvanced Quantitative Methods in Herd ManagementFalse
2011/2012270003Cheese TechnologyCheese TechnologyFalse
2011/2012270004Chemical Food SafetyChemical Food SafetyFalse
2011/2012270006Exploratory Data Analysis / ChemometricsExploratory Data Analysis / ChemometricsFalse
2011/2012270010Folkesundhed og ErnæringPublic Health and NutritionFalse
2011/2012270012Food Enzymes and ApplicationsFood Enzymes and ApplicationsFalse
2011/2012270013Food Texture and FunctionalityFood Texture and FunctionalityFalse
2011/2012270019Mad og samfundFood in Relation to SocietyFalse
2011/2012270021Meat ProductionMeat ProductionFalse
2011/2012270022Milk ProcessingMilk ProcessingFalse
2011/2012270025Physical and Chemical Changes of Food QualityPhysical and Chemical Changes of Food QualityFalse
2011/2012270030Sensory and Consumer ScienceSensory and Consumer ScienceFalse
2011/2012270031Starter and Non-Starter Cultures for Dairy ProductsStarter and Non-Starter Cultures for Dairy ProductsFalse
2011/2012270032Sygdomslære, ernæringsfysiologi ved sygdom og ernæringsterapiPato- and Nutritional Physiology, Diet TherapyFalse
2011/2012270034Tema: Evidensvurdering, kvalitetssikring og ledelseAssessment of Evidence of Nutritional Therapy, Quality-Assurance and ManagementFalse
2011/2012270036Thematic Course: Human NutritionThematic Course: Human NutritionFalse
2011/2012270039Thematic Course: Meat as a Raw MaterialThematic Course: Meat as a Raw MaterialFalse
2011/2012270041Yeasts in Fermented FoodsYeasts in Fermented FoodsFalse
2011/2012270046Tema: Sundhed og LivskvalitetThematic Course: Health and Quality of LifeFalse
2011/2012270047Sygdomslære og farmakologiPathology and PharmacologyFalse
2011/2012270049Thematic Course: Microbiological and Chemical Food SafetyThematic Course: Microbiological and Chemical Food SafetyFalse
2011/2012270050Consumer Economics and PolicyConsumer Economics and PolicyFalse
2011/2012270051Control of Foodborne MicroorganismsControl of Foodborne MicroorganismsFalse
2011/2012270054Hygiene and SanitationHygiene and SanitationFalse
2011/2012270058Thematic Course: Process Analytical TechnologyThematic Course: Process Analytical TechnologyFalse
2011/2012270059Process Design of Experiments and OptimizationProcess Design of Experiments and OptimizationFalse
2011/2012270060Thematic Course: Dairy Processes and EquipmentThematic Course: Dairy Processes and EquipmentFalse
2011/2012270064International Food Legislation and Quality ManagementInternational Food Legislation and Quality ManagementFalse
2011/2012270072RåvarekvalitetQuality of Raw Food MaterialsFalse
2011/2012270075Dairy Product TechnologyDairy Product TechnologyFalse
2011/2012270076FødevarevidenskabsteoriPhilosophy of Food ScienceFalse
2011/2012270078Advanced ChemometricsAdvanced ChemometricsFalse
2011/2012270081Evidence, Diet and HealthEvidence, Diet and HealthFalse
2011/2012270083International Nutrition and HealthInternational Nutrition and HealthFalse
2011/2012270084Nutrition, Growth and DevelopmentNutrition, Growth and DevelopmentFalse
2011/2012270085The Food Industry: Structure and EconomicsThe Food Industry: Structure and EconomicsFalse
2011/2012270088Introduction to Dairy TechnologyIntroduction to Dairy TechnologyFalse
2011/2012270089Food Choice and AcceptanceFood Choice and AcceptanceFalse
2011/2012270090Thematic Course: Integrated Sensory and Instrumental Flavour ResearchThematic Course: Integrated Sensory and Instrumental Flavour ResearchFalse
2011/2012270091Advanced Sensory Methods and SensometricsAdvanced Sensory Methods and SensometricsFalse
2011/2012270092Bioactive Components and HealthBioactive Components and HealthFalse
2011/2012270093Chemical and Microbiological Food Safety - an Advanced on-line CourseChemical and Microbiological Food Safety - an Advanced on-line CourseFalse
2011/2012270094Experimental Nutrition PhysiologyExperimental Nutrition PhysiologyFalse
2011/2012270095Nutrition Related DiseasesNutrition Related DiseasesFalse
2011/2012270096Nutrition PhysiologyNutrition PhysiologyFalse
2011/2012270097Introduktion til menneskets ernæringIntroduction to human nutritionFalse
2011/2012270100Molecular Food ScienceMolecular Food ScienceFalse
2011/2012270101The Sociology of FoodThe Sociology of FoodFalse
2011/2012270102FødevaregrundkursusBasic Course in Food ScienceFalse
2011/2012270103Quantitative Bio-spectroscopyQuantitative Bio-spectroscopyFalse
2011/2012270104Thematic Course: Gastronomy and HealthThematic Course: Gastronomy and HealthFalse
2011/2012270105FødevarekemiFood ChemistryFalse
2011/2012270106FødevaremikrobiologiFood MicrobiologyFalse
2011/2012270107Beverage TechnologyBeverage TechnologyFalse
2011/2012270108Brewing 1Brewing 1False
2011/2012270109Brewing 2Brewing 2False
2011/2012270111Advanced Food ChemistryAdvanced Food ChemistryFalse
2011/2012270112Fermented Food and BeveragesFermented Food and BeveragesFalse
2011/2012270113KødpraktikInternship in the meat industryFalse
2011/2012270114MejeripraktikDairy internshipFalse
2011/2012270115BryggeripraktikInternship in the brewing industryFalse
2011/2012270116Fundamentals of Beer Brewing and WinemakingFundamentals of Beer Brewing and WinemakingFalse
2011/2012270117EM Food of Life Summer SchoolEM Food of Life Summer SchoolFalse
2011/2012270118Klinisk praksis inkl. stresskommunikationClinical practice incl. stress communicationFalse
2011/2012280003Geographical Information Systems (GIS)Geographical Information Systems (GIS)False
2011/2012280006Klima i og omkring staldeClimate in and around Animal HousesFalse
2011/2012280008Natural Resource Sampling and ModellingNatural Resource Sampling and ModellingFalse
2011/2012280012Environmental Technology for Treatment and Management of Bio-wasteEnvironmental Technology for Treatment and Management of Bio-wasteFalse
2011/2012280013Bioresource Technology and EnvironmentBioresource Technology and EnvironmentFalse
2011/2012280015Designmetoder og IT redskaberDesign Methods and Digital ToolsFalse
2011/2012290003Applied Forest and Natural Resource EconomicsApplied Forest and Natural Resource EconomicsFalse
2011/2012290006Development EconomicsDevelopment EconomicsFalse
2011/2012290009Economic Theory of Environmental PolicyEconomic Theory of Environmental PolicyFalse
2011/2012290013Environmental and Natural Resource EconomicsEnvironmental and Natural Resource EconomicsFalse
2011/2012290015EU-ret - miljø, fødevarer og jordbrugEU Law - Environment, Food and AgricultureFalse
2011/2012290019ForvaltningsretAdministrative LawFalse
2011/2012290020Indledende økonomiIntroductory EconomicsFalse
2011/2012290021International EconomicsInternational EconomicsFalse
2011/2012290024Natural Resource EconomicsNatural Resource EconomicsFalse
2011/2012290030SamfundsøkonomiEconomicsFalse
2011/2012290034Thematic Course: Applied Environmental and Natural Resource EconomicsThematic Course: Applied Environmental and Natural Resource EconomicsFalse
2011/2012290035Thematic Course: Trade and International CooperationThematic Course: Trade and International CooperationFalse
2011/2012290036Trade and International CooperationTrade and International CooperationFalse
2011/2012290038Tema: Anvendt økonomisk analyseThematic Course: Applied Economic AnalysisFalse
2011/2012290040Økonomisk politikEconomic PolicyFalse
2011/2012290041Økonomistyring i praksisEconomic Management and Decision ToolsFalse
2011/2012290044Economic Valuation Methods and Cost-Benefit AnalysisEconomic Valuation Methods and Cost-Benefit AnalysisFalse
2011/2012290045Investering og finansieringInvestment and FinanceFalse
2011/2012290051Agricultural and Food PolicyAgricultural and Food PolicyFalse
2011/2012290052Applied Microeconomic AnalysisApplied Microeconomic AnalysisFalse
2011/2012290053BeslutningsteoriDecision TheoryFalse
2011/2012290054Economic Growth and DevelopmentEconomic Growth and DevelopmentFalse
2011/2012290055MikroøkonomiMicro EconomicsFalse
2011/2012290056Miljø- og planlovgivning - natur og byEnvironmental and Planning Law - Nature and Urban AreasFalse
2011/2012290057Miljø- og planlovgivning - natur og vandEnvironmental and Planning Law - Nature and WaterFalse
2011/2012290058ProduktionsøkonomiThe Economics of Food ProductionFalse
2011/2012290059Public Economics and Policy AnalysisPublic Economics and Policy AnalysisFalse
2011/2012290061Studies in Development EconomicsStudies in Development EconomicsFalse
2011/2012290063Applied Production AnalysisApplied Production AnalysisFalse
2011/2012290065International økonomi og fødevarepolitikInternational Economics and Food PolicyFalse
2011/2012290067The Economics of GlobalizationThe Economics of GlobalizationFalse
2011/2012290068Applied EconometricsApplied EconometricsFalse
2011/2012290069Applied Regulation of Natural ResourcesApplied Regulation of Natural ResourcesFalse
2011/2012290070Fagets Videnskabsteori - jordbrugsøkonomiTheory of Science - Agricultural EconomicsFalse
2011/2012290071Law, International Governance and Corporate Social ResponsibilityLaw, International Governance and Corporate Social ResponsibilityFalse
2011/2012290072Miljøøkonomi for ikke-økonomerEnvironmental Economics for Non-EconomistsFalse
2011/2012290074Technology AssessmentTechnology AssessmentFalse
2011/2012290075Industrial OrganizationIndustrial OrganizationFalse
2011/2012290076Contracts and CooperativesContracts and CooperativesFalse
2011/2012290077Animals in SocietyAnimals in SocietyFalse
2011/2012300005Klinik og patologi - Hygiejneseminar UDBYDES SIDSTE GANG 2011/2012Seminar in hygieneFalse
2011/2012300016Dif. Biomedicin, modul 2a UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Dif. Biomedicine, module 2aFalse
2011/2012300017Dif. Biomedicin, modul 2b UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Dif. Biomedicine, Module 2bFalse
2011/2012300018Dif. Fødevaresikkerhed, modul 1 UDBYDES SIDSTE GANG 2011/2012Dif. Veterinary food safetyFalse
2011/2012300019Dif. Fødevaresikkerhed, modul 2 UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Dif. Food Safety, module 2False
2011/2012300020Dif. Hestesygdomme, modul 1 UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Dif. Equine clinics, module 1False
2011/2012300021Dif. Hestesygdomme, modul 2 UDBYDES SIDSTE GANG 2013/2014Dif. Equine clinics, module 2False
2011/2012300022Dif. Mindre husdyr, modul 1UDBYDES SIDSTE GANG 2011/2012Dif. Advanced Small Animal Clinics, module 1False
2011/2012300023Dif. Mindre Husdyr, modul 2 UDBYDES SIDSTE GANG 2013/2014Dif. Advanced Small Animal Clinics, module 2False
2011/2012300024Dif. Sundhed og produktion hos produktionsdyr, modul 1 UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Dif. Farm Animal Health and Production, module 1False
2011/2012300025Dif. Sundhed og produktion hos produktionsdyr, modul 2 UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Dif. Farm Animal Health and Production, module 2False
2011/2012300026Klinik og patologi - Fjerkræsygdomme UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Poultry DiseasesFalse
2011/2012300027Klinik og patologi - Reproduktion UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Veterinary ReproductionFalse
2011/2012300028Klinik og patologi - Almen klinisk praksis mindre husdyr UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013General Small Animal Clinical PracticeFalse
2011/2012300029Klinik og patologi - Almen klinisk praksis store husdyr UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Large Animal Clinical PracticeFalse
2011/2012300030Klinik og patologi - Fiskesygdomme UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Fish DiseasesFalse
2011/2012300031Klinik og Patologi - Klinik mindre husdyr UDBYDES SIDSTE GANG 2011/2012Clinics - Small AnimalsFalse
2011/2012300032Klinik og patologi - Klinik store husdyr UDBYDES SIDSTE GANG 2011/2012Clinics - Large AnimalsFalse
2011/2012300033Klinik og patologi - Obstetrik UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Veterinary ObstetricsFalse
2011/2012300034Klinik og patologi - Speciel patologi UDBYDES SIDSTE GANG 2011/2012Special pathologyFalse
2011/2012300041Retsmedicin og kødkontrol - Praktisk kødkontrol UDBYDES SIDSTE GANG 2013/2014Meat Inspection and Hygienic ControlFalse
2011/2012300042Retsmedicin og kødkontrol - Retsmedicin UDBYDES SIDSTE GANG 2013/2014Veterinary JurisprudenceFalse
2011/2012300050Laboratory Animal ScienceLaboratory Animal ScienceFalse
2011/2012300056Biomedicine, module 1 UDBYDES SIDSTE GANG 2011/2012Biomedicine, module 1False
2011/2012300057Cellebiologi, almen histologi og basal genetikCell biology, general histology and basic geneticsFalse
2011/2012300058Veterinær Anatomi og Fysiologi - 1Veterinary Anatomy and Physiology - part 1False
2011/2012300059Veterinær Anatomi og Fysiologi - 2Veterinary Anatomy and Physiology - part 2False
2011/2012300060Ernæring og AvlNutrition and breedingFalse
2011/2012300061Immunologi, almen patologi og patofysiologiImmunology, General pathology and PathofysiologyFalse
2011/2012300062Basal farmakologi, toksikologi og farmaciBasic pharmacology, toxicology and pharmacyFalse
2011/2012300063InfektionsmikrobiologiInfection MicrobiologyFalse
2011/2012300064Mikrobiel fødevaresikkerhedMicrobiel food safetyFalse
2011/2012300065Speciel patologi og fjerkræsygdommeSpecial Pathology and Poultry DiseasesFalse
2011/2012300066Veterinær Paraklinik 1Veterinary ParaclincFalse
2011/2012300067Veterinært IntroduktionskursusIntroduction to Veterinary ScienceFalse
2011/2012300068Basal Statistik og EpidemiologiBasic Statistics and EpidemiologyFalse
2011/2012300069Basal klinisk teori hos store husdyrLarge animal Basic Clinical TheoryFalse
2011/2012300070Besætnings- og folkesundhedHerd health and public healthFalse
2011/2012300071Retsmedicin og etologiVeterinary jurisprudence and ethologyFalse
2011/2012300072Basal klinisk teori hos Mindre HusdyrSmall Animal Basic Clinical TheoryFalse
2011/2012300073Veterinær kemi og biokemiChemistry and Biochemistry for Veterinary StudentsFalse
2011/2012300074Animal Health Research and Health PromotionAnimal Health Research and Health PromotionFalse
2011/2012300075Veterinært erhvervsprojektProject in PracticeFalse
2011/2012300076Veterinært erhvervsprojektProject in PracticeFalse
2011/2012300077Veterinary imaging Offered in 2012/2013Veterinary imagingFalse
2011/2012300078Emergency obstetrics, critical care and clinical anaesthesiology Offered 2012/2013Emergency obstetrics, critical care and clinical anaesthesiologyFalse
2011/2012300079General clinical practice, Small animal Offered 2012/2013General clinical practice, Small animalFalse
2011/2012300080Advanced Companion Animal Track Offered 2013/2014Advanced Companion Animal Track Offered 2013/2014False
2011/2012300081Medicine, Surgery and Reproduction - Large Animal Offered 2012/2013Medicine, Surgery and Reproduction - Large AnimalFalse
2011/2012300082General Clinical Practice Large Animals Offered 2012/2013General Clinical Practice Large AnimalsFalse
2011/2012300083Veterinary Jurisprudence and Animal Welfare Assessment Offered 2013/2014Veterinary Jurisprudence and Animal Welfare AssessmentFalse
2011/2012300084Equine Clinic Track Offered 2013/2014Equine Clinic TrackFalse
2011/2012300085Herd Health and Food Safety Offered 2013/2014Herd Health and Food SafetyFalse
2011/2012300086Practical Herd Health Management and Meat Inspection Offered 2012/2013Practical Herd Health Management and Meat InspectionFalse
2011/2012300087Biomedicine Offered 2013/2014BiomedicineFalse
2011/2012300088Medicine, Surgery and Reproduction - Small Animal Offered 2012/2013Medicine, Surgery and Reproduction - Small AnimalFalse
2011/2012300089Veterinary paraclinics-2 Offered in 2012/2013Veterinary paraclinics-2False
2011/2012300096Lab Animal Science cat CLab Animal Science cat CFalse
2011/2012310002Håndværk & æstetik i landskabsarkitekturDrafting & Design in Landscape ArchitectureFalse
2011/2012310004LandskabsanalyseLandscape AnalysisFalse
2011/2012310010Environmental Impact AssessmentEnvironmental Impact AssessmentFalse
2011/2012310015Natur- og landskabspolitikNature and Landscape PoliticsFalse
2011/2012310017Participatory Forest ManagementParticipatory Forest ManagementFalse
2011/2012310018Tema: Planter og teknologi i landskabsarkitekturThematic Course: Plants and Technology in Landscape ArchitectureFalse
2011/2012310020Tema: Natur, miljø og samfundThematic Course: Nature, Environment and SocietyFalse
2011/2012310022Tema: LandskabsforvaltningThematic Course: Countryside Planning and ManagementFalse
2011/2012310027Thematic Course: Urban Forestry & Urban GreeningThematic Course: Urban Forestry & Urban GreeningFalse
2011/2012310028Urban Ecosystems: Structures, Functions and DesignsUrban Ecosystems: Structures, Functions and DesignsFalse
2011/2012310030Vildtbiologi og -forvaltningWildlife Biology and ManagementFalse
2011/2012310032Terrain and Technology in Landscape ArchitectureTerrain and Technology in Landscape ArchitectureFalse
2011/2012310037Applied EthnobotanyApplied EthnobotanyFalse
2011/2012310039Plan og designPlanning and DesignFalse
2011/2012310040Naturgrundlaget 1 - Den levende jordProcesses in Nature 1 - The Living SoilFalse
2011/2012310042Urban Woodland Design and ManagementUrban Woodland Design and ManagementFalse
2011/2012310043Environmental Management in EuropeEnvironmental Management in EuropeFalse
2011/2012310044Life Cycle Assessment within Biological Production SystemsLife Cycle Assessment within Biological Production SystemsFalse
2011/2012310050Land Use, Element Balances and Environmental ImpactLand Use, Element Balances and Environmental ImpactFalse
2011/2012310051Natur- og parkforvaltningNature and Park ManagementFalse
2011/2012310052Silviculture of Temperate ForestsSilviculture of Temperate ForestsFalse
2011/2012310053Thematic Course: Landscape PlanningTheme Course: Landscape PlanningFalse
2011/2012310054Theory and Method in Landscape ArchitectureTheory and Method in Landscape ArchitectureFalse
2011/2012310055Thematic Course: Sustainable Forest and Natural Resource Management PlanningThematic Course: Sustainable Forest and Natural Resource Management PlanningFalse
2011/2012310056ByplananalyseAnalysis of Urban Space and behaviourFalse
2011/2012310058Byplan - projektUrban Planning - ProjectsFalse
2011/2012310060BeplantningsdesignPlanting DesignFalse
2011/2012310061BypolitikUrban PoliciesFalse
2011/2012310062Health DesignHealth DesignFalse
2011/2012310064Thematic Course: Ecology and Management of Forests and other Semi-natural Terrestrial EcosystemsThematic Course: Ecology and Management of Forests and other Semi-natural Terrestrial EcosystemsFalse
2011/2012310066Planlægning i det åbne landContryside Planning and ManagementFalse
2011/2012310069Climate Change Impacts, Adaptation and MitigationClimate Change Impacts, Adaptation and MitigationFalse
2011/2012310073Global Environmental GovernanceGlobal Environmental GovernanceFalse
2011/2012310074Rural Landscapes: Methods and Approaches in Policy MakingRural Landscapes: Methods and Approaches in Policy MakingFalse
2011/2012310076Land and Water Management - a Developing Country PerspectiveLand and Water Management - a Developing Country PerspectiveFalse
2011/2012310077Bysociologi - menneske, sted og byUrban sociology - human, place and cityFalse
2011/2012310080Restoration of European Ecosystems and FreshwatersRestoration of European Ecosystems and FreshwatersFalse
2011/2012310081Wood Structure and ApplicationsWood Structure and ApplicationsFalse
2011/2012310082Nature Perception - Theories and MethodsNature perception/natursyn - theoreis and methodsFalse
2011/2012310083The Urbanism StudioThe Urbanism StudioFalse
2011/2012310084Rural Livelihoods and Natural Resources GovernanceRural livelihoods and natural resources governanceFalse
2011/2012310085Theories of Urban DesignTheories of Urban DesignFalse
2011/2012310086Byplan - strategiUrban Planning - StrategiesFalse
2011/2012310087Ecology of Farming and Food SystemsEcology of Farming and Food SystemsFalse
2011/2012310088Global Environmental GovernanceGlobal Environmental GovernanceFalse
2011/2012310089Naturressourcer - forvaltning og økonomiNatural Resources - Management and EconomyFalse
2011/2012310090Theories of Urban Planning and GovernanceTheories of Urban Planning and GovernanceFalse
2011/2012310094Naturgrundlaget 2 - vegetation og økologiNatural Resources 2 - Ecology and biodiversityFalse
2011/2012310095Tropical Forests, People and PoliciesTropical Forests, People and PoliciesFalse
2011/2012310097Sustainable Tropical Forestry Summer SchoolSustainable Tropical Forestry Summer SchoolFalse
2011/2012310098Restoration of European Ecosystems and FreshwatersRestoration of European Ecosystems and FreshwatersFalse
2011/2012400003Fagets videnskabsteoriPhilosophy and ScienceFalse
2011/2012400006Thematic Course: Interdisciplinary Land Use and Natural Resource ManagementThematic Course: Interdisciplinary Land Use and Natural Resource ManagementFalse
2011/2012400017RådgivningConsultingFalse
2011/2012400022Qualitative Methods in Agricultural DevelopmentQualitative Methods in Agricultural DevelopmentFalse
2011/2012400023Conflict ManagementConflict ManagementFalse
2011/2012400027Research PlanningResearch PlanningFalse
2011/2012400029Fagets videnskabsteori - landskabsarkitektur og bydesignPhilosophy of Science - Landscape Architecture and City DesignFalse
2011/2012400030Advanced Conflict ManagementAdvanced Conflict ManagementFalse
2011/2012400036Project ManagementProject ManagementFalse
2011/2012400039Sociologiske metoder for biovidenskabSociological Methods for Life SciencesFalse
2011/2012400040ErhvervsprojektProject in PracticeFalse
2011/2012400040UKProject in Practice (Erhvervsprojekt)Project in PracticeFalse
2011/2012400041Kulturhistorisk landskabsforståelseHistorical Landscape AwarenessFalse
2011/2012400042Bachelorerhvervsprojekt, landskabsarkitekturBachelor in PractiseFalse
2011/2012400044Business Development and InnovationBusiness Development and InnovationFalse
2011/2012400045Business Development in PracticeBusiness Development in PracticeFalse
2011/2012LBIB10123Bioinformatik 1Bioinformatics 1False
2011/2012LBIB10125CellebiologiCell BiologyFalse
2011/2012LBIB10127Dyrs og planters diversitetDiversity of Animals and PlantsFalse
2011/2012LBIB10161MiljømikrobiologiEnvironmental MicrobiologyFalse
2011/2012LBIB10171Naturressourcer og økologiThe Ecology of Natural ResourcesFalse
2011/2012LBIB10172Introduktion til bioteknologiIntroduction to BiotechnologyFalse
2011/2012LBIB10188Grundlæggende plantebiologiBasic Plant BiologyFalse
2011/2012LBIF10131Faunaens vilkår i kulturlandskabetFauna in Managed LandscapesFalse
2011/2012LBIF10140Mikrobielle interaktionerMicrobial InteractionsFalse
2011/2012LBIF10141MikrobiologiMicrobiologyFalse
2011/2012LBIF10156Plant GenomicsPlant GenomicsFalse
2011/2012LBIF10159Tema: Eksperimentel molekylærbiologiThematic Course: Experimental Molecular BiologyFalse
2011/2012LBIF10169AquacultureAquacultureFalse
2011/2012LBIF10170Mammalian GenomicsMammalian GenomicsFalse
2011/2012LBIF10176Conservation and Management of Genetic ResourcesConservation and Management of Genetic ResourcesFalse
2011/2012LBIF10178Fish Diseases - Theory and PracticeFish Diseases - Theory and PracticeFalse
2011/2012LBIF10182From Gene to Function in Pathogenic BacteriaFrom Gene to Function in Pathogenic BacteriaFalse
2011/2012LBIF10183GenetikGeneticsFalse
2011/2012LBIF10184Molekylær genetikMolecular GeneticsFalse
2011/2012LBIF10195Aquaculture and Fish DiseasesAquaculture and Fish DiseasesFalse
2011/2012LBIF10196Skadedyr og sygdomme på skov- og bytræerPests and Diseases of Trees in Forests and Urban AreasFalse
2011/2012LBIF10197Molekylærbiologiske metoderMethods in Molecular BiologyFalse
2011/2012LBIF10204Applied Tree Biology and ArboricultureApplied Tree Biology and ArboricultureFalse
2011/2012LBIK10135Genome and Cell BiologyGenome and Cell BiologyFalse
2011/2012LBIK10136Heterologous ExpressionHeterologous ExpressionFalse
2011/2012LBIK10142Landscape EcologyLandscape EcologyFalse
2011/2012LBIK10144Molecular Plant Biochemistry and PhysiologyMolecular Plant Biochemistry and PhysiologyFalse
2011/2012LBIK10145Molecular Plant BreedingMolecular Plant BreedingFalse
2011/2012LBIK10151Parasitic ZoonosesParasitic ZoonosesFalse
2011/2012LBIK10154Basic Pharmacology and ToxicologyBasic Pharmacology and ToxicologyFalse
2011/2012LBIK10167Immunology - TheoreticalImmunology - TheoreticalFalse
2011/2012LBIK10168ImmunologyImmunologyFalse
2011/2012LBIK10180Applied MicrobiologyApplied MicrobiologyFalse
2011/2012LBIK10187Plant Pathology in a Changing WorldPlant Pathology in a Changing WorldFalse
2011/2012LBIK10194Advanced Biotechnology and Intellectual Property RightsAdvanced Biotechnology and Intellectual Property RightsFalse
2011/2012LBIK10198Animal ParasitologyAnimal ParasitologyFalse
2011/2012LBIK10199Basic ParasitologyBasic ParasitologyFalse
2011/2012LBIK10200Human ParasitologyHuman ParasitologyFalse
2011/2012LBIK10201Plant Polysaccharides: Biology, Structure and ApplicationsPlant Polysaccharides: Biology, Structure and ApplicationsFalse
2011/2012LBIK10202Molecular Plant-Microbe InteractionsMolecular Plant-Microbe InteractionsFalse
2011/2012LBIK10214Frontiers in Plant ScienceFrontiers in Plant ScienceFalse
2011/2012LFKA10186Applied ToxicologyApplied ToxicologyFalse
2011/2012LFKA10234Diplomkursus Vf1: DriftsstyringModule Vf1: Park Maintenance PlanningFalse
2011/2012LFKA10236Diplomkursus: AfgangsprojektFinal ProjectFalse
2011/2012LFKA10285Business Development and InnovationBusiness Development and InnovationFalse
2011/2012LFKA10286Business Development in PracticeBusiness Development in PracticeFalse
2011/2012LFKB10243Fagets videnskabsteoriPhilosophy and ScienceFalse
2011/2012LFKB10272Fagets videnskabsteori - landskabsarkitektur og bydesignPhilosophy of Science - Landscape Architecture and City DesignFalse
2011/2012LFKB10282Kulturhistorisk landskabsforståelseHistorical Landscape AwarenessFalse
2011/2012LFKB10283Bachelorerhvervsprojekt, landskabsarkitekturBachelor in PractiseFalse
2011/2012LFKD10229OpgavedelingOrganizingFalse
2011/2012LFKD10233OpgavestyringTask managementFalse
2011/2012LFKD10235Drift af veje og grønne områderRoad and Park Maintenance - Upkeep and CareFalse
2011/2012LFKF10281Sociologiske metoder for biovidenskabSociological Methods for Life SciencesFalse
2011/2012LFKK10246Thematic Course: Interdisciplinary Land Use and Natural Resource ManagementThematic Course: Interdisciplinary Land Use and Natural Resource ManagementFalse
2011/2012LFKK10253RådgivningConsultingFalse
2011/2012LFKK10258Qualitative Methods in Agricultural DevelopmentQualitative Methods in Agricultural DevelopmentFalse
2011/2012LFKK10265Conflict ManagementConflict ManagementFalse
2011/2012LFKK10270Research PlanningResearch PlanningFalse
2011/2012LFKK10273Advanced Conflict ManagementAdvanced Conflict ManagementFalse
2011/2012LFKK10278Project ManagementProject ManagementFalse
2011/2012LFKK10387ErhvervsprojektProject in PracticeFalse
2011/2012LFKK10387EProject in Practice (Erhvervsprojekt)Project in PracticeFalse
2011/2012LFKK10391Transformation, midlertidighed og samtidskunstTransformation, temporality and contemporary artFalse
2011/2012LFKM10168Design and Evaluation of Animal ExperimentsDesign and Evaluation of Animal ExperimentsFalse
2011/2012LFKM10173Laboratory Animal Maintenance, Breeding and BiologyLaboratory Animal Maintenance, Breeding and BiologyFalse
2011/2012LFKM10177Laboratory Animal Anaesthesia and Experimentel SurgeryLaboratory Animal Anaesthesia and Experimentel SurgeryFalse
2011/2012LFKM10179Laboratory Animal Pathology and HealthLaboratory Animal Pathology and HealthFalse
2011/2012LFKM10185Animal Models in ResearchAnimal Models in ResearchFalse
2011/2012LFKM10186Statistics for VeterinariansStatistics for VeterinariansFalse
2011/2012LFKM10189Veterinary Epidemiology, part 1Veterinary Epidemiology, part 1False
2011/2012LFKM10192Disease Outbreak ManagementDisease Outbreak ManagementFalse
2011/2012LFKM10193Veterinary Epidemiology, part 2Veterinary Epidemiology, part 2False
2011/2012LFKM10195Animal Health EconomicsAnimal Health EconomicsFalse
2011/2012LFKM10197Quantitative Risk AssessmentQuantitative Risk AssessmentFalse
2011/2012LFKM10198Modul 1a: Landdistriktspolitik - i teori og praksisModule 1a: Rural Policy - Theory and PracticeFalse
2011/2012LFKM101991B Det åbne land i kommuneplanlægningen1B The countryside and municipal planningFalse
2011/2012LFKM10205Modul 2a: Nye erhverv i landdistrikterneModule 2a: New Local Economy and Business Development in Rural AreasFalse
2011/2012LFKM10209Modul 3b: Værdier, natursyn og landskabsanalyseModule 3b: Values, Perceptions and Landscape AnalysisFalse
2011/2012LFKM10214Kvalitet af råvarerQuality for Primary ProduceFalse
2011/2012LFKM10215Fødevarekompleksets aktørerThe Food System and Its ActorsFalse
2011/2012LFKM10217Mikrobiologisk og kemisk fødevaresikkerhedMicrobial and Chemical Food SafetyFalse
2011/2012LFKM10222ForarbejdningsprocesserFood Production ProcessesFalse
2011/2012LFKM10225Friluftsliv: natur, samfund og menneskeOutdoor Life: nature, society and peopleFalse
2011/2012LFKM10229Friluftsliv: læring, sundhed og velfærdOutdoor Life: learning, health and welfareFalse
2011/2012LFKM10230Friluftsliv: politik, planlægning og forvaltningOutdoor Life: policy, planning and managementFalse
2011/2012LFKM10354Ethics and Legislation in Relation to Laboratory AnimalsEthics and Legislation in Relation to Laboratory AnimalsFalse
2011/2012LFKM10355MicrosurgeryMicrosurgeryFalse
2011/2012LFKM10356In Vivo PharmacologyIn Vivo PharmacologyFalse
2011/2012LFKM10357Disease Control and DynamicsDisease Control and DynamicsFalse
2011/2012LFKM10358Companion Animal Diagnostic Imaging - Cross sectional imaging, CT and MRICompanion Animal Diagnostic Imaging - Cross sectional imaging, CT and MRIFalse
2011/2012LFKM10359Companion Animal Diagnostic Imaging - UltrasonographyCompanion Animal Diagnostic Imaging - UltrasonographyFalse
2011/2012LFKM10360Companion Animal Diagnostic Imaging - Advanced diagnostic imagingCompanion Animal Diagnostic Imaging - Advanced diagnostic imagingFalse
2011/2012LFKM10361Veterinary Clinical Pathology - Test validation/ Clinical decision making IVeterinary Clinical Pathology - Test validation/ Clinical decision making IFalse
2011/2012LFKM10362Veterinary Clinical Pathology - Laboratory Management; Quality control; Quality AssessmentVeterinary Clinical Pathology - Laboratory Management; Quality control; Quality AssessmentFalse
2011/2012LFKM10363Veterinary Clinical Pathology - Clinical decision making IIVeterinary Clinical Pathology - Clinical decision making IIFalse
2011/2012LFKM10364Companion Animal Surgery - Soft tissue surgeryCompanion Animal Surgery - Soft tissue surgeryFalse
2011/2012LFKM10365Companion Animal Surgery - Orthopedic SurgeryCompanion Animal Surgery - Orthopedic SurgeryFalse
2011/2012LFKM10366Companion Animal Surgery - Cancer SurgeryCompanion Animal Surgery - Cancer SurgeryFalse
2011/2012LFKM10367Companion Animal internal medicine - Diagnosis and treatment of patients with gastrointestinal and respiratory diseases.Companion Animal internal medicine - Diagnosis and treatment of patients with gastrointestinal and respiratory diseases.False
2011/2012LFKM10368Companion Animal Internal medicine - Diagnosis and treatment of patients with endocrine and urological diseases.Companion Animal Internal medicine - Diagnosis and treatment of patients with endocrine and urological diseases.False
2011/2012LFKM10369Companion Animal Internal medicine -Diagnosis and treatment haematological, infectious and critical medical diseasesCompanion Animal Internal medicine -Diagnosis and treatment haematological, infectious and critical medical diseasesFalse
2011/2012LFKM10370Companion Animal Cardiology - Applied clinical cardiologyCompanion Animal Cardiology - Applied clinical cardiologyFalse
2011/2012LFKM10371Companion Animal Cardiology - Diagnostic cardiologyCompanion Animal Cardiology - Diagnostic cardiologyFalse
2011/2012LFKM10372Companion Animal Cardiology - Advanced clinical cardiologyCompanion Animal Cardiology - Advanced clinical cardiologyFalse
2011/2012LFKM10373Companion Animal Neurology - Basic clinical neurologyCompanion Animal Neurology - Basic clinical neurologyFalse
2011/2012LFKM10374Companion Animal Neurology - Advanced diagnostic approach to the neurological patientCompanion Animal Neurology - Advanced diagnostic approach to the neurological patientFalse
2011/2012LFKM10375Companion Animal Neurology - Advanced clinical neurologyCompanion Animal Neurology - Advanced clinical neurologyFalse
2011/2012LFKM10376Companion Animal Oncology - Medical Oncology ICompanion Animal Oncology- Medical Oncology IFalse
2011/2012LFKM10377Companion Animal Oncology- Medical Oncology IICompanion Animal Oncology- Medical Oncology IIFalse
2011/2012LFKM10378Companion Animal Oncology - Surgical oncologyCompanion Animal Oncology - Surgical oncologyFalse
2011/2012LFKM10380Eftersporing af fødevareudbrudFoodborne disease outbreak investigationsFalse
2011/2012LFKM10381Risikoanalyse af fødevarebårne kontaminanterRisk Analysis in Microbial and Chemical Food SafetyFalse
2011/2012LFKM10382Modul 2b: Det multifunktionelle landskabModule 2b: The Multifunctional LandscapeFalse
2011/2012LFKM10383Modul 3a: Samfundet i landdistrikterneModule 3a: Civic Society in Rural AreasFalse
2011/2012LFKM10384Modul 4a: Grænsebrydende lokale udviklingsinitiativer - muligheder og barriererModule 4a: Rural Development Practises and impactsFalse
2011/2012LFKM10385Modul 4b: Planlægning og offentlig landskabsforvaltningModule 4b: Planning and Public Landscape ManagementFalse
2011/2012LFKM10386Modul 5: Dialog, udvikling og forvaltning i landdistrikterneModule 5: Dialoque, Development and Management in the rural regionsFalse
2011/2012LFKM10395Modul 4a: Nye entreprenørskaber og lokale udviklingsinitiativer i landdistrikterModule 4a: Rural entrepreneurship and local developmentFalse
2011/2012LFYB10036BiofysikBiophysicsFalse
2011/2012LFYB10041FødevarefysikFood PhysicsFalse
2011/2012LFYF10037Climate, Weather and PlantsClimate, Weather and PlantsFalse
2011/2012LHUA10141Dyr, mennesker og samfundAnimals, Humans and SocietyFalse
2011/2012LHUA10142Avl og reproduktionsstyrringBreeding and ReproductionFalse
2011/2012LHUA10143Dyrs ernæring og præstationAnimal nutrition and performanceFalse
2011/2012LHUA10144Anatomi og fysiologiAnatomy and PhysiologyFalse
2011/2012LHUA10145ErnæringsfysiologiNutritional physiologyFalse
2011/2012LHUA10146Dyrs livsformer og funktion UDBYDES ikke 2012Animal LIFE and FunctionFalse
2011/2012LHUA10147EthologyEthologyFalse
2011/2012LHUA10148Sundhed og velfærdHealth and WelfareFalse
2011/2012LHUA10149Quantitative Genetics, Genomics and BreedingQuantitative Genetics, Genomics and BreedingFalse
2011/2012LHUA10150Experimental Animal Nutrition and Physiology, part 1 (EANP1)Experimental Animal Nutrition and Physiology, part 1 (EANP1)False
2011/2012LHUA10151Experimental Animal Nutrition and Physiology, part 2 (EANP2)Experimental Animal Nutrition and Physiology, part 2 (EANP2)False
2011/2012LHUA10152Animal Production ScienceAnimal Production ScienceFalse
2011/2012LHUA10153Animals and SustainabilityAnimals and SustainabilityFalse
2011/2012LHUA10154Advanced Animal Production ScienceAdvanced Animal Production ScienceFalse
2011/2012LHUA10155Equine Nutrition and Management of HorsesEquine Nutrition and Management of HorsesFalse
2011/2012LHUA10156Advanced Quantitative Methods in Herd ManagementAdvanced Quantitative Methods in Herd ManagementFalse
2011/2012LHUB10131Basic Animal BiologyBasic Animal BiologyFalse
2011/2012LHUF10139Advanced Mammalian BiologyAdvanced Mammalian BiologyFalse
2011/2012LHUF10140Applied EpidemiologyApplied EpidemiologyFalse
2011/2012LHUK10137Nutrition and Management of Companion and Exotic AnimalsNutrition and Management of Companion and Exotic AnimalsFalse
2011/2012LKEA10107Peptide Chemistry and Protein ModificationPeptide chemistry and protein modificationFalse
2011/2012LKEA10108Almen Kemi for biovidenskabGeneral Chemistry for Life SciencesFalse
2011/2012LKEA10109Organisk Kemi for biovidenskabOrganic Chemistry for Life SciencesFalse
2011/2012LKEB10077Biokemi 1Biochemistry 1False
2011/2012LKEB10084Miljøkemi i biologiske systemerEnvironmental Chemistry of Biological SystemsFalse
2011/2012LKEB10085Organisk kemi og spektroskopiOrganic Chemistry and SpectroscopyFalse
2011/2012LKEB10112Kemi HMN (Kemi for Husdyrvidenskab, Miljøøkonomi og Naturforvaltning)Chemistry for Animal Science, Environmental Economy and Nature ManagementFalse
2011/2012LKEB10113Naturstofkemi og MikrobiologiNatural Product Chemistry and MicrobiologyFalse
2011/2012LKEF10076Analytical ChemistryAnalytical ChemistryFalse
2011/2012LKEF10083Makromolekyler, cofaktorer og metalioner og deres kemi i biologiske systemerChemistry of Macromolecules, Cofactors and Metal Ions in Biological SystemsFalse
2011/2012LKEF10095PedologyPedologyFalse
2011/2012LKEF10098Bioorganisk kemi og lægemiddelkemiBioorganic Chemistry and Medicinal ChemistryFalse
2011/2012LKEF10100Biokemi 2Biochemistry 2False
2011/2012LKEF10101Biofysisk kemi 2 - moderne eksperimentelle metoder i biologiBiophysical Chemistry 2, Modern Experimental MethodsFalse
2011/2012LKEF10102The Chemistry of Metal Ions in Biological SystemsThe Chemistry of Metal Ions in Biological SystemsFalse
2011/2012LKEF10104Biofysisk kemi 1Biophysical chemistry 1False
2011/2012LKEK10081Enzymology and Experimental BiochemistryEnzymology and Experimental BiochemistryFalse
2011/2012LKEK10103Terrestrial Environmental ChemistryTerrestrial Environmental ChemistryFalse
2011/2012LLEA10273FødevarekemiFood ChemistryFalse
2011/2012LLEA10274FødevaremikrobiologiFood MicrobiologyFalse
2011/2012LLEA10275Beverage TechnologyBeverage TechnologyFalse
2011/2012LLEA10276Brewing 1Brewing 1False
2011/2012LLEA10277Brewing 2Brewing 2False
2011/2012LLEA10279Advanced Food ChemistryAdvanced Food ChemistryFalse
2011/2012LLEA10280Fermented Food and BeveragesFermented Food and BeveragesFalse
2011/2012LLEA10281KødpraktikInternship in the meat industryFalse
2011/2012LLEA10282MejeripraktikDairy internshipFalse
2011/2012LLEA10283BryggeripraktikInternship in the brewing industryFalse
2011/2012LLEA10284Fundamentals of Beer Brewing and WinemakingFundamentals of Beer Brewing and WinemakingFalse
2011/2012LLEA10285EM Food of Life Summer SchoolEM Food of Life Summer SchoolFalse
2011/2012LLEA10286Klinisk praksis inkl. stresskommunikationClinical practice incl. stress communicationFalse
2011/2012LLEB10214Tema: Sundhed og LivskvalitetThematic Course: Health and Quality of LifeFalse
2011/2012LLEB10215Sygdomslære og farmakologiPathology and PharmacologyFalse
2011/2012LLEB10244FødevarevidenskabsteoriPhilosophy of Food ScienceFalse
2011/2012LLEB10265Introduktion til menneskets ernæringIntroduction to human nutritionFalse
2011/2012LLEB10270FødevaregrundkursusBasic Course in Food ScienceFalse
2011/2012LLEF10172Chemical Food SafetyChemical Food SafetyFalse
2011/2012LLEF10174Exploratory Data Analysis / ChemometricsExploratory Data Analysis / ChemometricsFalse
2011/2012LLEF10180Food Enzymes and ApplicationsFood Enzymes and ApplicationsFalse
2011/2012LLEF10181Food Texture and FunctionalityFood Texture and FunctionalityFalse
2011/2012LLEF10187Mad og samfundFood in Relation to SocietyFalse
2011/2012LLEF10193Physical and Chemical Changes of Food QualityPhysical and Chemical Changes of Food QualityFalse
2011/2012LLEF10198Sensory and Consumer ScienceSensory and Consumer ScienceFalse
2011/2012LLEF10199Starter and Non-Starter Cultures for Dairy ProductsStarter and Non-Starter Cultures for Dairy ProductsFalse
2011/2012LLEF10209Yeasts in Fermented FoodsYeasts in Fermented FoodsFalse
2011/2012LLEF10218Consumer Economics and PolicyConsumer Economics and PolicyFalse
2011/2012LLEF10222Hygiene and SanitationHygiene and SanitationFalse
2011/2012LLEF10232International Food Legislation and Quality ManagementInternational Food Legislation and Quality ManagementFalse
2011/2012LLEF10240RåvarekvalitetQuality of Raw Food MaterialsFalse
2011/2012LLEF10253The Food Industry: Structure and EconomicsThe Food Industry: Structure and EconomicsFalse
2011/2012LLEF10268Molecular Food ScienceMolecular Food ScienceFalse
2011/2012LLEF10271Quantitative Bio-spectroscopyQuantitative Bio-spectroscopyFalse
2011/2012LLEK10171Cheese TechnologyCheese TechnologyFalse
2011/2012LLEK10178Folkesundhed og ErnæringPublic Health and NutritionFalse
2011/2012LLEK10189Meat ProductionMeat ProductionFalse
2011/2012LLEK10190Milk ProcessingMilk ProcessingFalse
2011/2012LLEK10200Sygdomslære, ernæringsfysiologi ved sygdom og ernæringsterapiPato- and Nutritional Physiology, Diet TherapyFalse
2011/2012LLEK10202Tema: Evidensvurdering, kvalitetssikring og ledelseAssessment of Evidence of Nutritional Therapy, Quality-Assurance and ManagementFalse
2011/2012LLEK10204Thematic Course: Human NutritionThematic Course: Human NutritionFalse
2011/2012LLEK10207Thematic Course: Meat as a Raw MaterialThematic Course: Meat as a Raw MaterialFalse
2011/2012LLEK10217Thematic Course: Microbiological and Chemical Food SafetyThematic Course: Microbiological and Chemical Food SafetyFalse
2011/2012LLEK10219Control of Foodborne MicroorganismsControl of Foodborne MicroorganismsFalse
2011/2012LLEK10226Thematic Course: Process Analytical TechnologyThematic Course: Process Analytical TechnologyFalse
2011/2012LLEK10227Process Design of Experiments and OptimizationProcess Design of Experiments and OptimizationFalse
2011/2012LLEK10228Thematic Course: Dairy Processes and EquipmentThematic Course: Dairy Processes and EquipmentFalse
2011/2012LLEK10243Dairy Product TechnologyDairy Product TechnologyFalse
2011/2012LLEK10246Advanced ChemometricsAdvanced ChemometricsFalse
2011/2012LLEK10249Evidence, Diet and HealthEvidence, Diet and HealthFalse
2011/2012LLEK10251International Nutrition and HealthInternational Nutrition and HealthFalse
2011/2012LLEK10252Nutrition, Growth and DevelopmentNutrition, Growth and DevelopmentFalse
2011/2012LLEK10256Introduction to Dairy TechnologyIntroduction to Dairy TechnologyFalse
2011/2012LLEK10257Food Choice and AcceptanceFood Choice and AcceptanceFalse
2011/2012LLEK10258Thematic Course: Integrated Sensory and Instrumental Flavour ResearchThematic Course: Integrated Sensory and Instrumental Flavour ResearchFalse
2011/2012LLEK10259Advanced Sensory Methods and SensometricsAdvanced Sensory Methods and SensometricsFalse
2011/2012LLEK10260Bioactive Components and HealthBioactive Components and HealthFalse
2011/2012LLEK10261Chemical and Microbiological Food Safety - an Advanced on-line CourseChemical and Microbiological Food Safety - an Advanced on-line CourseFalse
2011/2012LLEK10262Experimental Nutrition PhysiologyExperimental Nutrition PhysiologyFalse
2011/2012LLEK10263Nutrition Related DiseasesNutrition Related DiseasesFalse
2011/2012LLEK10264Nutrition PhysiologyNutrition PhysiologyFalse
2011/2012LLEK10269The Sociology of FoodThe Sociology of FoodFalse
2011/2012LLEK10272Thematic Course: Gastronomy and HealthThematic Course: Gastronomy and HealthFalse
2011/2012LMAB10066Matematik og databehandlingMathematics and Data ProcessingFalse
2011/2012LMAB10069Statistisk dataanalyse 1Statistical Data Analysis 1False
2011/2012LMAB10079Statistiske modeller i naturvidenskabStatistical Methods in Natural ScienceFalse
2011/2012LMAF10065Applied StatisticsApplied StatisticsFalse
2011/2012LMAF10070Statistisk dataanalyse 2Statistical Data Analysis 2False
2011/2012LMAF10074Matematik og modellerMathematics and ModelsFalse
2011/2012LMAF10078Matematik og optimeringMathematics and OptimizationFalse
2011/2012LNAB10002Håndværk & æstetik i landskabsarkitekturDrafting & Design in Landscape ArchitectureFalse
2011/2012LNAB10015Natur- og landskabspolitikNature and Landscape PoliticsFalse
2011/2012LNAB10018Tema: Planter og teknologi i landskabsarkitekturThematic Course: Plants and Technology in Landscape ArchitectureFalse
2011/2012LNAB10020Tema: Natur, miljø og samfundThematic Course: Nature, Environment and SocietyFalse
2011/2012LNAB10039Plan og designPlanning and DesignFalse
2011/2012LNAB10040Naturgrundlaget 1 - Den levende jordProcesses in Nature 1 - The Living SoilFalse
2011/2012LNAB10051Natur- og parkforvaltningNature and Park ManagementFalse
2011/2012LNAB10058Byplan - projektUrban Planning - ProjectsFalse
2011/2012LNAB10060BeplantningsdesignPlanting DesignFalse
2011/2012LNAB10085Byplan - strategiUrban Planning - StrategiesFalse
2011/2012LNAB10088Naturressourcer - forvaltning og økonomiNatural Resources - Management and EconomyFalse
2011/2012LNAF10004LandskabsanalyseLandscape AnalysisFalse
2011/2012LNAF10030Vildtbiologi og -forvaltningWildlife Biology and ManagementFalse
2011/2012LNAF10044Life Cycle Assessment within Biological Production SystemsLife Cycle Assessment within Biological Production SystemsFalse
2011/2012LNAF10050Land Use, Element Balances and Environmental ImpactLand Use, Element Balances and Environmental ImpactFalse
2011/2012LNAF10056ByplananalyseAnalysis of Urban Space and behaviourFalse
2011/2012LNAF10061BypolitikUrban PoliciesFalse
2011/2012LNAF10076Bysociologi - menneske, sted og byUrban sociology - human, place and cityFalse
2011/2012LNAF10079Restoration of European Ecosystems and FreshwatersRestoration of European Ecosystems and FreshwatersFalse
2011/2012LNAF10080Wood Structure and ApplicationsWood Structure and ApplicationsFalse
2011/2012LNAK10010Environmental Impact AssessmentEnvironmental Impact AssessmentFalse
2011/2012LNAK10017Participatory Forest ManagementParticipatory Forest ManagementFalse
2011/2012LNAK10022Tema: LandskabsforvaltningThematic Course: Countryside Planning and ManagementFalse
2011/2012LNAK10027Thematic Course: Urban Forestry & Urban GreeningThematic Course: Urban Forestry & Urban GreeningFalse
2011/2012LNAK10028Urban Ecosystems: Structures, Functions and DesignsUrban Ecosystems: Structures, Functions and DesignsFalse
2011/2012LNAK10032Terrain and Technology in Landscape ArchitectureTerrain and Technology in Landscape ArchitectureFalse
2011/2012LNAK10037Applied EthnobotanyApplied EthnobotanyFalse
2011/2012LNAK10042Urban Woodland Design and ManagementUrban Woodland Design and ManagementFalse
2011/2012LNAK10043Environmental Management in EuropeEnvironmental Management in EuropeFalse
2011/2012LNAK10052Silviculture of Temperate ForestsSilviculture of Temperate ForestsFalse
2011/2012LNAK10053Thematic Course: Landscape PlanningTheme Course: Landscape PlanningFalse
2011/2012LNAK10054Theory and Method in Landscape ArchitectureTheory and Method in Landscape ArchitectureFalse
2011/2012LNAK10055Thematic Course: Sustainable Forest and Natural Resource Management PlanningThematic Course: Sustainable Forest and Natural Resource Management PlanningFalse
2011/2012LNAK10062Health DesignHealth DesignFalse
2011/2012LNAK10064Thematic Course: Ecology and Management of Forests and other Semi-natural Terrestrial EcosystemsThematic Course: Ecology and Management of Forests and other Semi-natural Terrestrial EcosystemsFalse
2011/2012LNAK10066Planlægning i det åbne landContryside Planning and ManagementFalse
2011/2012LNAK10069Climate Change Impacts, Adaptation and MitigationClimate Change Impacts, Adaptation and MitigationFalse
2011/2012LNAK10072Global Environmental GovernanceGlobal Environmental GovernanceFalse
2011/2012LNAK10073Rural Landscapes: Methods and Approaches in Policy MakingRural Landscapes: Methods and Approaches in Policy MakingFalse
2011/2012LNAK10075Land and Water Management - a Developing Country PerspectiveLand and Water Management - a Developing Country PerspectiveFalse
2011/2012LNAK10081Nature Perception - Theories and MethodsNature perception/natursyn - theoreis and methodsFalse
2011/2012LNAK10082The Urbanism StudioThe Urbanism StudioFalse
2011/2012LNAK10083Rural Livelihoods and Natural Resources GovernanceRural livelihoods and natural resources governanceFalse
2011/2012LNAK10084Theories of Urban DesignTheories of Urban DesignFalse
2011/2012LNAK10086Ecology of Farming and Food SystemsEcology of Farming and Food SystemsFalse
2011/2012LNAK10087Global Environmental GovernanceGlobal Environmental GovernanceFalse
2011/2012LNAK10097Preparing Field Work in the TropicsPreparing Field Work in the TropicsFalse
2011/2012LNAA10089Theories of Urban Planning and GovernanceTheories of Urban Planning and GovernanceFalse
2011/2012LNAA10092Naturgrundlaget 2 - vegetation og økologiNatural Resources 2 - Ecology and biodiversityFalse
2011/2012LNAA10093Tropical Forests, People and PoliciesTropical Forests, People and PoliciesFalse
2011/2012LNAA10094Sustainable Tropical Forestry Summer SchoolSustainable Tropical Forestry Summer SchoolFalse
2011/2012LNAA10101Naturpleje og plejeplanlægningManagement of semi-natural areasFalse
2011/2012LOJA10279Industrial OrganizationIndustrial OrganizationFalse
2011/2012LOJA10280Contracts and CooperativesContracts and CooperativesFalse
2011/2012LOJA10281Animals in SocietyAnimals in SocietyFalse
2011/2012LOJB10225Indledende økonomiIntroductory EconomicsFalse
2011/2012LOJB10234SamfundsøkonomiEconomicsFalse
2011/2012LOJB10242Tema: Anvendt økonomisk analyseThematic Course: Applied Economic AnalysisFalse
2011/2012LOJB10257BeslutningsteoriDecision TheoryFalse
2011/2012LOJB10259MikroøkonomiMicro EconomicsFalse
2011/2012LOJB10263Public Economics and Policy AnalysisPublic Economics and Policy AnalysisFalse
2011/2012LOJB10269International økonomi og fødevarepolitikInternational Economics and Food PolicyFalse
2011/2012LOJB10274Fagets Videnskabsteori - jordbrugsøkonomiTheory of Science - Agricultural EconomicsFalse
2011/2012LOJF10211Development EconomicsDevelopment EconomicsFalse
2011/2012LOJF10218Environmental and Natural Resource EconomicsEnvironmental and Natural Resource EconomicsFalse
2011/2012LOJF10220EU-ret - miljø, fødevarer og jordbrugEU Law - Environment, Food and AgricultureFalse
2011/2012LOJF10224ForvaltningsretAdministrative LawFalse
2011/2012LOJF10226International EconomicsInternational EconomicsFalse
2011/2012LOJF10244Økonomisk politikEconomic PolicyFalse
2011/2012LOJF10245Økonomistyring i praksisEconomic Management and Decision ToolsFalse
2011/2012LOJF10249Investering og finansieringInvestment and FinanceFalse
2011/2012LOJF10260Miljø- og planlovgivning - natur og byEnvironmental and Planning Law - Nature and Urban AreasFalse
2011/2012LOJF10261Miljø- og planlovgivning - natur og vandEnvironmental and Planning Law - Nature and WaterFalse
2011/2012LOJF10262ProduktionsøkonomiThe Economics of Food ProductionFalse
2011/2012LOJF10275Law, International Governance and Corporate Social ResponsibilityLaw, International Governance and Corporate Social ResponsibilityFalse
2011/2012LOJF10276Miljøøkonomi for ikke-økonomerEnvironmental Economics for Non-EconomistsFalse
2011/2012LOJK10208Applied Forest and Natural Resource EconomicsApplied Forest and Natural Resource EconomicsFalse
2011/2012LOJK10214Economic Theory of Environmental PolicyEconomic Theory of Environmental PolicyFalse
2011/2012LOJK10229Natural Resource EconomicsNatural Resource EconomicsFalse
2011/2012LOJK10238Thematic Course: Applied Environmental and Natural Resource EconomicsThematic Course: Applied Environmental and Natural Resource EconomicsFalse
2011/2012LOJK10239Thematic Course: Trade and International CooperationThematic Course: Trade and International CooperationFalse
2011/2012LOJK10240Trade and International CooperationTrade and International CooperationFalse
2011/2012LOJK10248Economic Valuation Methods and Cost-Benefit AnalysisEconomic Valuation Methods and Cost-Benefit AnalysisFalse
2011/2012LOJK10255Agricultural and Food PolicyAgricultural and Food PolicyFalse
2011/2012LOJK10256Applied Microeconomic AnalysisApplied Microeconomic AnalysisFalse
2011/2012LOJK10258Economic Growth and DevelopmentEconomic Growth and DevelopmentFalse
2011/2012LOJK10265Studies in Development EconomicsStudies in Development EconomicsFalse
2011/2012LOJK10267Applied Production AnalysisApplied Production AnalysisFalse
2011/2012LOJK10271The Economics of GlobalizationThe Economics of GlobalizationFalse
2011/2012LOJK10272Applied EconometricsApplied EconometricsFalse
2011/2012LOJK10278Technology AssessmentTechnology AssessmentFalse
2011/2012LPhD001Introduction course (generic course)Introduction course (generic course)True
2011/2012LPhD004Project Management (generic course)Project Management (generic course)True
2011/2012LPhD005Philosophy of Science and Research Ethics (generic course)Philosophy of Science and Research Ethics (generic course)True
2011/2012LPhD006IPR and patenting (generic course)IPR and patenting (generic course)True
2011/2012LPhD007Human understanding - how to cope with stress and build up personal energy (generic course)Human understanding - how to cope with stress and build up personal energy (generic course)True
2011/2012LPhD008Scientific/Academic Writing (generic course)Scientific/Academic Writing (generic course)True
2011/2012LPhD010Post Doc Application Workshop (generic course)Post Doc Application Workshop (generic course)True
2011/2012LPhD011PhD Press Course (generic course)PhD Press Course (generic course)True
2011/2012LPhD012Academic Leadership and University Governance (generic course)Academic Leadership and University Governance (generic course)True
2011/2012LPhD013CareerLab (generic course)CareerLab (generic course)True
2011/2012LPhD014Statistical methods for the Biosciences I - SmB I (generic course)Statistical methods for the Biosciences I - SmB I (generic course)True
2011/2012LPhD015Statistical methods for the Biosciences II - SmB II (generic course)Statistical methods for the Biosciences II - SmB II (generic course)True
2011/2012LPhD016Responsible Conduct of Research (generic course)Responsible Conduct of Research (generic course)True
2011/2012LPhD017Project Leadership (generic course)Project Leadership (generic course)True
2011/2012LPhD018Design of Experiments and Good Laboratory Practise (generic course)Design of Experiments and Good Laboratory Practise (generic course)True
2011/2012LPhD051RECETO summer schoolRECETO summer schoolTrue
2011/2012LPhD052Advanced Climate Management in Horticultural Production and ResearchAdvanced Climate Management in Horticultural Production and ResearchTrue
2011/2012LPhD053Advanced mass spectrometry - theory and applicationsAdvanced mass spectrometry - theory and applicationsTrue
2011/2012LPhD054Advanced Mathematics for Biology (generic course)Advanced Mathematics for Biology (generic course)True
2011/2012LPhD055Advanced Methods in MicroscopyAdvanced Methods in MicroscopyTrue
2011/2012LPhD056Advanced Plant Microbe InteractionsAdvanced Plant Microbe InteractionsTrue
2011/2012LPhD057Agrohydrology: Bioclimatology and Crop Environment InteractionsAgrohydrology: Bioclimatology and Crop Environment InteractionsTrue
2011/2012LPhD058Agrohydrology: Soil Physics and Root Zone Processes.Agrohydrology: Soil Physics and Root Zone Processes.True
2011/2012LPhD059Animal Nutrition andPhysiology: Part 1 (theoretical)Animal Nutrition andPhysiology: Part 1 (theoretical)True
2011/2012LPhD060Animal Nutrition and Physiology - Part 2 (Experimental)Animal Nutrition and Physiology - Part 2 (Experimental)True
2011/2012LPhD061Aroma components in foodAroma components in foodTrue
2011/2012LPhD062Bioinformatics in microbiologyBioinformatics in microbiologyTrue
2011/2012LPhD064Designing diagnostic test evaluation studies and analyzing diagnostic test validity - with emphasis on latent class analysisDesigning diagnostic test evaluation studies and analyzing diagnostic test validity - with emphasis on latent class analysisTrue
2011/2012LPhD065Diagnosis and Control of Fish DiseasesDiagnosis and Control of Fish DiseasesTrue
2011/2012LPhD066Electron microscopy of mammalian cells and tissuesElectron microscopy of mammalian cells and tissuesTrue
2011/2012LPhD067Environmental Soil ChemistryEnvironmental Soil ChemistryTrue
2011/2012LPhD068Enzymes and Enzyme Kinetics Analysis, Metabolism and Bioprocessing TechnologyEnzymes and Enzyme Kinetics Analysis, Metabolism and Bioprocessing TechnologyTrue
2011/2012LPhD069ESR spectroscopy in Food ResearchESR spectroscopy in Food ResearchTrue
2011/2012LPhD073FOOD Flex 3 - Having success at a conference (generic course)FOOD Flex 3 - Having success at a conference (generic course)True
2011/2012LPhD074FOOD PROTEINS: Significance, Reactions and ModificationsFOOD PROTEINS: Significance, Reactions and ModificationsTrue
2011/2012LPhD076Image Analysis (generic course)Image Analysis (generic course)True
2011/2012LPhD077ImmunologyImmunologyTrue
2011/2012LPhD078Infection MicrobiologyInfection MicrobiologyTrue
2011/2012LPhD080Laboratory Animal ScienceLaboratory Animal ScienceTrue
2011/2012LPhD081Management in Animal Production, Part I: TheoryManagement in Animal Production, Part I: TheoryTrue
2011/2012LPhD082Management in Animal Production, Part II: ProjectManagement in Animal Production, Part II: ProjectTrue
2011/2012LPhD083Map construction and QTL analysis in plantsMap construction and QTL analysis in plantsTrue
2011/2012LPhD084MIBS: Inorganic/Bioinorganic ChemistryMIBS: Inorganic/Bioinorganic ChemistryTrue
2011/2012LPhD085MIBS:Summer or Winter SchoolMIBS:Summer or Winter SchoolTrue
2011/2012LPhD087Mixed Linear Models (generic course)Mixed Linear Models (generic course)True
2011/2012LPhD088Molecular markers in Plant Genetics - module 1Molecular markers in Plant Genetics - module 1True
2011/2012LPhD090Multi-way analysis (generic course)Multi-way analysis (generic course)True
2011/2012LPhD091Methods in insect pathology with focus on entomopathogenic fungiMethods in insect pathology with focus on entomopathogenic fungiTrue
2011/2012LPhD092Nanoparticles in the EnvironmentNanoparticles in the EnvironmentTrue
2011/2012LPhD093Philosophy of science and research ethics (Gamborg - generic course)Philosophy of science and research ethics (Gamborg - generic course)True
2011/2012LPhD094Physiology of nutritionPhysiology of nutritionTrue
2011/2012LPhD095Poultry DiseasesPoultry DiseasesTrue
2011/2012LPhD096RECETO intensive courseRECETO intensive courseTrue
2011/2012LPhD098Sensory ScienceSensory ScienceTrue
2011/2012LPhD099Soil Mineral DeterminationSoil Mineral DeterminationTrue
2011/2012LPhD100SPPS-FOBI Summer School in Plant BiologySPPS-FOBI Summer School in Plant BiologyTrue
2011/2012LPhD101Statistics for Veterinarians (generic course)Statistics for Veterinarians (generic course)True
2011/2012LPhD102Veterinary epidemiology: Module 1: Planning epidemiological studiesVeterinary epidemiology: Module 1: Planning epidemiological studiesTrue
2011/2012LPhD103Veterinary Epidemiology: Module 2: Epidemiological analysis of continuous, dichotomous and count dataVeterinary Epidemiology: Module 2: Epidemiological analysis of continuous, dichotomous and count dataTrue
2011/2012LPhD104Veterinary Epidemiology: Module 3: Epidemiological analysis of clustered dataVeterinary Epidemiology: Module 3: Epidemiological analysis of clustered dataTrue
2011/2012LPhD105Workshop course on the gut-brain axis and its implicationsWorkshop course on the gut-brain axis and its implicationsTrue
2011/2012LPhD106PhD Introduction Course in Research MethodologyPhD Introduction Course in Research MethodologyTrue
2011/2012LPhD107Analytical ChemistryAnalytical ChemistryTrue
2011/2012LPhD108Applied Statistics for Researchers and Developers (generic course)Applied Statistics for Researchers and Developers (generic course)True
2011/2012LPhD109Applied Statistics with R for The Agricultural , Life and Veterinary Sciences (generic course)Applied Statistics with R for The Agricultural , Life and Veterinary Sciences (generic course)True
2011/2012LPhD11025th Nova PhD Course on Plant Pathology - "Plant diseases; from survival to epidemics, and management strategies"25th Nova PhD Course on Plant Pathology - "Plant diseases; from survival to epidemics, and management strategies"True
2011/2012LPhD111Advances in Plant BiologyAdvances in Plant BiologyTrue
2011/2012LPhD112MIBS: Bioinformatics - Sequence analysis and 3D-modelling of proteins (generic course)MIBS: Bioinformatics - Sequence analysis and 3D-modelling of proteins (generic course)True
2011/2012LPhD113RAPH Summer School (generic course)RAPH Summer School (generic course)True
2011/2012LPhD114Advanced Methods in Plant PathologyAdvanced Methods in Plant PathologyTrue
2011/2012LPhD115Genome and Cell BiologyGenome and Cell BiologyTrue
2011/2012LPhD116Biophysical ChemistryBiophysical ChemistryTrue
2011/2012LPhD118Chemometrics for Environmental Science (generic course)Chemometrics for Environmental Science (generic course)True
2011/2012LPhD119Food, Medicine and Philosophy in East and WestFood, Medicine and Philosophy in East and WestTrue
2011/2012LPhD120The Art of Scientific Writing (generic course)The Art of Scientific Writing (generic course)True
2011/2012LPhD121Quantitative Food SpectroscopyQuantitative Food SpectroscopyTrue
2011/2012LPhD123In vivo pharmacologyIn vivo pharmacologyTrue
2011/2012LPhD124Polymer PhysicsPolymer PhysicsTrue
2011/2012LPhD125Nova Post Graduate course in research methodology, planning of controlled clinical and experimental trialsNova Post Graduate course in research methodology, planning of controlled clinical and experimental trialsTrue
2011/2012LPhD126Trends in Plant BiotechnologyTrends in Plant BiotechnologyTrue
2011/2012LPhD129AGREC Summer School: Annual Course for young researchers in Agriculture and Ecology (generic course)AGREC Summer School: Annual Course for young researchers in Agriculture and Ecology (generic course)True
2011/2012LPhD130Current Trends in Human Nutrition.Current Trends in Human Nutrition.True
2011/2012LPhD131Heterologous gene expressionHeterologous gene expressionTrue
2011/2012LPhD133Veterinary hemostasis, thrombosis and inflammationVeterinary hemostasis, thrombosis and inflammationTrue
2011/2012LPhD134Clinical care of Premature Infants and the relevance of Animal ModelsClinical care of Premature Infants and the relevance of Animal ModelsTrue
2011/2012LPhD135Population genetics of woody plantsPopulation genetics of woody plantsTrue
2011/2012LPhD136Advanced methods in glycobiologyAdvanced methods in glycobiologyTrue
2011/2012LPhD142Gastroduodenoscopy in dogs and catsGastroduodenoscopy in dogs and catsTrue
2011/2012LPhD143Advanced Meat ScienceAdvanced Meat ScienceTrue
2011/2012LPhD144Introduction to nutritional metabolomicsIntroduction to nutritional metabolomicsTrue
2011/2012LPhD145Plant Nutrients in Terrestrial Ecosystems - acquisition and turnoverPlant Nutrients in Terrestrial Ecosystems - acquisition and turnoverTrue
2011/2012LPhD148Research Methodology Course (generic course)Research Methodology Course (generic course)True
2011/2012LPhD149Introduction to R, MATLAB and Chemometrics (generic course)Introduction to R, MATLAB and Chemometrics (generic course)True
2011/2012LPhD150Sociology of food and agriculture: Qualitative and quantitative designSociology of food and agriculture: Qualitative and quantitative designTrue
2011/2012LPhD151Udvikling og dokumentation af undervisningskompetencer (generic course)Udvikling og dokumentation af undervisningskompetencer (generic course)True
2011/2012LPhD154Molecular marker analysis of plant population structure and processesMolecular marker analysis of plant population structure and processesTrue
2011/2012LPhD155Introductory MATLABIntroductory MATLABTrue
2011/2012LPhD156Ad hoc Quantitative Food SpectroscopyAd hoc Quantitative Food SpectroscopyTrue
2011/2012LPhD157Use of QSAR models: practical use of the CAESAR models also for legislative purposesUse of QSAR models: practical use of the CAESAR models also for legislative purposesTrue
2011/2012LPhD158Communicating research to practitioners within landscape architectureCommunicating research to practitioners within landscape architectureTrue
2011/2012LPhD159Motivation and behaviour in relation to climate changeMotivation and behaviour in relation to climate changeTrue
2011/2012LPhD160Fundamentals of Polymer Material Science for Biomass and Bio-based Materials.Fundamentals of Polymer Material Science for Biomass and Bio-based Materials.True
2011/2012LPhD162Governance in Urban Forestry and Urban GreeningGovernance in Urban Forestry and Urban GreeningTrue
2011/2012LPhD163Layered Double hydroxides - chemistry and applicationsLayered Double hydroxides - chemistry and applicationsTrue
2011/2012LPhD164Political EcologyPolitical EcologyTrue
2011/2012LPhD165Dynamic modelling of toxic effectsDynamic modelling of toxic effectsTrue
2011/2012LPhD166Regulatory peptides - translation from basic research to clinical application and commercial useRegulatory peptides - translation from basic research to clinical application and commercial useTrue
2011/2012LPhD167Environmental Chemistry and health - The Science behind the HeadlinesEnvironmental Chemistry and health - The Science behind the HeadlinesTrue
2011/2012LPhD168Preprocessing of quantitative NMR data for Chemometric AnalysisPreprocessing of quantitative NMR data for Chemometric AnalysisTrue
2011/2012LPhD169Advanced MATLABAdvanced MATLABTrue
2011/2012LPhD170Getting the Right Sample: Classification, Mapping and Sampling of Soils - Module AGetting the Right Sample: Classification, Mapping and Sampling of Soils - Module ATrue
2011/2012LPhD171Getting the Right Sample: Classification, Mapping and Sampling of Soils - Module BGetting the Right Sample: Classification, Mapping and Sampling of Soils - Module BTrue
2011/2012LPhD172Energy balance in humansEnergy balance in humansTrue
2011/2012LPhD173Introductory course to doctorate research within agricultural development, food chains and innovation (generic course)Introductory course to doctorate research within agricultural development, food chains and innovation (generic course)True
2011/2012LPhD174International Child Health, Infectious Diseases and UndernutritionInternational Child Health, Infectious Diseases and UndernutritionTrue
2011/2012LPhD181Mass spectrometry coupled to separation techniques in environmental analytical chemistryMass spectrometry coupled to separation techniques in environmental analytical chemistryTrue
2011/2012LPhD184Field course on the management of Eucalypt plantationsField course on the management of Eucalypt plantationsTrue
2011/2012LPLA10379Diagnosis of Diseases of Agricultural and Horticultural PlantsDiagnosis of Diseases of Agricultural and Horticultural PlantsFalse
2011/2012LPLB10286AfgrødelæreCrop ScienceFalse
2011/2012LPLB10306Jord, vand og planterSoil, Water and PlantsFalse
2011/2012LPLB10328Tema: PlantevidenskabThematic Course: Plant ScienceFalse
2011/2012LPLB10333Videregående plantebiologiAdvanced Plant BiologyFalse
2011/2012LPLB10363Have- og landskabsplanters botanikBotany of Garden and Landscape PlantsFalse
2011/2012LPLB10368Organic AgricultureOrganic AgricultureFalse
2011/2012LPLF10289Applied Plant NutritionApplied Plant NutritionFalse
2011/2012LPLF10294Cool Climate Viticulture and EnologyCool Climate Viticulture and EnologyFalse
2011/2012LPLF10312Pesticide Use, Mode of Action and EcotoxicologyPesticide Use, Mode of Action and EcotoxicologyFalse
2011/2012LPLF10314Plant BreedingPlant BreedingFalse
2011/2012LPLF10316Plant EcophysiologyPlant EcophysiologyFalse
2011/2012LPLF10317Plant Infection and Disease ManagementPlant Infection and Disease ManagementFalse
2011/2012LPLF10323Plants in Populations, Communities and EcosystemsPlants in Populations, Communities and EcosystemsFalse
2011/2012LPLF10327Seed Science and TechnologySeed Science and TechnologyFalse
2011/2012LPLF10329Tropical Botany ATropical Botany AFalse
2011/2012LPLF10330Tropical Botany BTropical Botany BFalse
2011/2012LPLF10331Vand og jord i planteproduktionenWater and Soil in Plant ProductionFalse
2011/2012LPLF10342Insects in Agricultural and Horticultural CropsInsects in Agricultural and Horticultural CropsFalse
2011/2012LPLF10350Plant DiseasesPlant DiseasesFalse
2011/2012LPLF10355Organic Food SystemsOrganic Food SystemsFalse
2011/2012LPLF10359Fruit and Berry Crop Physiology and QualityFruit and Berry Crop Physiology and QualityFalse
2011/2012LPLF10362Træer og buskeTrees and shrubsFalse
2011/2012LPLF10364Biological Control of PestsBiological Control of PestsFalse
2011/2012LPLF10372Weed Biology and ManagementWeed Biology and ManagementFalse
2011/2012LPLF10374BotanikBotanyFalse
2011/2012LPLK10287AgroforestryAgroforestryFalse
2011/2012LPLK10345Climate Management in Horticultural ProductionClimate Management in Horticultural ProductionFalse
2011/2012LPLK10348Quality and Postharvest Biology of Plant ProductsQuality and Postharvest Biology of Plant ProductsFalse
2011/2012LPLK10360From Plants to BioenergyFrom Plants to BioenergyFalse
2011/2012LPLK10365Climate Change - Effects on Food and FeedClimate Change - Effects on Food and FeedFalse
2011/2012LPLK10366Horticultural Production Chains in a Changing ClimateHorticultural Production Chains in a Changing ClimateFalse
2011/2012LPLK10367Tropical Crop ProductionTropical Crop ProductionFalse
2011/2012LPLK10370Tropical Tree SeedTropical Tree SeedFalse
2011/2012LPLK10371Crop Production in a Farming System PerspectiveCrop Production in a Farming System PerspectiveFalse
2011/2012LPLK10373Water Resources in EuropeWater Resources in EuropeFalse
2011/2012LSLS10035Profession og praksisAspects of Forest and Landscape EngineeringFalse
2011/2012LSLS10036Skov- og landskabsforståelseForest and Landscape BasicsFalse
2011/2012LSLS10037Kort og GISGIS and mapsFalse
2011/2012LSLS10038ØkologiEcologyFalse
2011/2012LSLS10039Ledelse og organisationHuman Resource ManagementFalse
2011/2012LSLS10040DriftsøkonomiBusiness AdministrationFalse
2011/2012LSLS10041JuraLawFalse
2011/2012LSLS10045Byens grønne områderUrban LandscapeFalse
2011/2012LSLS10046SkovdyrkningSilvicultureFalse
2011/2012LSLS10047Natur- og landskabsplejeNature and Landscape ManagementFalse
2011/2012LSLS10049Juletræer og pyntegrøntProduction of Christmas Trees and GreeneryFalse
2011/2012LSLS10050Pleje af byens grønne områderUrban Landscape MaintenanceFalse
2011/2012LSLS10051FormidlingInterpretation and PromotionFalse
2011/2012LSLS10054Vildtpleje og VildtforvaltningWildlife ManagementFalse
2011/2012LSLS10055GISGISFalse
2011/2012LSLS10056Skovdrift og samfundForestry and SocietyFalse
2011/2012LSLS10057Naturforvaltning og samfundNatural Resource Management and SocietyFalse
2011/2012LSLS10059ProjektstyringProject ManagementFalse
2011/2012LSLS10060Innovation og MarkedsføringInnovation and MarketingFalse
2011/2012LSLS10061International naturforvaltningInternational Natural Resource ManagementFalse
2011/2012LSLS10062Rådgivning og kommunikationAdvisory Service and CommunicationFalse
2011/2012LSLS10064ProfessionsintroduktionIntroduction to urban landscape engineeringFalse
2011/2012LSLS10065IT til projektering (CAD)IT for drafting and design (CAD)False
2011/2012LSLS10066Design, planter og projekteringDesign and urban planting projectsFalse
2011/2012LSLS10067Planter og klima i byenPlants and climate in urban areasFalse
2011/2012LSLS10068LandskabsarkitekturLandscape architectureFalse
2011/2012LSLS10069Design, terræn og projekteringDesign and urban terrain projectsFalse
2011/2012LSLS10070ParkdriftManagement of urban green spacesFalse
2011/2012LSLS10071Skov og naturForests and natureFalse
2011/2012LSLS10072Regnskab og KalkulationAccounting and price determinationFalse
2011/2012LSLS10073Anlægs- og driftsstyringProject management for landscape construction and maintenanceFalse
2011/2012LTEB10164Designmetoder og IT redskaberDesign Methods and Digital ToolsFalse
2011/2012LTEF10152Geographical Information Systems (GIS)Geographical Information Systems (GIS)False
2011/2012LTEF10155Klima i og omkring staldeClimate in and around Animal HousesFalse
2011/2012LTEK10157Natural Resource Sampling and ModellingNatural Resource Sampling and ModellingFalse
2011/2012LTEK10160Environmental Technology for Treatment and Management of Bio-wasteEnvironmental Technology for Treatment and Management of Bio-wasteFalse
2011/2012LTEK10162Bioresource Technology and EnvironmentBioresource Technology and EnvironmentFalse
2011/2012LVEB10385Cellebiologi, almen histologi og basal genetikCell biology, general histology and basic geneticsFalse
2011/2012LVEB10386Veterinær Anatomi og Fysiologi - 1Veterinary Anatomy and Physiology - part 1False
2011/2012LVEB10387Veterinær Anatomi og Fysiologi - 2Veterinary Anatomy and Physiology - part 2False
2011/2012LVEB10388Ernæring og AvlNutrition and breedingFalse
2011/2012LVEB10389Immunologi, almen patologi og patofysiologiImmunology, General pathology and PathofysiologyFalse
2011/2012LVEB10390Basal farmakologi, toksikologi og farmaciBasic pharmacology, toxicology and pharmacyFalse
2011/2012LVEB10391InfektionsmikrobiologiInfection MicrobiologyFalse
2011/2012LVEB10402Mikrobiel fødevaresikkerhedMicrobiel food safetyFalse
2011/2012LVEB10403Speciel patologi og fjerkræsygdommeSpecial Pathology and Poultry DiseasesFalse
2011/2012LVEB10404Veterinær Paraklinik 1Veterinary ParaclincFalse
2011/2012LVEB10405Veterinært IntroduktionskursusIntroduction to Veterinary ScienceFalse
2011/2012LVEB10406Basal Statistik og EpidemiologiBasic Statistics and EpidemiologyFalse
2011/2012LVEB10407Basal klinisk teori hos store husdyrLarge animal Basic Clinical TheoryFalse
2011/2012LVEB10408Besætnings- og folkesundhedHerd health and public healthFalse
2011/2012LVEB10409Retsmedicin og etologiVeterinary jurisprudence and ethologyFalse
2011/2012LVEB10410Basal klinisk teori hos Mindre HusdyrSmall Animal Basic Clinical TheoryFalse
2011/2012LVEB10411Veterinær kemi og biokemiChemistry and Biochemistry for Veterinary StudentsFalse
2011/2012LVEK10342Klinik og patologi - Hygiejneseminar UDBYDES SIDSTE GANG 2011/2012Seminar in hygieneFalse
2011/2012LVEK10344Dif. Biomedicin, modul 2a UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Dif. Biomedicine, module 2aFalse
2011/2012LVEK10345Dif. Biomedicin, modul 2b UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Dif. Biomedicine, Module 2bFalse
2011/2012LVEK10346Dif. Fødevaresikkerhed, modul 1 UDBYDES SIDSTE GANG 2011/2012Dif. Veterinary food safetyFalse
2011/2012LVEK10347Dif. Fødevaresikkerhed, modul 2 UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Dif. Food Safety, module 2False
2011/2012LVEK10348Dif. Hestesygdomme, modul 1 UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Dif. Equine clinics, module 1False
2011/2012LVEK10349Dif. Hestesygdomme, modul 2 UDBYDES SIDSTE GANG 2013/2014Dif. Equine clinics, module 2False
2011/2012LVEK10350Dif. Mindre husdyr, modul 1UDBYDES SIDSTE GANG 2011/2012Dif. Advanced Small Animal Clinics, module 1False
2011/2012LVEK10351Dif. Mindre Husdyr, modul 2 UDBYDES SIDSTE GANG 2013/2014Dif. Advanced Small Animal Clinics, module 2False
2011/2012LVEK10352Dif. Sundhed og produktion hos produktionsdyr, modul 1 UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Dif. Farm Animal Health and Production, module 1False
2011/2012LVEK10359Klinik og Patologi - Klinik mindre husdyr UDBYDES SIDSTE GANG 2011/2012Clinics - Small AnimalsFalse
2011/2012LVEK10360Klinik og patologi - Klinik store husdyr UDBYDES SIDSTE GANG 2011/2012Clinics - Large AnimalsFalse
2011/2012LVEK10363Dif. Sundhed og produktion hos produktionsdyr, modul 2 UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Dif. Farm Animal Health and Production, module 2False
2011/2012LVEK10364Klinik og patologi - Fjerkræsygdomme UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Poultry DiseasesFalse
2011/2012LVEK10365Klinik og patologi - Reproduktion UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Veterinary ReproductionFalse
2011/2012LVEK10366Klinik og patologi - Almen klinisk praksis mindre husdyr UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013General Small Animal Clinical PracticeFalse
2011/2012LVEK10367Klinik og patologi - Almen klinisk praksis store husdyr UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Large Animal Clinical PracticeFalse
2011/2012LVEK10368Klinik og patologi - Fiskesygdomme UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Fish DiseasesFalse
2011/2012LVEK10371Klinik og patologi - Obstetrik UDBYDES SIDSTE GANG 2012/2013Veterinary ObstetricsFalse
2011/2012LVEK10372Klinik og patologi - Speciel patologi UDBYDES SIDSTE GANG 2011/2012Special pathologyFalse
2011/2012LVEK10379Retsmedicin og kødkontrol - Praktisk kødkontrol UDBYDES SIDSTE GANG 2013/2014Meat Inspection and Hygienic ControlFalse
2011/2012LVEK10380Retsmedicin og kødkontrol - Retsmedicin UDBYDES SIDSTE GANG 2013/2014Veterinary JurisprudenceFalse
2011/2012LVEK10388Laboratory Animal ScienceLaboratory Animal ScienceFalse
2011/2012LVEK10394Biomedicine, module 1 UDBYDES SIDSTE GANG 2011/2012Biomedicine, module 1False
2011/2012LVEK10412Animal Health Research and Health PromotionAnimal Health Research and Health PromotionFalse
2011/2012LVEK10419Lab Animal Science cat CLab Animal Science cat CFalse
2011/2012LVEK11002Veterinært erhvervsprojektProject in PracticeFalse
2011/2012LVEK11003Veterinært erhvervsprojektProject in PracticeFalse
2011/2012LVEK11004Veterinary imaging Offered in 2012/2013Veterinary imagingFalse
2011/2012LVEK11005Emergency obstetrics, critical care and clinical anaesthesiology Offered 2012/2013Emergency obstetrics, critical care and clinical anaesthesiologyFalse
2011/2012LVEK11006General clinical practice, Small animal Offered 2012/2013General clinical practice, Small animalFalse
2011/2012LVEK11007Advanced Companion Animal Track Offered 2013/2014Advanced Companion Animal Track Offered 2013/2014False
2011/2012LVEK11008Medicine, Surgery and Reproduction - Large Animal Offered 2012/2013Medicine, Surgery and Reproduction - Large AnimalFalse
2011/2012LVEK11009General Clinical Practice Large Animals Offered 2012/2013General Clinical Practice Large AnimalsFalse
2011/2012LVEK11010Veterinary Jurisprudence and Animal Welfare Assessment Offered 2013/2014Veterinary Jurisprudence and Animal Welfare AssessmentFalse
2011/2012LVEK11011Equine Clinic Track Offered 2013/2014Equine Clinic TrackFalse
2011/2012LVEK11012Herd Health and Food Safety Offered 2013/2014Herd Health and Food SafetyFalse
2011/2012LVEK11013Practical Herd Health Management and Meat Inspection Offered 2012/2013Practical Herd Health Management and Meat InspectionFalse
2011/2012LVEK11014Biomedicine Offered 2013/2014BiomedicineFalse
2011/2012LVEK11015Medicine, Surgery and Reproduction - Small Animal Offered 2012/2013Medicine, Surgery and Reproduction - Small AnimalFalse
2011/2012LVEK11016Veterinary paraclinics-2 Offered in 2012/2013Veterinary paraclinics-2False